Nyheter

Dec 5, 2014
Dec
5
2014

Oxfam gör sig redo för super-tyfonen Hagupit

Oxfam gör sig just nu redo för att hantera tyfonen Hagupit som beräknas dra in över Filippinerna imorgon, lördag. Hagupit har i nuläget samma klassificering (5) som tyfonen Haiyan, vilken skakade Filippinerna för drygt ett år sedan. Hagupit, som uppmätt en maximal vindhastighet på över 300 km/h, rör sig nu i riktning mot Filippinernas huvudstad Manilla. Om inte den nuvarande kursen ändras kommer ovädret att dra in över Filippinerna redan under morgondagen.  

 

Oxfam har redan flera beredskapsteam på plats som gör sig redo för att hantera en kommande katastrof. Oxfam har också förberett material och utrustning i form av exempelvis hygien-kit och vattenreningstabletter som snabbt kan distribueras vid behov.

Justin Morgan, Oxfams landschef på Filippinerna, berättade igår kväll att de lokala myndigheterna redan evakuerat ett stort antal människor.

”Vi förbereder oss på det värsta men hoppas fortfarande att stormen ändrar kurs. I Tacloban har vi idag haft problem med långa köer eftersom många människor bunkrar upp med bensin och förnödenheter. Överallt förbereder sig människor så gott de kan på det kommande ovädret” berättar Morgan.

Många människor på Filippinerna håller fortfarande på att återhämta sig från tyfonen Haiyan som orsakade stor förödelse när den drog fram i november 2013. Dessa människor är extra utsatta eftersom deras provisoriska boenden sannolikt inte kommer att kunna stå emot den hårda vinden. Tusentals familjer lever också i djup fattigdom efter att ha förlorat sina hem och levebröd i storman Haiyan. 

 

Bilden nedan visar förödelsen efter Haiyan som kostade nästan 6000 människor livet och påverkade över 14 miljoner människor.

Foto: Simon Roberts

Nov 27, 2014
Nov
27
2014

Första december-målen i kampen mot Ebola blir inte verklighet

Enligt FN kommer målet att hejda spridningen av Ebola i Västafrika innan den första december 2014 inte att bli verklighet. Målet, att 70 procent av Ebolapatienterna ska vara under behandling och 70 procent av offren ska vara begravda på ett säkert sätt innan den första december, sattes upp av FN i september.

”Oxfam välkomnar FN:s uppriktiga utvärdering av läget.  Att veta var i processen vi befinner oss är avgörande för att kunna hantera situationen på bästa sätt. Vi behöver en tydlig handlingsplan för att kunna möta de befintliga behoven i den fortsatta kampen mot Ebola” säger Vincent Koch., ansvarig för Oxfams Ebola-respons.

”Hjälparbetet måste fortsätta i full takt, med fokus på behandling av patienter såväl som preventiva insatser. Förebyggande åtgärder för att stoppa smittspridningen och snabb hjälp vid nya infektionsfall är avgörande för att vända utvecklingen. Att hitta en bra balans mellan preventivt arbete och akut behandling är en förutsättning för att få utbrottet under kontroll”. 

Utöver utökat stöd till behandling av sjuka behövs:  

  • Ökad finansiering till förebyggande arbete för att minska smittspridningen
  • Förbättrad samordning och utbyte av information mellan myndigheter och organisationer
  • Ökat stöd för samhällen i karantän för att säkerställa att de har de har tillgång till mat, vatten, hälso- och sjukvård
  • Könsuppdelat data för att säkerställa att mäns och kvinnors olika behov kan hanteras på bästa sätt

”Ebola är ett symptom på allvarliga brister i sjukvårdsystemet i de drabbade länderna, brister som fanns där redan innan utbrottet. För att hantera dessa brister krävs långsiktiga åtgärder och åtaganden från de berörda länderna såväl som det internationella samfundet” säger Vincent Koch.

 

Oxfams insats

Oxfam arbetar just nu i de drabbade länderna för att stoppa smittspridningen genom informationsspridning och förse människor rent vatten, sanitetsprodukter och skyddsutrustning. Hittills har våra insatser nått fram till över 860,000 människor i Liberia och Sierra Leone.

Oxfams beredskapsteam förbereder just nu förebyggande insatser i Senegal, Guinea Bissau och Gambia. Under de kommande veckorna kommer hygien-kit att delas ut till över 700 familjer i Guinea Bissau. I Senegal kommer Oxfam att sprida information om sjukdomen och hur man undviker att bli smittad via befintliga självspargrupper. I Mali kommer Oxfam, tillsammans med statliga myndigheter, FN organ och civilsamhället att förbättra hygienen i landets skolor. 

 

Naomi Kollie, en av Oxfams frivilla hälsoarbetare, informerar en grupp människor om hur de kan skydda sig mot Ebolaviruset, i Clara Town, Liberia.  

