Nyheter

Apr 13, 2018
Apr
13
2018

Christina vill lämna fattigdomen bakom sig

Enkla verktyg och idéer är receptet på hur Oxfam hjälper småskaliga jordbrukare i Ghana att ta sig an sin allra största utmaning- att skapa ett liv utan fattigdom.

 

Långsiktig förändring i Ghana

Våra projekt mot fattigdom i Ghana är designade för att göra största möjliga skillnad till minsta möjliga kostnad, och på grund av att lösningarna är så pass enkla är de lätta att kopiera vilket leder till att kunskapen sprids i samhället och metoderna kan användas av fler.

Enkla lösningar- stora effekter
Christina Awini, 23 år, är en av de som lyckats skapa positiv förändring efter att ha deltagit i Oxfams projekt i Ghana.
- Som jordbrukare har jag länge kämpat med hur jag ska gödsla majsen jag odlar. Min inkomst hänger på skördarna – blir de inte stora tjänar jag inga pengar eftersom det måste räcka till mat till mig och mina två barn. Så när jag hörde om kompostering blev jag väldigt nyfiken, berättar Christina som gått Oxfams utbildning i kompostanvändning.

Den nya metoden går ut på att förvandla avfall till organiskt, gratis gödningsmedel- ett hållbart sätt att få grödor, som till exempel majs, att växa bättre.
- Utan min nya kunskap hade jag inte vetat hur jag skulle bygga komposten och förbättra min gård. Det är en del av vad som motiverar mig, att det finns människor som bryr sig, säger Christina, som ska investera den ökade inkomsten i sin gård i sina döttrar Doris och Pamilas utbildning. Fattigdomen vill hon lämna bakom sig.

- Fattigdom är hjälplöshet. Fattigdom är att inte ha tillräckligt med mat och inga pengar att köpa maten för. Fattigdom är att inte ha något att klä på sig. Det är att inte ha det du behöver för att kunna leva det liv du vill leva, ett sånt liv som andra har. Jag hoppas att vi en dag lämnar fattigdomen bakom oss.

Positiv förändring möjlig
Vårt arbete i Ghana är en blandning mellan påverkansarbete, utbildning och distribution av verktyg som hjälper människor att bekämpa fattigdom både på individuell och samhällelig nivå. Bland annat håller Oxfam utbildningar i kompostering och andra smarta jordbrukstekniker. Vi startar klimatklubbar i skolor och spar- och långrupper så satt människor kan spara pengar och investera i sin verksamhet. Vi distribuerar vedsnåla spisar och förser kvinnor med boskap, tex grisar och getter. Vi sänder också lokalradio för att nå ut med ny kunskap till avlägset belägna samhällen.

Projekten i Ghana är bevis på att positiv förändring är möjlig. Samtidigt som dessa projekt påverkar individer på gräsrotsnivå kan de också användas i påverkansarbete för att driva igenom de politiska förändringar som behövs för att utrota extrem fattigdom för gott.

Foton: Nana Kofi Acquah/Oxfam

Mar 26, 2018
Mar
26
2018

Människor i Jemen kämpar för sin överlevnad

Både mat och vatten är bristvaror i Jemen efter det nu tre år långa kriget och chockartade höjningar av matpriser i landet har ökat lidandet ytterligare.

 


Foto: Mohammed är en av de som drabbas av hungerkrisen i Jemen. Mohammeds familj äter två mål mat om dagen: frukost och lunch, men har sällan råd med middag. Foto: Ameen Al-Ghaberi/ Gabreez

Sedan kriget startade har matpriserna skjutit i höjden. Priset på ris har gått upp med 131 procent, bönor med 92 procent, vegetabilisk olja med 86 procent och mjöl med 54 procent. Under samma period har hungern ökat med 68 procent och nästan 18 miljoner människor i Jemen lider nu av hunger.

