Nyheter

Nov 14, 2019
Nov
14
2019

Oxfam: Inför lagkrav på företag att förhindra människorättskränkningar

Hårdare regler krävs som gör det obligatoriskt för företag att värma om mänskors rättigheter och klimatet.

 


Carlos, 58 år från Brasilien har i nästan tjugo år arbetat med att bespruta mangofrukter och vindruvor med giftiga kemikalier. Han är en av många arbetare inom livsmedelsproduktionen som har fått allvarliga skador på grund av bristande skydd och säkerhet på arbetsplatsen. ”Flera av mina kollegor har tappat allt hår och min hud börjar falla av”, berättar Carlos. Foto: Tatiana Cardeal

Tre rätter för två kronor. Det är ofta så lite arbetarna och odlarna tjänar på att sälja maten de producerat. Det var också priset på menyn Oxfam serverade på restaurangen Mål 8 som stod öppen för allmänheten i Stockholm i oktober. Syftet med restaurangen var att synliggöra lidandet bakom vår mat.

Kampanjen väckte starka känslor och 3200 privatpersoner i Sverige har skrivit under uppropet som kräver att företag och politiker ska stoppa lidandet bakom vår mat.

I en ny rapport visar Oxfam att den absolut största delen av konsumentpriset på mat går till de stora livsmedelskedjorna, som gör enorma vinster och ökar sin makt medan arbetarna och odlarna som producerar matvarorna tvingas arbeta under slavliknande förhållanden.

Fattigdomslöner är tyvärr bara ett exempel på hur människors rättigheter systematiskt kränks innan framgångsrika företag gör enorma vinster på att sälja sina produkter i Sverige.

I flera europeiska länder finns lagar som ska motverka just den här typen av utnyttjande, regelverk som säger att företag aktivt måste förhindra att de kränker mänskliga rättigheter. Men någon sådan lag finns inte i Sverige.

Oxfam driver nu frågan för att företag ska kunna ställas till svars när de utnyttjar arbetare och begår människorättskränkningar. För att öka pressen på EU:s medlemsländer att ta tag i problemet har Oxfam tillsammans ett stort antal andra organisationer och fackförbund startat ett upprop som kräver lagstiftning på EU-nivå som ska göra det obligatoriskt för företag att förhindra människorättskränkningar och verka ör minskad klimatpåverkan i sina verksamheter både inom och utanför EU:s gränser.

- Det är tydligt att det inte räcker att låta företag bestämma själva, vi vill se lagkrav, säger Hanna Nelson, policyrådgivare på Oxfam Sverige och en av dem som driver frågan om företags ökade ansvar för mänskliga rättigheter och ett hållbart klimat.

En EU-lagstiftning som den Oxfam kräver kan öka skyddet för arbetare, bidra till ökat förtroende hos konsumenter och säkerställa att produkter som säljs inom EU är fria från mänskligt lidande och negativ klimatpåverkan.

Nov 11, 2019
Nov
11
2019

Oxfam stöttar miljontals som drabbas av klimatrelaterade katastrofer

Allvarlig torka och dödliga översvämningar pågår just nu samtidigt på den afrikanska kontinenten. 52 miljoner människor i 18 länder står inför en allvarlig hungerkris till följd av det extrema vädret.

 


Tvåbarnsmamman Amina Muhammed, 23, lever sedan ett år tillbaka i ett läger för internflyktingar i Lasgalol, Etiopien. Hon är en av miljontals andra som är beroende av sina djur, men nu tvingas förlita sig på nödhjälp för att överleva. Foto: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

I södra Zimbabwe har man inte haft så lite nederbörd sedan 1981, vilket bidragit till att fler än 5,5 miljoner människor drabbats av akut matbrist. Torkan har också drabbat länder på Afrikas horn, samtidigt som rekordbrytande temperaturer i Indiska oceanen orsakat extrema regn i Kenya och Sydsudan, där nära en miljon människor drabbats av översvämningar. Från Sydafrika kommer det rapporter om självmord bland bönder.


Hoden Abdi Iwals barn är hungriga. När inget regn faller kan inget växa och grödorna familjen förlitar sig på till mat dör. Foto: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Hoden Abdi Iwal, 36 år från Etiopien, är en av de som drabbats av torkan.
- Vi befinner oss i en fruktansvärd situation. Både äldre och barn är undernärda. Djur dör och ingenting växer. Det är allvarligt”, berättar Hoden.

