Världens ledare måste ta klimathotet på allvar och agera

Sep 19, 2014
Sep
19
2014

Världens ledare måste ta klimathotet på allvar och agera

Väderrelaterade katastrofer har kostat världen en halv biljon dollar sedan förra klimatmötet 2009. I Oxfam-rapporten ”The summit that snoozed?”  framgår att över 112,000 människor mist livet i väderrelaterade katastrofer under de senaste fem åren.

Totalt har över 650 miljoner människor drabbats av förstörda skördar, förlorade inkomster och stigande matpriser som slår hårt mot fattiga människor i utsatta områden. Trots det har internationella åtaganden för att vända klimathotet avstannat

Ban Ki-moon Climate Summit som äger rum på tisdag syftar till att sporra globala åtgärder för att hantera klimatförändringarna. Även om avsikterna är goda så är förväntningarna inför mötet låga. Ambitionsnivån hos världens ledare är enligt Oxfam för låg, vilket innebär att slagkraftiga förslag uteblir.

”Världens ledare verkar inte förstå allvaret i situationen. Klimatförändringarna pågår nu – de skövlar liv och orsakar hunger. Kostnaderna fortsätter att öka och uteblivna åtgärder kommer att förvärra situationen ytterligare, säger Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International.

När världens ledare möttes i Köpenhamn 2009 enades de om att minska utsläppen, men inte tillräckligt för att förhindra en global uppvärmning på över två grader Celsius. Sedan dess har ingenting gjorts för att höja utsläppsmålen, trots sjunkande kostnader för förnybar energi. Tvärtom så har både Kanada och Japan backat från sina löften helt. Med nuvarande förutsättningar beräknas världens temperatur ha stigit med nästan fyra grader vid århundradets slut, vilket kommer att orsaka nya klimatkatastrofer och hunger.

Under mötet enades världens ledare om att avsätta pengar till att hjälpa hårt drabbade länder att anpassa sig till det förändrade klimatet. Även på denna punkt har man misslyckats. Endast ett fåtal länder har åtagit sig att skjuta till ökade medel för detta syfte under kommande år.

Det politiska vakuumet vid toppmötet kommer enligt Oxfam att fyllas med initiativ från den privata sektorn. Majoriteten av dessa projekt saknar dock politiskt stöd och finansiering.

”Frivilliga åtgärder från den privata sektorn räcker inte. Vi behöver ett strakt politiskt ledarskap och ambitiösa åtaganden för att katalysera de åtgärder som både vetenskapen och en växande opinion runtom i världen nu efterfrågar” säger Byanyima.  

Inför det kommande klimatmötet uppmanar Oxfam världens ledare att ta ett större ansvar för klimatet genom ambitiösa utsläppsmål och förnyade mål om att helt fasa ut fossila bränslen under seklets andra hälft. Samtliga länder måste bidra till de globala insatser som krävs för att sätta stopp för klimatförändringarna.    

Den privata sektorn kan hjälpa till att sätta press på regeringar för tydligare lagstiftning, normer och energieffektivitet, fler investeringar i förnybar energi och ökad klimatfinansiering. De måste också minska sina egna utsläpp, i linje med vetenskapliga mål.    

”Världens ledare måste arbeta med, och lyssna på företag, som visar att de vill vara en del av lösningen och de måste stå emot kraven från de som sätter vår värld på spel för kortsiktiga vinster. De måste också utnyttja de tekniska framsteg i förnybar energi som kan bana väg för verklig förändring” säger Byanyima.