Nyheter

Feb 21, 2020
Feb
21
2020

Två Oxfammedarbetare dödade i attack i Syrien

Två döda och en skadad när Oxfams hjälparbetare attackerades av en än så länge oidentifierad beväpnad grupp.

 

Det är med stor sorg Oxfam tog emot den tragiska nyheten att två av våra medarbetare, Wissam Hazim och Adel Al-Halabi miste sina liv den 19 februari när deras fordon attackerades i Dar’a provinsen i södra Syrien. Ibrahim Muhamad, en av Oxfams volontärer, skadades också i attacken men har fått vård och kunnat lämna sjukhuset. Vid tidpunkten för attacken var alla tre i tjänst och arbetade med leverera nödhjälp till civila som drabbas av konflikten i Syrien.

Vi är förkrossade över förlusten och våra tankar går till deras familjer. Wissam Hazim hade jobbat för Oxfam sedan maj 2017 och Adel Al-Halabi sedan januari 2017, båda var syriska medborgare.

Förra året hjälpte Oxfam över 1,2 miljoner människor i Syrien att få tillgång till rent vatten, kontantbidrag och att skapa egna inkomster.

Feb 14, 2020
Feb
14
2020

Oxfam ska hjälpa de som drabbas av gräshoppsinvasion

Gräshopporna som skapat stor förödelse Kenya, Somalia och Etiopien har nu spridit sig till norra Uganda och hotar även Sudan och Sydsudan. Det finns också rapporter om svärmar i Tanzania.

 


Foto: Sven Torfinn / Oxfam

"Stämningen är panikartad och människor försöker få gräshopporna att försvinna”, säger Gezahegn Gebrehana, Oxfams landschef i Etiopien.

Den värsta gräshoppskrisen i Kenya på 70 år
Svärmarna växer och sprider sig och får man inte kontroll över insekterna kan deras framfart pågå ända fram i juni och skapa en förödande situation i redan hårt ansatta områden. 22,8 miljoner människor i de sex länderna lider redan av allvarlig matbrist på grund av ihållande perioder av torka, översvämningar och stormar.

Klimatkrisen förvärrar situationen
De ovanliga skiftningarna i vädret i området har resulterat i att gräshoppssvärmarna har kunnat växa sig extra stora genom att de livnärt sig på grödor som vanligtvis inte växer under den här perioden. Nu drar de fram över länder som redan drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter och lämnar efter sig förstörd betes- och odlingsmark.

”Vi är beroende av våra djur. Men finns det inget foder blir livet svårt för oss. Vi ber om hjälp och det är bråttom”, säger Mohammed Hassan Abdille som är jordbrukare i Bura Dhima i Tana River, Kenya.

Oxfam är på väg att tillsammans med partners hjälpa de som drabbas värst av gräshoppsinvasionen. Målet är att nå ut till 190 000 personer med kontantbidrag, djurfoder, fröer och hälsovård.

Feb 4, 2020
Feb
4
2020

Gräshoppsinvasion kan orsaka allvarlig matbrist

Den gräshoppssvärm som dragit in över Etiopien, Kenya och Somalia kan växa sig 500 gånger större inom ett halvår.

 


Foto: Sven Torfinn/ FAO

I regionerna som nu plågas av gräshopporna lider miljontals människor redan av allvarlig matbrist efter att ha drabbats av svår torka och översvämningar.

- 25,5 miljoner människor i Burundi, Etiopien, Kenya, Somalia, Sydsudan och Uganda lider redan av hunger och allvarlig undernäring, säger Lydia Zigomo, Oxfams regionchef på Afrikas horn och i Öst, - och Centralafrika.

En svärm kan bestå av upp till 150 miljoner gräshoppor per kvadratkilometer. En halv miljon gräshoppor väger tillsammans ungefär ett ton och äter ungefär lika mycket som 10 elefanter, 25 kameler eller 2500 personer varje dag. De kan också förstöra över 200 ton växtlighet per dag.

I Kenya har antalet gräshoppor ökat markant den senaste månaden och sprider sig nu i områden där tre miljoner människor det senaste året lidit av extrema nivåer av matbrist till följd av extremväder. Svärmarna har ödelagt betesmarker och kommer sannolikt att förstöra den kommande planteringssäsongen.

I Somalia har tio tusentals hektar land drabbats och svärmarna har lämnat efter sig ett spår av förstörda jordbruk.

Oxfam övervakar hur gräshopporna påverkar matsituationen tillsammans med lokala partnerorganisationer.

- Planen är att förse de värst drabbade med kontantbidrag och mathjälp, så att människor kan köpa mat till sig själva och foder till sina djur, säger Zigomo.

Jan 24, 2020
Jan
24
2020

Fyra fakta om ojämlikhet

Ojämlikheten har spårat ur: nu äger den rikaste procenten mer än dubbelt så mycket som 6,9 miljarder människor tillsammans. Oxfams nya rapport undersöker hur ojämlik världen är.

 

De stora klyftorna mellan rika och fattiga står i vägen för kampen mot fattigdomen. Men ojämlikheten är inte oundviklig. Foto: Eleanor Farmer/Oxfam

Varje år undersöker Oxfam hur världens förmögenheter är fördelade. Allt sammanställs i en rapport som i år fokuserar på kvinnors plats i den globala ekonomin.

Så här ser ojämlikheten ut

  1. Världens 2153 dollarmiljardärer, de flesta män, äger mer än 4,6 miljarder människor.
  2. Globalt äger män 50% mer än kvinnor.
  3. De rikaste 22 männen i världen äger mer än alla kvinnor i Afrika.
  4. Världens rikaste procent äger mer än två gånger så mycket som 6.9 miljarder människor.

