Nyheter

Maj 18, 2018
Maj
18
2018

Oxfam fördömer dödandet av demonstranter i Gaza- varnar för ökade humanitära behov

En redan fruktansvärd humanitär situation kan nu förvärras ytterligare, när en av de få vägarna in i Gaza förstördes i veckan.

 

Palestinier hotas av ytterligare svårigheter

Protester i Gaza. Palestinier kämpar för rättigheter de har blivit förnekade i årtionden. Israels tioåriga blockad av Gaza har resulterat i en humanitär kris för de nästan två miljoner personer, mestadels människor på flykt, som är fast i Gaza.

Runt 40 procent av Gazas befolkning har svårt att få tillräckligt att äta. Arbetslösheten ligger på över 40 procent och fler än 23 500 personer lever på flykt efter kriget 2014.

- Om Karem Shalom-övergången, en av de få transportvägarna till Gaza, hålls stängd kan det leda till bränslebrist vilket bland annat kan drabba jordbruket. Oxfam jobbar med att reparera bevattningsbrunnar i Gaza, men vi har ingen plan B än. Matprisinflationen kommer drabba fattiga familjer hårt, säger Chris Eijkemans, Oxfams landschef i de ockuperade palestinska territorierna och Israel.

- Oxfam fördömer dödandet av demonstranter i Gaza. Det internationella samfundet måste vidta starka och brådskande åtgärder för att få slut på våldet. Morden bör undersökas - oberoende och omedelbart - för eventuella brott mot folkrätten, så att de skyldiga kan ställas inför rätta, fortsätter Eijkemans.

Oxfam hjälper just nu 258 000 personer i Gaza med tillgång till mat, vatten och sanitet.

Maj 7, 2018
Maj
7
2018

Rikaste 10 % står för hälften av utsläppen

Nu drar Oxfam igång en kampanj för att minska klimatojämlikheten.

De rikaste 10 procenten står för cirka hälften av alla koldioxidutsläpp i världen. Samtidigt står de fattigaste 50 procenten för bara ca 10 procent av utsläppen.

Världen är inte bara ekonomiskt ojämlik. De som tjänar mest pengar släpper också ut överlägset mest växthusgaser. Samtidigt har de fattigaste lägst utsläpp av alla, men drabbas hårdast av klimatförändringarna. Denna dubbla orättvisa måste få ett slut! Oxfam i Sverige lanserar nu ett klimatlöfte som alla kan skriva under. 

Regeringar och beslutsfattare bär ett tungt ansvar för klimatkrisen, de måste göra mer för att minska utsläppen och klimatojämlikheten. Men vi kan alla bidra. Gör så här:

1) Skriv under vårt löfte nedan om att minska dina egna utsläpp det närmaste året.

2) Vi mailar en länk med vidare instruktioner om hur du kan mäta utsläppen och tips på hur du kan minska dem.

3) Nästa år hör vi av oss igen för att se hur det gått.

Hur många ton koldioxid kan vi tillsammans minska utsläppen med?

Jag lovar härmed att göra vad jag kan för att minska mina egna utsläpp av växthusgaser under 2018

Genom att skriva under godkänner du att vi sparar dina uppgifter och kan komma att kontakta dig. Läs om hur vi behandlar personuppgifter här 

;
 

En majoritet av svenskarna är bland de 10 procent som tjänar mest i världen och vi har också väldigt höga konsumtionsutsläpp av växthusgaser per capita, cirka 11 ton per år. I de flesta fattiga länder är utsläppen långt under 1 ton per person och år. Samtidigt finns en koldioxidbudget som världen inte får överskrida för att kunna hålla uppvärmningen under 2 grader. När fattiga människor får det bättre och ökar sina utsläpp måste de med höga utsläpp minska sina ännu mer. 

Oxfam publicerade rapporten Extreme carbon inequality inför Parismötet 2015 den kommer vi bland annat fram till siffran om att de rikaste 10 procenten står för hälften av utsläppen. Du kan läsa mer och ladda ner den här: https://www.oxfam.se/blog/extrem-ojamlikhet-vaxthu...

Oxfam är också en av organisationerna bakom Klimatmålsinitiativet som vill se ett nytt miljömål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Idag finns bara mål för utsläppen som sker i landet, inte för de vi orsakar genom vår importerade konsumtion och utrikes flygresor. www.klimatmal.se 

 

Apr 26, 2018
Apr
26
2018

Endast tre procent av syriska flyktingar bosatta i rika länder

2017 anses vara ett av de värsta åren i den nu sjuåriga Syrienkrisen och 2018 är på väg att bli lika förödande för Syriens befolkning.