Foto: Pablo Tosco

Nov 18, 2014
Nov
18
2014

Elena - ett levande mirakel

Elena överlevde Ebola men förlorade båda sina föräldrar, två bröder och en syster i den fruktansvärda sjukdomen. Hennes öde är ett litet mirakel i en stor tragedi.

 

När Elena fick sina första symptom tog hon sig snabbt till den lokala kliniken i Clara Town utanför Liberias huvudstad Monrovia. Hon minns nästan ingenting från tiden på kliniken eftersom hon var så svag och medtagen när hon kom dit. Två veckor senare friskförklarades hon och kunde återvända hem. Elenas berättelse är ett litet mirakel mitt i en tragedi som hittills krävt nästan 5000 liv.

Flera av Elenas familjemedlemmar hade inte samma tur. Inom loppet av bara några veckor förlorade hon fem familjemedlemmar, först sin far, sedan sin mor, två systrar och en bror.

”Vi var tio vuxna som bodde här förut. Hela familjen blev sjuk och fem stycken dog inom en månad”

Familjen insjuknade efter att ha vårdat en sjuk släkting. Elenas hus sattes i karantän och familjen blev utfryst i grannskapet.

”Våra grannar vände oss ryggen eftersom de var rädda” förklarar Elenas lillebror Joe.

Oxfam arbetar i de värst drabbade länderna för att stoppa smittspridningen genom att informera lokalbefolkningen om hur de kan skydda sig mot smittan och genom att förbättra tillgången till rent vatten, skyddsutrustning och sanitet. Hittills har de förebyggande insatserna nått fram till över 438,000 människor i Liberia och Sierra Leone.

I Elenas hemstad Clara Town har Oxfam utbildat lokala hälsoarbetare som sprider kunskap om sjukdomen och hur man kan skydda sig från smittan genom hembesök i fattiga områden. Precis som så många andra smittades Elena då hon tog hand om sina sjuka släktingar.

Preventivt arbete är avgörande i samhällen som Elenas, där många familjer redan splittrats av det dödliga viruset. I Clara Town har många barn förlorat båda sina föräldrar. De föräldralösa barnen i städer som Clara Town påminner omvärlden om alla de mirakel som aldrig skedde.

 

Foto: Pablo Tosco

Nov 8, 2014
Nov
8
2014

1 år sedan stormen Haiyan - bättre katastrofberedskap räddar liv

Idag är det exakt ett år sedan tyfonen Haiyan drog in över Filippinierna och ödelade stora delar av landet. För att uppmärksamma årsdagen släpper Oxfam rapporten Can’t Affort to Wait där flera asiatiska länders katastrofberedskap analyseras. Rapporten visar tydligt att flertalet länder inte prioriterar katastrofförebyggande insatser, trots prognoser om att regionen även fortsättningsvis kommer att drabbas hårt av klimatförändringarna. 

 

Enligt FN är Asien den mest katastrofdrabbade regionen i världen. Under 2013 var 78 procent av de som förlorade livet i klimatrelaterade katastrofer asiater. Detta trots att endast 43 procent av de globala katastroferna inträffade här. Under de senaste 20 åren har Asien burit nästan hälften av den uppskattade ekonomiska kostnaden för klimatkatastrofer, vilket motsvarar omkring 53 miljarder USD per år. Denna summa överstiger regionens BNP tillväxt och påverkar därmed ländernas ekonomi. 

Om inte åtgärder vidtas riskerar länder som Filippinerna, Thailand, Indonesien och Vietnam att förlora motsvarande 6,7 procent av BNP, fram till år 2100. Det skulle innebära en abrupt vändning för många asiatiska ekonomier som haft en god tillväxt under senare år. I avsaknad av politisk handlingskraft hotar klimatförändringarna att rasera den positiva utvecklingen i regionen.

 

Asiens regeringar måste göra mer 

Av rapporten framgår att satsningarna på klimatanpassningsåtgärder är små. Även om ambitionen finns så bedömer Oxfam att många asiatiska länder misslyckats med att förse lokalsamhället med de verktyg som behövs för att förbereda sig, reagera på och återhämta sig från en katastrof.

”När regeringar misslyckas med att implementera klimatpolitiken är det de fattiga som drabbas hårdast. I Asien är de småskaliga jordbrukarna en utsatt grupp – de har extremt begränsade möjligheter att repa sig efter en katastrof. De är förlorarna i kampen mot klimatförändringarna” säger Snehal Soneji, landschef på Oxfam i Bangladesh.

