Oxfams team på plats efter orkanen Irma

Sep 8, 2017
Sep
8
2017

Oxfams team på plats efter orkanen Irma

Stormen har dragit över, och orkanen Irma lämnar ett delvis förstört och översvämmat Karibien efter sig. Oxfam är på plats för att ge stöd åt de som drabbas hårdast i katastrofer- människor som lever i fattigdom.

 

Enorma vindstyrkor över Karibien


Orkanen Irma närmar sig Haiti. Foto: Maxim Laroche.

Efter att ha arbetat med evakueringen av människor boende på kusten fokuserar Oxfam nu hjälparbetet mot koleraprevention, samtidigt som man bevakar skicket på vatten- och sanitetssystem. Översvämningarna som orsakats av de hårda regnen gör att smittor sprids enklare.

Kuba

Medan Dominikanska republiken och Haiti skonades från orkanen Irmas värsta förödelse, drabbades Kuba hårdare. Tio personer miste livet och två miljoner människor har tvingats evakuera sina hem, stora delar av Havanna är översvämmade och flera städer saknar elektricitet och vatten. Oxfam har upprättat hjälpinsatser på ön tillsammans med statliga aktörer och andra samarbetspartners, och har som mål att nå ut med nödhjälp i form av vatten, hygien- och sanitetslösningar, stöd till jordbrukskooperativ och provisoriska bostäder till åtminstone 8.500 personer i provinsen Camagüey. Oxfam kommer också att fokusera på flickor och kvinnors speciella behov i hjälpinsatserna.
- Just flickor och kvinnor är speciellt sårbara i katastrofsituationer då det finns en ökad risk för hälsoproblem och våld. Genom att hantera matosäkerheten och att genomföra hälsofrämjande aktiviteter kommer Oxfam kunna reducera dessa risker kraftigt, säger Jerome Faure, Oxfams landschef på Kuba.

Dominikanska republiken


Foto: Fran Afonso/ Oxfam

I Dominikanska republiken har 24 000 människor tvingats lämna sina hem, till följd av orkanen Irma. Oxfam arbetar i de norra kustdelarna av landet som drabbades hårt; mer än 2000 hektar jordbruksland och över 100 hus förstördes vilket påverkar människors försörjningsmöjligheter. Oxfam hjälper de som förlorat sina hem med tillgång till vatten och sanitet.

Haiti

På Haiti, där man i vissa områden ännu inte hämtat sig efter förra årets stora storm, fokuserar Oxfam arbetet på hygien och sanitet för att kolera och andra sjukdomar inte ska spridas. Oxfam har nio kolerateam beredda på plats i landet, och i Cap Haitien, Haitis andra största stad, var Oxfams team redan innan stormen drog in förberedda på att genomföra nödreparationer av vatten- och sanitetsanläggningar.
- Vår största oro berör vatten- och sanitetssystemen och den skada översvämningarna och regnen kan ha haft på dem. Vi har hört att vissa fattiga områden står under en meters vatten efter översvämningarna, säger Oxfams Tania Escamilla på plats i Cap Haitien.


Översvämningar i Ouanaminthe, Haiti. Foto: Janel Augustin.

Escamilla berättar att Cap Haitien har både välbyggda hus och slumområden, även på kusten, och det är nu fattiga områden i framför allt landets norra delar som drabbats hårdast av översvämningarna.
- Haitis geografi, miljö – och dess fattigdom – gör människor extremt utsatta för översvämningar och jordskred. Oxfam har nu mobiliserat katastrofhjälp till fem platser i landet. Fyra team, bestående av fem eller flera katastrofspecialister, har mobiliserats i Cap-Haitien, Ouanaminthe, Anse-Rouge och Gonaives, säger Escamilla.

Som vanligt i katastrofer, är det människor som lever i fattigdom som drabbas allra hårdast. De som har osäkra bostäder och försörjningsmöjligheter är mest sårbara inför naturkatastrofer och har också minst resurser för att återhämta sig.

Oxfam uppmanar regeringar att hantera de orsaker som ligger bakom extrem fattigdom som en del av deras katastrofförebyggande strategier. Oxfam har arbetat i Karibien i över 30 år och vår personal på plats är experter på att se till att människor har tillgång till rent vatten och sanitet när en katastrof slår till.