Nyheter

Jan 16, 2019
Jan
16
2019

Oxfam välkomnar delrapport från oberoende kommission

Idag publiceras en delrapport av den oberoende kommission som Oxfam satt upp som en del av vårt arbete mot övergrepp och trakasserier. 

 

Oxfam välkomnar rapporten som ett viktigt steg i att angripa orsakerna till övergrepp och maktobalans inom konfederationen.
Oxfams Internationals VD Winnie Byanyima säger:

”Vi satte upp kommissionen för att ställa svåra frågor om vår kultur och arbetssätt. Detta är ett viktigt dokument i ett kritiskt ögonblick för oss. Vi kommer använda dess rekommendationer för att stärka våra pågående förbättringsåtgärder så att vi verkligen uppnår nolltolerans mot alla som missbrukar sin makt över andra.”

Rapporten kritiserar Oxfam för att fokusera för mycket på vad man gör, snarare än hur man utför arbetet.  ”Det är smärtsamt tydligt att Oxfam inte är immunt mot sexuella- eller andra typer av övergrepp som kommer ur maktmissbruk. Till de som upplevt sådan oacceptabelt beteende vill jag be om ursäkt”, säger Byanyima.

Idag släpper Oxfam också en kvartalsuppdatering kring hur arbetet på vår tiopunktsplan för att motverka trakasserier fortskrider. Bland de initiativ och förbättringar som gjorts under det senaste året finns bland annat ett kraftigt ökat antal experter på safeguarding inom organisationen, starkare policies för hela konfederationen, ett centralt system för referensgivning, nytt visseblåsarsystem och ökat stöd till de som utsatts för övergrepp.

Se hela tiopunktsplanen nedan:

1. Låta en oberoende högnivåkommission granska Oxfams arbete
Kommissionen som består av kvinnliga ledare från hela världen, ska granska Oxfams arbete, policys och kultur. De kommer även att undersöka gamla och aktuella övergreppsfall. Resultatet av granskningen kommer att vara offentlig och kommissionens rekommendationer kommer guida oss vidare i förändringsarbetet. En av ledamöterna är den svenska politikern Birgitta Ohlsson. Här finns mer detaljer om kommissionens arbete och vilka som ingår i den.

2. Samarbeta med tillsynsmyndigheter och regeringar
Målet med ökad transparens är att myndigheter ska känna sig säkra på att våra policys och processer håller hög standard, att uppnå rättvisa för de som utsatts för övergrepp och förebygga eventuella fall av övergrepp i framtiden.

3. Ompröva gamla fall och uppmuntra de som bevittnat eller utsatts för övergrepp att berätta
Vi kommer att ta vara på det här tillfället och titta tillbaka på gamla övergreppsfall inom Oxfam. Kommer man fram till att de hanterats bristfälligt kommer åtgärder att tas i linje med Oxfams värderingar. Detta kan leda till att personal ställs inför disciplinåtgärder och eventuellt förlorar sina jobb.

4. Öka resurserna till arbetet mot övergrepp
Det är tydligt att Oxfam inte haft tillräckliga resurser till arbetet mot övergrepp förrän nu. Med omedelbar verkan ökas nu budgeten och antalet anställda som arbetar med frågor som rör övergrepp. Vi kommer också investera med i genusutbildningar och rekrytera ansvariga för genusfrågor till våra program och humanitära insatsteam.

5. Skapa starkare interna processer
Vi har redan genomfört flera åtgärder för att förbättra våra interna processer. Till exempel har vi inrättat en databas för officiella referenser så att förövare inte ska kunna söka jobb i andra organisationer. Utbildning i hur vi arbetar mot övergrepp blir obligatoriskt för all personal. Vi förbättrar också vår visselblåsarfunktion för att göra det lättare för människor att anmäla problem.

6. Ha nolltolerans mot alla typer av utnyttjande och övergrepp
Vi kommer att fortsätta att motarbeta de kulturer som hos Oxfam och andra aktörer i sektorn möjliggör övergrepp och diskriminering. Detta innebär bland annat att samarbeta med organisationer som kan hjälpa Oxfam framåt, ett arbete som redan påbörjats och fortsatt kommer prioriteras högt.