Vi lever i en värld där extrem fattigdom existerar sida vid sida med gränslös rikedom. Högst upp i toppen på den ekonomiska pyramiden finns ett litet antal dollarmiljardärer, varav nio av tio är män, som äger enorma summor. Samtidigt lever nära hälften av jordens befolkning i fattigdom, dvs på under 5,5 dollar om dagen. Ungefär 735 miljoner människor beräknas leva i extrem fattigdom.

Men vad är det för fel med att människor är rika?

Vi är inte emot rikedom- vi är emot fattigdom, och de stora klyftorna mellan rika och fattiga står i vägen för fattigdomsbekämpningen. Därför uppmanar Oxfam regeringar runt om i världen att minska ojämlikheten genom att beskatta rika individer och företag rättvist och investera i välfärden så att människor har tillgång till rent vatten, sanitet, elektricitet, utbildning och omsorgstjänster för barn, sjuka och äldre.

Ta ställning mot ojämlikheten och var med och uppmana våra politiker att investera i viktiga offentliga tjänster, beskatta de rika rättvist och se till att alla har säkra jobb med anständiga löner. Det är dags att bekämpa ojämlikhet och besegra fattigdomen för gott.

Jan 20, 2020
Jan
20
2020

Kvinnors obetalda arbete värt 100 biljoner kronor

Idag släpper vi vår nya ojämlikhetsrapport inför Världsekonomiskt forum i Davos. 

Det ekonomiska värdet av kvinnors obetalda hushålls- och omsorgsarbete uppgår till minst 10,8 biljoner dollar eller cirka 100 000 miljarder kronor per år. Det är tre gånger mer än den globala tech-industrin. Detta visar en rapport som vi släpper idag inför Världsekonomiskt forum i Davos. Kvinnors obetalda arbete subventionerar den övriga ekonomin och koncentrationen av rikedom.

 
Arlene från Filippinerna är en av de miljontals kvinnor som tvingas ägna hela sina dagar åt lönearbete och sedan omsorgsarbete.

Kvinnor lägger 12,5 miljarder timmar på obetalt hushålls- och omsorgsarbete varje dag. Detta gör att regeringar och företag kommer undan att investera mer i offentliga tjänster som vård och utbildning. För att ojämlikheten och ojämställdheten ska minska behöver regeringar satsa på att ta ut rättvis skatt och satsa mer på offentlig sektor och infrastruktur”, säger Johan Pettersson, generalsekreterare för Oxfam Sverige.

Kvinnor står för över tre fjärdedelar av allt obetalt omsorgsarbete. Belastningen tvingar många att arbeta mindre på sina betalda jobb eller helt sluta lönearbeta. Över 42 procent av kvinnor utanför arbetsmarknaden uppger att de inte kan lönearbeta på grund av omsorgsarbete i sitt hushåll, jämfört med bara sex procent bland män.

Oxfams rapport ‘Time to Care’ visar hur våra globala ekonomiska system förhindrar ekonomisk jämlikhet och jämställdhet mellan könen- ett system som tillåter en välbärgad elit att samla på sig stora förmögenheter på bekostnad av vanliga människor och särskilt fattiga kvinnor och flickor. Rapporten visar att:

Kvinnor och flickor lägger 12,5 miljarder timmar på obetalt omsorgsarbete, som att ta hand om barn och gamla, laga mat och utföra hushållssysslor, varje dag -   ett arbete vars ekonomiska värde uppgår till åtminstone 10,8 biljoner dollar om året, mer än tre gånger mer än den globala tech-industrin.

Om den rikaste procenten betalade en halv procent mer i skatt på sina förmögenheter de kommande tio åren hade det kunnat bekosta 117 miljoner jobb inom välfärdssektorn.
De 22 rikaste männen i världen äger mer än alla kvinnor i Afrika tillsammans.

Världens 2153 dollarmiljardärer äger mer än de 4,6 miljarder människor som utgör 60 procent av jordens befolkning. 
Pressen som ligger på omsorgsarbetarna, både de betalda och obetalda, förväntas öka under det kommande decenniet till följd av att den globala populationens växer och blir äldre. Uppskattningsvis kommer 2,3 miljarder människor vara i behov av vård vid år 2030 - en ökning med 200 miljoner personer sedan 2015. Klimatkrisen kan förvärra vårdkrisen - år 2025 kommer 2,4 miljarder människor leva i områden utan tillräcklig tillgång till vatten vilket resulterar i att många kvinnor och flickor behöver gå längre för att hämta det. 

Oxfams rapport visar att regeringar beskattar de rikaste individerna och företagen för lågt och går miste om intäkter som kan hjälpa till att lätta på kvinnors vårdansvar och ta itu med fattigdom och ojämlikhet.

Regeringar underfinansierar viktiga offentliga tjänster och infrastruktur som kan bidra till att minska kvinnors och flickors arbetsbelastning. Exempelvis kan investeringar i vatten och sanitet, el, barnomsorg och sjukvård frigöra kvinnors tid och förbättra deras livskvalitet. Till exempel skulle kvinnor i delar av Zimbabwe spara upp till fyra timmar om dagen om de fick bättre tillgång till vatten.

Regeringar måste de agera för att få stopp på ojämlikhetskrisen. Rättvis skatt och investeringar i välfärden är nyckeln till att minska den ekonomiska ojämlikheten som drabbar kvinnor i fattigdom.

Sidor