Oxfam uppmanar G20 ledarna att agera: 75 år är för lång tid att vänta på jämställda löner

Jul 14, 2014
Jul
14
2014

Oxfam uppmanar G20 ledarna att agera: 75 år är för lång tid att vänta på jämställda löner

En rapport från Oxfam International visar att det kommer att dröja ytterligare 75 år innan kvinnor och män har jämställda löner. Oxfam uppmanar nu G20 ledarna att ta upp frågan när de träffas i Australien senare i år.

 

Av rapporten ”The G20 and gender equality – How the G20 can advance women’s rights in employment, social protection and fiscal policies” framgår att G20 ländernas tillväxtambitioner inte kan förverkligas utan en politik som på allvar adresserar den systematiska diskrimineringen, och ekonomiska exkluderingen, av kvinnor i G20 länderna.

Rapportens som tagits fram av Oxfam tillsammans med Heinrich Böll Foundation, publiceras idag med anledning av Business 20 (B20) mötet i Sydney nästa vecka.

Enligt Winnie Byanyima, Executive Director på Oxfam International, har kvinnor fortfarande lägre löner än män samtidigt som de utför merparten av det obetalda hemarbetet. Kvinnor är också överrepresenterade vad gäller deltidsanställningar och diskrimineras både i hemmet, på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

− Gapet mellan män och kvinnor ger uttryck för en form av ojämlikhet som är djupt rotad i G20 länderna, även om stora framsteg gjorts inom vissa områden, säger Byanyima.

Beroende på land och kontext skulle de enskilda G20 ländernas BNP kunna öka med 20-60 procent om det dolda obetalda arbetet, såsom barnomsorg och hushållsarbete, som oftast utförs av kvinnor erkändes och värderades.

− Om lönenivån för kvinnors förvärvsarbete motsvarade densamma för män skulle USAs BNP stiga med nio procent, Eurozonens med 13 och Japans med 16 procent, fortsätter Byanyima.

På samma sätt som frånvaron av kvinnors rättigheter drivit på fattigdomen i världen kan erkännandet av desamma leda till utveckling. 

− G20 ländernas fortsatta utveckling kan endast ses som inkluderande om män och kvinnor ges samma förutsättningar att gynnas, om mänskliga rättigheter tillgodoses och om en hållbar utveckling bedrivs. Dessa frågor kan inte uteslutande betraktas som kvinnofrågor – de är systematiska frågor som genomsyrar hela samhället och påverkar människors välbefinnande i såväl rika som fattiga länder, säger Byanyima.

Mot bakgrund av detta uppmanar Oxfam G20 länderna att stärka kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter genom att exempelvis

  • Införa fristående mål för att reducera ekonomisk ojämlikhet och främja och kvinnors rättigheter,
  • Bedriva en sysselsättningspolitik som ger kvinnor rättvisa arbetsförhållanden, som eliminerar lönegapet mellan män och kvinnor och som minska segregationen på arbetsmarknaden,
  • Sätta stopp för diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden och främja finansieringen av samhällsservice som kan reducera det obetalda arbetet.

− I Los Cabos deklarationen från 2012 förband sig G20 ländernas ledare att arbeta aktivt för att motarbeta hindren för kvinnors ekonomiska och sociala delaktighet. Jämställdhet är inte bara ett mål i sig, utan också bra för ekonomin. Under det australiensiska ordförandeskapet har G20 länderna möjlighet att uppfylla sina löften genom att främja en ekonomisk tillväxt som är inkluderande och tar hänsyn till kvinnors rättigheter, säger Byanyima.