 


Leila, 44, med sina barn Hussein, 6, och Jamal, 8, i Libanons Bekaa Valley. Familjen flydde sitt hem i Syrien då deras by attackerades och förstördes. När Leilas man Ayad fick en hjärtattack såg Oxfam till att han fick behandling, och att hela kostnaden betalades. Foto: Sam Tarling/ Oxfam

Oxfam och flera andra internationella hjälporganisationer varnar nu för att det kommer bli svårt att tillgodose de växande behoven.

Kriget fortsätter skada civila och människor, skolor, sjukhus och viktig infrastruktur utsätts för kontinuerliga attacker. Under 2018 har våldet redan drivit nära 700 000 personer på flykt i landet, och 7,3 miljoner syrier bor i samhällen med fara för sprängningar.

Oxfam och sju andra humanitära hjälporganisationer rapporterar nu om hur krigets stridande parter gång på gång och nekat nödhjälpsleveranser att komma fram, hur de avsiktligt skadat civila och gjort hjälparbetare till måltavlor. Under 2017 godkändes 47 av FN:s 147 hjälpkonvojer (27,3 procent) av den syriska regeringen. Det är färre än under 2016 då 117 av 258 (45,3 procent) godkändes.

2,7 miljoner syriska barn går inte i skolan och ytterligare miljontals människor drabbas av bristen på juridisk säkerhet både i och utanför Syrien. Samtidigt står hundratusentals syrier inför risken att tvingas återvända till osäkra, explosionsdrabbade och förstörda samhällen som saknar tillgång till fundamentala samhällstjänster, eller till oråden det fortfarande pågår aktiva strider. 

Trots säkerhetsläget i landet har rika länder endast tagit emot tre procent av de syriska flyktingar som sökt trygghet utomlands. Till exempel har USA tagit emot 11 syriska flyktingar i år.

Oxfams arbete i Syrien

Ett barn tittar upp mot ett militärplan över ruinerna i Aleppo, Syrien. Foto: Pablo Tosco/Oxfam

Ungefär 35 procent av vattenreningsverken i Syrien har förstörts i kriget. Oxfams arbete i landet går främst ut på att se till att befolkningen har tillgång till rent vatten har möjlighet att hålla sig rena och friska. Vi har hittills nått ut med rent vatten till 1,5 miljoner människor i både Syrien, Libanon och Jordanien.

Oxfams arbete i Libanon

Kompisarna Majida, 7, Aida, 8, och Basma, 8, från Raqqa I Syrien leker bredvid en av Oxfams vattentankar som installerats för flyktingar i Libanon. Foto: Sam Tarling/ Oxfam

Syriens grannländer kämpar för att klara av den stora flyktingströmmen. Libanon är det land som tagit emot flest syriska flyktingar per invånare i världen. Där bor nu en miljon syriska flyktingar vilket utgör 25% av befolkningen. Vi hjälper både flyktingarna och mottagarsamhällena att ta itu med gemensamma utmaningar som vattentillgång och jobb.

Oxfam har hjälpt över 250 000 människor i Libyen genom att bland annat bygga och reparera toaletter i flyktingläger, installera vattentankar, leverera rent vatten och dela ut hygienkit.

Oxfams arbete i Jordanien

Tala, 2, från Syrien väntar medan hennes pappa hämtar dricksvatten ur en vattentank i flyktinglägret Zaatari, Jordanien. Foto: Sam Tarling/ Oxfam

Vi arbetar med att förse människor i flyktinglägret Zaatari, som växt sig så stort att det nu kan ses som Jordaniens fjärde största stad, med vatten och sanitet. Just nu hjälper vi runt 25 000 personer med vattentillgång men håller på att bygga ett vattensystem som ska kunna förse alla 80 000 personer som bor i lägret med rent vatten.

Oxfams kampanjarbete

Allteftersom konflikten i Syrien eskalerat har vi inte bara ökat våra humanitära insatser, utan har också bedrivit kampanjer för:

  • Att alla människor som drabbas av konflikten ska få möjlighet att göra sin röst hörd.
  • Ett starkt humanitärt arbete i Syrien med omnejd.
  • Att regeringar ska använda sin politiska kraft för att få ett slut på kriget.

