Blogg

Apr 16, 2019
Apr
16
2019

Tusentals fortfarande isolerade efter cyklonen Idai

En månad efter att den förödande cyklonen Idai slog till är katastrofen långt ifrån över. Hjälporganisationer kämpar fortfarande med att hitta och nå tusentals isolerade personer i Moçambique.

 

Efter en 24 timmars resa med bil, motorcykel och kanot nådde Oxfam fram till Gentivo, Moçambique, där 2000 personer kämpat för sin överlevnad, helt isolerade av översvämningarna.

Jose Arnando vadar genom det förorenade vattnet som omger hans hem i Tica, Moçambique. Foto: Micas Mondlane / Oxfam Novib

– Tragedin i Gentivo är inget unikt. Vi vet att det finns många fler människor som ännu inte nåtts av hjälp. Desto längre ut vi når i svårnådda områden desto fler människor i nöd kommer vi att hitta. Dessa områden har inte nödvändigtvis drabbats hårdast av katastrofen men människor lever redan i kronisk fattigdom och möter nu enorma svårigheter. De riskerar att bli helt bortglömda, säger Dorothy Sang Oxfams humanitära rådgivare.

Oxfam har tillsammans med samarbetsorganisationer hittills nått över 50 000 människor med rent vatten och förnödenheter samt informationsinsatser för att stoppa koleraspridning. 4000 kolerafall har hittills rapporterats i Moçambique.

– Vi håller fortfarande på att inse hur stor den här katastrofen är. Vissa platser liknar krigszoner. De humanitära resurserna håller redan på att ta slut och hjälporganisationer behöver mer pengar. 282 miljoner dollar har efterfrågats men bara 60 miljoner av dessa har kommit in, säger Dorothy Sang.

En vattentank installeras i ett läger för personer som blivit av med sina hem efter cyklonen Idai. Foto: Micas Mondlane / Oxfam Novib

– Skandalen och tragedin är som alltid att fattiga människor lider mest. Det internationella samfundet måste stå i solidaritet med alla som påverkats och se till att finansiera organisationerna som arbetar på marken just nu, inklusive lokala organisationer som är bäst positionerade att nå ut, fortsätter Sang.

Apr 3, 2019
Apr
3
2019

Oxfam arbetar mot kolerautbrott i Moçambique

Efter medierapporter om över 130 kolerafall i den översvämningsdrabbade staden Beira inleder Oxfam insatser för att stoppa sjukdomsspridningen.

 


Oxfam levererar vatten till ett läger för människor som blivit hemlösa efter cyklonen Idai nära Beira, Moçambique. Foto: Micas Mondlane / Oxfam Novib

Cyklonen Idai drog in över södra Afrika i mitten av mars och orsakade enorma översvämningar och skador i Zimbabwe, Moçambique och Malawi. I Moçambique har nu kolera brutit ut i de översvämmade områdena. Stora delar av staden Beira förstördes i cyklonen och över 600 familjer som blivit av med sina hem har nu sökt skydd i ett läger i staden dit Oxfam levererar rent vatten och latriner. Tillsammans med lokala partners har vi också distribuerat 50 tält och över 2000 paket med bland annat tvål, filtar och hinkar att förvara vatten i.

- Jag har sett livräddande arbete här. Oxfam har mobiliserat lastbilar, byggt vattenkranar och levererat rent dricksvatten till över 2200 personer, säger Dorothy Sang som arbetar för Oxfam i Beira, Moçambique.

Människor som blivit hemlösa efter cyklonen Idai hämtar vatten ur en kran som Oxfam installerat nära Beira, Moçambique. Foto: Micas Mondlane / Oxfam Novib

Oxfam prioriterar också åtgärder för att stoppa sjukdomsutbrott bland de som drabbats av översvämningarna och lever i områden som nu saknar rent vatten och sanitet. Bland annat utbildas lokala volontärer till att undervisa de som överlevt cyklonen i hur man undviker sjukdomar genom att behandla dricksvatten med klor och andra kemikalier och vikten av att tvätta händerna för att undvika smittspridning.

- Kolera är lätt att bota och motverka. Men sjukdomen kan bli förödande för de som förlorat sina hem och allt de äger. Översvämningarna har förstört infrastruktur, vattenförsörjning och avloppssystem, vilket innebär att stora delar av vattenförsörjningen kan ha blivit förorenad. Vi måste få fram rent vatten och enkla saker som tvål till människor för att de ska kunna hålla sig friska, säger Dorothy Sang.

