Nyheter

Maj 11, 2015
Maj
11
2015

Liberia äntligen Ebolafritt

Liberia har vunnit kampen mot Ebola. I lördags förklarades landet officiellt Ebolafritt, 42 dygn eller två inkubationstider, efter att det senaste fallet påträffats. Lokalsamhällets engagemang har varit avgörande i kampen mot viruset som plågat flera länder i regionen under drygt ett års tid.    

 

”Den goda nyheten är ett stort steg framåt för Liberia och den inger hopp till de länder som fortfarande kämpar mot viruset. Liberia har arbetat hårt för att bekämpa sjukdomen – nationen och dess folk ska ta åt sig äran för hur de hanterat detta fruktansvärda utbrott” säger Mamudu Salifu, Oxfams landschef i Liberia. 

”Att vända strategin från top-down till bottom-up var helt avgörande för att stoppa smittspridningen i landet. Myndigheterna insåg tidigt vikten av det lokala arbetet på gräsrotsnivå. De lokala hälsoarbetarna har spridit kunskap om sjukdomen, hur den sprids och hur man skyddar sig från att bli smittad. De har också bidragit till att minska rädslan och misstron kring sjukdomen.”   

”Liberia, Sierra Leone och Guinea måste nu arbeta tillsammans för att säkerställa att hela regionen blir Ebola-fri. Att bygga folkets förtroende genom insatser i lokalsamhället är en förutsättning för att nå ända fram.”

”Nu har vi möjlighet att bygga ett bättre Liberia och stärka stödet för de människor vars liv har ödelagts av sjukdomsutbrottet. Genom satsningar på sjukvård och utbildning och genom att bygga upp landets ekonomi kan vi förhindra framtida kriser. Mycket arbete kvarstår fortfarande. Vi måste vara på vår vakt och säkerställa att hela landet kommer tillbaks på fötter” säger Mamudu Salifu.

 

 

Nelson Wesse (höger) är 21 år och bor i en förort till Liberias huvudstad Monrovia. Han är en av flera lokala hälsoarbetare som utbildats av Oxfam. Oxfam har också byggt upp vattenstationer med rent dricksvatten och delat ut information och hygienprodukter till tusentals familjer i landet.

Foto: Pablo Tosco

Maj 8, 2015
Maj
8
2015

Svenskarna vill ha minskade klyftor

Åtta av tio svenskar tror att de ekonomiska klyftorna i världen påverkar samhällsutvecklingen negativt. Lika många anser också att världens politiker måste agera för att minska klyftorna. Det visar en ny undersökning som Oxfam gjort tillsmans med Novus på temat ekonomisk fördelning.

 

I slutet av April intervjuade Novus 1 016 svenskar i åldrarna 18 till 79 år om deras syn på ekonomisk ojämlikhet. Undersökningen visar att hela 79 procent av svenskarna tror att de ekonomiska klyftorna i världen påverkar samhällsutvecklingen negativt. 83 procent anser också att världens politiker bör agera för att minska klyftorna.

Nära sju av tio svenskar (68 %) tror att de ekonomiska klyftorna ökat i Sverige under senare år. Statistik från OECD bekräftar att de har rätt. Mellan 1985 och 2010 växte de ekonomiska klyftorna i Sverige mer än i något annat OECD-land. Tydligt är också att de allra rikaste svenskarna drar ifrån allt mer. Mellan 2002 och 2015 nästan tredubblades de rikaste individernas förmögenhet, i nominella termer. Trots det är Sverige fortfarande ett av de mest jämlika länderna i värden.

De 80 rikaste äger hälften
I andra delar av världen är utvecklingen än mer dramatisk. I januari släppte Oxfam rapporten Wealth: Having It All and Wanting More, som undersöker hur jordens resurser är fördelade. Rapporten visar att de 80 rikaste individerna i världen äger lika mycket som halva jordens befolkning tillsammans. Klyftan mellan de rikaste och resten fortsätter att öka och med nuvarande takt kommer en procent av jordens befolkning att äga mer än resten tillsammans redan under nästa år.

