Nyheter

Feb 16, 2018
Feb
16
2018

Oxfam ber kvinnorättsledare göra oberoende granskning

En oberoende kommission kommer sättas upp med makt att göra en bred granskning av Oxfams handlande och kultur, inklusive en granskning av hur tidigare fall har hanterats. Detta är en del av en ny handlingsplan från Oxfam för hur man ska angripa och hantera övergrepp inom organisationen.

Handlingsplanen inkluderar:

  • En ny oberoende högnivåkommission om sexuella övergrepp, ansvarsskyldighet och kulturförändring, bestående av ledande kvinnorättsexperter vilka kommer kunna ta del av Oxfams arkiv och intervjua anställda, partners och förmånstagare över hela världen.
  • Det omedelbara etablerandet av en ny global databas med ackrediterade domare, utformad för att få ett slut på användandet av falska, oärliga eller opålitliga referenser för tidigare eller nuvarande Oxfampersonal. Oxfam kommer inte att ge ut några referenser tills detta är på plats.
  • En omedelbar tillförsel av finansiering och resurser till Oxfams safeguarding-arbete. Antalet anställda som arbetar med safeguarding ska mer än fördubblas under de närmsta veckorna och den årliga finansieringen ska mer än tredubblas- nu till drygt 1 miljon dollar.
  • Ett åtagande att förbättra kulturen inom Oxfam så att ingen möter sexism, diskrimintering eller kränkningar, så att alla, särskilt kvinnor känner sig trygga i att tala ut och att det är glasklart för alla vilket beteende som är acceptabelt och inte.

Oxfam kommer också att publicera den interna utredningen från 2011 då anställda vid organisationen var involverade i sexualbrott i Haiti. Det man väntar på nu är bara att fullt kunna säkerställa att lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda identiteten hos vittnen och andra oskyldiga personer. Namnen på männen involverade har redan delats med myndigheterna i Haiti.

Winnie Byanyima säger:

”Det som hände i Haiti och efteråt är en skamfläck för Oxfam som med rätta kommer att finnas kvar i år framöver. På mitt språk “Okuruga ahamutima gwangye, mutusaasire.” Det betyder ”Jag ber om förlåtelse från botten av mitt hjärta.”

”Självklart räcker det inte med ord. Jag och Oxfams styrelse har godkänt en handlingsplan där vi bland annat kommer fördubbla antalet personer som arbetar för att säkerställa säkerheten för de människor vi finns till för att hjälpa. Vi ber också respekterade kvinnorättsexperter att leda en oberoende kommission för att kritiskt granska vårt arbete och berätta för oss vad vi måste ändra i vår kultur och handlande. Vi ska också starta en ny databas för personer som är auktoriserade att ge ut referenser.”

Högnivåkommissionen kommer vara oberoende från Oxfam och själv avgöra vad den ska inkludera i sitt arbete. Oxfam kommer tillhandahålla de resurser den behöver för att göra sitt jobb effektivt, inklusive full tillgång till organisationens arkiv, anställda, partners och förmånstagare. Som en del av kommissionens arbete kommer de skapa en så komplett historisk databas av fall av sexuella övergrepp eller trakasserier och maktmissbruk som möjligt, Databasen kommer göras publikt tillgänglig.

”Just nu har jag bara två prioriteringar för Oxfam: att fortsätta ge stöd åt de miljontals sårbara människor vi arbetar med runt om i världen, och att lära oss av våra tidigare misstag så att de inte återupprepas.”

”Vi är fullkomligt hängivna till att säkerställa att rättvisa skipas för de som utsatts för övergrepp, och att se till att alla vi arbetar med, såväl som vår personal och våra volontärer, är skyddade mot alla former av övergrepp nu och i framtiden. Vi vet också att vi inte kan lösa de här problemen på egen hand. Vi behöver arbeta tillsammans med regeringar, lagstiftare och andra inom sektorn för att genomföra åtgärder snabbt. Vi måste säkerställa att de som gör sig skyldiga till övergrepp inte kan förflytta sig mellan olika organisationer och utsätta fler människor för risk.”