När Julia Pedros hus förstördes sökte hon skydd nära staden Beira. Nu arbetar hon som volontär i det fattiga området Praia Nova som drabbades hårt av cyklonen Idai för att hjälpa till att sprida information om dödliga sjukdomar som kolera. ”Jag vill hjälpa människor att rädda sina barn,” säger hon. Foto: Micas Mondlane / Oxfam Novib

Mar 26, 2019
Mar
26
2019

Oxfam distribuerar nödhjälp i Malawi och Moçambique

Oxfam har nu börjat dela ut nödhjälp till de som drabbats av cyklonen Idai. Med hjälp av lokala partnerorganisationer har drygt 1400 familjer som förlorat sina hem i Moçambique och Malawi fått bland annat hygienartiklar så som tvål, hinkar och mensskydd samt familjepaket innehållande filtar, hinkar, myggnät och vattenreningstabletter.

 


De allvarliga översvämningarna i södra Afrika har drabbat över 2,6 miljoner människor. Foto: Sergio Zimba/ Oxfam

- Hygienförhållandena här i lägret är inte bra och jag är orolig för min bebis, men jag har inget val. Jag förlorade alla mina ägodelar när mitt hus kollapsade i översvämningarna. Oxfams hjälp kommer i rätt tid. Jag kommer använda en hink till att tvätta mitt barn i och den andra för att förvara vatten, säger Zainabu Elasonien av de som fått hjälp av Oxfam och som nu befinner sig i lägret Bangula tillsammans med 5000 andra som förlorat sina hem i Malawi och Moçambique.

Broar, vägar och kommunikationer totalförstörda
Cyklonen Idai har drabbat över 2,6 miljoner människor i södra Afrika, däribland 700 000 personer i Malawi där kraftiga regn som började falla den 6 mars orsakat allvarliga översvämningar i de södra delarna av landet förstört människors hem och sköljt bort deras grödor och boskap.

Hela områden har skurits av och kan endast nås via båt eller helikopter vilket försvårar hjälpinsatserna, många av de som drabbats av cyklonen och översvämningarna har sökt skydd i läger dit framkomligheten är kraftigt begränsad. I lägren finns bara ett fåtal toaletter och tillgången till rent vatten är begränsad vilket ökar risken för sjukdomsutbrott av akut diarré och kolera.

- Vi ser enorma sanitetsbehov i lägret och de få toaletter som grävts är grunda och några är redan fulla på grund av att området fortfarande är vattendränkt. Kolerafall har redan rapporterats i Moçambique så nu prioriterar vi distribution av hygienkit för att förhindra ett sjukdomsutbrott här, säger Joseph Moyo, humanitärarbetare på Oxfam.

Målet att nå 500 000 drabbade
Oxfam kommer de kommande dagarna att förse människor i Bangulalägret med mat så som majs, mjöl, bönor och olja samt inleda informationskampanjer om hur man förhindrar sjukdomsspridning. Det initiala målet är att nå ut till en halv miljon människor i Moçambique, Malawi och Zimbabwe med bland annat rent vatten och hygienkit.

Zainabu Elasoni är en av de som fått hjälp av Oxfam.

Mar 25, 2019
Mar
25
2019

Slutreplik: ”Stopp för skatteflykt kan lyfta fattiga”

Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige, skriver i en slutreplik i Svenska Dagbladet om skatteparadis att bolagsskatten är en betydande inkomstkälla för fattigare länder.

 


Foto: Pressbild, Markus Schreiber/AP

"Niclas Virin skriver i sin replik på vår artikel att bolagsbeskattning är meningslös och att Oxfam borde ägna sig åt något mer effektivt än att ta sig an skatteflykt för att bekämpa fattigdom.

Det stämmer att bolagsskatt är en relativt liten skatt för länder som Sverige, men för låginkomstländer är bolagsskatt en betydande intäktskälla och uppgår till i genomsnitt 15 procent av skatteintäkterna. Både IMF och OECD har slagit fast att företagsskatter är en mycket viktig inkomstkälla för låginkomstländer samt att dessa är extra sårbara och drabbade av skatteflykt.

Vi är eniga med Niclas Virin om att minskad skatteflykt inte kommer utrota fattigdomen, mycket mer än så behövs. Men samtidigt är de 100 miljarder dollar som utvecklingsländer uppskattas gå miste om årligen på grund av skatteflykt en enorm summa. Den är större än hela EU:s och alla EU-länders samlade bistånd och motsvarar två tredjedelar av allt bistånd i hela världen. Ett stopp för skatteflykt och ökad transparens kring företags intäkter och skatteinbetalningar ger låginkomstländer kraftigt ökade möjligheter att lyfta sin egen befolkning ur fattigdom.