Flera av de länder som drabbas av det extrema vädret lider redan av pågående konflikter. Under den fösta halvan av 2019 tvingades 7,6 miljoner människor i Afrika att fly från sina hem på grund av konflikt. Under samma period tvingades 2,6 miljoner människor fly på grund av extremväder.

Forskning visar hur klimatförändringar får extrema väder att öka i styrka och förekomma oftare. Under de senaste tio åren har 18 afrikanska länder tillsammans förlorat 700 miljoner dollar årligen på grund av klimatkatastrofer. Samtidigt sker minimala framsteg internationellt för att samla in pengar för att åtgärda skadorna- något som är extremt orättvist då Afrika står för mindre än 5 procent av de totala utsläppen globalt men samtidigt får utstå några av klimatkrisens allra värsta konsekvenser.

Oxfam arbetar med humanitärt stöd i Etiopien, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Somalia, Sudan, Sydsudan, Moçambique, Malawi, Zambia och Zimbabwe.

För närvarande når Oxfam ut till över 7 miljoner människor i de tio länderna med stöd i form av mat och vatten, samt genom långsiktiga utvecklingsprojekt där människor får hjälp att klara av krissituationen.

Okt 31, 2019
Okt
31
2019

Miljöaktivister i Colombia mördas för sin kamp

Situationen i Colombia är livsfarlig, berättar kvinnorättsaktivisterna och miljöförsvararna Gloria Luna Rivillas, Elvira Jossa och Sandra Sáenz under ett besök på Oxfam Sverige.

 

Den 30 oktober besökte de framstående colombianska kvinnorättsaktivisterna och miljöförsvararna Gloria Luna Rivillas, Elvira Jossa och Sandra Sáenz Oxfam Sverige.

Situationen för miljöförsvarare i Colombia är fruktansvärd och de tre kvinnorna riskerar sina liv för att berätta om den verklighet de lever i. Samtidigt som kvinnorna befann sig i Stockholm, under natten till onsdagen den 30 oktober blev fem miljöförsvarare i Colombia brutalt ihjälslagna.”Vi ber för våra vänner som har fått offrat sina liv för rätten till sin egen mark,” säger Sandra Sáenz, en av kvinnorna som driver kampanjen för kvinnliga miljöförsvarares rättigheter.

Under besöket i Sverige träffade Gloria Luna Rivillas, Elvira Jossa och Sandra Sáenz svenska utrikesdepartementet. ”Vi vill upplysa om att stora internationella företag, även svenska företag, som befinner sig i Colombia är en del av problemet,” säger Sandra Sáenz under mötet med Oxfam Sverige.

Oxfam arbetar aktivt för att Sveriges regering ska ta ett större ansvar. Detta kan ske genom att anta en lagstiftning om företags ansvar till mänskliga rättigheter i Sverige och EU. ”Det är viktigt att vi lyssnar och förstår hur allvarlig situationen är för dessa kvinnor. Men det räcker inte att lyssna – Sverige och EU måste också visa politiskt mod och agera. Att anta en ny lagstiftning för företags ansvar är en viktig åtgärd, men det är också viktigt att i Sverige och EU i sin dialog med colombianska regeringen lyfter frågan om situationen för aktivister i landet,” säger Hanna Nelson, Policyansvarig på Oxfam Sverige.

Kvinnorättsaktivisterna vill öka kunskapen om den fruktansvärda situationen i Colombia, dela kampanjen Juntas somos Victoria och få allmänhetens stöd i sin kamp. Juntas somos Victoria, Tillsammans är vi Victoria, är en Oxfam-kampanj för att våga tala ut om den rådande krisen. Porträttbilder av redan mördade miljöaktivister får agera som ett filter för försvarare som berättar om situationen. ”Filtret i mobilen kombinerar ditt eget ansikte med ett av de mördade offrens, så att personen blir anonym,” berättar Gloria Luna Rivillas.