Förra året (2016/2017) arbetade Oxfam i 31 kriser och katastrofer över hela världen och hjälpte kvinnor, barn och män att få det de behövde för att överleva. Totalt gav Oxfam nödhjälp till över 8,6 miljoner människor drabbade av konflikter och naturkatastrofer.

Feb 15, 2018
Feb
15
2018

Uttalande från Oxfam om Sidas beslut att pausa sitt humanitära stöd

Idag på morgonen den 15 februari träffades representanter för Oxfam och Sida.

"Vi vill tacka Sida för en ärlig och konstruktiv diskussion. Vi har bett om ursäkt för de misstag som Oxfam gjort och har återigen understrukit vår vilja att samarbeta och öppna våra arkiv för att helt och fullt stödja Sidas utredning.

Under mötet berättade vi för Sida om de stora och långtgående åtgärder vi tagit de senaste åren och kommer att ta för att förhindra övergrepp från att ske inom Oxfam - och för att bygga en kultur med en nolltolerans mot sexuella trakasserier, sexuellt utnyttjande och maktmissbruk.

Samtidigt som vi respekterar Sidas beslut är vi fast beslutna att fortsätta vårt partnerskap och samarbete som gör det möjligt för oss att stödja hundratusentals människor som är drabbade av konflikt och katastrofer. Några få individers handlande representerar inte det arbete tusentals Oxfamanställda och volontärer gör för att lyfta människor ur fattigdom och kriser över hela världen," säger Franc Cortada, Programdirektör för Oxfam International. 

Sedan utredningen av händelserna i Haiti 2011 har Oxfam vidtagit en lång rad åtgärder för hur vi hanterar övergrepp, utnyttjande och trakasserier. Oxfam har nu en gemensam ”code of conduct” för alla Oxfamanställda i hela världen, som mycket tydligt förbjuder sexköp och kränkande behandling. Vi har förbättrat våra policies och processer, vi har en internationell ”Safeguarding Taskforce” och anonyma visselblåsarlinjer. 2017 blev Oxfams arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp klassat som ”Best Practise” i en rapport från Feinstein International Center vid American Tufts University.

Vi är dock fast beslutna att göra mer. För att lära av tidigare misstag kommer Oxfam öppna upp för externa oberoende utredningar av vårt agerande och titta på gamla fall för att se hur de hanterats. Vi förbättrar våra interna policys och processer ytterligare, bland annat genom att stärka bakgrundskontroller vid anställningar och utveckla utbildningen nyanställda får i frågor om hur man förebygger och hanterar övergrepp.

Vidare vill vi hitta gemensamma lösningar för hela vår sektor så att vi tillsammans kan säkerställa att förövare inte kan fortsätta sitt beteende inom andra organisationer. Vi kommer också fortsätta arbetet för att bygga upp och stärka en kultur av nolltolerans för övergrepp inom Oxfam och hela sektorn.

Sidas beslut att pausa sitt humanitära stöd till Oxfam påverkar över 280 000 människor i behov av hjälp. 

Feb 11, 2018
Feb
11
2018

Oxfams kommentar angående sexualbrott i Haiti och Tchad

2011 anklagades flera Oxfamanställda för sexuellt utnyttjande i Haiti under insatsen efter jordbävningen. Vi har också tagit del av anklagelser om att Oxfamanställda ska ha köpt sex i Tchad 2006.

Låt oss vara tydliga, deras beteende var och är helt oacceptabelt. Det här är ett fall av en grupp priviligierade män som behandlade människorna de var där för att hjälpa extremt illa. De missbrukade också förtroendet de fått från alla andra Oxfamanställda runt om i världen och från våra supporters och givare.

Oxfams främsta prioritet är att stå upp för de kvinnor och flickor som blev utsatta och att se till att inga former av övergrepp sker inom vår organisation. Vårt arbete med att stärka kvinnors rättigheter, särskilt i utsatta situationer är centralt för Oxfams värderingar. Som en organisation som kämpar för kvinnors rättigheter över hela världen har vi ett särskilt ansvar att skydda de människor vi finns till för att hjälpa, våra anställda, partners och volontärer från övergrepp och utnyttjande.