 

Haiyan - ett år senare

Oxfams granskning av återhämtningen efter tyfonen Haiyan visar att den Filippinska regeringen visat gott ledarskap vid övergången från den humanitära katastrofinsatsen. Trots det riskerar återhämtningen att dämpas om de lokala myndigheterna inte får de resurser som krävs. Riskbegränsande åtgärder fungerar inte alltid på lokal nivå. Det är därför viktigt att säkerställa att kommuner och samhällen har de resurser som behövs för att på ett effektivt sätt kunna implementera krishanterings- och återhämtnings åtgärder.    

Ett år efter tyfonen på Filippinerna kämpar fortfarande många familjer för att komma tillbaks till en vardag med arbete, bostad, rent vatten och mat för dagen. Oxfam har arbetat i landet sedan november förra året. Hittills har vi nått fram till över 868,000 personer med rent vatten, sanitetslösningar och mat. Oxfam har också hjälpt till med att bygga upp infrastrukturen i landet efter Haiyan.

För att undvika att framtida naturkatastrofer blir lika förödande som Haiyan måste Filippinerna och andra asiatiska stater höja katastrofberedskapen, både nationellt och lokalt. Oxfam uppmanar regeringarna i de värst utsatta länderna att investera mer i katastrofförebyggande insatser för på så sätt kunna mildra effekterna av klimatförändringarna och rusta medborgarna för kommande katastrofer. 

 

Foto: Jire Carreon

 

Okt 30, 2014
Okt
30
2014

Ökade klyftor hotar världens ekonomiska utveckling

I veckan lanserar Oxfam en ny kampanj - Even it Up - för att uppmärksamma den extrema ojämlikheten i världen. Sju av tio människor lever i länder där de ekonomiska klyftorna har ökat under de senaste 30 åren. I januari avslöjade Oxfam att världens 85 rikaste individer äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning tillsammans. Dessa 85 individer har under det senaste året sett sina tillgångar växa med 668 miljoner dollar om dagen. Under samma tidsperiod har hundratusentals mödrar mist livet vid en förlossning på grund av bristande sjukvård.

 

Extrem ojämlikhet

Världens rikaste individer blir allt rikare samtidigt som hundratusentals miljoner människor lever i extrem fattigdom. Varför är det viktigt för en organisation som Oxfam? Oxfam arbetar mot extrem ojämlikhet eftersom växande klyftor hotar den ekonomiska och sociala utvecklingen i världen. Även i länder med växande ekonomier, där gapet mellan rika och fattiga är stort, är fattigdom fortsatt ett utbrett problem. I Zambia, ett land med stark BNP tillväxt, har antalet människor som lever i extrem fattigdom ökat med nästan 50 procent.

Enligt Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International, utgör den extrema ojämlikheten ett hot mot världens ekonomiska tillväxt.

Miljontals människor dör varje år på grund av bristande sjukvård samtidigt som en liten elit har mer pengar än de kan göra av med under sin livstid. Extrem ojämlikhet hindrar ekonomisk tillväxt, orsakar korruption och instabilitet och fördjupar diskrimineringen mot marginaliserade grupper, särskilt kvinnor, säger Byanyima.

En liten omfördelning av världens tillgångar skulle göra stor skillnad i praktiken. Om världens miljardärer skänkte bort 1,5 procent av sina tillgångar varje år så skulle alla barn kunna gå i skolan och världens fattigaste länder skulle kunna investera i bättre sjukvård.

Att reagera över ojämlikhet handlar inte om avundsjuka över snabba bilar och lyxjakter, utan om det faktum att rika människor lever längre och friskare liv än fattiga människor. Vi lever i en värld där det finns tillräckligt för alla att förbättra sin lott. Extrem ojämlikhet orsakar konflikter och problem som i slutändan påverkar oss alla. Det är hög tid att agera innan situationen förvärras, säger Byanyima.  

 

Vägen framåt

Klyftan mellan världens rikaste individer och den stora massan fortsätter att växa. För att vända utvecklingen måste vi vidta åtgärder inom en rad områden, såsom investeringar i välfärd, sociala skyddsnät och hårdare regler mot skattefusk. Globala företag och världens rikaste individer måste bidra med sin beskärda del till statskassan så att fler länder kan ta sig ur fattigdom. En politik som på allvar adresserar dessa frågor och lyckas bromsa de växande klyftorna kommer att ge resultat. I Indien skulle 90 miljoner människor kunna undkomma extrem fattigdom fram till 2019 om åtgärder vidtogs.

 

Pojken på bilden heter Amir Nasser och är 12 år gammal. Amir är en av miljontals människor som tvingats på flykt från sitt hem i Sydsudan. De provisoriska skolorna i flyktinglägret Jamam kan inte ta emot alla barn. Utbildning är ett viktigt vapen i kampen mot ojämlikhet, ändå exkluderas många barn genom höga skolavgifter, krig och konflikter.

Foto: John Ferguson

 

Sidor