Vi bygger vår längsta vattenledning någonsin- 96 km!

Maj 8, 2019
Maj
8
2019

Vi bygger vår längsta vattenledning någonsin- 96 km!

Vi har nyligen påbörjat konstruktionen av ett av de längsta vattensystemen som någonsin byggts av en hjälporganisation. Vattenledningen i Demokratiska republiken Kongo korsar områden av regnskog och djupa dalar och sträcker sig till några av de mest otillgängliga platserna i landet där de få vattenpumpar som finns har torkat ut.

När den är klar, kommer den nya vattenledningen förse 180 000 personer med rent, säkert och drickbart vatten.

De flesta av landets brunnar och andra källor till dricksvatten har skadats i väpnade konflikter eller torkat ut. Så trots att DR Kongo är det vattenrikaste landet i Afrika saknar miljontals människor tillgång till rent vatten vilket orsakat en enorm spridning av vattenburna sjukdomar som kolera.

Lwako Okelwa från Sebele genomgår sin andra kolerabehandling och berättar att vattensituationen inte förbättrats på de 15 år han bott i området. Det finns fortfarande inget rent vatten och det påverkar hans liv varje dag.
- Det är riktigt illa. Mina barn är sjuka hela tiden, men vad kan jag göra? Jag har inget val, säger Lwako.

Lwako insjuknade i kolera efter att ha druckit förorenat vatten. Innan han blev sjuk hjälpte han till med byggandet av vattenledningen genom att gräva diken.Foto: Alexis Huguet/Oxfam Novib

För närvarande ligger den största utmaningen i att färdigställa de 26 km som saknas av vattenledningen. Detta är det överlägset mest omfattande projekt som Oxfam- och kanske någon annan hjälporganisation- någonsin genomfört, dessutom i ett av de mest avlägsna områdena i Demokratiska republiken Kongo.

Ndaondi Ruhaliza bär på ett plaströr som ska användas till vattenledningen. Foto: Alexis Huguet/Oxfam Novib