Så snart Oxfam fick kännedom om anklagelserna i Haiti startades en internutredning som resulterade i att fyra personer som var anställda av Oxfam Storbritannien avskedades 2011. Tre personer, inklusive landschefen, sade själva upp sig innan utredningen avslutats. Oxfam delade med sig av information om händelsen till media, givare och andra aktörer, som Storbritanniens organ The Charity Commission.

Oxfams utredning i Haiti 2011 ledde till skapandet av ett dedikerat ”safeguarding team”, en anonym visselblåsartelefon och andra åtgärder. Dessa åtgärder hjälper Oxfam att bättre skydda människor från övergrepp, sexuella trakasserier och utnyttjande. Vårt handlande 2006 och 2011 mötte inte de standards vi har idag. Trots att vi gjort många förändringar är det ändå tydligt att vi inte gjort tillräckligt för att ändra vår egen kultur och skapa starkast möjliga policys för att skydda människorna vi jobbar med globalt. Vi arbetar med det nu, men vi måste göra mycket mer och agera snabbare. Oxfam är starkt beslutna att arbeta med myndigheterna för att få bort allt typ av utnyttjande i vår sektor och efterfrågar gemensamma åtgärder.

Som medlemmar av den här organisationen är vi djupt sårade av dessa övergrepp och gör allt vi kan för att något liknande inte ska hända igen. Vi hoppas att vi kan återbygga förtroendet hos våra supporters som , såsom vi, vet att några få personers avskyvärda handlingar inte representerar allt det Oxfam står för.

 

Uttalande från Winnie Byanyima, VD för Oxfam International

Feb 9, 2018
Feb
9
2018

Ett år i katastrofer

Oxfam nådde ut med katastrofhjälp till nära 10 miljoner människor i 38 katastrofer förra året. Vi tittar tillbaka på några av de katastrofer Oxfam arbetade i under 2017.

 

Katastrofkalendern 2017

Januari

Oxfam delar ut matvouchers till människor som drabbats av striderna i Irak. Foto: Amy Christian/Oxfam

Året har just börjat och Aleppo har precis tagits tillbaka från rebellstyrkorna. Vi är en av få organisationer som kan leverera rent vatten till de 110 000 personer som flytt.

Vi skyndar oss också mot Damaskus där ungefär 5,5 miljoner människor fått sina vattensystem förstörda. I januari börjar också striderna i Mosul- vi hjälper de 170 000 som tvingas fly med det allra viktigaste, samtidigt som vi gör oss redo för större insatser då konflikten intensifieras.

I Afghanistan hjälper vi de allra fattigaste av de 600 000 personer som återvänder hem efter flera år i Pakistan. I Etiopien gör vi oss redo för att leverera vatten till de som drabbats av torkan. I januari ökar vi våra insatser- från att vår hjälp nått ut till 20 000 kan vi nu hjälpa 50 000 personer.

När Filippinerna och Fiji drabbas av en tyfon är vi där och hjälper de värst drabbade samhällena.

Februari


I februari utropas svält i Sydsudan. Oxfams Kujiek pratar här med Nyaliah, en av de som drabbats av matbristen. Foto: Bruno Bierrenbach Feder/Oxfam

Oxfam går ut med en varning om att det under 2017 förmodligen kommer uppstå fyra hungerkriser, i en skala som saknar motstycke. I Sydsudan, Nigeria, Jemen och Somalia kan 20 miljoner hamna på gränsen till svält.

Sydsudan förklarar svält, och antalet flyktingar som kommer till Etiopien stiger. Vår personal Gambellaregionen i Etiopien designar och underhåller ett vattensystem för 60 000 personer. I Nigeria är våra team först in i de områden som blir tillgängliga efter att Boko Haram tvingas bort av regeringstrupper. Vi skickar helikoptrar fulla med latriner, trä, presenningar och verktyg.

