Nyheter

Jul 14, 2014
Jul
14
2014

Oxfam uppmanar G20 ledarna att agera: 75 år är för lång tid att vänta på jämställda löner

En rapport från Oxfam International visar att det kommer att dröja ytterligare 75 år innan kvinnor och män har jämställda löner. Oxfam uppmanar nu G20 ledarna att ta upp frågan när de träffas i Australien senare i år.

 

Av rapporten ”The G20 and gender equality – How the G20 can advance women’s rights in employment, social protection and fiscal policies” framgår att G20 ländernas tillväxtambitioner inte kan förverkligas utan en politik som på allvar adresserar den systematiska diskrimineringen, och ekonomiska exkluderingen, av kvinnor i G20 länderna.

Rapportens som tagits fram av Oxfam tillsammans med Heinrich Böll Foundation, publiceras idag med anledning av Business 20 (B20) mötet i Sydney nästa vecka.

Enligt Winnie Byanyima, Executive Director på Oxfam International, har kvinnor fortfarande lägre löner än män samtidigt som de utför merparten av det obetalda hemarbetet. Kvinnor är också överrepresenterade vad gäller deltidsanställningar och diskrimineras både i hemmet, på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

− Gapet mellan män och kvinnor ger uttryck för en form av ojämlikhet som är djupt rotad i G20 länderna, även om stora framsteg gjorts inom vissa områden, säger Byanyima.

Beroende på land och kontext skulle de enskilda G20 ländernas BNP kunna öka med 20-60 procent om det dolda obetalda arbetet, såsom barnomsorg och hushållsarbete, som oftast utförs av kvinnor erkändes och värderades.

− Om lönenivån för kvinnors förvärvsarbete motsvarade densamma för män skulle USAs BNP stiga med nio procent, Eurozonens med 13 och Japans med 16 procent, fortsätter Byanyima.

På samma sätt som frånvaron av kvinnors rättigheter drivit på fattigdomen i världen kan erkännandet av desamma leda till utveckling. 

− G20 ländernas fortsatta utveckling kan endast ses som inkluderande om män och kvinnor ges samma förutsättningar att gynnas, om mänskliga rättigheter tillgodoses och om en hållbar utveckling bedrivs. Dessa frågor kan inte uteslutande betraktas som kvinnofrågor – de är systematiska frågor som genomsyrar hela samhället och påverkar människors välbefinnande i såväl rika som fattiga länder, säger Byanyima.

Mot bakgrund av detta uppmanar Oxfam G20 länderna att stärka kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter genom att exempelvis

  • Införa fristående mål för att reducera ekonomisk ojämlikhet och främja och kvinnors rättigheter,
  • Bedriva en sysselsättningspolitik som ger kvinnor rättvisa arbetsförhållanden, som eliminerar lönegapet mellan män och kvinnor och som minska segregationen på arbetsmarknaden,
  • Sätta stopp för diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden och främja finansieringen av samhällsservice som kan reducera det obetalda arbetet.

− I Los Cabos deklarationen från 2012 förband sig G20 ländernas ledare att arbeta aktivt för att motarbeta hindren för kvinnors ekonomiska och sociala delaktighet. Jämställdhet är inte bara ett mål i sig, utan också bra för ekonomin. Under det australiensiska ordförandeskapet har G20 länderna möjlighet att uppfylla sina löften genom att främja en ekonomisk tillväxt som är inkluderande och tar hänsyn till kvinnors rättigheter, säger Byanyima. 

Jul 9, 2014
Jul
9
2014

Keira Knightley besöker Sydsudan tillsammans med Oxfam och bevittnar ”ofattbara livsöden"

Idag, på nationens treårsdag, uppmanar den brittiska Skådespelerskan Keira Knightley människor att stötta Oxfams arbete i landet. Detta gör hon efter att med egna ögon ha bevittnat situationen i landet.

 

Keira berättar: "Jag hade ingen aning om vad som väntade mig när jag reste till Sydsudan, men det jag hört och sett är värre än jag någonsin kunnat föreställa mig. De människor jag mött på plats har varit med om ofattbara trauman som är nästintill omöjliga att ta in. Jag parade med kvinnor som förlorat sina makar och barn inom loppet av ett par månader. På egen hand försöker de nu hitta ett sätt att överleva dagen och få tillräckligt med mat för att försörja sig själva och sina kvarvarande barn."

Sedan konflikten bröt ut i landet i december 2013 har över 1,5 miljoner människor tvingats på flykt från sina hem. Många av dessa har lämnat allt de äger och är nu helt utblottade och mycket extremt sårbara. Konflikten har lett till att nästan 4 miljoner människor, en tredjedel av landets befolkning, riskerar akut hungersnöd. Enligt FN kan 50’000 barn dö av undernäring om inte omvärlden reagerar.

