Nyheter

Mar 9, 2018
Mar
9
2018

På besök hos basmatirisodlarna i Pakistan

2015 blev vi kontaktade av Axfood efter att de insett att allt inte stod rätt till i produktionen av deras basmatiris från Punjab. Nu har det gemensamma projektet varit igång i ett år och förhållandena för risbönderna förändrats drastiskt.
 

samarbete för hållbar risodling

2015 insåg man på Axfood att deras basmatiris från Punjab var mörkrött på nästan alla riskparametrar; barnarbete, kvinnors situation, arbetsvillkor, vattenbrist, bekämpningsmedel och sårbarhet inför klimatförändringar. Axfood tog därför kontakt med Oxfam för att få hjälp med att undersöka hur det låg till i området där riset köps in. Ett år senare var studien färdig och farhågorna bekräftades. Småbönder som odlade basmatiris var ofta fast i skuldfällor gentemot byns mellanhand. Höga räntor höll bönderna i fattigdom. När kvinnorna tog arbete under risplanteringssäsongen fick de utstå hårda arbetsvillkor. Dessutom förekom det ibland trakasserier och skadliga arbetsförhållanden. 

Tillsammans med Axfood, Axfoundation och leverantören Rol-Ryz påbörjades arbetet för att förbättra villkoren.


Foto: Axfood

Bönderna organiserar sig och kvinnor tar plats

Projektet innebär bland annat att bönderna organiserar sig i odlarorganisationer i tio byar där kvinnors medverkan ska vara minst 50 procent. Kunskap om hållbarhetsstandarden för ris förs ut till bönderna så att de kan minska miljömässiga och sociala missförhållanden och få bättre betalt för sitt ris. I januari reste vår partnerorganisation Axfood till Pakistan för att se efter hur det går i risprojektet. Kristina Areskog Bjurling är Hållbarhetsansvarig på Axfood och en av de som var på plats.


Kvinnliga bönder i Pakistan. Foto: Khaula Jamil/ Oxfam Novib

- Ett av mina starkaste intryck från Pakistan är kvinnorna i byn Pindi Ratan Sing. Den kvinnliga ordföranden berättade för oss att de nu träffas och diskuterar gemensamma problem och lösningar och att kvinnorna för första gången vågar uttala sig och vara aktiva i diskussionerna i byn. Min första reaktion var att detta måste vara för bra för att vara sant. Kan det vara så att de har fejkat mötet eftersom vi är där på besök? Men när fler kvinnor uttryckte liknande historier och även männen talade om hur de upplever att de nu kan ta bättre gemensamma beslut insåg jag att det var genuint. Detta händer på riktigt, säger Kristina Areskog Bjurling.

Vatten en central fråga för risproduktionens hållbarhet

Ris kräver stora mängder vatten och grundvattennivån i Punjab sjunker stadigt.
- Innan projektet trodde vi att det var bättre att sälja riset fuktigt eftersom det då är tyngre. Med hjälp av de nyvunna kontakterna med ägarna av riskvarnarna förstår vi att det egentligen är tvärtom. Vi får faktiskt mer betalt för riset om det håller låg fuktighet, säger en av deltagarna i projektet där bönder får information om vattensparande odlingsmetoder, både från ett ris-institut och Lantbruksuniversitetet i Faisalabad.

Genom att använda de nya metoderna, bland annat direktsådd av ris, kan man spara uppemot 30 procent av vattenmängden. De nya kontakterna man knutit i projektet har också underlättat försäljningen för bönderna. Genom ett samarbete med risexportören Matco får 200 av bönderna i området för projektet dessutom möjlighet att sälja sitt ris direkt till dem för ett bättre pris än tidigare. Även arbetstagarnas rättigheter är en central del för att göra risodlarnas villkor bättre.
- Jag har jobbat länge med att plantera ris och det är ett hårt arbete. Innan det här projektet visste jag inte att vi som är säsongsarbetare utan egen jord också har rättigheter, berättar en kvinnlig lantarbetare som inte äger någon egen jord.