7. Samarbeta med aktörer i sektorn för att bättre hantera fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp
Vi måste hålla människor säkra till varje pris, och det kan vi inte göra på egen hand. Genom samarbete med andra internationella organisationer, International Civil Society Centre och FN-organ kommer vi förhindra att en förövare går från jobb till jobb.

8. Samarbeta med kvinnorättsorganisationer
Vi vill lära oss av tidigare misstag och bli bättre. Därför kommer vi att involvera, ta hjälp av och lyssna på kvinnorättsorganisationer och andra organisationer som arbetar för kvinnors säkerhet.

9. Lyssna på allmänheten
Vi tar åt oss av kritiken vi får från våra supporters runt om i världen och kommer dela med oss av och förklara de åtgärder vi tar för att bättre stötta de vi arbetar för och med.

10. Förstärka vårt fokus på genus och jämställdhet
Kvinnors rättigheter och jämställdhet ska stå i centrum för vårt arbete. Med insikt om att vi som organisation har mycket att lära kommer vi fortsätta utforma kampanjer, påverkansarbete och program som motarbetar de orättvisa strukturer som kvinnor som lever i fattigdom står inför.

Jan 8, 2019
Jan
8
2019

"Oansvarigt och hänsynslöst att inte ta hand om de mest sårbara"

En ny rapport från Oxfam avslöjar att gravida kvinnor och minderåriga stängs in och överges i grekiska flyktingläger.

 


Flyktinglägret Moria, Lesbos. Vintervädret i Grekland gör livet svårare för de hundratals migranter som lever under extremt fattiga förhållanden utan varken vatten eller elektricitet. Foto: Giorgos Moutafis

Hundratals gravida kvinnor, ensamkommande barn och människor som utsatts för tortyr får ingen hjälp i flyktinglägren på de grekiska öarna. Detta avslöjar en ny rapport från Oxfam idag. Rapporten visar hur systemet för att identifiera och skydda de mest utsatta har slutat fungera till följd av underbemanning och dåliga processer.

Under större delen av förra året har endast en läkare varit anställd av regeringen för att ta hand om de upp till 2000 personerna som kommer till Lesbos varje månad. Under november var ingen läkare anställd och inga medicinska undersökningar gjordes för att identifiera extra sårbara personer som behöver extra hjälp.

Bland annat visar rapporten ”Vulnerable and abandoned” att nyblivna mammor skickats iväg från sjukhuset för att bo i det överfulla tältlägret Moria så tidigt som fyra dagar efter att ha fött barn via kejsarsnitt. Även personer som utsatts för sexuella trakasserier och andra trauman bor i lägret där våld är vanligt förekommande.

- Det är oansvarigt och hänsynslöst att inte ta hand om de mest sårbara människorna, säger Renata Rendón, chef för Oxfams insatser i Grekland.

Oxfam identifierar också en oroande trend där tonåringar och människor som utsatts för tortyr hålls inlåsta i förvar av myndigheter trots att de varit för unga eller haft dålig psykisk eller fysisk hälsa.

- Vi hade bara tillåtelse att lämna containern två timmar om dagen… resten av tiden sitter du i ett litet utrymme tillsammans med 15 andra män som alla har sina egna problem, berättar en 28-årig asylsökande från Kamerun som satt inlåst i fem månader på grund av sin nationalitet, trots att han hade allvarliga psykiska problem.

Sårbara asylsökande bör ha tillgång till bostäder, vård och den vanliga grekiska asylprocessen- inte den snabb-process som designats för att skicka tillbaka dem till Turkiet.
Oxfam uppmanar Greklands regering att anställa mer personal, läkare och psykologer inkluderat, samt att se till att screeningsystemen på de grekiska öarna fungerar.

Vårt arbete på Lesbos

Oxfam med partners har arbetat på Lesbos sedan 2015 för att säkerställa att personer som söker asyl skyddas och har tillgång till information, socialt stöd och juridisk hjälp.


