Nyheter

Sep 5, 2018
Sep
5
2018

Smärtan på risfälten i Pakistan

Barnarbete och fattigdom vanligt bland de som producerar maten vi äter.
 

Pakistan är en av världens största risproducenter. Det är också ett land där kvinnor spelar en allt större roll i matindustrin. I Pakistan drar kvinnor en tyngre arbetsbörda än män. De arbetar både på risfälten och är ansvariga för hushållsarbetet. Trots det är de sällan delaktiga i beslut som rör deras liv och arbete.

Livet på risfälten är hårt. Exponering för gödsel- och bekämpningsmedel, i kombination med långa timmar i den heta solen, gör dessa kvinnliga producenter sårbara för andningssjukdomar, ögoninfektioner och mental utmattning.

Skolkostnaderna i landet är höga, vilket gör det svårt för fattiga familjer att ha råd med utbildning för sina barn. Ofta tvingas barn arbeta på risfälten tillsammans med sina föräldrar, för att familjen ska kunna ha mat på bordet.

Barnarbete och smärtsamt långa dagar
Shamshad Bibi är en av många kvinnliga bönder i Pakistan som lider fysiska smärtor på grund av sitt arbete. En vanlig dag för henne börjar med hushållsarbete klockan sex. Efter det jobbar hon på risfältet till kvällen.

- De långa dagarna gör mig utmattad och jag får ont i nacken och ryggen. Mina ögon är ansträngda och jag mår illa, men jag måste göra det för att min familj ska kunna äta, säger Shamshad.

En annan som drabbas av de hårda arbetsförhållandena är sjubarnsmamman Shehnaz Bibi som står inför den svåra uppgiften att sköta en risodling och samtidigt se till att hon har tillräckligt med mat till sin familj. Att hon hyr marken där hon odlar ris adderar ytterligare oro och finansiell osäkerhet. Trots att hon arbetar hårt har hon inte råd att betala sina barns skolavgifter. På grund av det är det troligt att de tvingas följa i sin mammas fotspår.

- Vi måste ta våra barn ur skolan så att de kan hjälpa oss med arbetet på fältet. Annars går det inte ihop, berättar Shehnaz.

Det finns svenska livsmedelsaktörer som arbetar för att motverka fattigdom och dåliga arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor. Oxfam jobbar exempelvis med Axfood på just detta område i just Pakistan. Klicka här för att läsa mer!

 

Aug 16, 2018
Aug
16
2018

10 000 barn dödades eller skadades i konflikter 2017

Under förra året skedde drastisk ökning av antalet barn som dödades eller skadades i krig.
 

Många andra barn våldtogs, tvingades att bli barnsoldater eller tillfångatogs under 2017, då över 20 000 kränkningar mot barns rättigheter rapporterades. En stor ökning från föregående år enligt en FN-rapport om barn i väpnade konflikter.

Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och orättvisor, och att säkerställa att människor som drabbas av katastrofer ska ha tillgång livräddande hjälp och stöd. Därför arbetar vi även i konfliktzoner runt om i världen.

Jemen

Konflikten i Jemen har skapat en enorm humanitär katastrof där miljontals barn går hungriga och lever i extrem fara och fattigdom. Foto: Gabreez/Oxfam

Konflikten i Jemen har skapat en av världens största humanitära katastrofer och 1,8 miljoner barn i landet lider av akut undernäring. Enligt FN:s rapport dödades eller skadades 1300 barn i Jemen under 2017, och barn så unga som 11 år tvingades att slåss i kriget.

Våra team på plats kämpar för att leverera nödhjälp till de som drabbas av kriget, och har hittills nått ut till över 2 miljoner människor i Jemen.

Syrien

När Nimos familj flydde från kriget i Syrien fick han gå långt till fots tillsammans med sin mamma och sina syskon. Nimo kan inte simma, och på båten över Medelhavet satt han helt tyst, berättar hans mamma. När Oxfam träffade familjen i Grekland hade inte Nimo gått i skolan på fem månader. Foto: Aubrey Wade/Oxfam

Enligt FN-rapporten har man aldrig uppmätt så många överträdelser mot barns rättigheter i Syrien som förra året.

Vårt arbete i Syrien är fokuserat mot att hjälpa syrier i landet och de som flytt utomlands att få tillgång till rent vatten, mat och skydd från våld och övergrepp. Att ge stöd till de miljoner människor som drabbats av denna förödande konflikt är livsviktigt, men det räcker inte. Vi bedriver kampanjer och påverkansarbete för att striderna ska få ett slut och för att man ska hitta en politisk lösning på konflikten i Syrien, där hundratusentals människor, inklusive barn, lever i extremt utsatta förhållanden där de utsätts för ihållande våld och strider.

Nigeria

Konflikten i Nieria slår hårt mot barnen som både tvångsrekryteras som soldater och används som mänskliga bomber. Foto: Sam Tarling / Oxfam

Nio år av våldsamma strider runt Tchadsjön har lett till en humanitär katastrof i Nigeria. Sedan konflikten startade har över 20 000 personer dödats och 4 000 kvinnor och flickor har blivit bortrövade. Sexuellt våld och kränkningar av mänskliga rättigheter är tvångsrekrytering, även av små barn.