Mars

Martha Nyabany är en av Oxfams kanotchaufförer, som bla gör att människor kan ta sig till matutdelningsplatserna i ett Sydsudan i kris. Foto: Stella Madete/Oxfam

Regeringen i Zimbabwe förklarar en nationell katastrof då regn och översvämningar förstör delar av landet. Vår personal hjälper till med logistiken kring leveranserna av mat och hygienartiklar.

Vi ökar våra insatser för att stötta burundiska flyktingar i Tanzania.

Vi distribuerar kontanter till de som drabbats av torkan i Sri Lanka genom en lokal mobilnätleverantör och hjälper 10 000 personer att få tillgång till rent vatten och sanitet i de delar av Peru som drabbas av översvämningar.

Panyijar County är ett våtmarksområde i Sydsudan där tusentals människor som flytt från konflikten bor. Efter att ha fått höra fruktansvärda historier om barn som drunknat i det djupa vattnet sätter vi upp ett system för kanotvouchers så att människor skulle ha råd med vattentaxi. Vi börjar också utöka vårt eget program för livsmedelsbistånd i flera stater – något som händer mycket sällan, bara i de undantagsfall där det absolut inte finns mat på marknaden.

April

Bildtext: Ayan och hennes son Mohammed i Somaliland är några av de miljontals människor som dabbas av torkan på Afrikas horn. Foto: Petterik Wiggers/Oxfam

En lång tids torka börjar märkas, och Oxfam prioriterar Afrikas horn där vi distribuerar rent vatten och kontantbidrag till 12 000 personer i Somalia och 325 000 personer i Etiopien. Samtidigt utses Bidi bidi i Uganda till världens största flyktingläger. Där bor 270 000 sydsudaneser, och våra ingenjörer arbetar dygnet runt för att distribuera vatten till människor som kommer över gränsen efter dagar på flykt utan vatten att dricka.

Södra Colombia drabbas av översvämningar och jordskred, och vår personal samarbetar med lokala organisationer för att reparera vattensystemen som förstörts.

Maj


Oxfam i Irak distribuerar nödhjälp till människor som har flytt från Mosul. Foto: Tom Robinson/Oxfam

Nästan 350 000 personer har flytt Mosul, och Oxfams personal hjälper 270 000 av dem med tillgång till vatten och latriner.

FN lovordar Oxfam för de vatten- och sanitetssystem vi installerat i läger i västra Etiopien för flera år sedan, men som fortfarande fungerar fint.

I Sydsudan måste våra team ransonera mathjälpen för att få den att räcka längre.

Juni


En av Oxfams många laster till Jemen. Denna gång är det 39 ton nödhjälp som ska hindra spridningen av det största utbrottet av kolera som någonsin uppmätts.

Koleraepidemin i Jemen når en aldrig tidigare skådad skala. Den pågående konflikten har försatt människor i en sådan fattigdom och sårbar situation att smittan hotar spridas helt okontrollerat. Våra team fördubblar insatserna och skickar bland annat vattentankar, hinkar, vattenreningskit.

Plötsliga strider i Marawi city på Filippinerna tvingar 300 000 människor att lämna sina hem. Vi hjälper de drabbade med hygienkit, köksredskap och sovmaterial. Vi hjälper också till med att starta ett radioprogram som ger råd till människor på flykt.

Juli


Oxfams vattenstation i flyktinglägret Kindjandi i Nigeria. Foto: Pablo Tosco/Oxfam

I Nigeria gör våra team allt de kan för att förse flyktingar som återvänt från Kamerun med vatten. Det är över 40 grader varmt och vattenbristen skapar spänningar.

I norra Indien jobbar ett av våra team med att förhindra sjukdomsspridningar efter en svår översvämning.

Augusti


Oxfams team pratar med en grupp internflyktingar i Demokratiska republiken Kongo. Foto: John Wessels / Oxfam

Det är monsunperiod och två tredjedelar av Bangladesh ligger under vatten. Våra team genomför sök- och räddningsaktioner och hjälper till med att bygga provisoriska översvämningsskydd. Vi når 186 000 personer.

