Stöd från Postkodstiftelsen till coronaprojekt i Bangladesh

Jun 24, 2020
Jun
24
2020

Stöd från Postkodstiftelsen till coronaprojekt i Bangladesh

Genom Postkodstiftelsens satsning Respons Coronapandemin kan hjälporganisationen Oxfam nu utöka sina insatser för att begränsa spridningen och effekten av coronaviruset.

Oxfam Sverige har mottagit ett stöd på 200 000 kronor från Postkodstiftelsen för att stötta människor i norra Bangladesh att klara av covid-19-pandemin. Projekt riktar sig till ekonomiskt utsatta familjer, personer med funktionsvariationer, äldre och personer med kroniska sjukdomar som ska få hygienartiklar och kontanter för att kunna köpa mat.

Nedstängningen i många länder har påverkat människors möjlighet till försörjning. Kombinationen av allvarlig matbrist och smittspridningen av covid-19-viruset gör att hjälpbehovet är akut. Människor, i synnerhet de allra fattigaste och mest utsatta hushållen, behöver hjälp både med att få pengar till att köpa mat samt tillgång till tvål och ansiktsmasker.

Paket med hygienartiklar kommer att distribueras för att ge människor en möjlighet till förbättrad hygien och minska risken för smittspridning av covid-19-viruset. Förutom standardartiklar för WASH-hygienpaket (bland annat tvål, tygbindor och tvättmedel) så innehåller paketen extramaterial anpassat för situationen, såsom återanvändbara skyddsmasker, en hink med lock och kran för handtvätt samt en informationsbroschyr på lokalt språk om hur man bäst skyddar sig mot covid-19-viruset. Hygienpaketen kommer att distribueras direkt till de identifierade hushållen. 


Så här ser våra hygienkit ser ut! De innehåller bland annat tvål, bindor och tvättmedel.

De berörda hushållen får också ett kontant stöd på 3000 BDT (motsvarande ca. 325 SEK) för att kunna köpa mat och andra nödvändigheter. Kontantstödet som är tänkt att täcka de mest grundläggande behoven hos de identifierade hushållen är icke villkorat, eftersom att behoven för hushållen skiljer sig åt och människor själva bestämmer bäst vad de behöver lägga pengarna på.

Människorna i området där projektet bedrivs är mycket utsatta, i synnerhet de dagsbetalda jordbruks- och fiskearbetarna drabbats hårt av nedstängningarna som startade i mars 2020 och har fått kämpa för att klara av vardagen. Idag kan de till exempel tvingas att dra ner på antalet mål mat, sälja viktiga ägodelar som verktyg och boskap eller ta lån med mycket höga räntor.

"Vi är mycket tacksamma över att Postkodstiftelsen bestämt sig för att göra en utökad satsning i spåren av corona. Behoven är extra stora och vi ser både hur åtgärder behövs för att stoppa smittan och för att möta fattigdomsökningen i spåren av nedstängningarna många samhällen gör. Fler aktörer behöver skjuta till pengar för att behoven ska kunna mötas", säger Johan Pettersson, generalsekreterare Oxfam Sverige. 

Postkodstiftelsen har skänkt totalt 4,4 miljoner kronor till projekt under coronapandemin. 
https://postkodstiftelsen.se/blog/2020/06/17/44-miljoner-till-utsatta-gr...

Oxfam har nått ut med stöd till över 4,5 miljoner personer under pandemin. 
https://www.oxfam.org/en/research/no-one-safe-coronavirus-until-everyone