FN-rapporten visar att nära hälften av de 881 barn som miste livet i landet under förra året blev offer till självmordsattacker, eller användes som mänskliga bomber. Striderna runt Tchadsjön har lett till en av världens mest förödande humanitära kriser och Oxfam är på plats i Nigeria för att ge livräddande stöd till de som drabbas.

Demokratiska republiken Kongo

Tioåriga Augustine förlorade sin mamma när deras hemby attackerades. Idag bor hon i ett flyktingläger och tvingas arbeta för att ha råd med mat. Foto: John Wessels / Oxfam

Konflikten i DR Kongo har resulterat i att över 2,2 miljoner barn i landet är akut undernärda. Striderna i Kasaiprovinsen har enligt FN:s rapport lett till en åttafaldig ökning av attacker riktade mot skolor och sjukhus.

Oxfam är på plats i DR Kongo, och våra insatser för att leverera rent vatten, mat, fröer och kontantbidrag till människor i landet når för närvarande ut till över en halv miljon människor.

Barn måste skyddas långt bättre i konflikter och de vuxnas krig, som går ut över barnen, måste stoppas. Mer hjälp behövs för att alla sårbara barn ska kunna gå i skolan och leva ett tryggt liv utan våld, fattigdom och hunger.

Jun 21, 2018
Jun
21
2018

Ny rapport. Fattigdom och lidande bakom vår mat

Människorna som producerar vår mat tjänar ofta fattigdomslöner och har inte tillräckligt att äta.

Detta visar Oxfams nya rapporten ‘Ripe for Change’ som undersöker några av de största livsmedelsaktörerna i Europa och USA. Den visar att småskaliga odlare och arbetare ofta behandlas illa i deras leverantörskedjor och tjänar långt under inkomster som går att leva på.

Rapporten visar bland annat att:

  • Livsmedelskedjorna behåller den största delen av konsumentpriset- ibland så mycket som 50 procent- medan andel som går till arbetare och odlare har minskat.
  • Småskaliga odlare och arbetare inom leverantörskedjan för 12 vanliga matprodukter lever på fattigdomslöner. För vissa produkter, som te från Indien och gröna bönor från Kenya, tjänar arbetarna inte ens hälften av vad som behövs för att kunna försörja sig. Kvinnliga odlare och arbetare bär den tyngsta bördan. Kvinnor finns särskilt i de lägst betalda och mest osäkra jobben i livsmedelssektorn.
  • Medan många arbetare och odlare lever i fattigdom, görs stora vinster i toppen av livsmedelsindustrin. De åtta största börsnoterade livsmedelskedjorna i världen gjorde 22 miljarder dollar i vinst 2016. Bara 10 procent av pengarna som gick till aktieägarna av USA:s tre största livsmedelskedjor 2016 skulle ha räckt till att höja 600 000 thailändska arbetare i fisk- och skaldjursindustrins inkomster till löner som går att leva på.
  • De låga inkomsterna leder till hunger för de som odlar vår mat. I alla fem länder där Oxfam intervjuat odlare och arbetare i livsmedelskedjan har majoriteten av de tillfrågade svårt att äta sig mätta. 90 procent av tillfrågade kvinnor på vindruvsodlingar i Sydafrika berättar att de inte haft tillräckligt mycket att äta den senaste månaden. 75 procent av tillfrågade kvinnor på frukt- och grönsaksodlingar i Italien uppger att de varit tvungna att hoppa över måltider på grund av matbrist.
     

I rapporten bedöms de största och snabbast växande livsmedelskedjorna i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA utifrån hur deras leverantörskedjepolicys ser ut. Bland annat framkommer det att alla 16 aktörer har brist på transparens i sina leverantörskedjor. Rapporten belyser också problemet att ingen av livsmedelsjättarna gör tillräckligt för att se till att alla i deras leverantörskedjor har levnadslöner eller arbetar för att få stopp på könsdiskriminering.

– Att människorna som odlar vår mat ofta själva inte har tillräckligt mycket att äta är oerhört upprörande. Men det går att förändra, många livsmedelskedjor skulle kunna arbeta mycket hårdare för att se till att människorna som producerar maten får inkomster som går att leva på och bra villkor”, säger Robert Höglund kommunikationschef för Oxfam Sverige.

Oxfams rapport undersöker inte specifikt svenska livsmedelskedjor, men många av de problem som kartläggs finns också här.

– Svenska konsumenter är etiskt medvetna och många svenska livsmedelsaktörer har satt ambitiösa mål för att motverka fattigdom och dåliga arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor. Men det finns mycket mer att göra. Vi uppmanar svenska kedjor att titta på hur de skulle mäta sig mot sina internationella branschkollegor, säger Robert Höglund.  

