Nyheter

Apr 29, 2020
Apr
29
2020

Lidl förbättrar sitt arbete för mänskliga rättigheter

Oxfams påverkansarbete för rättvisa villkor i livsmedelsindustrin får resultat.

 

Godfrieda på sin bananplantage i Zambia. Foto: Aurelie Marrier d'Unienville / Oxfam

Oxfam har i flera rapporter visat hur människor som odlar och producerar vår mat ofta arbetar under fruktansvärda villkor och tjänar långt under levnadslöner. År 2018 startades därför en kampanj för att få stora livsmedelsföretag att ta ansvar för att sätta stopp för lidandet i deras leverantörskedjor.

Som en del av kampanjen har nära 40 000 personer tagit ställning genom att skriva under en namninsamling mot lidandet bakom vår mat, och Lidl har nu hörsammat kraven och antagit en policy för att skydda både arbetares rättigheter och klimatet.

Ett stort tack till alla som engagerat sig för att sätta stopp för lidandet bakom vår mat!

Apr 21, 2020
Apr
21
2020

Skuldavskrivning krävs i coronakrisens spår

För att klara coronakrisen behöver utvecklingsländer få slippa betala på sina skulder 2020.

Ytterligare en halv miljard människor kan hamna i fattigdom på grund av corona och miljontals liv hotas. När människor utan buffertar eller tillgång till trygghetssystem förlorar sina inkomster hamnar de snabbt i en ohållbar situation och kastas in extrem fattigdom och kan ofta inte ens köpa mat till sina familjer.

Över halva jordens befolkning kan komma att leva i fattigdom efter pandemin. Det här kan ställa tillbaka kampen mot fattigdom med 10 år, och så mycket som 30 år i delar av Afrika och mellanöstern. Samtidigt hotas 50 miljoner hotas av hunger i Västafrika. I länder som redan stod inför humanitära kriser har nu det nu blivit svårt att få tillgång till mat.

Det krävs ett ekonomiskt krispaket på 2,5 biljoner dollar för att möta coronakrisen i utvecklingsländer. Oxfam uppmanar Världsbanken, IMF och världens rika länder att rösta igenom ett ekonomiskt krispaket till utvecklingsländer så att de får möjlighet att ge ekonomiskt stöd åt de som förlorat sina inkomster och rädda småföretag. En nyckel för att kunna bekosta detta är skriva av inbetalningar på skulder som utvecklingsländer skulle ha betalat under 2020.

Pengarna från en skuldavskrivning kan betala skadorna coronaviruset orsakar och för att bygga upp sjukvårdssystemen. IMF och G20-länderna har enats om att pausa skuldinbetalningar för en rad fattiga länder, vilket är ett mycket viktigt första steg. Men det krävs mer. Även Världsbanken och privata långivare måste agera och inbetalningarna för 2020 måste strykas helt, inte bara skjutas på framtiden. Sverige kan spela en viktig roll genom att ge sitt publika stöd till idén om skuldavskrivning. 

Oxfam arbetar för att förhindra coronaspridingen i 65 länder, bland annat genom förebyggande åtgärder som tvålutdelning och handtvättstationer. Men vi arbetar också med att hjälpa människor klara av den ekonomiska kris som följer i coronavirusets spår. I exempelvis Kenya hjälper vi drabbade personer i slumområden med pengar som skickas till deras mobiltelefoner så att de får råd att köpa mat till sina familjer.

Apr 21, 2020
Apr
21
2020

Covid-19: 50 miljoner hotas av hunger i Västafrika

Coronapandemin kan orsaka en stor ökning matbrist och undernäring.

 


Oxfam arbetar för att minska smittspridningen av coronaviruset i Burkina Faso, där 780 000 personer är lever som internflyktingar. Många av de som tvingats på flykt är kvinnor som bär på fruktansvärda trauman efter att ha attackerats av väpnade grupper. Foto: Sylvain Cherkaoui/Oxfam

Jordbruket utgör 30,5% av Västafrikas ekonomi och är den främsta inkomstkällan för 70–80% av befolkningen. Många jordbrukare drabbas redan ekonomiskt i krisen, bland annat på grund av svårigheter med att få tag på fröer och gödningsmedel.

- Vi har tappat 75% av vår marknad sedan stängningen av staden Bobo Dioulasso. Den här situationen är outhärdlig eftersom vi inte längre har råd att betala våra 13 anställda och våra leverantörer, säger Toe Hazara, som arbetar på mejeriet Café Rio i Burkina Faso.

Matproducenter kämpar för att fortsätta, men deras arbete och inkomster hotas i den rådande krisen. Matpriserna i området ökar snabbt och många matvaror har blivit svårare att få tag på till följd av de restriktioner som vidtagits, så som utegångsförbud, gränsstängningar och osäkerhet i vissa områden.

I Burkina Faso har exempelvis priset på matolja fördubblats på bara några dagar. Även djurfoder har blivit dyrare.

Coronakrisen i kombination med konflikt och osäkerhet förvärrar hotet mot marknadsstabilitet och den redan mycket osäkra matsituationen i regionen. I länder som redan stod inför humanitära kriser har nu det nu blivit svårt att få tillgång till mat.

Nu går flera ledare från jordbruksorganisationer ihop med icke-statliga organisationer och uppmanar alla regeringar att kontrollera priser, se till att mat kan transporteras över gränserna, men också att ge stöd åt de mest utsatta.

Apr 9, 2020
Apr
9
2020

Halv miljard människor kan hamna i fattigdom till följd av coronakrisen

En ny Oxfamrapport visar att över halva jordens befolkning kan komma att leva i fattigdom efter pandemin.

