Vem bär vikten av våra koldioxidutsläpp?

Jun 28, 2019
Jun
28
2019

Vem bär vikten av våra koldioxidutsläpp?

De fattigaste människorna i världen får bära konsekvenserna av svenska växthusgasutsläpp, trots att de är minst skyldiga till klimatkrisen. Nu lanserar Oxfam ny satsning mot klimatojämlikheten.

 

- Vi tror inte att särskilt många reflekterar kring att våra utsläpp skadar människor i fattigdom. Sverige behöver göra mer mot klimatojämlikheten och det här är ett sätt att få människor engagerade i frågan, säger Robert Höglund kommunikationschef för Oxfam Sverige.

I den nya satsningen får allmänheten ta ställning mot klimatojämlikheten genom att skriva på ett upprop. En tre meter hög staty som illustrerar den extrema klimatojämlikheten som råder i världen har också satts upp på Stureplan för att väcka uppmärksamhet i frågan.

- Svenskar släpper ut 10 ton växthusgaser per person och år. Siffran känns teoretisk men det rör sig om verkliga utsläpp som gör skada här och nu, säger Robert Höglund.

Klimatojämlikheten i världen är extrem. De rikaste 10 procenten står för cirka hälften av de globala koldioxidutsläppen medan den fattigaste hälften bara står för cirka 10 procent. Människor i fattigdom drabbas både direkt av klimatförändringarnas konsekvenser genom dödliga stormar, torka och översvämningar, men tar också en långsiktig smäll i form av försämrad ekonomisk utveckling. Oxfam uppmanar Sveriges regering att göra mer för att bekämpa klimatojämlikheten. Bland annat genom att införa ett mål för de totala svenska utsläppen som inkluderar vår importerade konsumtion, samt till ökad klimatfinansiering till människor i fattigdom, utöver det ordinarie biståndet.

 

Se filmen där Sverker Olofsson överraskar en medelsvensk med årets koldioxidutsläpp!