Situationen i Syrien

  • Halva Syriens befolkning, 22 miljoner människor, har tvingats på flykt.
  • 13,5 miljoner människor i Syrien är i behov av humanitärt stöd.
  • Fem miljoner människor har flytt från landet.
  • Majoriteten av syriska flyktingar lever i extrem fattigdom.
  • Enligt FN har 300 000 personer dödats sedan krisen började i mars 2011, men siffran är sannolikt ännu högre.

 

*Alla namn har bytts ut

Apr 24, 2018
Apr
24
2018

Oxfam katastrofredo: trappar upp insatserna i Bangladesh

Rohingyer på flykt i Bangladesh hotas nu av ytterligare en katastrof när monsunen väntas dra in över landet och orsaka översvämningar, jordskred och ökad risk för dödliga sjukdomar.

 


Monsunsäsongen närmar sig i Bangladesh. Oxfam trappar nu upp arbetet med att distribuera nödhjälp för att hjälpa rohingyer att förbereda sig inför ännu en katastrof. Foto: Maruf Hasan/Oxfam

De första regnen som nu börjat falla ger en oroväckande inblick i vad som väntas när monsunperioden drar in med full kraft i slutet av maj. Oxfam trappar nu upp arbetet för att hjälpa familjer att förbereda sig inför de kommande stormarna genom att ge människor möjlighet till bättre hygien och säkra sanitetslösningar samt storskalig distribution av rent vatten.

”Vi brukade behöva gå långt bort i skogen för att gå på toaletten. På natten gick jag tillsammans med mina vänner men jag var rädd. Nu har vi en ren latrin bredvid vårt hus och jag är inte rädd längre."
Abul, på flykt i Bangladesh.

Hundratusentals rohingyer har flytt till Bangladesh sedan våld bröt ut i Myanmar i augusti. Den stora flyktingströmmen har gjort det svårt för de humanitära insatserna att hålla takten, och i de överbefolkade flyktinglägren råder brist på rent vatten, mat och toaletter. FN varnar om att 100 000–150 000 rohingyer bor i provisoriska bostäder byggda av bambu och presenningar i områden som kan drabbas av översvämningar och lerskred.

Förhållandena är svåra
Instabila tält, provisoriskt uppbyggda i branta backar, översvämmade latriner och smutsigt vatten är vardagen för rohingyerna i flyktinglägren. Man befarar därför att monsunen kommer få ödesdigra konsekvenser när den drar in. Regnen och stormarna kan skapa stor och dödlig förstörelse i lägren, där människor återigen kan tvingas fly och deras tillgång till nödhjälp kan minska drastiskt- ett stort sjukdomsutbrott är i det närmsta oundvikligt.

Oxfams personal på plats i Bangladesh berättar om hur regnet, som började i förra veckan, redan börjat skapa problem. Trots att det då enbart regnade i en timme ledde det till att bilar med hjälpleveranser körde fast, det blev översvämningar och flyktingarnas bostäder skadades. Från juni till september förväntas dagar av konstant regn, då kan det falla upp till 2,5 meter regn under bara tre månader.


Vi har hittills distribuerat nära 10 000 hygienkit och förser just nu flyktinglägren med ungefär 300 000 liter vatten om dagen. Foto: Maruf Hasan/Oxfam

- Kvinnor jag träffade förra veckan är väldigt oroliga över hur deras bostäder ska klara sig när monsunregnen och vindarna tilltar. De sa att några personer redan hade börjat förflytta sig för att bo med vänner i områden i lägren som kändes säkrare, säger Oxfams Dorothy Sang som arbetar i flyktingkrisen i Bangladesh. Hon förklarar att hårda regn snabbt kan förvandla lågt belägna rohingyaläger till översvämmade, ohälsosamma träskområden som sannolikt kommer leda till utbrott av dödliga vattenburna sjukdomar.

- Flyktingar i riskområden måste få tillgång till säkra och genomförbara flyttalternativ. Det finns djupa farhågor om att översvämningar och jordskred kommer förhindra distributionen av rent dricksvatten och annan nödhjälp till sårbara människor, vilket kan få dödliga konsekvenser för gravida kvinnor, äldre människor, personer med funktionsvariationer och barn, fortsätter Sang.

Att göra sig redo för en katastrof: Oxfams insatser

Sedan september har Oxfam hjälpt 240 000 personer i Bangladesh. Vår prioritet nu är att hjälpa rohingyer inför den kommande monsunperioden. Vi arbetar förebyggande för att avfall från latriner inte ska läcka ut och har nödutrustning så som vattenpumpar och toaletter i lager om stormarna förstör vattensystemen. Vi förser människor med rent vatten och hygienartiklar för att förhindra sjukdomsspridning. Vi arbetar även för att förhindra och motverka spridning av sjukdomar genom folkhälsofrämjande aktiviteter där vi samarbetar med lokala partners och flyktingar själva som sprider information om handtvätt, toalettrengöring och hälsa.

