Syrier behöver inte bara gåvor- de behöver sina liv tillbaka

Apr 16, 2019
Apr
16
2019

Syrier behöver inte bara gåvor- de behöver sina liv tillbaka

Trots att striderna i Syrien har avtagit är 11,7 miljoner människor fortfarande beroende av humanitärt stöd.

 

I en ny rapport går Oxfam och Dansk Flyktinghjälp tillsammans ut och uppmanar regeringar och andra bidragsgivare att hjälpa syrier återuppbygga sina liv efter åtta år av krig.

Rapporten ”Aid in Limbo” släpps inför ett internationellt möte i Bryssel på torsdag där framtidens nödhjälp till Syrien ska diskuteras, och sammanfaller även med åttaårsdagen sedan starten på kriget i Syrien. Trots att striderna i Syrien har avtagit är 11,7 miljoner människor fortfarande beroende av humanitärt stöd- över 60 procent av dem befinner sig i regeringskontrollerade områden. Bostadshus och skolor har förstörts, hela områden saknar rent rinnande vatten och sanitet och människor har inte möjlighet att försörja sina familjer.

- Vi kämpade länge för att få tag i sånt vi behövde för att överleva, som rent vatten. Vi hade inget annat val än att använda osäkra brunnar vi själva grävt, säger Mohammad som överlevt fem år av strider i östra Ghouta.

Mohammad, 66, sitter framför spillrorna av sitt hem i östra Ghouta. Efter att ha överlevt åren av strider står nu han och hans familj inför en ny typ av hot. Foto: Daina Kareh

Över 80 procent av Syriens befolkning lever i fattigdom, mer än en tredjedel av alla skolor har skadats eller förstörts och över två miljoner barn går inte i skolan enligt FN.

- Syrier behöver stöd att bygga upp sina liv igen efter åtta år av brutal konflikt. Pengarna behöver gå till att se till att människor har råd med mat, kan skicka sina barn till skolan och har tak över huvudet. Människor vill inte bara ha gåvor, de vill ha en hjälpande hand för att kunna bli självförsörjande igen, säger Robert Höglund, Kommunikationschef på Oxfam Sverige.

- Människor är fortfarande i behov av stöd och det behövs mer pengar för att människor ska hämta sig från denna enorma kris. Syrien behöver rent vatten, utbildning och sjukvård och humanitära organisationer måste få tillåtelse att leverera hjälpen. Utan detta stöd kommer syrier tvingas lida i ytterligare flera år, säger Höglund.

Oxfam i Syrien

- Oxfams insatser i Syrien är inriktade på att tillhandahålla rent vatten till konfliktdrabbade människor genom reparation av vatteninfrastruktur och vattenleveranser med lastbil.
- Vi arbetar för närvarande i nio av Syriens 14 provinser.
- Vi arbetar för att förhindra spridning av sjukdomar genom att främja god hygien i skolor och att utbilda lokala volontärer.
- Vi distribuerar mat där det behövs och stöttar jordbrukare att odla mat och tjäna pengar.