Stödet till Amazon visar på systemfel

Dec 17, 2020
Dec
17
2020

Stödet till Amazon visar på systemfel

Den svenska regeringen gör inte tillräckligt för att förhindra techjättarnas skatteflykt, skriver Hanna Nelson, Oxfam Sverige.

 

 


Foto: Rafael Henrique/Sopa Images/TT

Det här är en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 28 augusti 2020

Granskningen av Amazons etablering i Sverige har visat hur Sverige står i centrum för jakten på fördelaktiga skatteavtal – ett spel där storföretagen är de stora vinnarna. De techjättar som regeringen nu vill ska etableras i Sverige har vid flera tillfällen avslöjats med att placera sina vinster i skatteparadis. Och den svenska regeringen gör inte tillräckligt för att förhindra det.

Granskningen som vi kunnat följa i Aftonbladet är ett exempel på hur stora multinationella företag kan spela ut länder mot varandra i jakten på det mest fördelaktiga skatteavtalet. Kring detta råder ett stort hemlighetsmakeri. Bakom ridåerna tävlar länder om företags närvaro genom att erbjuda allt lägre skatter i ett desperat försök att locka till sig företagen.

Det som händer i Sverige nu är något som världens fattiga länder systematiskt utsätts för. Företags flytt av vinster kostar utvecklingsländer minst 100 miljarder dollar om året. Skatteflykt drabbar alla länder men särskilt allvarligt är att den förvägrar människor i låginkomstländer bra sjukvård, utbildning och en chans att lyfta sig ur fattigdom.

Medan människor och företag kämpar för sin överlevnad under coronapandemin är big-tech-bolag några av de som faktiskt tjänar på pandemin. Oxfams rapport ”Pandemic Profiteers Exposed” visar till exempel att Facebook, som har tilldelats etableringsstöd på sammanlagt 140 miljoner kronor från den svenska statskassan, tillhör ett av de 17 storföretag som sammanlagt gjort vinster på 85 miljarder dollar i år.

Trots att dessa företag är proffs på att utnyttja luckorna i systemet tilldelas de skattefinansierat stöd i Sverige. Aftonbladets granskning (17/8 2020) visar hur våra skattepengar hjälper Amazon, Google och Facebook att bygga och driva sina enorma serverhallar. Däremot finns ingen insyn i hur deras skatteavtal i Sverige ser ut. Granskningen visar också att det finns en hel del oklarheter gällande huruvida de faktiskt genererar arbetstillfällen som kan likställas med de stora stöd de tilldelats. Frågorna hopar sig och argumentationen från regeringens sida är svag. Vad är syftet med att underlätta för dessa företag? Varför ge fördelar till företag utan att veta säkert om vi får någonting tillbaka?

Det här går tyvärr helt i linje med hur det ser ut globalt. Inte heller där kan vi följa hur storbolagens skatteplanering ser ut. Oxfam uppmanar till ökad transparens och vill se en EU-överenskommelse som kräver att företag öppet måste rapportera vilka länder de är verksamma och gör vinster i. Vi anser också att globalt verksamma företag endast ska kunna bli tilldelade statligt stöd om de publicerar en fullständig och offentlig land-för-land-rapport, något som aktualiserats i samband med regeringens statliga bidrag till företag i spåren av covid-19.

Trots att Socialdemokraterna gick till val på att stoppa skatteflykten agerar inte regeringen. I stället blockerar den processen för att förhindra skatteflykten på EU-nivå.

Aftonbladets granskning för fram problematiken med skatteflykten i ljuset. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte rör sig om några enstaka fall utan är bevis på ett systemfel där rika storföretag tillåts att profitera på alla andras bekostnad.

Hanna Nelson
policyansvarig Oxfam Sverige