Förutom att ge nödvändiga intäkter till inte minst låginkomstländer så behövs även bolagsskatten som spärr i skattesystemet. Med en låg eller obefintlig bolagsskatt kommer rika privatpersoner använda skalbolag för att betala mindre skatt på sina inkomster, något som riskerar flytta hela skattesystemet ner i en negativ nedåtspiral. Faktum är att en av anledningarna till att bolagsskatten först introducerades för cirka hundra år sedan var att stoppa just den typen av skatteplanering. Bolagsskatt är också en progressiv skatt som minskar ojämlikheten och flyttar pengar från aktieägare till statskassan som kan användas till offentliga tjänster som sjukvård och skola.

Det globala skattesystemet är idag oerhört komplext och vi delar Virins åsikt om att det behöver förenklas. Det är dock inget argument för avskaffad bolagsskatt eller för att nedprioritera det viktiga arbetet mot skatteflykt."

Mar 25, 2019
Mar
25
2019

Debatt: ”EU måste göra mer mot skatteparadisen”

Igår presenterade EU sin uppdaterade lista på skatteparadis. Tyvärr är några av de värsta skatteparadisen som Panama och Jersey inte med på listan.

För att listan ska kunna behålla sin trovärdighet behöver skarpare kriterier införas, skriver Robert Höglund, kommunikationschef Oxfam Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, 13 mars 2019.


Foto: Pressbild, Markus Schreiber/AP

"Skatteflykt fortsätter att vara en av de strukturella orsakerna som håller kvar människor i fattigdom. Skatteflykten drabbar såväl rika som fattiga men konsekvenserna är allvarligast i utvecklingsländer då de i många fall redan saknar de resurser som behövs för att lyfta sina medborgare ur fattigdom. Utvecklingsländer förlorar minst 100 miljarder dollar per år på grund av företags skatteflykt. Pengar som kunde använts till fattigdomsbekämpande tjänster som fri sjukvård och utbildning.

En av de främsta anledningarna till att skatteflykten kan fortsätta på denna skala är skatteparadisen. Genom att bidra till att svälta länder på intäkter som behövs för att finansiera utbildning, sjukvård och jobbskapande förvärrar skatteparadisen fattigdom och ojämlikhet runt om i världen. Enligt en uppskattning av ekonomen Gabriel Zucman flyttas nära 40 procent av multinationella bolags vinster från det land det genererats i till skatteparadis.

EU har publicerat en årlig uppdatering av sin lista över skatteparadis. Listan tillkom för att få länder som underlättar skatteflykt att reformeras och är uppdelad i en svart och en grå del. Tyvärr har man valt att helt plocka bort några av de värsta skatteparadisen som Panama och Jersey från listan, detta trots att reformerna dessa länder gjort inte kommer stoppa skatteflykten. För att listan ska kunna behålla sin trovärdighet behöver skarpare kriterier införas där EU bland annat tittar på var skatteflykt faktiskt förekommer och inte bara på hur länder uppfyller formella kriterier.

EU:s lista var ett framsteg i arbetet mot skatteflykt men redan från början exkluderade man alla EU-länder per definition. Detta trots att fem EU-länder bör klassas som skatteparadis; Malta och Cypern, Irland, Nederländerna och Luxemburg. De tre sistnämnda tog tillsammans tog emot 210 miljarder dollar i vinster som flyttats från andra länder enbart under 2015.

Det finns tecken på att företag har börjat flytta pengar från de ”klassiska” skatteparadisen i exempelvis Västindien till EU-länder i takt med att kraven ökar på de förstnämnda. EU måste få ordning på skatteflykten inom unionen, dels för sin trovärdighet men också av moraliska skäl. När rika storföretag tillåts fortsätta med upplägg som tillåter dem att fly från skatt tappar hela systemet trovärdighet hos vanliga medborgare som är de som får betala notan.

EU bör också införa lagstiftning om offentlig land-för-land rapportering. Det innebär att multinationella bolag tvingas redovisa intäkter, vinster och skatteinbetalningar för alla länder de verkar i. Utan en sådan är det svårt att ställa företag som flyr undan rättmätig skatt till svars vilket är en mycket viktig del i kampen mot skatteflykt, inte minst för utvecklingsländer.

Sverige har en viktig roll att spela i EU och bör driva på åtgärder mot skatteflykten inom unionen, för en svartlista med skarpare kriterier och för regler för offentlig land-för-land rapportering. Att få stopp på skatteparadisen och skatteflykten är mycket viktiga milstolpar i kampen för att lyfta utsatta människor i fattigdomen, rädda liv och minska ojämlikheten."

Sidor