Oxfam på plats med nödhjälp efter vulkanutbrott i Guatemala

Jun 7, 2018
Jun
7
2018

Oxfam på plats med nödhjälp efter vulkanutbrott i Guatemala

Förser drabbade med rent vatten och sanitetslösningar.

 

Över 12 000 personer har evakuerats efter Volcán de Fuegos utbrott, som fortsätter spy ut lava och stenar, tjock aska och rökmoln. Den officiella dödssiffran är 99, men 197 personer är försvunna.

- Utbrottet pågår och vi vet inte när det kommer sluta. Området runt vulkanen är inte säkert och det har varit för farligt och för hett för att nå de samhällen som ligger nedanför vulkanen. Två byar har fyllts av pyroklastiska flöden, en blandning av lavablock och gaser som kan nå temperaturer upp till 700 °C. Över 1,7 miljoner människor, främst ursprungsbefolkningars samhällen, har drabbats av utbrottet som har orsakat strömavbrott, förstörda hus och broar, brist på rent vatten och förstörda skördar. Askan och lavaströmmarna skär också av matförsörjningen till samhällen runt vulkanen, säger Ana María Méndez, Oxfams landschef i Guatemala.

Tillsammans med lokala partnerorganisationer distribuerar vi bland annat vattenfilter och hygienartiklar till människor som tvingats fly eller evakuerats. Vi utrustar också nödbostäder med kök och köksredskap.

- Människor är rädda, väldigt rädda. Antalet personer som bor i nödbostäder har fördubblats från 2000 till 4000 under de senaste tre dagarna, och ytterligare många fler väntar på att tunga maskiner ska öppna vägarna så att de kan ta sig till skyddsbostäderna, säger Iván Aguilar som koordinerar det humanitära arbetet i Guatemala.

Vi fortsätter fokusera på att förse människor i nödbostäderna med rent vatten och sanitetslösningar. Utöver att ha förlorat alla sina tillhörigheter, och i många fall familjemedlemmar, står nu människor inför en osäker framtid. Oxfam kommer att stötta människor i att bygga upp sina försörjningsmöjligheter igen.