Ett demokratiproblem

De rikaste blir allt rikare samtidigt som hundratusentals människor lever i extrem fattigdom.  I stora delar av världen får den stora massan inte ta del av det ökade välståndet som istället koncentreras till en liten elit. Ökade klyftor hotar nu att undergräva de senaste decenniernas positiva utveckling.

”Problemet är inte att människor är rika, utan det demokratiproblem som uppstår när en liten grupp kan köpa sig makt och inflytande på ett sätt som majoriteten inte kan”, säger Louise Gauffin, generalsekreterare på Oxfam Sverige. 

År 2014 fanns det enligt Forbes 1645 dollarmiljarder i världen. 90 procent av dem är män, 85 procent är över 50 och 34 procent har ärvt hela eller delat av sin förmögenhet. Den ekonomiska eliten investerar stora delar av sitt kapital i specifika sektorer, såsom finans- och försäkringsföretag och läkemedelsindustrin. De största och mest framgångsrika företagen inom dessa sektorer spenderar årligen hundratals miljoner dollar på lobbying. Under 2013 spenderade företag inom finans- och försäkringssektorn över 550 miljoner USD på politisk påverkan i Bryssel och Washington.

”När en stor del av jordens resurser koncentreras till en liten homogen grupp tenderar deras intressen att gynnas framför majoritetens. Det är ett demokratiproblem som missgynnar svaga och marginaliserade grupper. Vi måste skapa ett politiskt klimat som gör det möjligt för fler människor att utvecklas och ta sig ur fattigdom”, säger Louise Gauffin.

Vägen framåt

Av undersökningen framgår även att drygt åtta av tio svenskar anser att världens politiker måste agera för att minska de ekonomiska klyftorna. På frågan om vad politikerna bör göra rankar svenskarna utbildning och sjukvård som viktigast. Därefter följer grundläggande socialt skyddsnät och på tredje plats att främja kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter.

”Vi på Oxfam trycker dessutom på vikten av globala skattereformer och hårdare regler mot skattefusk”, påpekar Louise Gauffin. ”Världens fattigaste länder förlorar årligen uppemot 100 miljarder dollar varje år i utebliven bolagsskatt, pengar som skulle kunna användas till utbildning, sjukvård och andra välfärdstjänster som hjälper människor att ta sig ur fattigdom”.

Genom kampanjen Even it Up uppmanar Oxfam världens regeringar att:

 • Skriva om de globala skattereglerna och inkludera fattiga länder i diskussionerna
 • Ta hårdare tag mot skattefusk och täppa till eventuella kryphål
 • Investera i grundläggande samhällsservice tillgänglig för alla
 • Införa skyddsnät för de allra fattigaste
 • Införa minimilöner som människor kan leva på
 • Skifta skattebördan från arbete och konsumtion till kapital och förmögenhet
 • Främja en ekonomisk politik som gör kvinnor rättvisa
Maj 6, 2015
Maj
6
2015

Kamp mot klockan för att nå överlevande i Nepal

Överlevande från jordbävningen i Nepal kämpar nu mot kockan för att söka permanent skydd innan monsunregnen inleds i början av juni. Tiotusentals människor har fått sina hem förstörda i jordbävningen, de har nu ingenstans att ta vägen.

 

Oxfam arbetar tillsammans med lokala myndigheter och partners för att förse människor med rent vatten, sanitet och tak över huvudet i sju av landets värst drabbade distrikt. Hjälpinsatsen måste trappas upp innan regnen drar in och försvårar arbetet ytterligare.   

Risken för vattenburna sjukdomar väntas öka under de kommande månaderna, då skadade vattenledningar gjort rent dricksvatten till en bristvara. Ute på landsbygden är också bristen på fungerande toaletter ett stort problem. Många människor tvingas därför uträtta sina behov i det fria.

