Rika länder stoppar billiga mediciner

Sep 22, 2017
Sep
22
2017

Rika länder stoppar billiga mediciner

En ny Oxfamrapport visar att flera länder, bland andra USA, hindrar FN:s arbete för överkomliga priser på mediciner.

 

läkemedelsindustrin framför människors liv?


Foto: Eleanor Farmer/Oxfam

Oxfams nya rapport High-priced medicines and lack of needs-driven innovation: a global crisis that fuels inequality visar att rika länder bromsar FN:s arbete för lägre medicinpriser. Oxfam uppmanar nu FN:s generalsekreterare och andra ledare i världen att prioritera frågan om överkomliga medicinpriser 2018.

Vid FN:s generalförsamling förra året publicerade FN:s expertpanel om läkemedelstillgång (The UN High Level Panel on Access to Medicines) en rapport som visade en rad åtgärder som regeringar bör vidta för att sänka priset på läkemedel, bland annat genom bestämmelser i internationella handelsregler, för att åsidosätta patentskydd och producera lågkostnadsversioner av livsviktiga läkemedel. Expertpanelens mandat och resultat har mött starkt motstånd från läkemedelsindustrin, Europiska kommissionen och länder så som USA, Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Japan, av vilka flera tidigare försvarat läkemedelsbranschens intressen i internationella förhandlingar. Påtryckningar från USA och andra har försenat FN:s arbete som, ett år efter att den publicerades, ännu inte bemött rapportens rekommendationer. De har också förhindrat utvecklingsländers försök till diskussioner om rapportens rekommendationer med Världshälsoorganisationen.

- USA, Schweiz, Japan och andra blockerar de åtgärder som skulle säkerställa att alla har tillgång till livräddande läkemedel. De bör prioritera människors liv över läkemedelsindustrins vinst, säger Winnie Byanyima, Oxfams internationella VD och en av medlemmarna i FN:s expertpanel om läkemedelstillgång. Expertpanelen består av experter från regeringar, civilsamhället och läkemedelsindustrin.

Runtom i världen är det höga priset läkemedelsföretag tar ut för många livsviktiga mediciner förödande för den offentliga hälso- och sjukvården, det förhindrar sjuka från att få den behandlingen de behöver och driver människor i skuld. Priset på insulin, som används för att behandla diabetes, har ökat med över sju procent i USA det senaste året. En månads behandling kan nu kosta så mycket som 900 dollar. Diabetes är den sjunde vanligaste dödsorsaken i USA, och nästan en av tio amerikaner lider av sjukdomen.

Oanh, 27, från Vietnam lider av en njursjukdom. Hon har inte alltid råd att köpa de mediciner hon behöver vilket har försatt henne och hennes familj i en skuldcykel som är svår att komma ur. Foto: Eleanor Farmer/Oxfam

De senaste 15 åren har genomsnittskostnaden för nya cancerbehandlingar i Storbritannien mer än fyrdubblats. I Sydafrika kostar en tolvmånadersbehandling med läkemedlet Herceptin, en bröstcancermedicin som produceras av Roche, ungefär 38.000 dollar. Det är cirka fem gånger landets genomsnittliga hushållsinkomst, och minst en möjlig leverantör av läkemedlet föreslår att den kan produceras och säljas för så lite som 245 dollar. Över 3000 kvinnor dör i bröstcancer i Sydafrika varje år.

- Miljontals människor blir nekade läkemedel på ett onödigt och skamligt sätt, detta på grund av de uppblåsta priserna läkemedelsindustrin sätter. Läkemedelsföretag bör inte längre få lov att fatta besluten när det handlar om människors hälsa. Regeringar och FN måste sätta människors liv framför företagsvinster, säger Byanyima.