Förra månaden reste Keira tillsammans med Oxfam till Bor camp, Jonglei State, ett av de mest krisdrabbade områdena i landet. Precis som i andra läger lever människorna här under avskyvärda förhållanden. Bristen på rent vatten och sanitet har redan skövlat många liv till följd av smittspridning i lägren.  Keira igen: "Jag bevittnade det fantastiska arbete som Oxfam utför på plats för att säkerställa att människor får tillgång till rent dricksvatten och mat men situationen fortsätter att förvärras och resurserna på väg att ta slut."

Genom sitt besök i Sydsudan hjälper Keira till att synliggöra situationen i landet och samla in pengar till Oxfams arbete med att tillhandahålla vatten och mat till tusentals nödställda familjer.  

Marc Goldring, Chief Executive på Oxfam förklarar: "Vi är tacksamma för Keiras engagemang. Hon har med egna ögon bevittnat situationen i landet, endast tre år efter nationens självständighet. Det är viktigt att hitta en långsiktig lösning på konflikten, men då fredsförhandlingarna avbrutits är förutsättningarna att nå en snabb lösning dåliga. Även om vi just nu arbetar aktivt för att nå ut med mat och vatten till så många som möjligt så finns fortfarande tusentals människor som behöver vår hjälp."

På bilden nedan besöker Kiera Rebecca 25, som flydde från sin hemstad Bor när strider bröt ut där i december. Rebecca har förlorat sin man och ett av hennes barn har insjuknat i mässling, ett virus som sprids i flera flyktingläger. 

Foto: Abbie Trayler-Smith

       

Jun 24, 2014
Jun
24
2014

Träffa oss i Almedalen!

Tisdagen den 1 juli klockan 13:00-13:45 arrangerar vi ett seminarium på Miljöaktuellts Arena, Strandgatan 14 i Visby. Temat för seminariet är hållbarhet. Vi kommer bland annat att lyfta kopplingen mellan mat och klimat genom att belysa hur klimatförändringarna orsakar hunger.

 

Världens befolkning fortsätter att öka. Snart kommer vi att vara nio miljarder människor på jorden. Vi måste förbereda oss för att möta framtida behov, så att alla kan äta sig mätta. Vi måste också se till att maten produceras på ett hållbart sätt, både för människor och klimat. 

Klimatförändringarna utgör idag det enskilt största hotet i kampen mot fattigdom. Enligt IPCC:s beräkningar kommer klimatförändringarna att minska den globala matproduktionen med upp emot två procent varje årtionde, samtidigt som efterfrågan kommer att öka med nästan 14 procent under samma tidsperiod. Redan nu går en av åtta människor går till sängs hungriga varje dag. Problemet är egentligen inte att det inte finns tillräckligt med mat, utan att jordens resurser utnyttjas på ett sätt som skadar både människor och klimat. Det vill vi ändra på!

Genom våra internationella kampanjer på temat klimat och hållbarhet sprider vi kunskap om hur vi på ett hållbart sätt kan ta tillvara jordens resurser och mätta en växande befolkning. Genom Behind the Brands granskar vi världens tio största livsmedelsföretag och uppmanar dem att ta ansvar för människor och klimat. Vi förser också konsumenterna med den information som de behöver för att kunna utkräva ansvar.

Livsmedelsindustrin står för cirka 25 procent av världens utsläpp. De tio största livsmedelsföretagen släpper ut lika mycket som hela Sverige, Danmark, Norge och Finland tillsammans. De stora livsmedelsföretagen har också ett enormt inflytande eftersom deras policys avgör hur maten produceras. Genom Behind the Brands pressar vi företagen att agera. Vi kräver bland annat att de reducerar sina utsläpp och inför vetenskapligt grundade utsläppsmål. Tillsammans kan vi få företagen att agera för klimatet.

Mat, klimat och fattigdom är ämnen som berör och engagerar oss alla, därför vill vi lyfta dessa frågor under vårt seminarium i Almedalen. Vill du veta mer? Besök oss i Almedalen.

Välkommen!

Jun 5, 2014
Jun
5
2014

Klimatförändringarna – det största hotet i kampen mot hunger

En färsk rapport från IPCC visar att klimatförändringarna påverkat den globala matproduktionen ända sedan 1960-talet. Enligt IPCCs beräkningar kommer klimatförändringarna även fortsättningsvis att minska matproduktionen med upp till 2 procent under en tioårsperiod, samtidigt som efterfrågan beräknas öka med nästan 14 procent under samma tidsperiod. Redan idag går 1 av 8 människor till sängs hungriga varje kväll. Det vill vi ändra på!

 

Livsmedelsindustrin står för cirka 25 procent av världens CO2 utsläpp. De 10 största livsmedelsföretagen släpper tillsammans ut nästan lika mycket som alla de nordiska länderna tillsammans. Närmare hälften av företagens utsläpp kommer från jordbruksproduktionen, långt ned i leverantörskedjan, vilket betyder att de inte omfattas av företagens egna reduktionsmål.   