”Risken för vattenburna sjukdomar är överhängande i Nepal – ett land som redan drabbats hårt av exempelvis kolera. Oxfam har agerat snabbt för att möta det eskalerande hjälpbehovet och undvika smittspridning. Vi har byggt toaletter och levererat rent vatten och sanitet till tusentals personer”, säger Andy Bastable som arbetar med vatten och sanitet på Oxfam i Storbritannien.

Lämpliga bostäder är också en bristvara. Den kraftiga jordbävningen, som uppmätte 7.8 på Richterskalan, orsakade stor materiell skada. I vissa områden förstördes uppemot 90 procent av alla hushåll. Tusentals människor har ingenstans att ta vägen.  Många av dem söker nu skydd i provisoriska tält byggda av presenningar och bråte som bärgats ur spillrorna.

”Omfattningen av denna katastrof klarnar med tiden. En stor del av befolkningen hade det väldigt tufft redan innan jordbävningen. Jag är särskilt oroad för ensamstående kvinnor, äldre och kastlösa människor som bor lång ute på landet i små byar som bara kan nås till fots”, säger Cecilia Keizer, Oxfams landschef i Nepal.  

 

Oxfams insats:

Oxfam har arbetat i Nepal i 30 år, med flera medarbetare stationerade i huvudstaden Katmandu. Efter jordbävningen trappades hjälpinsatsen upp för att så snabbt som möjligt nå 430,000 människor. Oxfam arbetar i sju av de värst drabbade provinserna för att förse människor med rent vatten och tak över huvudet. Vi bygger provisoriska toaletter för att undvika smittspridning i tältlägren och delar ut hygien-kit bestående av tvål, hinkar, klortabletter och handdukar.

Fakta - jordbävningen i Nepal:

 • Den 25 april skakades Nepal av en jordbävning som uppmätte 7,8 på Richterskalan. Jordbävningen följdes av flera kraftiga efterskalv. 
 • Över 7000 människor har dött och minst 14,000 har skadats.
 • Enligt FN har 8 miljoner människor, över en tredjedel av landets befolkning, drabbats av jordbävningen.
 • Dålig infrastruktur och förstörda vägar gör det svårt för hjälpen att nå fram.
 • Nepal är ett av världens fattigaste länder, dåligt rustat för att hantera katastrofer av denna omfattning. 

Foto: Pablo Tosco

 

Apr 27, 2015
Apr
27
2015

Stort hjälpbehov efter jordbävningen i Nepal

Under lördagen drabbades Nepal av en kraftig jordbävning som uppmätte 7,8 på Richterskalan. Över 3300 människor beräknas ha omkommit, tusentals människor har skadats och den materiella förödelsen är enorm. Både bostäder och historiska monument har förstörts och många familjer är fast i sina hem, i väntan på hjälp. Infrastruktur och viktiga kommunikationer har skadats, vilket nu försvårar räddningsarbetet.

 

Cirka 30,000 människor har lämnat sina hem av rädsla för efterskalv. Dessa människor är nu i akut behov av hjälp. Oxfam är på plats för att hjälpa till med räddningsarbetet. Just nu arbetar vi för att nå så många som möjligt med rent vatten, mat och sanitetsprodukter. Cecilia Keizer, Oxfams landschef i Nepal, berättar:

”Sedan jordbävningen i lördags har vi i har upplevt flera kraftiga efterskalv. Det senaste uppmätte 6,8 på Richterskalan. Människor är rädda att återvända hem och tusentals familjer sover utomhus eller i tillfälliga tältläger.”

Efterskalven och den skadade infrastrukturen försvårar räddningsarbetet och gör det svårt att nå fram till drabbade människor utanför huvudstaden Katmandu. Telefonlinjerna är nere kommunikationssystemen är överbelastade i hela landet. El- och vattenförsörjningen har skadats och sjukhusen i Katmandu är överbelastade. Nepals regering har mobiliserat landets säkerhetsstyrkor och utlyst ett nationellt kristillstånd för att påskynda räddningsarbetet.