Regeringen i Etiopien rapporterar att åtminstone 8,5 miljoner människor kommer behöva hjälp med mat under andra halvan av 2017. Hittills under året har vi lyckats hjälpa 600 000 personer.

Ett flyktingläger vi hjälpte till att bygga i Demokratiska republiken Kongo bränns ner i strider mellan lokala grupper. All infrastruktur för vatten och sanitet förstörs. Krisen som striderna i DR Kongo för med sig är relativt bortglömda. Vi stöttar 350 000 personer i landet men det finns varken tillräckligt många organisationer eller finansiering för att göra det som behövs.

September


Oxfam levererar rent vatten till rohingyer på flykt i Bangladesh. Foto: Tommy Trenchard/ Oxfam

Orkanen Irma drar in över Karibien, och Mexiko drabbas av flera jordbävningar. Vi arbetar på Dominikanska republiken och Kuba med att hjälpa människor att få tillgång till nödbostäder och sjukvård.

Våld blossar upp i Myanmar vilket leder till en massflykt till grannlandet Bangladesh. I slutet av september har 500 000 rohingyer tagit sig över gränsen, och vi är på plats med specialistteam för att hantera den snabbt växande flyktingkrisen.

Sydsudanesiska flyktingar fortsätter att ta sig till Uganda där vi arbetar för att få nya vattensystem på plats. Regn och översvämningar försvårar både matleveranser och byggprojekt, och malaria och luftvägsinfektioner är överhängande risker. Mer måste göras, speciellt för att skydda unga kvinnor. Många graviditeter bland minderåriga rapporteras in.

Vårt lilla team på Sicilien fortsätter att ge stöd åt migranter som kommer från Libyen, och fokuserar på de mest sårbara och ungdomar som kommer ensamma.

Oktober


Matleverans via flygplan i Sydsudan. Foto: Albert González Farran/Oxfam

Vi släpper mat från flygplan till människor i Sydsudan. Rent logistiskt är det komplicerat: planen måste kunna flyga så lågt som möjligt, och vi måste ha personal på marken som kan samla ihop och dela ut säckarna. Vi försöker förse 200 000 personer med mat. Tusentals sydsudaneser har också flytt till Sudans Darfurprovins, där de förväntas stanna i flera år. Vi är där för att ge dem katastrofstöd och för att undersöka vilka typer av jobb flyktingarna skulle kunna utföra i det lokala samhället i framtiden.

Vårt arbete för rohingyerna i Bangladesh får fart och vår hjälp når 185 000 personer under oktober. Men förhållandena människorna bor i är fruktansvärda. De bor tätt hoppackade i lerfyllda läger där kaoset är så stort att många är rädda för inte hitta tillbaka om de lämnar sina tält.

November


Kusinerna Sahir och Tariq framför Oxfams vattentankar i flyktinglägret Zaatari i Jordanien. Foto: Sam Tarling/Oxfam

Saudiregimen stänger alla vägar in till Jemen. 90 procent av all mat, bränsle och mediciner importeras till landet, och FN varnar om att detta kan leda till den största svälten på flera årtionden. Vår personal försöker spara in på bensin genom att röra sig så lite som möjligt, större delen av vårt arbete kan fortsätta, till exempel genom att använda solenergi till vattensystemen.

Vi har arbetat i flyktinglägret Za’atari i Jordanien i nästan fem år, bland annat med att designa ett vatten- och sanitetssystem för hushållen i lägret. Detta är det första av sitt slag i ett flyktingläger. De 80 000 flyktingar som bor i Za’atari kommer inte återvända hem inom den närmsta framtiden, och i november gör vårt återvinningsprojekt stora framsteg. Det går ut på att hjälpa människor att återanvända de stora mängderna avfall och göra om det till återvunna produkter som går att sälja. En femtedel av avfallet i Za’atari görs nu om från sopor till inkomstgenererande produkter av kreativa personer som bor i lägret.

December

Vårdpersonal i Sydsudan mäter Georges näringsnivåer. Foto: Bruno Bierrenbach Feder/Oxfam

Tyfonsäsongen drabbar åter igen Stilla havet- Filippinerna drabbas av två i tät följd. Våra lokala samarbetspartners agerar snabbt för att hjälpa de drabbade.

