Stort hjälpbehov efter jordbävningen i Nepal

Apr 27, 2015
Apr
27
2015

Stort hjälpbehov efter jordbävningen i Nepal

Under lördagen drabbades Nepal av en kraftig jordbävning som uppmätte 7,8 på Richterskalan. Över 3300 människor beräknas ha omkommit, tusentals människor har skadats och den materiella förödelsen är enorm. Både bostäder och historiska monument har förstörts och många familjer är fast i sina hem, i väntan på hjälp. Infrastruktur och viktiga kommunikationer har skadats, vilket nu försvårar räddningsarbetet.

 

Cirka 30,000 människor har lämnat sina hem av rädsla för efterskalv. Dessa människor är nu i akut behov av hjälp. Oxfam är på plats för att hjälpa till med räddningsarbetet. Just nu arbetar vi för att nå så många som möjligt med rent vatten, mat och sanitetsprodukter. Cecilia Keizer, Oxfams landschef i Nepal, berättar:

”Sedan jordbävningen i lördags har vi i har upplevt flera kraftiga efterskalv. Det senaste uppmätte 6,8 på Richterskalan. Människor är rädda att återvända hem och tusentals familjer sover utomhus eller i tillfälliga tältläger.”

Efterskalven och den skadade infrastrukturen försvårar räddningsarbetet och gör det svårt att nå fram till drabbade människor utanför huvudstaden Katmandu. Telefonlinjerna är nere kommunikationssystemen är överbelastade i hela landet. El- och vattenförsörjningen har skadats och sjukhusen i Katmandu är överbelastade. Nepals regering har mobiliserat landets säkerhetsstyrkor och utlyst ett nationellt kristillstånd för att påskynda räddningsarbetet.

”Vi har nått fram till tusentals människor i huvudstaden, men kommunikationerna till de värst dabbade områdena utanför Katmandu är extremt dåliga. Räddningsinsatsen försvåras av att många viktiga vägar förstörts. Jag befarar att dödssiffran kommer fortsätta att stiga när vi når fram till nya områden. Det här är bara början”, säger Keizer.

Oxfam arbetar tillsammans med UNICEF och en rad lokala partnerorganisationer för att bygga upp tillfälliga vatten- och sanitetsstationer. Zubin Zaman på Oxfam Indien berättar:

”Vårt mål är att det humanitära biståndet ska nå fram till människor i hela landet. Genom att tillhandahålla rent vatten och sanitetsprodukter gör vi vad vi kan för att förhindra en sekundär katastrof i form av smittspridning och sjukdomsutbrott”.

Oxfams räddningsinsats organiseras från Indien, Thailand och Storbritannien. Inom de närmsta dagarna kommer ett grupp tekniska experter från Storbritannien att flyga över med mat, vatten och andra förnödenheter.

Oxfam har arbetat i Nepal i över 30 år med fokus på jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimatanpassning. Oxfam arbetar också förebyggande genom projekt som ska stärka motståndskraften för klimatchocker och katastrofer i utsatta samhällen.