Människor i Pakistan i en protest mot klimatförändringar. Foto: Khaula Jamil/ Oxfam Novib

- Om våra leverantörer längre fram kan börja att köpa in direkt från småbönder som anpassat sig till den internationella hållbarhetsstandarden för ris så kan vi genom vår handel bidra till reella förbättringar för dessa bönder. Det skulle innebära att de kan sätta sina barn i skolan, ha råd med sjukvård och äta sig mätta året om. Basala saker som fattas för allt för många risbönder med lite eller ingen mark idag, säger Areskog Bjurling.

Nu planerar Oxfam och Doaba, den lokala organisation som driver projektet i byarna, att påverka politiskt för ökad lagstiftning för rimliga arbetsvillkor inom jordbruket, som i Pakistan inte omfattas av den vanliga arbetsrättsliga lagstiftningen. Målet är att säkerställa att anställda vid risodlingar har schyssta arbetsvillkor.
- Mitt bestående intryck är att vi lyckats över förväntan i projektet med att förbättra risodlarnas villkor så här långt. Möjligheten att få till ytterligare framsteg framöver är stor. Det känns hoppfullt, säger Areskog Bjurling.

Mar 7, 2018
Mar
7
2018

Den globala kampen för flickor och kvinnor

Oxfam för en ständig jämställdhetskamp och arbetar för att ge skydd åt och stoppa våld och utnyttjande av barn, flickor och kvinnor. Genom projekt runt om i världen arbetar vi tillsammans med hundratals partnerorganisationer för att höja kvinnors röster och skapa en mer rättvis värld. Här är några exempel på hur det arbetet kan se ut.

 

Mäns våld mot kvinnor i Mocambique


Virginia Manuela Machuene gick med i en Oxfamfinansierad samtalsgrupp när hon blev utsatt för våld i hemmet. Foto: Brett Eloff / Oxfam America

Sedan 1990 har vi arbetat i Mocambique för att minska våld i nära relationer och könsbaserat våld. Detta gör vi genom att finansiera organisationer som sprider kunskap om och kämpar för nya lagar som är bättre designade för att tillgodose kvinnors rättigheter.
- Jag började gå på dialogmöten där fick med mig material som jag kunde ge till min man. Jag insåg att fysiskt våld inte är okej, och han förändrade sitt beteende. Jag lever ett bättre liv än förut, berättar Virginia Machuene, 34, som blev utsatt för våld av sin man.

Barnäktenskap i Niger


Ramatou Inoussa, 19, med sin tvåårige son Oumarou. När hon var 13 år gifte hon sig med en man som var över 45. Foto: Chris de Bode/ Oxfam Novib

Varje minut gifter sig 28 flickor under 18 år. I länder som Indien, Malawi, Niger och Pakistan gifts 1680 barn bort varje timme. Flickor som inte får möjlighet att välja sin egen sexualitet, som inte kommer avsluta sin utbildning eller riskerar att dö i barnsäng. I tre av dessa länder har Oxfam startat ett femårigt program för att minska barnäktenskap och tonårsgraviditeter. Tillsammans med andra organisationer arbetar Oxfam för flickors rättigheter och kämpar för att påverka beslutsfattare att förändra de sociala normer och regler som gör att barnäktenskap fortfarande förekommer.

Efter fem års äktenskap lämnade mannen Ramatou. Det var fem år av våld. Idag bor hon hos sin mormor.
-Jag vill aldrig att mina barn ska se ut som sin far, säger Ramatou.

Samarbete i Zimbabwe


Cremio Kausiyo och Kakumura jobbar bättre tillsammans efter Oxfams genusutbildning. Foto: Brett Eloff / Oxfam America

Cremio Kausiyo berättar att mycket har förändrats för honom och hans fru sedan han gick Oxfams normkritiska utbildning för bönder. Utbildningsprogrammet hålls i samarbete med jordbruksministeriet och en lokal organisation (ENTERPRIZE) och fokuserar på odlingen av mer näringsrika grödor som majs och squash, samtidigt som man uppmuntrar män och kvinnor att ifrågasätta och utmana de traditionella hushållsrollerna.
- Män måste hjälpa sina fruar, säger Cremio, som själv gjort stora förändringar i sitt liv.