Över tre miljoner människor har tvingats fly från sin hem, över 5500 civila har dödats och ytterligare 2000 har avlidit till följd av kolera i ett land där hälften av alla hälsokliniker inte längre fungerar, på grund av konflikten.
- Landet balanserar landet på gränsen till svält. Familjer står inför en daglig kamp bara för att få tag i väsentligheter som vatten och mat, säger Colette Fearon, Deputy Humanitarian Director på Oxfam.


Kvinnor i provinsen Amran går kilometervis med sina hinkar för att hämta smutsigt vatten ur en brunn. Foto: Ameen Al-Ghaberi/ Gabreez

Sedan juli 2015 har Oxfam nått ut med hjälp i form av vatten, sanitet, kontantbidrag och matvouchers till över 2,8 miljoner människor i nio av Jemens provinser. I vårt arbete mot spridningen av kolera har vi nått ut till 430 000 personer.

22 miljoner människor i landet är i behov av stöd och dessutom har nära en miljon människor smittats av misstänkt kolera i det största utbrott som någonsin uppmätts. Det gör Jemen till världens värsta humanitära katastrof.

Mar 16, 2018
Mar
16
2018

Oxfams arbete mot övergrepp och trakasserier

Idag presenterades den nya högnivåkommission som ska granska Oxfams hantering av sexuella övergrepp samt ge rekommendationer framåt. Tillsättandet av kommissionen är en i raden av åtgärderna som Oxfam vidtar med målet att skapa förutsättningar för att helt och hållet eliminera övergrepp inom organisationen, men också att säkerställa upprättelse för de utsatta.
 

Åtgärderna sammanfattas i en handlingsplan på tio punkter. Oxfam ska:

1. Låta oberoende högnivåkommission granska Oxfams arbete
Kommissionen som består av kvinnliga ledare från hela världen, ska granska Oxfams arbete, policys och kultur. De kommer även att undersöka gamla och aktuella övergreppsfall. Resultatet av granskningen kommer att vara offentlig och kommissionens rekommendationer kommer guida oss vidare i förändringsarbetet. En av ledamöterna är den svenska politikern Birgitta Ohlsson. Här finns mer detaljer om kommissionens arbete och vilka som ingår i den.

2. Samarbeta med tillsynsmyndigheter och regeringar
Målet med ökad transparens är att myndigheter ska känna sig säkra på att våra policys och processer håller hög standard, att uppnå rättvisa för de som utsatts för övergrepp och förebygga eventuella fall av övergrepp i framtiden.

3. Ompröva gamla fall och uppmuntra de som bevittnat eller utsatts för övergrepp att berätta
Vi kommer att ta vara på det här tillfället och titta tillbaka på gamla övergreppsfall inom Oxfam. Kommer man fram till att de hanterats bristfälligt kommer åtgärder att tas i linje med Oxfams värderingar. Detta kan leda till att personal ställs inför disciplinåtgärder och eventuellt förlorar sina jobb.

4. Öka resurserna till arbetet mot övergrepp
Det är tydligt att Oxfam inte haft tillräckliga resurser till arbetet mot övergrepp förrän nu. Med omedelbar verkan ökas nu budgeten och antalet anställda som arbetar med frågor som rör övergrepp. Vi kommer också investera med i genusutbildningar och rekrytera ansvariga för genusfrågor till våra program och humanitära insatsteam.

5. Skapa starkare interna processer
Vi har redan genomfört flera åtgärder för att förbättra våra interna processer. Till exempel har vi inrättat en databas för officiella referenser så att förövare inte ska kunna söka jobb i andra organisationer. Utbildning i hur vi arbetar mot övergrepp blir obligatoriskt för all personal. Vi förbättrar också vår visselblåsarfunktion för att göra det lättare för människor att anmäla problem.

6. Ha nolltolerans mot alla typer av utnyttjande och övergrepp
Vi kommer att fortsätta att motarbeta de kulturer som hos Oxfam och andra aktörer i sektorn möjliggör övergrepp och diskriminering. Detta innebär bland annat att samarbeta med organisationer som kan hjälpa Oxfam framåt, ett arbete som redan påbörjats och fortsatt kommer prioriteras högt.