Rapportsläppet är starten på Oxfams nya fleråriga kampanj Behind the barcodes som uppmanar livsmedelaktörer och regeringar  att sätta stopp för inhumana arbetsförhållanden, öka transparensen kring var vår mat kommer från, hantera diskriminering mot kvinnor och se till att en större andel konsumentpriserna på mat når de som producerar den.

Vi skriver också om rapporten på DN Debatt 21 juni 2018. 

Jun 15, 2018
Jun
15
2018

Barnmisshandel och illegala utlämningar vid fransk-italienska gränsen

Unga migranter fängslas och skickas olagligt tillbaka till Italien av franska gränsvakter enligt vår nya rapport.
 

 
Adoum Ismail, medlare för Oxfam, tittar ut över en motorvägsbro nära den fransk-italienska gränsen, en väg många migranter går på sin väg till Frankrike. Foto: Agostino Loffredi/ Oxfam

Rapporten ‘Nowhere but Out’ visar hur Italiens överbelastade och byråkratiska mottagningssystem tvingar utsatta flyktingar och andra migranter att leva under farliga förhållanden. Den visar också att den franska polisen rutinmässigt stoppar ensamkommande barn och skickar tillbaka dem till Italien, och att de gör ändringar i barnens papper för att få det att se ut som att de är äldre än de är eller att de vill skickas tillbaka.

Barn berättar att de utsätts för fysisk och verbal misshandel och att de stängs in i fängelseceller utan mat, vatten, filtar eller någon vuxen som stöd. Detta strider mot både Frankrikes och EU:s lagar. Oxfams personal berättar om fall där gränsvakter har skurit av sulorna på barnmigranters skor eller stulit deras SIM-kort. I ett fall tvingades en mycket ung flicka från Eritrea att gå tillbaka över gränsen längs en väg utan trottoar medan hon bar på sin 40 dagar gamla bebis.

Majoriteten av barnen som kommer till Italien flyr undan förföljelse och krig i länder som Sudan, Eritrea, Syrien och Afghanistan. Många försöker ta sig till andra länder som Frankrike, Storbritannien, Sverige och Tyskland där de hoppas på att ansluta till sina släktingar eller vänner.
- Människor som flyr undan förföljelse och krig ska inte behöva utstå ytterligare övergrepp och försummelse av myndigheterna i Frankrike och Italien. Människor med den enkla önskan om att ansöka om asyl i ett land där deras familjer bor motarbetas konstant, säger Elisa Bacciotti, kampanjansvarig på Oxfam Italien.

- Europa måste ordna sina asylsystem och dela på ansvaret för att ta emot asylsökande. Regeringar och gränstjänstemän bör skydda barn och tillgodose deras behov i stället för att tvinga bort dem till andra länder. Barn ska aldrig stängas in i fängelseceller eller utsättas för övergrepp, säger Bacciotti.

Oxfam uppmanar EU att ta hänsyn till asylsökandes legitima asylbehov, att se till att familjeåterföreningar fungerar effektivt och att byråkrati inte hindrar familjer från att återförenas. Den franska regeringen bör omedelbart sluta med de illegala utlämningarna av barn till Italien och få slut på polisens och gränsvakternas olagliga metoder.

Jun 7, 2018
Jun
7
2018

Oxfam på plats med nödhjälp efter vulkanutbrott i Guatemala

Förser drabbade med rent vatten och sanitetslösningar.

 

Över 12 000 personer har evakuerats efter Volcán de Fuegos utbrott, som fortsätter spy ut lava och stenar, tjock aska och rökmoln. Den officiella dödssiffran är 99, men 197 personer är försvunna.

- Utbrottet pågår och vi vet inte när det kommer sluta. Området runt vulkanen är inte säkert och det har varit för farligt och för hett för att nå de samhällen som ligger nedanför vulkanen. Två byar har fyllts av pyroklastiska flöden, en blandning av lavablock och gaser som kan nå temperaturer upp till 700 °C. Över 1,7 miljoner människor, främst ursprungsbefolkningars samhällen, har drabbats av utbrottet som har orsakat strömavbrott, förstörda hus och broar, brist på rent vatten och förstörda skördar. Askan och lavaströmmarna skär också av matförsörjningen till samhällen runt vulkanen, säger Ana María Méndez, Oxfams landschef i Guatemala.

Tillsammans med lokala partnerorganisationer distribuerar vi bland annat vattenfilter och hygienartiklar till människor som tvingats fly eller evakuerats. Vi utrustar också nödbostäder med kök och köksredskap.

- Människor är rädda, väldigt rädda. Antalet personer som bor i nödbostäder har fördubblats från 2000 till 4000 under de senaste tre dagarna, och ytterligare många fler väntar på att tunga maskiner ska öppna vägarna så att de kan ta sig till skyddsbostäderna, säger Iván Aguilar som koordinerar det humanitära arbetet i Guatemala.

Vi fortsätter fokusera på att förse människor i nödbostäderna med rent vatten och sanitetslösningar. Utöver att ha förlorat alla sina tillhörigheter, och i många fall familjemedlemmar, står nu människor inför en osäker framtid. Oxfam kommer att stötta människor i att bygga upp sina försörjningsmöjligheter igen.

 

Sidor