Svältrisk, nya strider och andra vågen av covid-19 när kriget i Jemen går in på sitt sjunde år

Mar 23, 2021
Mar
23
2021

Svältrisk, nya strider och andra vågen av covid-19 när kriget i Jemen går in på sitt sjunde år

”Människor står inför ett fruktansvärt val: att stanna kvar och riskera sina och sina barns liv, eller att fly ut i öknen där det varken finns vatten eller mat.”

 

”Vi levde i konstant skräck. Vi hörde bombernas dån utanför, bitar av granater och exploderade föremål flög in i vårt hus. Vi var rädda att våra barn skulle träffas, så vi flydde, säger Hanan som idag lever i flyktinglägret Ammar bin Yasser med sina två döttrar. Foto: VFX Aden/Oxfam

Kriget i Jemen har skapat världens mest omfattande humanitära katastrof. FN varnar redan för att landet står inför en av historiens värsta hungerskriser och intensiva strider i provinsen Marib hotar nu att tvinga nära 400 000 personer på flykt. Den kommande regnperioden med förväntad start i maj orsakar dessutom en ökad risk för kolera, vilket i kombination med covid-19 kommer att överbelasta landets sjukvård som redan till stora delar kollapsat efter sex år av krig och ekonomisk kris. Bara hälften av Jemens vårdinrättningar är i funktion, trots att de våldsamma striderna och det största utbrottet av kolera i modern tid skapat enorma vårdbehov. Många anställda inom vården har gått utan lön i månader och det finns bara 700 intensivvårdsplatser och 500 respiratorer för en befolkning på 30 miljoner.

- Miljontals personer i Jemen står på randen av ett stup. Nu hotar covid-19, kolera och striderna att putta dem över kanten. Runt om i landet kämpar människor mot intensifierade strider och en andra våg av covid-19. Många uppsöker inte sjukvården när de får symptom för att de inte har råd. Coronapandemin accelererar snabbt och jag hör dagligen om nya tragedier där människor dött av covidliknande symptom utan att ha fått vård, säger Muhsin Siddiquey, Oxfams landschef i Jemen.

De intensifierade strider som nu kan tvinga fler människor på flykt kan leda till en ökad spridning av coronaviruset. En våldsupptrappning omkring Marib, där de flesta internflyktingarna sökt skydd, är ett av de stora humanitära hoten Jemen står inför när de går in i krigets sjunde år.

Över fyra miljoner personer har hittills tvingats på flykt av konflikten. Över 24 miljoner av Jemens befolkning är i behov av humanitärt stöd, varav hälften är barn.  

- Människor står inför ett fruktansvärt val: att stanna kvar och riskera sina och sina barns liv, eller att fly ut i öknen där det varken finns vatten eller mat. I hela landet kämpar människor för att hantera en andra våg av covid-19 och intensifierade strider. Jag hör fruktansvärda vittnesmål om barn som dödas, bostadshus som bombas och människor som tvingas fly, säger Siddiquey.

Jemens officiella covidstatistik visar 6109 fall av covid-19 och 1176 dödsfall, vilket ger en dödlighet på nästan 20 procent – en av de högsta i världen. Men med bristande testning och utbredda rapporter om sjukdom och död är det faktiska dödstalet utan tvekan högre än så. De första vaccindoserna levererades till landet i slutet av mars men behoven är fortsatt stora.

-Människor som flytt undan missiler och kulor står inför en daglig kamp för att överlevna sjukdom och fattigdom. Jemeniter har lidit i sex långa år, det är dags för världen att säga stopp, det räcker nu. Fred är möjligt om regeringar sätter människoliv först, säger Muhsin Siddiquey.

Insatsen i Jemen är en av Oxfams största. Vi är på plats för att förse människor med rent vatten, kontantbidrag och matkuponger. Vi ger också människor stöd i att hitta jobb och skapa en inkomst, till exempel med utbildning och stöd till små entreprenörer.