Vi förser 25 500 människor i Unchipranglägret med 180 000 liter vatten om dagen.
Från vårt vattenreningsverk i Nayaparalägret får människor 110 000 liter om dagen.

 

 

Vi har tömt och reparerat hundratals latriner och installerat 80 duschkabiner för kvinnor i lägren Balukhali och Unchiprang. Vi testar nu också en ny typ av toaletter i Kutupalonglägret, som är specialdesignade för översvämningsområden.

 

Vi har hittills distribuerat nära 10 000 hygienkit och har rekryterat över 300 volontärer i lägren som sprider information om säkert dricksvatten, latrinstädning, mathygien, handtvätt och risken för sjukdomen difteri.

 

 

Du kan hjälpa 
Varje vecka anländer fortfarande hundratals rohingyer till Bangladesh för att ansluta sig till de hundratusentals människor på flykt som lever trångt i ohälsosamma förhållanden. Mer hjälp behövs för att ge stöd åt rohingyerna och för att så bra som möjligt förbereda inför den dödliga monsunen.


Barn hämtar vatten ur en av Oxfams vattentankar i ett flyktingläger för rohingyer i Bangladesh. Just nu förser vi människor i flyktinglägren med över 290 000 liter rent vatten per dag. Foto: Saikat Mojumder/ Oxfam Novib

Apr 17, 2018
Apr
17
2018

"Det gör ont att gå och lägga sig på tom mage."

Över 40 miljoner människor i världen lever som internflyktingar, Rasmiya i Irak är en av dem.  

 

Hungern i Qara Tapa

- Det gör ont, att gå och lägga sig på tom mage, säger Rasmiya där hon sitter på golvet i sitt hem: ett lerhus i Qara Tapa, Irak.
- När barnen säger att de är hungriga kan jag inte göra något åt det. De gråter tills de blir så trötta att de somnar.

Rasmiya är en av tusentals kvinnor som kämpar för att skaffa mat till sina barn efter ISIS framfart. Efter att ISIS tog kontroll över hennes hemby Sa’aidat 2014 har Rasmiya tillsammans med sin svärmor, sin man och deras fem barn varit på flykt i sitt eget land.

Över 40 miljoner människor i världen lever som internflyktingar till följd av konflikt och våld, en siffra som fördubblats sedan år 2000 och har ökat kraftigt de senaste fem åren.

Kylskåpet hemma hos Rasmiya är tomt, jobbmöjligheterna är få och familjen har inte råd att köpa mat. På golvet ligger några tunna madrasser där de sover på natten. Mot väggen står en gammal TV, i övrigt är rummet kalt.
- Vi har förlorat allt, det vi äger har vi fått. Min bror gav oss TV:n, kylskåpet fick vi av min brorson och min syster gav oss kläder till barnen, berättar Rasmiya, som så många andra internflyktingar tvingats lämna sina jobb, vänner och liv bakom sig på ett ögonblick.

Idag har det gått 20 år sedan rättigheterna hos internt fördrivna personer erkändes i Guiding Principles, som fungerar som ett ramverk för skydd och hjälp till människor på flykt i sitt hemland. De vägledande principerna har inspirerat lagar och policys i 76 länder. Trots det har inte mycket hänt. Enorma mängder människor tvingas på flykt i sina hemländer varje år, och fler och fler människor hamnar i långvariga flyktsituationer utan någon lösning i sikte.

Genom Oxfams arbete i Qara Tapa har 300 familjer på flykt fått kontantbidrag. Vi har också drivit ett projekt för arbetsmöjligheter där 90 personer tjänat pengar genom att reparera skolor. Oxfam drev samtidigt ett projekt där människor fick stöd i att starta upp sina verksamheter på nytt. Människor som försöker bygga upp sina liv i ISIS kölvatten behöver hjälp med att hitta jobb, skaffa mat till sina familjer och barn måste återigen få chansen att gå i skolan.

Trots alla svårigheter Rasmiya och hennes familj tvingats uppleva ser hon positivt på framtiden.
-Jag fortsätter drömma om att ha tillräckligt med mat och ett ordentligt hem där mina barn kan växa upp och gå i skolan och få ett bättre liv än det de har nu.

Foton: Amy Christian/Oxfam

Sidor