Sexuellt våld i Guatemala


När Salma var 13 år blev hon utsatt för våldtäkt av en granne. Idag är hon mamma till Ashley. Foto: Oxfam IBIS/William Vest-Lillesøe

Salma (som egentligen heter något annat) blev våldtagen av en granne när hon var liten. Hennes föräldrar ställde den våldtäktsmannen inför rätta, och han dömdes skydlig till brottet. Men resten av byn vände sig mot familjen.

Salmas historia är alltför vanlig. Varje dag blir fem barn under 14 år gravida i Guatemala. Oxfam stöttar ett kvinnofridscentret MIRIAM, som i Salmas hjälpte henne tillbaka till skolan och gav stöd åt hennes familj under rättegången.

Mar 5, 2018
Mar
5
2018

Hungern i Sydsudan värre än någonsin

I den nya rapporten ”Hungry for Peace” undersöker Oxfam länkarna mellan den pågående konflikten och den förvärrade hungersituationen i Sydsudan.

 

Människor flyr från hunger och konflikt

Hungern i Sydsudan är värre än någonsin förut. 4,8 miljoner människor, nära halva landets befolkning, lider av hunger och matosäkerhet till följd av konflikten, som nu är inne på sitt fjärde år. En tredjedel av Sydsudans befolkning har tvingats fly sina hem:1,8 miljoner är på flykt inom landet medan 2,4 miljoner har flytt till angränsande länder. Under 2017 flydde 700 000 personer, över en person i minuten, från Sydsudan och det är både konflikten och matbristen som tvingar människor att lämna sina hem.


Wau var tidigare Sydsudans andra största stad, med vägar, en sportarena, elledningar och hotell som nu inte längre används. I stället söker människor skydd från konflikten i läger som satts upp i staden. Foto: Tim Bierley/Oxfam

Konflikten har drivit Sydsudans ekonomi i botten och på grund av de bristande arbetsmöjligheterna tvingas fler, inklusive barn, nu tigga för pengar. Marknaderna har i princip totalkrashat, inflationen är hög och den lilla mängden mat som finns tillgänglig rusar i väg i pris. Oxfams rapport visar att familjer i Sydsudan nu i genomsnitt lägger 85% av sin inkomst på mat, och man tvingas offra investeringar i till exempel sjukvård, utbildning och elektricitet. Jämförelsevis ligger matkostnaderna för en familj i Storbritannien på 8,2% av inkomsten.

Trots att dödsfall till följd av svält inte sker på storskaling nivå i landet avlider människor på grund av att deras kroppar inte kan ta vara på maten de äter. Förorenat vatten, bristande sanitet och hygien är också faktorer som kan bli dödliga när de som i Sydsudans fall blandas med svår hunger. Undernäring försvagar immunsystemet, och bristen på rent vatten och santitet har ökat spridningen av sjukdomar i landet. Till exempel tvingas människor vänta upp till 5 timmar per dag för att hämta två hinkar vatten och allt fler tvingas att äta det de kan plocka från marken, näringsfattiga växter som är svåra att tillaga och ger magsmärtor och diarréer.


Oxfam distribuerar mat till människor som lever i Sydsudans träskmarker. Foto: Rhea Catada/Oxfam

Oftast drabbas kvinnor hårdare än män i hungerkriser. Kulturella och sociala normer gör att kvinnor är de som förväntas ta hand om familjen, ge dem mat och till och med offra sina egna portioner när det behövs. Kvinnorna äter sist och minst och är generellt de som ansvarar för att hämta mat, en fysiskt utmattande syssla som utsätter dem för risken att bli våldtagna eller dödade.
- Ibland finns inget alls. Bara lite, som jag ger till mina barn. Jag äter om det finns något kvar, men det viktigaste för mig är att mina barn äter. Även om det betyder att jag inte äter tillräckligt, vilket händer ganska ofta, så mår jag bättre, säger en kvinna från Lankien i östra Sydsudan.