Det kommer oroande prognoser om en kommande svält i Sydsudan. Det förväntas vara som värst om några månader men vårt team börjar förbereda sig. Det står tydligt att 2018 kommer bli värre än 2017 ur ett hungerperspektiv.

Feb 1, 2018
Feb
1
2018

”De möts av ett nytt helvete i Libyen”

Nya vittnen målar upp en verklighet fylld av mord, kidnappningar, tortyr och slaveri för migranter fast i Libyen.

 


Migranter går iland vid den sicilianska hamnen i Pozzallo. Foto: Alexandro Rota/ Oxfam

För ett år sedan trädde en ny EU-stödd överenskommelse mellan Italien och Libyen i kraft. Genom de nya bestämmelserna ville man förhindra illegal invandring och Libyens kustbevakning fick utbildning och finansiellt stöd av Italien och EU. Samarbetet förhindrar migranter från att lämna Libyen, och skickar tillbaka de som försöker fly. Nu vittnar de som lyckats ta sig från Libyen om hur migranter hålls kvar i fångenskap och utsätts för grova kränkningar.

När Oxfam i augusti förra året intervjuade 158 migranter som befunnit sig i Libyen, vittnade 84 procent om hur de upplevt inhuman behandling, extremt våld och tortyr i Libyen. 74 procent berättade att de bevittnat hur människor blivit mördade eller torterade. Oxfams partnerorganisation Borderline Sicilia har samlat ihop nya vittnesmål, ett år efter att migrationsöverenskommelsen mellan Italien och Libyen trädde i kraft. Människor berättar fortfarande om ett Libyen där migranter mördas och kidnappas, där män tvingas arbeta utan lön och kvinnor våldtas och blir sexuella slavar. En person berättar om hur barn säljs som slavar.

- Människor flyr från krig, förföljelse och fattigdom, och möts av ett nytt helvete i Libyen, säger Oxfams landschef i Italien, Roberto Barbieri.


Foto: Alexandro Rota/ Oxfam

Precious, 28 år från Nigeria
- Jag tillfångatogs tillsammans med andra migranter när vi kom till Tripoli. De behandlade oss som sopor. Vi fick bara äta en gång om dagen, en bit rått ris eller okokt pasta. Vi drack vatten ur gamla bensindunkar. Många blev sjuka och dog av det eller till följd av våldet av de som höll oss fångna. De unga kvinnorna slogs och våldtogs varje dag- det var bara då vi fick något att äta.

Blessing, 24 år från Nigeria
- Jag kom till Libyen för att ta jobb som hembiträde. I stället fördes jag till ett center där jag stannade i flera månader. Jag fick en näve ris om dagen. De sålde min kropp till män i området. När jag försökte fly slog dom mig och våldtog mig.

Francis är en 20-årig man från Gambia
- Jag kidnappades av ett kriminellt gäng. Vi var fler än 300 personer som hölls fångna i ett rum. Jag var där i fem månader. Vi tvingades arbeta varje dag. De som satte sig emot dödades. Kvinnorna blev systematiskt slagna och gruppvåldtagna. Barnen uppfostrades i fängelset och såldes sedan som tjänare till libyska hushåll.

Oxfam och Borderline Sicilia menar nu att Italien och EU genast måste avsluta överenskommelsen med Libyen, sluta föra tillbaka migranter till Libyen och dra in stödet till deras kustbevakning.
- Europeiska regeringar har ett ansvar att skydda allas mänskliga rättigheter, inklusive migranters. De som flyr över havet bör aldrig stoppas och tvingas återvända till den fara som Libyen utgör för dem, säger Barbieri.

Oxfam hjälper nyanlända migranter i Italien genom att dela ut mat, kläder, skor och hygienkit. Vi ger också psykologiskt och juridiskt stöd. Oxfam i Italien hjälper även asylsökande med att hitta boende, lära sig italienska och delar ut kontantbidrag för att människor ska kunna möta sina mest grundläggande behov.

Sidor