Nyheter

Mar 6, 2015
Mar
6
2015

Pee-Power omvandlar urin till elektricitet

Oxfam i Storbritannien har tillsammans med University of West England arbetat fram en innovation som kan förändra livet för människor på flykt.

 

Den så kallade Pee-Power toaletten är ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att omvandla urin till elektricitet för inomhusbelysning. Allmänna toaletter i flyktingläger är inte sällan en farlig plats att vistas på efter mörkrets inbrott, i synnerhet för kvinnor och barn. Genom att lysa upp de mörka toaletterna nattetid kan Pee-Power toaletten underlätta livet för de boende. Det är fantastiskt!  

Pee-power toaletten lanserades på UWE Bristols campus igår eftermiddag, då en prototyp placerades ut i närheten av studentkårens bar. Studenter och personal uppmanas att använda urinoaren och donera sin urin som sedan omvandlas till el för inomhusbelysning.

Prototypen är resultatet av ett samarbete mellan Oxfam och forskare vid UWE Bristol. Förhoppningen är att innovationen ska kunna användas för att lysa upp toaletter i flyktingläger nattetid. Forskargruppen leds av professor Ioannis Ieropoulos, chef för Bristol BioEnergy Centre. Han berättar:

”Prototypen visar att det är möjligt att generera el på detta sätt. Vårt arbete uppmärksammades redan 2013, då vi visade att el från mikrobiella bränsleceller kunde driva en mobiltelefon. Detta projekt, som vi driver tillsammans med Oxfam, kan ha en enorm betydelse för människor i flyktingläger. Teknologin bakom är dessutom helt grön – istället för fossila bränslen använder vi en avfallsprodukt som därigenom kommer till användning.”

Prototypen som placerats ut på universitetsområdet är specialbyggd för att efterlikna de befintliga toaletterna i flyktinglägren – allt för att övningen ska bli så realistisk som möjligt.

Andy Bastable, chef över vatten- och sanitetsavdelningen på Oxfam i Storbritannien förklarar:

”Oxfam är experter på att förse människor i katastrofzoner med fungerande sanitetslösningar. Att lysa upp otillgängliga platser långt ifrån en strömkälla är ett stort problem - denna teknik är ett stort steg framåt. Att leva på flykt är svårt nog, utan risk för att bli överfallen nattetid. Potentialen hos denna uppfinning är därför enorm.”

 

Bilden nedan visar prototypen där den nu står utanför studentpuben på UWE Bristol.

Mar 3, 2015
Mar
3
2015

Winnie Byanyima: extrem ojämlikhet angår oss alla

Från de exklusiva stugorna i Schweiziska alperna till världens ghetton – alla påverkas av de växande klyftorna i världen.

 

För att hitta en lösning på problemet med växande klyftor var jag inbjuden att delta under World Economic Forum i Davos tidigare i våras. Jag såg detta som ett tillfälle att framföra den oro och de synpunkter som människor i väldens fattigaste länder känner. Min avsikt var att lyfta fram konsekvenserna av extrem ojämlikhet och belysa hur de växande klyftorna påverkar världens fattigaste människor. Syftet med min närvaro var också att gå från tanke till handling genom att omvandla människors oro till konkreta åtgärder. Att 80 personer nu äger lika mycket som resten av jordens befolkning är svårt att greppa.

Genom att säkerställa att världens ekonomiska elit betalar sin beskärda del i skatt, hantera problemet med låga löner och investera i nödvändiga samhällstjänster för alla, kan vi vända utvecklingen och minska den extrema ojämlikheten i välden. Dessa åtgärder beskrivs mer ingående i Oxfam-rapporten Even It Up, som släpptes i oktober. Strax före årsmötet i Davos droppade vi också nyheten att 1 procent av jordens befolkning snart kommer att äga mer än resten tillsammans, om ingenting görs. Detta sker i en värld där 1 av 9 inte kan äta sig mätta varje dag och där en miljard människor lever i extrem fattigdom. 