Sedan 2016 har 344 människorättsförsvarares dödsfall registrerats runt om i världen. Tillsammans med Brasilien, Mexiko och Filippinerna kommer Colombia på fjärde plats på listan över de farligaste länderna i världen att vara miljö- och landrättsaktivist. Efter att fredsavtalet undertecknades 2016 har Colombias territorier blivit en än mer eftertraktad tillgång. Kvinnliga jordbrukare och övrig lokalbefolkning kämpar för att bevara mark, skogar och biologisk mångfald där de har bott i generationer. Av ekonomiska, legala och illegala intressen är nu beväpnade grupper villiga att döda för dem.

”Problemet här är marken, konflikterna över jorden. Vi kvinnor kräver att få tillgång till marken som är vår. Den är till för oss, inte en tillgång för företag. Vi brukar inte marken för att sälja, vi brukar den för att överleva,” säger en kvinnlig miljöförsvarare i rapporten Women defenders in Colombia som Oxfam publicerade tidigare i oktober.

Dessa kvinnor är de verkliga fredsbyggarna i landet, men får inget statligt skydd. Om de inte hörs eller om akuta förebyggande och skyddsåtgärder vidtas fortsätter deras liv att vara i fara.

Juntas somos Victoria är en kampanj som stödjs av Oxfam och syftar till att för att stärka och skydda kvinnliga försvarare. Situationen är akut och Oxfam uppmanar alla att uppmärksamma problematiken.

Okt 22, 2019
Okt
22
2019

Allvarlig vattenbrist i Jemen

15 miljoner människor drabbade av allvarlig vattenbrist, vilket också ökar risken för sjukdomsspridning i landet.

 

Striderna i Jemen tvingade Malak och Shadi att lämna sitt hem. Nu bor i ett läger för internflyktingar, där man till stor del är beroende av vatten som transporteras med lastbilar. Foto: VFX ADEN/Oxfam

En kraftig ökning av bränslepriserna har påverkat Jemens vattensystem och tvingat människor att dra ner på sin vattenanvändning dramatiskt. I flera stora städer har vattensystemen stängts av helt.

Bränsle är avgörande för tillförseln av rent vatten i Jemen. Många är beroende av grundvatten som pumpas upp med hjälp av solenergi och bränsle. Andra, särskilt människor som tvingats fly från sina hem, förlitar sig på vatten som körs in av dieseldrivna lastbilar.

Även hjälporganisationer drabbas
Oxfam har tvingats avsluta sina lastbilstransporter av vatten på grund av de stigande bränslepriserna. Vattensystemen Oxfam installerat i landet, som förser en kvarts miljon människor med vatten, drivs för tillfället bara till 50 procent av den normala kapaciteten.

I Jemen är tillgång till rent vatten är en fråga om liv och död, särskilt för de över sju miljoner människor som redan lider av undernäring, vilket gör dem extra sårbara inför sjukdomar som kolera som bland annat sprids genom smutsigt vatten.

Den rådande bränslekrisen är det senaste exemplet på hur ekonomi används som ett krigsvapen i Jemen. Brist på bränsle har varit ett pågående problem i landet men eskalerade dramatiskt förra månaden efter att ökade importbegränsningar sattes in. I Sana’a kostar nu en liter bensin nästan tre gånger mer än i augusti.

- För miljoner jemeniter som redan kämpar för att överleva hunger och sjukdom är rent vatten en livslinje som nu skärs av, säger Muhsin Siddiquey, Oxfams landschef i Jemen.

Vattenbrist och kolera förvärras av konflikten
Jemen var redan innan konflikten eskalerade 2015 ett av de mest vattenfattigaste länderna i världen. Åtminstone åtta vattensystem som installerats av Oxfam har tidigare skadats eller förstörts i strider, vilket stängt av vattenförsörjningen till över en kvarts miljon människor.

Vattenburna sjukdomar är vanliga i Jemen. Landet har tidigare drabbats av ett av de värsta kolerautbrotten i modern historia. Sedan april 2017 har över två miljoner misstänkta fall av kolera rapporterats, och över 3700 människor har mist livet till följd av sjukdomen.

Oxfam i Jemen
Oxfam har jobbat i Jemen i över 30 år, arbetet vi gör nu innefattar bland annat att se till att människor som tvingats fly på grund av konflikten har tillgång till rent vatten och sanitet. Vi utför hygienkampanjer där vi sprider information om kolerasymptom och hur man kan förebygga spridning av sjukdomen. Vi delar ut hygienkit och kontantbidrag till människor som tvingats lämna sina hem. Vi ger också människor stöd i att hitta jobb och skapa en inkomst, till exempel med utbildning, stöd till små entreprenörer och material som gör att människor kan börja odla mat.