Trots att livsmedelsindustrin bidrar till klimatförändringarna som orsakar hunger och fattigdom gör de inte tillräckligt för att minska sina skadliga utsläpp. Genom vår internationella kampanj Behind the Brands uppmanar vi livsmedelsjättarna att ta ansvar för hur deras varor produceras. Just nu fokuserar vi på klimatfrågan genom att belysa hur klimatförsämringarna påverkar människors liv, inte minst de som brukar jorden vi lever av.  

 

Gör din röst hörd!

Om tillräckligt många av oss sätter press på livsmedelsjättarna att minska sina skadliga utsläpp så kommer de att tvingas lyssna. Inget varumärke eller företag är stort nog att ignorera sina kunder och deras önskemål. Tillsammans kan vi få dem att agera.

I Behind the Brands senaste kampanj-spike riktar vi fokus mot Kellogg och General Mills, två av de sämst presterande företagen vad gäller klimathänsyn. Tillsammans uppmanar vi dem att förbinda sig till följande:

  • Att öppet redovisa sina utsläpp från hela leverantörskedjan
  • Att införa vetenskapligt grundade utsläppsmål och arbeta för att reducera utsläppen genom hela leverantörskedjan
  • Att använda sitt inflytande för att påverka andra företag och regeringar att dra sitt strå till stacken för att bekämpa klimatförändringarna

Läs mer om Behind the Brands och gör din röst hörs på www.behindthebrands.org

Maj 30, 2014
Maj
30
2014

Saving for Change i Kambodja

Vi befinner oss i byn Prey Ving i Kambodja, där vi besöker en lokal självspargrupp. Oxfam har haft programverksamhet i landet i över 30 år, med fokus på ekonomisk utveckling, katastrofhjälp och jämställdhet. Tillsammans med partnerorganisationen Padek driver vi projektet Saving for Change som blivit en riktig framgångssaga. Saving for change är en modern version av de så kallade mikrolånen som fått stor spridning runtom i världen. Istället för att låna pengar bygger deltagarna upp egna skyddsnät genom frivilligt och regelbundet sparande i lokala spargrupper. Modellen bygger på långsiktighet och ger deltagarna kunskap och verktyg för att själva nå sina mål.

 

Mikrolån 2.0

Spargrupperna består av cirka 15 deltagare som signar upp sig på ett år i taget. Alla medlemmar tillhör samma by, vilket innebär att de ofta redan känner varandra. När gruppen startar sätter de upp gemensamma mål, ofta något som gynnar hela byn. De räknar själva ut hur mycket de behöver spara för att nå sina mål innan året är slut. Tillsammans utser de också en ordförande som har det yttersta ansvaret för gruppen, sköter bokföringen och tar hand om den gemensamma kassan. Alla gruppmedlemmar utbildas av Padek i Saving for Change-modellen för att säkerställa att de förstår konceptet och vikten av långsiktigt sparande. De får också stöttning i hur de kan utveckla gruppen och öka förtroendet medlemmarna emellan.

När en ny grupp bildas köper de en gemensam bokföringspärm och ett kassaskåp för en symbolisk summa. Efter uppstarten träffas gruppen regelbundet för att diskutera gemensamma angelägenheter och samla in pengar från medlemmarna. En del av besparingarna öronmärks till en krisfond som bara får användas i absoluta nödfall. I övrigt är det helt upp till gruppen att avgöra vem eller vilka som får låna ur den gemensamma kassan. Både gruppmedlemmar och övriga bybor får ansöka om att låna och räntan är låg, max två procent. Besluten fattas demokratiskt inom gruppen med utgångspunkt i vem som bäst behöver pengarna.

Efter ett år får gruppen tillbaks de utlånade pengarna, inklusive ränta. De kan då göra de nödvändiga investeringar som de sparat till. Ofta får de också pengar över som de kan använda fritt.

 

Ett framgångskoncept

Oxfam stöder projektet med pengar som används för att utbilda gruppmedlemmarna och coacha dem under processens gång. Ambitionen är att utöka projektet och starta upp fler spargrupper runtom i landet. Saving for Change modellen har hittills varit mycket framgångsrik. Spargrupperna ger de allra fattigaste möjlighet att skapa en bättre framtid för sig själva. Modellen som är en utveckling av mikrolånen ger deltagarna inflytande över sitt eget sparande. De får också ett stort eget ansvar, vilket ger bättre återbetalningsfrekvens.

Padek driver Svings for Change grupper i 5 provinser och deras verksamhet omfattar över 22'000 familjer runtom i landet. Det finns idag 99 Saving for Change grupper i Kambodja, 22 av dem finansieras av Padek, med stöd från Oxfam. 80 procent av deltagarna är kvinnor.

Sidor