 

Extrema klyftor överst på dagordningen

Såhär ett par veckor senare frågar jag mig själv – lyckades vi få fram budskapet? Jag är stolt över att säga att Oxfam, med gemensamma krafter, lyckades placera extrem ojämlikhet överst på dagordningen i Davos. Vi skapade rubriker och gav upphov till livlig diskussion världen över och vi säkrade dyrbar sändningstid under hela årsmötet. Tack vara det enorma stöd som Oxfam får via sociala medier utsågs jag dessutom till en av de mest inflytelserika sociala medie-användarna under Davos, tillsammans med bland andra Bill Gates och Arianna Huffington.

Vi fick ett brett stöd från en rad inflytelserika personer, däribland Oxfam ambassadörerna Angelique Kidjo och Chris Martin, IMF-direktören Christine Lagarde, Jim Yong Kim från Världsbanken och Donald Kaberuka från afrikanska utvecklingsbanken. Precis som väntat hamnade jag i såväl hjärtliga som tuffa diskussioner – det hör till. För varje år som går blir det dock tydligare att allt fler av världens ledare betraktar extrem ojämlikhet som ett allmänt problem.

Min närvaro under årsmötet i Davos kan ses som en liten del av Oxfams globala kampanj Even it Up för att minska den extrema fattigdomen i världen. Nu fortsätter vi att verka för lösningar på de problem som extrem ojämlikhet skapar. Ett första steg blir att se till att världens företag betalar sin beskärda del i skatt, en fråga som länge lyst med sin frånvaro i internationell media.

 

Orättvisa skatteregler föder ojämlikhet

Företagen tjänar mer pengar när de betalar mindre skatt. Vinsten som skapas genom detta bidrar också till att göra de allra rikaste ännu rikare. Det innebär också att världens regeringar går miste om viktiga intäkter som skulle kunna användas till utbildning, sjukvård och andra samhällstjänster som bidrar till att utrota den extrema fattigdomen i världen. Enligt Oxfams beräkningar förlorar världens fattigaste länder omkring 100 miljarder årligen på grund av utebliven bolagsskatt.

Att rikta all uppmärksamhet mot ett fåtal globala företag räcker dock inte då problemet är betydligt större än så. Vi måste förändra det system tillåter företag att använda sin makt och sitt inflytande för att komma undan utan att betala sin beskärda del. En ambitiös och omfattande process behövs för att förändra det internationella skattesystemet som idag möjliggör skattesmitning.

Mot barkund av detta efterlyser Oxfam nu ett globalt skattemöte, där världens alla länder är inbjudna att delta, och där medborgarnas rättigheter och behov står i fokus. Vi anser också att detta perspektiv måste lyftas fram under finansmötet i Addis Ababa senare i år. Världens fattiga länder måste bjudas in till förhandlingsbordet när globala skatteregler diskuteras – det är en förutsättning för minska den extrema fattigdomen. Det är omöjligt att arbeta fram rättvisa skatteregler om inte arbetsprocessen i sig är rättvis.

Davos blev början till en stark och viktig diskussion om hur jordens resurser är fördelade. Jag ser fram emot konkreta framsteg i dessa frågor under 2015.

 

Av: Winnie Byanyima, Verkställande Direktör, Oxfam International.

 

Feb 27, 2015
Feb
27
2015

6 månader efter eldupphöret på Gaza - förödelsen fortsatt stor

Återuppbyggnaden av förstörd infrastruktur på Gaza kommer att ta mer än ett sekel med nuvarande utvecklingstakt.

Över 800,000 lastbilar med byggmaterial behövs för att bygga nya bostäder, skolor, vårdinrättningar och annan nödvändig infrastruktur, efter upprepade konflikter och år av blockad. Under januari månad släpptes endast 579 sådana transporter igenom. Det är en minskning från månaden innan, då 795 lastbilar med byggmaterial passerade in i Gaza. Över 100,000 människor, mer än hälften av dem barn, lever fortfarande i skyddsrum och tillfälliga bostäder efter att deras hem förstörts. Tiotusentals familjer lever i svårt skadade bostäder.

