Varför fler kvinnor än män lever i fattigdom

Okt 27, 2017
Okt
27
2017

Varför fler kvinnor än män lever i fattigdom

Trots att det gjorts framsteg de senaste åren är det ännu inget land i världen som har lyckats uppnå ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är fortfarande också mer sannolikt att en kvinna lever i fattigdom, än att en man gör det.

 

Ojämlikhet mellan könen fortsätter vara ett problem som präglar världen. Det förhindrar kvinnor att göra sina röster hörda, nedvärderar deras arbetskraft och sätter kvinnor i en position som är underlägsen mäns, både i hemmet och på ett nationellt och globalt plan.


Hoan jobbar med att paketera t-shirts och skjortor för global export i en klädfabrik i norra Vietnam. Hon jobbar i snitt 62 timmar i veckan och tjänar 1 dollar i timmen. Foto: Adam Patterson/Oxfam

Ojämlikhet i arbetslivet

Låga löner 

Runtom i världen är det kvinnor som utför de lägst betalda arbetena. Globalt sett tjänar kvinnor 23 procent mindre än män, och fortsätter utvecklingen i samma takt kommer det ta 170 år för att jämna ut glappet. Det är 700 miljoner färre kvinnor än män som befinner sig i betalt arbete.

Osäkra arbetsformer 

75 procent av kvinnor i utvecklingsländer arbetar inom det så kallade ”informella ekonomiska systemet”, där det är mindre sannolikhet att de får anställningskontrakt, juridiska rättigheter eller tillgång till sociala skyddsnät. Ofta får de också så dåligt betalt att de hålls kvar i fattigdom. 600 miljoner kvinnor befinner sig i de allra mest osäkra arbetsformerna.

Obetalt hushållsarbete 

Kvinnor genomför minst dubbelt så mycket obetalt hushållsarbete, så som att ta hand om barn och sköta hemmet, som män. Ibland tio gånger så mycket, och ofta utöver sina betalda arbeten. Det globala värdet av detta arbete beräknas till 10 biljoner dollar om året- lika mycket som en åttondel av hela världens BNP.

Längre arbetsdagar 

Kvinnor jobbar längre än män om man räknar samman det betalda och det obetalda arbetet. Globalt sett betyder det att kvinnor i genomsnitt jobbar fyra år längre än män över en livstid.


Sheillah Achieng jobbar som hushållsarbetare i ett informellt bostadsområde i Nairobi, Kenya. För henne och många andra i samma yrkesroll är det inte ovanligt att hot och uteblivna löner hör till vardagen. Foto: Katie G. Nelson/Oxfam

Ekonomisk jämlikhet för minskad fattigdom

Ekonomisk ojämlikhet mellan könen kostar kvinnor i utvecklingsländer 9 biljoner dollar om året- pengar som inte bara hade kunnat ge kvinnor ökad köpkraft och ge bättre förutsättningar för deras familjer och samhällen utan också betyda en rejäl skjuts för ekonomin generellt. Länder med större ekonomisk jämlikhet mellan könen har ofta högre inkomstnivåer, och mindre ojämlikhet leder ofta till minskad fattigdom. I Latinamerika ökade antalet kvinnor i avlönat arbete mellan 2000 och 2010 vilket ledde till en en 30 procentig minskning av fattigdom och inkomstojämlikhet.

Att stötta kvinnor i att få tillgång till anständiga jobb och förbättra deras försörjningsmöjligheter är av största vikt för att kvinnors rättigheter ska tillgodoses, för att minska fattigdomen och uppnå globala utvecklingsmål.