Okt 14, 2019
Okt
14
2019

EU:s finansministrar rentvår skatteparadis

Förra veckan beslutade EU:s finansministrar att ta bort skatteparadisen Schweiz och Mauritius från EU:s lista över skatteparadis. Hjälporganisationen Oxfam beklagar beslutet.

I en kommentar på beslutet säger Hanna Nelson, policyansvarig Oxfam Sverige:

”EU:s finansministrar har valt att rentvå två av världens värsta skatteparadis genom att stryka dom från sin lista över skatteparadis. Det är mycket olyckligt. Trots senaste tidens reformer är det tydligt att båda länderna kommer att erbjuda förmånliga skatteavtal och låga skattenivåer till företag som vill undvika att betala skatt. Skatteparadis berövar andra länder skattemedel som skulle kunna användas till att bekosta välfärdstjänster såsom skola och omsorg för deras medborgare.”

”Schweiz har avskaffat sina förmånliga skatteavtal, men erbjuder fortfarande omfattande skatteincitament och låga skattenivåer till företag. Detta kommer troligen att fortsätta locka företag som vill undvika skatt. Att Mauritius är ett skatteparadis såg vi bevis på senast i somras i den så kallade Mauritiusläckan och landet kommer inte att sluta erbjuda företag möjligheter att flytta över miljarder i vinster från andra afrikanska länder.”

”EU måste skärpa sina kriterier för sin svartlista över skatteparadis om den ska kunna bli ett effektivt verktyg i kampen mot skatteflykt. Vi på Oxfam hoppas också att Sverige och EU verkar för ett starkt avtal i de pågående förhandlingarna inom OECD för en global skattereform, där vi bland annat vill se en överenskommelse om en ambitiös global miniminivå för företagsbeskattning.”

EU:s lista över skatteparadis innehåller två delar: en svartlista och en ”grå”-lista. Svartlistan inkluderar länder som inte följer någon av EU:s tre kriterier för skatteparadis. Nollskatt eller nästan-noll-skatteregimer är inte ett bindande kriterium, utan istället en ”riskindikator”, enligt EU:s regler. Den ”gråa” listan innehåller länder som inte lever upp till något av EU:s kriterier, men som har gjort ett åtagande om reform.

EU:s finansministrar beslutade förra veckan att stryka Mauritius och Schweiz, samt tre andra länder – Albanien, Costa Rica och Serbien – från sin ”grålista” över skatteparadis. Marshallöarna och Förenade Arabemiraten ströks från EU:s svartlista och ingår numera i ”grålistan”.
Oxfams tidigare rapport ”Off the Hook” förklarar varför EU:s svartlista över skatteparadis inte är tillräcklig utan istället bidrar till att rentvå några av världens värsta skatteparadis.

’Off the Hook’ visade också att fem EU medlemsländer – Cypern, Irland, Luxemburg, Malta och Nederländerna – alla skulle klassas som skatteparadis om EU applicerade sina kriterier på egna medlemsländer. Europaparlamentet har uppmanat EU-kommissionen att erkänna dom fem medlemsländerna som skatteparadis.

Fler än 130 länder förhandlar för närvarande nya globala skatteregler. Processen leds av OECD på mandat av G20-länderna med målet att skapa ett rättvist skattesystem gällande företags beskattning. De nya skattereglerna skulle bland annat kunna innehålla en överenskommelse om en global minimum skattenivå för företag, som enligt Oxfam borde sättas på en ambitiös nivå och gälla land-för-land, utan undantag. Ett sådant beslut skulle kunna bidra till att stoppa den pågående kapplöpningen mot botten, där länder lockar till sig stora företag genom att sänka skattesatsen. För mer information om pågående förhandlingar inom OECD, läs Oxfams bakgrundsinformation “Tax Revolution?” och se vår senaste kommentar på OECD:s mer konkreta förslag till reform, som presenterades tidigare i veckan.

De två nominerade kommissionärer som troligen kommer att ansvara för skatt i nästa EU kommission, Margarete Vesthager och Paolo Gentiloni har båda uttryckt stöd för en global miniminivå av företagsbeskattning som en lösning för att undvika skatteundvikande.

Sidor