Behovet av humanitär hjälp i landet är enormt, men säkerhetsläget försvårar de humanitära insatserna som så många sydsudaneser är beroende av. Sydsudan är en av världens farligaste platser för hjälparbetare.
- På grund av våldsupptrappningar blev hjälparbetare tvungna att evakueras i april 2017. Det var smärtsamt att se tusentals människor titta på medan hjälparbetarna stod på landningsbanan och väntade på att bli evakuerade. Några av oss grät. De som evakuerades hade inget val. De kunde dödats om de stannade, berättar Benjamin Flomo, Oxfams chef för matdistribution.

Det människor i Sydsudan behöver är fred. Den fruktansvärda spiralen av hunger och våld måste få ett slut så att människor får chansen att forsätta sina liv, odla sina jordar och ha fri tillgång till den assistans de behöver.

Oxfam i Sydsudan
Vi är på plats i Sydsudan med mat, vatten och hygienprodukter till människor som drabbats av hunger och konflikt. Under 2017 nådde vi ut till över en halv miljon människor med både akut nödhjälp och långsiktigt stöd.

Feb 16, 2018
Feb
16
2018

Oxfam ber kvinnorättsledare göra oberoende granskning

En oberoende kommission kommer sättas upp med makt att göra en bred granskning av Oxfams handlande och kultur, inklusive en granskning av hur tidigare fall har hanterats. Detta är en del av en ny handlingsplan från Oxfam för hur man ska angripa och hantera övergrepp inom organisationen.

Handlingsplanen inkluderar:

  • En ny oberoende högnivåkommission om sexuella övergrepp, ansvarsskyldighet och kulturförändring, bestående av ledande kvinnorättsexperter vilka kommer kunna ta del av Oxfams arkiv och intervjua anställda, partners och förmånstagare över hela världen.
  • Det omedelbara etablerandet av en ny global databas med ackrediterade domare, utformad för att få ett slut på användandet av falska, oärliga eller opålitliga referenser för tidigare eller nuvarande Oxfampersonal. Oxfam kommer inte att ge ut några referenser tills detta är på plats.
  • En omedelbar tillförsel av finansiering och resurser till Oxfams safeguarding-arbete. Antalet anställda som arbetar med safeguarding ska mer än fördubblas under de närmsta veckorna och den årliga finansieringen ska mer än tredubblas- nu till drygt 1 miljon dollar.
  • Ett åtagande att förbättra kulturen inom Oxfam så att ingen möter sexism, diskrimintering eller kränkningar, så att alla, särskilt kvinnor känner sig trygga i att tala ut och att det är glasklart för alla vilket beteende som är acceptabelt och inte.

Oxfam kommer också att publicera den interna utredningen från 2011 då anställda vid organisationen var involverade i sexualbrott i Haiti. Det man väntar på nu är bara att fullt kunna säkerställa att lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda identiteten hos vittnen och andra oskyldiga personer. Namnen på männen involverade har redan delats med myndigheterna i Haiti.

Winnie Byanyima säger:

”Det som hände i Haiti och efteråt är en skamfläck för Oxfam som med rätta kommer att finnas kvar i år framöver. På mitt språk “Okuruga ahamutima gwangye, mutusaasire.” Det betyder ”Jag ber om förlåtelse från botten av mitt hjärta.”

”Självklart räcker det inte med ord. Jag och Oxfams styrelse har godkänt en handlingsplan där vi bland annat kommer fördubbla antalet personer som arbetar för att säkerställa säkerheten för de människor vi finns till för att hjälpa. Vi ber också respekterade kvinnorättsexperter att leda en oberoende kommission för att kritiskt granska vårt arbete och berätta för oss vad vi måste ändra i vår kultur och handlande. Vi ska också starta en ny databas för personer som är auktoriserade att ge ut referenser.”

Högnivåkommissionen kommer vara oberoende från Oxfam och själv avgöra vad den ska inkludera i sitt arbete. Oxfam kommer tillhandahålla de resurser den behöver för att göra sitt jobb effektivt, inklusive full tillgång till organisationens arkiv, anställda, partners och förmånstagare. Som en del av kommissionens arbete kommer de skapa en så komplett historisk databas av fall av sexuella övergrepp eller trakasserier och maktmissbruk som möjligt, Databasen kommer göras publikt tillgänglig.