”Vi har nått fram till tusentals människor i huvudstaden, men kommunikationerna till de värst dabbade områdena utanför Katmandu är extremt dåliga. Räddningsinsatsen försvåras av att många viktiga vägar förstörts. Jag befarar att dödssiffran kommer fortsätta att stiga när vi når fram till nya områden. Det här är bara början”, säger Keizer.

Oxfam arbetar tillsammans med UNICEF och en rad lokala partnerorganisationer för att bygga upp tillfälliga vatten- och sanitetsstationer. Zubin Zaman på Oxfam Indien berättar:

”Vårt mål är att det humanitära biståndet ska nå fram till människor i hela landet. Genom att tillhandahålla rent vatten och sanitetsprodukter gör vi vad vi kan för att förhindra en sekundär katastrof i form av smittspridning och sjukdomsutbrott”.

Oxfams räddningsinsats organiseras från Indien, Thailand och Storbritannien. Inom de närmsta dagarna kommer ett grupp tekniska experter från Storbritannien att flyga över med mat, vatten och andra förnödenheter.

Oxfam har arbetat i Nepal i över 30 år med fokus på jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimatanpassning. Oxfam arbetar också förebyggande genom projekt som ska stärka motståndskraften för klimatchocker och katastrofer i utsatta samhällen.

 

 

Apr 20, 2015
Apr
20
2015

Jemen: över 100,000 människor på flykt

Konflikten i Jemen trappas upp och situationen för civila i landet blir alltmer akut. Hittills har över 640 människor mist livet och över 2,200 skadats i de pågående striderna. Ett par veckor in i konflikten har redan 121,000 människor tvingats på flykt.

 

I staden Hajjah i västra Jemen har tiotusentals människor lämnat sina hem på grund av de pågående striderna. Många av dem levde under mycket enkla förhållanden i tillfälliga läger som ett resultat av tidigare konflikter. Nu tvingas de åter på flykt. Dessa människor och många därtill är nu i desperat behov av humanitär hjälp. Redan innan den senaste konflikten utbröt var 16 miljoner jemeniter, drygt 60 procent av befolkningen, i behov av humanitärt stöd.

”Det väpnade våldet måste få ett omedelbart slut och samtliga land, sjö och luftvägar måste öppnas upp för transporter av mat, bränsle, medicinsk utrustning och andra livsnödvändiga basvaror” säger Grace Ommer, Oxfams landschef i Jemen.

Jemen importerar praktiskt taget all mat och allt bränsle. Nu när gränserna är stängda kommer inga leveranser fram. Det som redan finns i landet är på väg att ta slut.

”Många människor har varit utan el och rent vatten i flera dagar och utbudet av mat och bränsle minskar stadigt. På många platser är det helt omöjligt för hjälpen att nå fram – därför måste det internationella samfundet gripa in och sätta press på de stridande parterna att nå ett omedelbart slut på våldet. Om inget görs kommer situationen att utvecklas till en humanitär katastrof” säger Ommer.

En Oxfam-medarbetare i Jemen beskriver situationen inne i landet som katastrofal. ”Även om vi överlever bomberna så är maten nästan slut. Ute på gatorna slingrar sig köerna långa av bilar som väntar på bensin från bensinstationer. En allvarlig mat- och bränslekris håller på att utvecklas i ett land där en stor del av befolkningen redan lever under fattigdomsgränsen”.   

Oxfam arbetar just nu med att leverera rent vatten till familjer i utsatta områden. Målet är att nå 80,000 människor under de kommande veckorna och en miljon människor totalt när tillgängligheten förbättras. Oxfam uppmanar också det internationella samfundet att verka för ett omedelbart eldupphör och säkerställa att den humanitära hjälpen når fram till de behövande.  

Bilar i kö till en bensenstation i Saana.

Foto: Abo Haitham

Sidor