Rekordmånga människor på flykt i världen

Sep 4, 2015
Sep
4
2015

Rekordmånga människor på flykt i världen

Antalet människor som flyr undan krig och konflikter i världen ökar stadigt. Enligt FN befinner sig nästan 60 miljoner människor på flykt från sina hem, många av dem är barn. Dessa människor är i akut behov av humanitär hjälp, skydd och säkerhet.

 

Nästan 86 procent av världens flyktingar befinner sig i utvecklingsländer. Dessa länder har ofta begränsade resurser och kapacitet för att hantera de ökade flyktingströmmarna. Länder som Pakistan, Libanon och Turkiet har tagit emot över en miljon flyktingar vardera. Även om antalet människor som försöker ta sig till Europa och andra utvecklade regioner ökar så rör det sig fortfarande om en relativt liten andel av den totala flyktingpopulationen.

Katastrofen i Syrien har tvingat över 4 miljoner människor på flykt. Majoriteten av dem befinner sig just nu i angränsande länder som Libanon och Jordanien. Dessa länder kämpar för att hantera den ständigt växande flyktingströmmen. Libanon har ensamt tagit emot över 1,2 miljoner syriska flyktingar, vilka utgör nästan 25 procent av landets totala befolkning.

Det är drygt fyra år sedan konflikten i Syrien bröt ut och den humanitära situationen i landet blir allt värre. Över 200,000 människor har mist livet och drygt 12 miljoner syrier är i akut behov av humanitär hjälp. Över 11 miljoner människor har tvingats på flykt från sina hem, fyra miljoner av dem har lämnat landet.

Oxfam arbetar både i och utanför Syrien för att hjälpa människor som tvingats fly krigets fasor. Våra katastrofteam har hittills nått över 1 miljon människor med rent vatten, mat och tak över huvudet. Vi arbetar ständigt för att möta det eskalerande hjälpbehovet och nå ännu fler.  

Utöver de humanitära instanserna på plats i regionen kämpar Oxfam för en hållbar politisk lösning på konflikten. Humanitärt stöd till människor i kris är livsviktigt, men inte tillräckligt. Vi måste också göra vad vi kan för att få till stånd en fredlig lösning på konflikten.

Det finns många orsaker till att människor flyr - krig och konflikter, naturkatastrofer, fattigdom och förföljelse är bara några exempel. Gemensamt för alla världens flyktingar är att de lämnar sina hem, sin trygghet och allt de äger bakom sig i hopp om en bättre framtid och ett liv i säkerhet. En långsiktig lösning på den globala flyktingkrisen kräver långsiktiga insatser. Insatser som fokuserar på de grundläggande orsakerna till varför människor flyr. Här finns det tyvärr inga enkla lösningar. Inga genvägar.

Som månadsgivare till Oxfam är du med och bidrar till vårt viktiga arbete mot fattigdom och orättvisor i världen. Våra månadsgivare gör det möjligt för oss att hjälpa människor på flykt och arbeta för hållbara och långsiktiga lösningar i över 90 länder.

 

Lilla Tamer är ett av många barn som flytt undan våldet i Syrien. Nu bor han tillsammans med sin familj i ett flyktingläger utanför Libanons huvudstad Beirut. Många av familjerna i lägret har bott där i flera år. Små barn har blivit äldre och nya har fötts. För dessa barn är livet i lägret den enda verklighet de känner till. Oxfam har byggt latriner och duschar och installerat tvätt-stationer i lägret. Vi hjälper också flera av familjerna med pengar till mat, hyra och hygienartiklar.

Foto: Sam Tarling