”Just nu har jag bara två prioriteringar för Oxfam: att fortsätta ge stöd åt de miljontals sårbara människor vi arbetar med runt om i världen, och att lära oss av våra tidigare misstag så att de inte återupprepas.”

”Vi är fullkomligt hängivna till att säkerställa att rättvisa skipas för de som utsatts för övergrepp, och att se till att alla vi arbetar med, såväl som vår personal och våra volontärer, är skyddade mot alla former av övergrepp nu och i framtiden. Vi vet också att vi inte kan lösa de här problemen på egen hand. Vi behöver arbeta tillsammans med regeringar, lagstiftare och andra inom sektorn för att genomföra åtgärder snabbt. Vi måste säkerställa att de som gör sig skyldiga till övergrepp inte kan förflytta sig mellan olika organisationer och utsätta fler människor för risk.”

Förra året (2016/2017) arbetade Oxfam i 31 kriser och katastrofer över hela världen och hjälpte kvinnor, barn och män att få det de behövde för att överleva. Totalt gav Oxfam nödhjälp till över 8,6 miljoner människor drabbade av konflikter och naturkatastrofer.

Feb 15, 2018
Feb
15
2018

Uttalande från Oxfam om Sidas beslut att pausa sitt humanitära stöd

Idag på morgonen den 15 februari träffades representanter för Oxfam och Sida.

"Vi vill tacka Sida för en ärlig och konstruktiv diskussion. Vi har bett om ursäkt för de misstag som Oxfam gjort och har återigen understrukit vår vilja att samarbeta och öppna våra arkiv för att helt och fullt stödja Sidas utredning.

Under mötet berättade vi för Sida om de stora och långtgående åtgärder vi tagit de senaste åren och kommer att ta för att förhindra övergrepp från att ske inom Oxfam - och för att bygga en kultur med en nolltolerans mot sexuella trakasserier, sexuellt utnyttjande och maktmissbruk.

Samtidigt som vi respekterar Sidas beslut är vi fast beslutna att fortsätta vårt partnerskap och samarbete som gör det möjligt för oss att stödja hundratusentals människor som är drabbade av konflikt och katastrofer. Några få individers handlande representerar inte det arbete tusentals Oxfamanställda och volontärer gör för att lyfta människor ur fattigdom och kriser över hela världen," säger Franc Cortada, Programdirektör för Oxfam International. 

Sedan utredningen av händelserna i Haiti 2011 har Oxfam vidtagit en lång rad åtgärder för hur vi hanterar övergrepp, utnyttjande och trakasserier. Oxfam har nu en gemensam ”code of conduct” för alla Oxfamanställda i hela världen, som mycket tydligt förbjuder sexköp och kränkande behandling. Vi har förbättrat våra policies och processer, vi har en internationell ”Safeguarding Taskforce” och anonyma visselblåsarlinjer. 2017 blev Oxfams arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp klassat som ”Best Practise” i en rapport från Feinstein International Center vid American Tufts University.

Vi är dock fast beslutna att göra mer. För att lära av tidigare misstag kommer Oxfam öppna upp för externa oberoende utredningar av vårt agerande och titta på gamla fall för att se hur de hanterats. Vi förbättrar våra interna policys och processer ytterligare, bland annat genom att stärka bakgrundskontroller vid anställningar och utveckla utbildningen nyanställda får i frågor om hur man förebygger och hanterar övergrepp.

Vidare vill vi hitta gemensamma lösningar för hela vår sektor så att vi tillsammans kan säkerställa att förövare inte kan fortsätta sitt beteende inom andra organisationer. Vi kommer också fortsätta arbetet för att bygga upp och stärka en kultur av nolltolerans för övergrepp inom Oxfam och hela sektorn.

Sidas beslut att pausa sitt humanitära stöd till Oxfam påverkar över 280 000 människor i behov av hjälp. 

Sidor