Oxfam arbetar för att förhindra coronaspridning i flyktingläger

Apr 6, 2020
Apr
6
2020

Oxfam arbetar för att förhindra coronaspridning i flyktingläger

Viruset kan få extrema följder i flyktingläger där det går 325 personer per vattenkran och 160 per toalett.

 

Rohingyernas läger i Bangladesh är världens största flyktingläger. Trångboddheten och bristen på hygien gör människor sårbara inför sjukdomar, däribland covid-19. Foto: Tommy Trenchard

I flyktingläger där 325 personer delar på en vattenkran och många lever på mindre än 3,5 kvadratmeter per person är det extremt svårt att förhindra coronaspridning. Viruset kan också få katastrofala följder i krigsdrabbade länder som Jemen, Syrien och Sydsudan där människor är undernärda och saknar tillgång till rent vatten och sjukvård.

För att förhindra spridningen av coronavisruset bör man hålla avstånd till personer som hostar eller nyser, tvätta sina händer ofta och söka vård så snart symptomen blir uppenbara. Men flyktingläger är inte utformade för att klara av en global pandemi, och överbefolkningen är en stor del av problemet.

I flyktinglägret Moria på Lesbos, Grekland, som har plats för 3000 personer bor nu nästan 20 000 flyktingar och migranter. Upp till 160 personer kan dela på samma smutsiga toalett och över 500 personer på en dusch. I delar av lägret delar 325 personer på en vattenkran, och det finns ingen tvål. 15 till 20 personer kan trängas i en enda fraktcontainer, tält eller skyddsrum.

I rohingyernas flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh bor det 40 000 personer per kvadratkilometer. Undernäringen i lägret är utbredd och risken för sjukdomar som dysenteri, kolera och tyfoid är hög bland flyktingarna, som har väldigt begränsad tillgång till sjukvård.

Oxfams arbete mot spridningen av coronaviruset

Oxfam är experter inom vatten, sanitet, hygien och folkhälsofrämjande insatser och arbetar för att öka antalet vattenkranar per person i utsatta områden. Vi ska också installera nya vattensystem, toaletter och sprida information om hygien i samhällen med utbredd fattigdom.

Utöver flyktingläger är många andra samhällen som Oxfam arbetar i extra sårbara inför sjukdomen. I Gaza, där det redan finns 10 bekräftade fall, finns färre än 70 intensivvårdsplatser för en befolkning på två miljoner. I Jemen där cirka 17 miljoner människor - mer än hälften av befolkningen – saknar tillgång till rent vatten fungerar bara hälften av sjukhusen.