Ett barn värmer sig i flyktinglägret Moria på Lesbos i Grekland. Foto: Giorgos Moutafis

Dec 27, 2018
Dec
27
2018

Oxfam nått ut till 3 miljoner människor i Jemen

Fredssamtal och nära förestående svält riktar återigen blickarna mot världens värsta humanitära kris.

 

Kriget i Jemen har pågått sedan 2015 och lett landet in i misär. Vår tids värsta kolerautbrott, våld, hemlöshet, fattigdom och hunger. Nu svälter ett barn ihjäl var tionde minut.


Elvaåriga Salahs familj har tvingats fly tre gånger och får nu kontantbidrag av Oxfam för att ha råd med mat. Foto: Sami M. Jassar/Oxfam

- När vi hörde bomberna trodde vi inte att de skulle träffa oss. Men en flicka träffades framför mina ögon och fler träffades av splitter och dog. Vi grät, berättar elvaåriga Salah som sett striderna på nära håll ett flertal gånger.

Tre miljoner människor, som Salah och hans familj, befinner sig på flykt och bristen på rent vatten, mat och arbete har gjort att 22,2 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Kriget har förstört infrastruktur för vatten och sanitet, företag har fått slå igen och människor har blivit av med sina inkomster samtidigt som matkostnaderna höjts dramatiskt då kriget satt stopp för matimporter.

- Det är likadant för alla här. Det är misär och människor har ingenting. Allting är svårt. Det är svårt att tjäna pengar, att hitta jobb. Ibland samlar jag ved men det är ingen som kan köpa av mig, säger Salah som är på flykt med sin familj för tredje gången. Nu bor de i ett tält och har förlorat allt de äger. Salah kan inte gå i skolan, familjen har varken råd med skolavgifter eller material.

- Jag hoppas att kriget tar slut så att vi slipper det här förtrycket som vi går igenom. Vi hittar ingenting att äta men när konflikten är över kommer vi kunna vila ut. Tack och lov har vi överlevt hittills, säger Salah.

Oxfam i Jemen

Sedan juli 2015 har vi nått ut till över tre miljoner människor i Jemen med rent vatten och sanitet, kontantbidrag och matkuponger.

Sms:a JEMEN till 72980 och skänk 100 kr till Oxfams arbete.

Fakta: kriget i Jemen

  • 22,2 miljoner människor, över 75% av Jemens befolkning, är i behov av humanitärt stöd.
  • 14 miljoner människor, halva Jemens befolkning, befinner sig på gränsen till svält.
  • 400 000 barn lider av akut undernäring.
  • 16 miljoner människor är i behov av rent vatten och sanitet, som till exempel toaletter.
  • 6660 personer har dödats och 10 500 skadats. Nyligen kunde vi rapportera om att en person dör var tredje timme i striderna.
  • Över tre miljoner människor har tvingats lämna sina hem.
  • Sedan april 2017 har antalet kolerafall uppnått 1,2 miljoner.
  • 16,4 miljoner människor saknar tillgång till sjukvård.

Vi välkomnar överenskommelserna i Stockholm, där man bland annat enades om vapenstillestånd i hamnstaden Hodeida, som ett bra steg framåt. Men mer måste göras för att nå fred och skydda människorna i Jemen som är i akut behov av nödhjälp. Vi uppmanar även till att stoppa vapenexporterna till krigets stridande parter.

Dec 24, 2018
Dec
24
2018

Oxfam hjälper tsunamidrabbade i Indonesien

Oxfam kommer bland annat att tillhandahålla rent vatten till de drabbade. 

Foto: SEMI/AFP/Getty Images

Oxfam kommer arbeta tillsammans med Indonesiens regering för att tillhandahålla rent vatten och sanitetslösningar för människorna som drabbats av tsunamin som slog mot Indonesien igår söndag.

De senaste rapporterna pekar på 373 dödsfall och 128 saknade, över 1500 skadade och fler än 11.000 personer som tvingats bort från sina hem. Antalet drabbade kan växa då kuststäder på Sumatra och Java har blivit förvandlade till ruiner av de gigantiska vågor som slog till under söndagen efter vulkanen Anak Krakataus utbrott.

