Sju frågor om COP21

Nov 24, 2015
Nov
24
2015

Sju frågor om COP21

Snart möts världens ledare på FN:s klimatmöte COP i Paris för att förhandla fram ett globalt klimatavtal. Resultatet av förhandlingarna kommer att ha avgörande betydelse för vår gemensamma framtid men vad är det egentligen som står på spel? Här kan du läsa mer om mötet och varför det är så viktigt.

 

    1. Vad är COP21?

Från den 29 november till den 14 december samlas världens ledare i Paris för att förhandla fram ett globalt klimatavtal. Syftet med förhandlingarna är att få till stånd ett rättsligt bindande avtal om minskade koldioxidutsläpp och ökade resurser till klimatanpassning. De globala utsläppen av växthusgaser är idag den enskilt största drivkraften till klimatförändringarna som slår hårt mot världens fattigaste länder.

    2. Varför är mötet så viktigt?

Därför att klimatförändringarnas effekter, med oregelbundna säsongsväxlingar och extremt väder, orsakar missväxt och hunger världen över. Redan idag kämpar miljontals människor mot klimatförändringarnas effekter. Fattiga människor som är sämst rustade för att hantera det förändrade klimatet drabbas hårdast, även då de bidragit minst till problemet.  

Med ambitiösa klimatåtgärder kan vi bryta den negativa utvecklingen. Gör vi ingenting kommer det istället att bli betydligt värre. Om de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka kommer vi att passera gränsen för vad som är möjligt att anpassa sig till. Den gränsen beräknas gå vid en temperaturökning på 1,5° C över de globala förindustriella nivåerna. Med nuvarande utsläppsnivåer rör vi oss mot en ökning med 3° C. Med en global, rättsligt bindande överenskommelse kan vi förhindra det från att ske. 

    3. 3° C låter ju inte som så mycket…?  

Kanske inte, men det har enorm betydelse. Den genomsnittliga globala temperaturskillnaden mellan dagens värld och den senaste istiden är bara 5° C. Det visar tydligt att en sådan, till synes liten, temperaturförändring kan få stora konsekvenser för vår planet och allt som lever där.    

    4. Varför har vi väntat fram tills nu med att förhandla fram ett nytt avtal?

Det har vi inte. Klimatförhandlingar har pågått i över 20 år men det har hittills varit svårt att nå en global överenskommelse. Nu har vi en ny chans.

Det sista stora försöket att nå en global överenskommelse var under FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009. För första gången någonsin enades ledare från både rika och fattiga länder om minskade utsläpp av växthusgaser. Problemet då var att överenskommelsen inte resulterade i ett rättsligt bindande avtal och att de överenskomna utsläppsminskningarna inte var tillräckligt ambitiösa för att åstadkomma verklig förändring. 

    5. Varför kommer det att bli annorlunda den här gången?

Det finns naturligtvis inga garantier för det men vi har ändå goda skäl att hoppas. Till skillnad från mötet i Köpenhamn vet länderna vad som förväntas av dem redan innan mötet och flera länder har på förhand kommit med löften om minskade utsläpp.

Sedan mötet i Köpenhamn har många länder förbättrat sina nationella policys och anammat de ekonomiska fördelarna av att hantera klimatförändringarna. Dessutom har den förnybara energisektorn fortsatt att utvecklas och vinna ny mark på flera viktiga marknader. 

    6. Vad ska regeringarna enas om under mötet?

De två viktigaste punkterna är klimatfinansiering och utsläppsminskningar.

Klimatfinansiering gör det möjligt för fattiga länder att motverka, anpassa sig till och hantera det förändrade klimatet. Rika länder måste införliva sina löften från Köpenhamn så att de som drabbas hårdast kan vidta åtgärder för att hantera klimatförändringarnas effekter.

Lika viktigt är att alla länder, fattiga som rika, går med på att minska sina utsläpp antingen direkt eller stegvis. Det är det enda sättet att bromsa den globala uppvärmningen. Världens länder måste också enas om att gemensamt fasa ut fossila bränslen inom de närmaste 30 till 50 åren. Rika länder bör visa vägen genom att ta ett större ansvar initialt och stötta fattigare länder med bland annat tekniskt stöd.

    7. Vad måste till för att det ska bli verklighet?

Vi måste göra vad vi kan för att visa våra ledare att vi bryr oss om klimatet. Det kan vi göra genom att kräva ambitiösa åtgärder. Även om kampen inte kommer att vinnas i Paris så kan resultatet av förhandlingarna bli ett viktigt steg i rätt riktning. Våra ledare måste ta vara på detta tillfälle och vi måste visa dem att vi bryr oss.

Du kan göra skillnad genom att skriva under Oxfams upprop för en hållbar framtid. Tillsammans kan vi pressa världens ledare att agera!

 

Världen över kämpar miljontals människor mot klimatförändringarnas effekter. En av dem är Aissata Abdoul Diop från Mauretanien som sett sin majsskörd förstöras på grund av långvarig torka.

Foto: Pablo Tosco