 


Textilarbetare drabbas hårt av coronakrisen. I Bangladesh har över en miljon personer blivit av med sina jobb på grund av att utländska klädföretag dragit in sina beställningar. Foto: Sam Tarling/Oxfam

Oxfams nya rapport ‘Dignity Not Destitution’ visar att ytterligare mellan 6 och 8 procent av världens befolkning kan tvingas in i fattigdom när länders ekonomier stänger ner för att hindra coronaspridningen. Över halva jordens befolkning kan komma att leva i fattigdom efter pandemin. Det här kan ställa tillbaka kampen mot fattigdom med 10 år, och så mycket som 30 år i delar av Afrika och mellanöstern.

- För människor i fattigdom, som redan innan coronakrisen hade osäkra anställningar och dåligt betalda jobb finns inga säkerhetsnät. Många kommer att hamna i fattigdom och inte kunna mätta sina familjer. Rika länder, IMF och Världsbanken kan och måste erbjuda en livlina. Till att börja med en paus i alla skuldåterbetalningar, säger Johan Pettersson, generalsekreterare på Oxfam Sverige.

Globalt sett har bara en av fem arbetslösa personer tillgång till arbetslöshetsersättning. Två miljarder människor arbetar i den informella sektorn utan tillgång till sjuklön - majoriteten finns i fattiga länder där 90 procent av alla jobb är informella jämfört med bara 18 procent i rika länder. Enligt FN:s beräkningar kan hälften av alla jobb i Afrika gå förlorade i coronakrisen, och få av dem som förlorar sin inkomst kommer kunna få ekonomiskt stöd.

- Viruset kommer göra att vi svälter innan vi blir sjuka, säger Micah Olywangu, trebarnsfar och taxichaufför i Nairobi, Kenya. Kvinnor tjänar överlag mindre än män och de lägst avlönade arbetarna i alla länder har ofta också de mest osäkra anställningsformerna, saknar ofta sjukpenning och möjlighet att arbeta hemifrån.

Kvinnor utgör också 70 procent av världens sjukvårdspersonal och står för 75 procent av allt obetalt hem- och omsorgsarbete globalt. Över en miljon personer som arbetar inom den bangladeshiska klädindustrin – varav 80 procent är kvinnor – har skickats hem utan betalning eller blivit av med sina jobb på grund av att utländska klädföretag dragit in sina beställningar.

Oxfam uppmanar nu Världsbanken, IMF och G20 att rösta igenom ett ekonomiskt krispaket till fattiga länder så att de får möjlighet att ge ekonomiskt stöd åt de som förlorat sina inkomster och rädda småföretag. Oxfam föreslår att det kan bekostas med bland annat skuldavskrivning för utvecklingsländerna 2020.

- Regeringarna måste dra lärdomar av finanskrisen 2008 där utbetalningar för banker och företag betalades av vanliga människor då jobb gick förlorade och man drog ner på nödvändiga tjänster som sjukvården. Krispaket ska gynna vanliga arbetare och småföretag, säger Johan Pettersson.

Oxfam utökar nu arbetet med att dela ut kontantbidrag i utsatta samhällen. I Jemen hjälper vi familjer som tvingats på flykt av konflikten; i Colombia stöttar vi venezuelanska migranter och i Demokratiska republiken Kongo, som drabbades av världshistoriens näst största ebolaepidemi hjälper kontantbidragen utsatta familjer att köpa mat.

Apr 6, 2020
Apr
6
2020

Oxfam arbetar för att förhindra coronaspridning i flyktingläger

Viruset kan få extrema följder i flyktingläger där det går 325 personer per vattenkran och 160 per toalett.

 

Rohingyernas läger i Bangladesh är världens största flyktingläger. Trångboddheten och bristen på hygien gör människor sårbara inför sjukdomar, däribland covid-19. Foto: Tommy Trenchard

I flyktingläger där 325 personer delar på en vattenkran och många lever på mindre än 3,5 kvadratmeter per person är det extremt svårt att förhindra coronaspridning. Viruset kan också få katastrofala följder i krigsdrabbade länder som Jemen, Syrien och Sydsudan där människor är undernärda och saknar tillgång till rent vatten och sjukvård.

För att förhindra spridningen av coronavisruset bör man hålla avstånd till personer som hostar eller nyser, tvätta sina händer ofta och söka vård så snart symptomen blir uppenbara. Men flyktingläger är inte utformade för att klara av en global pandemi, och överbefolkningen är en stor del av problemet.

I flyktinglägret Moria på Lesbos, Grekland, som har plats för 3000 personer bor nu nästan 20 000 flyktingar och migranter. Upp till 160 personer kan dela på samma smutsiga toalett och över 500 personer på en dusch. I delar av lägret delar 325 personer på en vattenkran, och det finns ingen tvål. 15 till 20 personer kan trängas i en enda fraktcontainer, tält eller skyddsrum.

I rohingyernas flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh bor det 40 000 personer per kvadratkilometer. Undernäringen i lägret är utbredd och risken för sjukdomar som dysenteri, kolera och tyfoid är hög bland flyktingarna, som har väldigt begränsad tillgång till sjukvård.

Oxfams arbete mot spridningen av coronaviruset

Oxfam är experter inom vatten, sanitet, hygien och folkhälsofrämjande insatser och arbetar för att öka antalet vattenkranar per person i utsatta områden. Vi ska också installera nya vattensystem, toaletter och sprida information om hygien i samhällen med utbredd fattigdom.

Utöver flyktingläger är många andra samhällen som Oxfam arbetar i extra sårbara inför sjukdomen. I Gaza, där det redan finns 10 bekräftade fall, finns färre än 70 intensivvårdsplatser för en befolkning på två miljoner. I Jemen där cirka 17 miljoner människor - mer än hälften av befolkningen – saknar tillgång till rent vatten fungerar bara hälften av sjukhusen.

Sidor