Vulkanen fick ett till utbrott igår och de omgivande områdena är täckta av aska, människor fruktar ytterligare vågor.

Dino Argianto, Oxfams operationella chef i Yogyakarta säger: ”Människor är i chock och är oroade för sin säkerhet, de behöver rent vatten, sanitetsösningar och mat. Vi behöver också lägga extra uppmärksamhet vid kvinnor och barns behov”.

”Två av våra team är redan på plats och arbetar tillsammans med partners för att utvärdera behoven och se till att hjälpen kommer fram snabbt där den behövs.”

Oxfam kommer att tillhandahålla rent vatten, bygga toaletter och distribuera hygienkits vilka inkluderar filtar och tvål.

Indonesien är en av de mest katastrofdrabbade länderna i världen och såg under 2018 flera katastrofer som lämnat nära 4000 personer döda eller saknade och hundratusentals utan hem.

Oxfam, tillsammans med partners, har nått över 100 000 personer som drabbades av jordbävningen på Sulawesi tidigare i år, med rent vatten. Oxfam har också jobbat med att bygga upp den humanitära kapaciteten hos lokala partners så att de kan ge omedelbar hjälp när en katastrof slår till.

Ge gärna en julgåva och stötta Oxfams arbete, Swisha till 90 03 724.

Dec 20, 2018
Dec
20
2018

EU överens om nya regler för rättvis livsmedelshandel

Nya regler ska motverka mänskligt lidande bakom maten vi äter.


På bilden två småskaliga bönder, Calinie och Theophile från Burundi.

Europeiska kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna kom den 19 december överens om ett direktiv om att förbjuda otillbörliga handelsmetoder i handeln med livsmedel.

Direktivet syftar till att förhindra orättvisa metoder som stora europeiska livsmedelsaktörer använder för att pressa sina leverantörer. Livsmedelskedjor kan till exempel minska en stor order i sista stund så att producenten står med ett överskott som inte går att sälja. De kan betala priser som inte ens täcker produktionskostnaden men där producenten måste sälja ändå för att inte produkterna ska bli för gamla, eller låta bli att betala fakturor i tid vilket medför att matproducenterna kommer efter med sina egna betalningar. Långt ifrån alla aktörer använder sig av sådana här metoder, men tillräckligt många för att det ska vara ett stort problem. Nu måste EU-direktivet ratificeras av parlamentet och medlemsstaterna innan det blir EU-lagstiftning.

Oxfams expert på ekonomisk rättvisa i EU Marc-Olivier Herman, säger:

“Oxfam välkomnar de nya reglerna som ett viktigt steg i kampen mot fattigdom, ojämlikhet och orättvisa metoder i EU:s livsmedelshandel. Reglerna skyddar människor som producerar maten, både inom och utanför Europa. Genom att förbjuda de orättvisa handelsmetoder som livsmedelskedjor använder för att pressa sina leverantörer bidrar EU till att få stopp på det mänskliga lidandet bakom vår mat.

”Organisationer i civilsamhället kommer att kunna lägga fram formella klagomål mot livsmedelsaktörer på uppdrag av livsmedelsproducenter om exploatering uppstår. Denna frihet är avgörande för att bekämpa det klimat av rädsla som för närvarande finns i den globala handeln med livsmedel.

”Även om detta är ett viktigt första steg behövs ytterligare åtgärder. När dessa nya regler blir lag bör EU:s medlemsländer utvidga listan över förbjudna otillbörliga handelsmetoder och se till att deras nationella myndigheter har möjlighet att vidta åtgärder mot livsmedelsaktörer som missbrukar sin makt.”

Oxfam lanserade nyligen en kampanj för att uppmana livsmedelsaktörer och regeringar att förbättra arbetsförhållanden, öka öppenhet om var maten kommer från, ta itu med diskriminering mot kvinnor och se till att en större del av vad konsumentpriset på mat når de människor som producerar den.

Läs också Oxfams debattartikel i SvD om EU-direktivet. 

Sidor