Om inte den israeliska blockaden lyfts kommer det att ta mer än 100 år att återuppbygga bostäder, skolor och sjukhus på Gaza. Mängden byggmaterial som släpptes igenom minskade under förra månaden. Mindre än 0,25 procent av alla lastbilslaster med byggmaterial har kommit in i Gaza under de senaste 3 månaderna. Sex månader sedan eldupphöret har situationen för de boende i området blivit alltmer desperat. Oxfam efterlyser därför ett omedelbart slut på blockaden som pågått i nästan 8 år.

Catherine Essoyan, Oxfams regionchef berättar: ”Ett slut på blockaden är nödvändigt för att människor i Gaza ska kunna återuppbygga sina liv. Många familjer lever i hem utan tak, väggar och fönster, med begränsad tillgång till el och rinnande vatten. För varje dag som passerar sätts fler liv på spel. Att det internationella samfundet ännu en gång svikit dessa människor och deras behov av hjälp är bedrövligt.”

Sex månader efter eldupphöret har inga framsteg i de långsiktiga fredssamtalen nåtts. Den israeliska blockaden och växande spänningar inom den palestinska enhetsregeringen har ytterligare förvärrat situationen i Gaza. Oxfam uppmanar nu båda sidor att proaktivt söka efter en fredlig lösning på konflikten.

Den israeliska blockaden fortsätter att ha en förödande inverkan på människor i Gaza. Exporten av jordbruksprodukter från Gaza har fallit dramatiskt och motsvarar idag ca 2,7 procent av nivåerna innan blockaden infördes. Fiskare och jordbrukare har fått en begränsad tillgång till fiskevatten och bördig jordbruksmark. Gaza fortsätter att skiljas från Västbanken och de flesta människor får fortfarande inte lämna området.

För att möte det eskalerande hjälpbehovet arbetar Oxfam tillsammans med lokala partnerorganisationer för att tillhandahålla rent vatten, matkuponger och sjukvård i hela regionen.

 

 

Under vintern har flera kalla stormar dragit in över Mellanöstern. En pojke värmer sig över elden i ruinerna av ett bostadshus som förstörts av bomber.

Foto: Anas al Baba

Jan 30, 2015
Jan
30
2015

Skärpta regler för skattefusk

I januari avslöjade Oxfam att 1 procent av jordens befolkning snart kommer att äga mer än resten tillsammans med nuvarande utvecklingstakt. För att minska de extrema klyftorna och lyfta fler människor ur fattigdom krävs åtgärder inom flera områden. Oxfam efterlyser bland annat hårdare regler mot skattefusk - världens regeringar måste samarbeta för att täppa till de kryphål som gör det möjligt för stora företag att undkomma bolagsskatten. Det är fullt rimligt att alla företag bidar med sin beskärda del till de samhällen där de existerar och verkar.

 

Skattefusk driver fattigdom och ojämlikhet

Skattefusket bidrar till den växande klyftan mellan fattiga och rika. Som så ofta annars drabbas människor i världens fattigaste länder allra hårdast. I dessa länder bidrar bolagsskatten till att bygga upp en grundläggande infrastruktur, vilket är helt avgörande i kampen mot fattigdom. 

Att regeringar världen över låter stora företag komma undan utan att bidra med sin beskärda del är inte okej. Under senare år har flera multinationella företag skapat rubriker genom att inte betala sin andel. Många av dessa företag spenderar dessutom enorma summor på lobbying för att därigenom påverka det finansiella regelverket till sin fördel. 

Människor världen över påverkas av företagens skattefusk genom uteblivna medel för exempelvis vägar, skolor och sjukhus. Liberia, Sierra Leone och Guinea – de länder som drabbats hårdast av Ebolakrisen i Västafrika – förlorade uppskattningsvis 287,6 m USD på utebliven bolagsskatt under 2011. Dessa pengar hade kunnat göra stor skillnad i kampen mot Ebola och bidragit till att fler människor kunnat ta sig ur fattigdom.     