7. Samarbeta med aktörer i sektorn för att bättre hantera fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp
Vi måste hålla människor säkra till varje pris, och det kan vi inte göra på egen hand. Genom samarbete med andra internationella organisationer, International Civil Society Centre och FN-organ kommer vi förhindra att en förövare går från jobb till jobb.

8. Samarbeta med kvinnorättsorganisationer
Vi vill lära oss av tidigare misstag och bli bättre. Därför kommer vi att involvera, ta hjälp av och lyssna på kvinnorättsorganisationer och andra organisationer som arbetar för kvinnors säkerhet.

9. Lyssna på allmänheten
Vi tar åt oss av kritiken vi får från våra supporters runt om i världen och kommer dela med oss av och förklara de åtgärder vi tar för att bättre stötta de vi arbetar för och med.

10. Förstärka vårt fokus på genus och jämställdhet
Kvinnors rättigheter och jämställdhet ska stå i centrum för vårt arbete. Med insikt om att vi som organisation har mycket att lära kommer vi fortsätta utforma kampanjer, påverkansarbete och program som motarbetar de orättvisa strukturer som kvinnor som lever i fattigdom står inför.

Denna handlingsplan är utöver de åtgärder Oxfam tidigare vidtagit. Sedan utredningen av händelserna i Haiti 2011 har Oxfam bland annat infört en gemensam ”code of conduct” för alla Oxfamanställda i hela världen, som mycket tydligt förbjuder sexköp och kränkande behandling. Vi har förbättrat våra policies och processer, vi har en internationell ”Safeguarding Taskforce” och anonyma visselblåsarlinjer.

2017 blev Oxfams arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp klassat som ”Best Practise” i en rapport från Feinstein International Center vid American Tufts University. Vi jobbar dock hårdare för att bli bättre. Vi kommer fortsätta utmana de sociala normer som berättigar diskriminering och våld mot kvinnor. Vi kommer fortsätta genomföra kampanjer mot de ojämna maktbalanser som håller kvar kvinnor i fattigdom och samarbeta med feministiska- och kvinnorättsorganisationer. Vi kommer att göra allt i vår makt för att hålla de vi arbetar med säkra.

Mar 15, 2018
Mar
15
2018

7 år av krig i Syrien

Den 15 mars markerar årsdagen av det nu sju år långa kriget i Syrien, en konflikt som kännetecknas av enorm förstörelse och död, oskyldigas flykt och ignorans av civilbefolkningens mänskliga rättigheter.
 


Sextonårige Hahnis familj flydde från Ghouta 2013. Nu bor de i ett tält utanför Damaskus. Foto: Dania Kareh/Oxfam

Fortsatt våld och förstörelse

Sju år av krig har lämnat ett Syrien i spillror och den senaste tidens uppdateringar från östra Ghouta, där konfliktens brutala strider trappats upp, har återigen satt Syrienkriget i nyhetsrubrikerna. De dödliga striderna fortsätter även på andra håll i landet, och miljontals människor är i desperat behov av hjälp.

- Våra hus är borta, hur kan jag återvända till något som inte längre finns? säger en kvinna från Homs, en av många syrier som fått sina hem sönderbombade eller som ockuperade av främlingar.


Ahmed, 34, är en av de miljontals syrier som tvingats ta med sin familj och fly från sitt hem. Foto: Dania Kareh / Oxfam

Majoriteten av syriska flyktingar lever i extrem fattigdom

Efter sju år av krig har åtminstone 400 000 syrier dödats och över 13 miljoner människor är i akut behov av humanitär hjälp. Mer än halva befolkningen, nästan 12 miljoner personer, har flytt sina hem, många av dem flera gånger om. Av de över 5,6 miljoner syriska flyktingar som bor i grannländer, lever majoriteten av dem i extrem fattigdom. Runt 400 000 människor är fast i områden som är svåra att komma fram till, och på grund av detta är det många som inte får den hjälp de behöver. 


