Livsfarlig trängsel i migrantläger på Lesbos

Sep 9, 2019
Sep
9
2019

Livsfarlig trängsel i migrantläger på Lesbos

Under den sista veckan i augusti ökade antalet människor som anlände till de grekiska öarna med 255% jämfört med samma period förra året.

 

Foto: Pablo Tosco/ Oxfam

Situationen för migranter och flyktingar som befinner sig på de grekiska öarna i väntan på förflyttning till fastlandet är fortsatt svår. Den senaste tiden har det också skett en kraftig ökning av nyanlända- Lesbos tar nu emot 235 personer om dagen.

För närvarande bor ungefär 12600 flyktingar och migranter på Lesbos, varav runt 9200 i lägret Moria som egentligen endast har plats för 3100 personer. Trots att ett ensamkommande barn som bodde i Morias så kallade ”säkra zon” tragiskt miste livet i augusti har man ännu inte påbörjat en storskalig förflyttning av minderåriga från de överbefolkade öarna till Greklands fastland. För närvarande befinner sig 820 ensamkommande barn på Lesbos, de flesta i Moria.

Personal i lägret har vittnat om de stora riskerna med överbelastningen. Till exempel har de två läkarna i anläggningen bara tid att behandla akutfall och minst 6000 nyanlända har inte genomgått medicinsk kontroll.

Oxfam är på plats och ser bland annat till att alla nyanlända som kommer till Lesbos får en juridisk informationsbroschyr innehållande den information de behöver i den komplexa asylprocessen.