Ett utbrett problem

De skandaler som skapat rubriker i media är bara toppen på isberget. Det rör sig inte om ett fåtal dåliga exempel som utnyttjar befintliga kryphål – problemet är betydligt mer utbrett än så. Det internationella skattesystemet är anpassat för att gynna stora företag och rika länder genom att möjliggöra dessa kryphål.

En handfull av världens rikaste länder håller just nu på att skriva om de globala skattereglerna. Risken är att de skapar regler som tjänar deras intressen utan att ta hänsyn till fattiga länder och deras behov. Ännu värre är att världens fattigaste länder – de som drabbas hårdast av företagens skatteplanering – inte ens finns representerade vid förhandlingsbordet.

Skatteparadiset Luxemburg deltar i förhandlingarna. Sierra Leone däremot, ett land som drabbats hårt av Ebolaepidemin och dränerade offentliga medel, är inte inkluderade. Det är inte rimligt.

Inte försent

Det finns fortfarande en chans att förändra regelverket inom de kommande månaderna. Därför uppmanar vi nu världens ledare att mötas under ett globalt skatte-möte i juli 2015. Ledare från samtliga länder ska vara inbjudna att delta på lika villkor för att arbeta fram en global överenskommelse som gynnar alla, inte bara några.

 

 

Jan 21, 2015
Jan
21
2015

Oxfam på plats under World Economic Forum i Davos

Idag inleds årets upplaga av World Economic Forum (WEF) i Davos. Under mötet samlas några av världens främsta ledare och representanter från näringslivet, myndigheter, internationella organisationer, den akademiska världen och civilsamhället för att diskutera trender och strömningar som påverkar den globala ekonomin. WEF är en viktig politisk händelse som gör avtryck och påverkar den internationella dagordningen. Mötet får också stor medial uppmärksamhet.

 

I år har Oxfam’s internationella VD, Winnie Byanyima, blivit inbjuden att medverka som ordförande under mötet. Byanyima kommer att använda sin position vid Davos genom att verka för åtgärder som bidrar till att bekämpa den globala fattigdomen. Hon kommer också att verka för framsteg i riktning mot en global klimatöverenskommelse. 

2015 är på många sätt ett viktigt år. Ökad extrem ojämlikhet och klimatförändringar som påverkar människors liv här och nu definierar vår tids största utmaningar. Ett starkt globalt ledarskap krävs för att bryta utvecklingen och världens ledare står nu inför en svår och viktig uppgift som kräver samarbete över nationsgränserna.

Vill vi verkligen leva i en värld där en procent av jordens befolkning äger mer än de resterande 99 tillsammans frågade sig Byanyima tidigare i veckan.  Hon fortsätter:

”Världen behöver förändring under 2015: vi måste komma överens om en handlingsplan för att bekämpa klimatförändringarna, vi måste ta itu med de extrema klyftorna mellan rika och fattiga och vi måste enas om globala riktlinjer som kan hjälpa oss att nå dessa mål.” 

Oxfam’s vision är en värld fri från fattigdom och orättvisor. Idag äger världens 80 rikaste individer lika mycket som jordens fattigaste hälft samtidigt som nästan en miljard människor knappt har mat för dagen.

Den extrema ojämlikheten fortsätter att öka – redan under nästa år beräknas en procent av jordens befolkning äga mer än resten tillsammans. Denna utveckling hotar att vända de senaste decenniernas positiva utveckling. Därför är det nu hög tid att agera!

Extrem ojämlikhet:

  • Berövar människor bättre förutsättningar
  • Vidgar klyftan mellan kvinnor och män
  • Skadar världens ekonomiska tillväxt
  • Utgör ett hinder i kampen mot fattigdom

 

Even it Up!

Oxfam tar ställning mot den extrema ojämlikheten genom kampanjen Even it Up som lanserades i höstas. Människor från olika samhällsskikt och delar av världen, inklusive ledande ekonomer, akademiker, politiker och aktivister har ställt sig bakom våra krav. Du kan också ta ställning genom att stötta kampanjen via länken nedan.

 

Sidor