En syrisk kvinna skördar blomkål i Oxfams växthus i flyktinglägret Za’atari i Jordanien där 45 flyktingkvinnor odlar och tjänar pengar genom att sälja grönsaker. Foto: Nesma AlNsour/Oxfam

Situationen fortsatt dyster

Trots att några rika länder tagit emot ett stort antal syriska flyktingar är det många som inte gjort det. I stället har flyktingkritisk retorik och politik fått ökad dominans då många rika länder inte öppnat upp för sårbara flyktingar. Syriska flyktingar har ofta svårt att hitta jobb och många tvingas förlita sig på bistånd. Verkligenheten för många, framförallt kvinnor, blir en vardag utan arbete och stor potential och kompetens går till spillo.

Det fortsatta våldet, dödandet och lidandet i Syrien representerar ett katastrofalt misslyckande från det internationella samfundets håll. Försöken för att minska civila dödsfall och ge humanitärt bistånd till människor som drabbas av striderna har upprepade gånger förstörts på grund av militära operationer. Världen behöver visa större empati och världsledare måste göra mycket mer för att skydda de civila och prioritera en politisk lösning på konflikten. Syriens befolkning förtjänar inget mindre.

Oxfam i Syrien

Trots stora utmaningar kunde Oxfam hjälpa 2 miljoner människor både i Syrien och i Jordanien och Libanon dit många flytt, med bland annat rent dricksvatten, sanitet och mat förra året. Vi arbetar också med att hjälpa syriska flyktingar hitta jobb och försörjningsmöjligheter.

Effekterna av sju års krig i Syrien

  • 400 000 syrier har dödats
  • 13 miljoner människor i Syrien är i behov av humanitärt stöd
  • 12 miljoner syrier har flytt från sina hem
  • 5,6 miljoner syriska flyktingar har sökt skydd i angränsande länder
Mar 12, 2018
Mar
12
2018

Sida går vidare med humanitärt stöd till Oxfam

Sida offentliggjorde idag sitt beslut om ett nytt treårigt humanitärt partnerskap med Oxfam.

Stödet på totalt 104 miljoner kronor kommer säkerställa nödvändig humanitär hjälp till 280 000 personer i fler än fem länder.

– Detta stöd kommer göra det möjligt för oss att nå hundratusentals personer i behov av humanitär hjälp. Det gör att vi kan nå fler personer i katastrofer, agera i 'glömda' kriser i länder som Västsahara och Centralafrikanska republiken samt ge stöd till människor som flytt från våld i länder som Irak och Demokratiska republiken Kongo. Vi på Oxfam är tacksamma för vårt långvariga partnerskap med Sida som redan har hjälpt miljontals människor i fattigdom och kris, säger Franc Cortada, programdirektör för Oxfam International.

Sida har under en månad skjutit på beslutet om det humanitära stödet för att se över Oxfams policys och hantering av fall av sexuella trakasserier och utnyttjande.

– Vi har samarbetat tätt med Sida för att ge svar på deras frågor. Vi har öppnat våra böcker och delat vårt åtagande att utrota sexuella övergrepp vart helst de sker och vi är absolut fast beslutna att skydda de samhällen vi stöder, våra medarbetare och våra partners, säger Franc Cortada.

I ett uttalande på Sidas webbplats säger Susanne Mikhail Eldhagen, chef för Sidas humanitära bistånd:
"Vi tog omedelbart kontakt med Oxfam och begärde information om vilka åtgärder man vidtagit sedan dessa händelser [sexuellt utnyttjande på Haiti 2011] ägde rum. Oxfam har kunnat visa att man har starka regler och rutiner som fungerar i praktiken."

"Det här beslutet är väldigt viktigt för de hundratusentals människor som får hjälp av Oxfam. Oxfam är en i grunden bra organisation som gör ett imponerande jobb. Vi vet att de tar de här frågorna på allvar."

Det humanitära stödet från Sida under de kommande tre åren kommer göra det möjligt för Oxfam att ge humanitär hjälp i kriserna i Västsahara, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Tchad och Irak, samt ge hjälp till människor drabbade av plötsligt uppkomna kriser och katastrofer.

Sidor