Nyheter

Jun 17, 2016
Jun
17
2016

En förlorad hjälte

Igår hände det som inte får hända. Den brittiske Labour-politiken, och före detta Oxfam medarbetaren, Jo Cox mörades på öppen gata i samband med ett valmöte i West Yorkshire.

Jo arbetade för Oxfam i nästan ett decennium, bland annat som policychef på Oxfam i Storbritannien och som ansvarig för Oxfams Brysselkontor. De som arbetat nära Jo beskriver henne som passionerad, empatisk och positiv med ett starkt engagemang för fred och mänskliga rättigheter. Hennes arbete har betytt mycket för Oxfam.

Jo Cox blev 41 år gammal. Efter sig lämnar hon sin man Brendan som hon träffade under sin tid på Oxfam, samt två små flickor. Våra tankar och kondoleanser går till Jo’s familj och de som stått henne nära. 

 

Oxfams officiella statement:

Jo Cox worked for Oxfam and Oxfam International between 2001 and 2009 in a variety of different roles. As head of Oxfam’s Brussels office she spearheaded Oxfam’s campaign for trade reform. In 2005 she joined Oxfam GB as head of advocacy.

Jo was a passionate advocate on humanitarian issues including the conflicts in Darfur and the Democratic Republic of Congo. Her commitment to humanitarian issues led her to become head of humanitarian campaigns for Oxfam International in New York in 2007 for two years.

Max Lawson of Oxfam who worked closely with her said: “Jo was a diminutive pocket rocket from the north. She was as a ball of energy, always smiling, full of new ideas, of idealism, of passion.  She gave so much to Oxfam.  She was an inspiring leader, really bringing the best out of all of us, always positive, always believing we could win, and always passionate for change.  She was particularly brilliant at bringing huge energy to our campaigning around the desperate humanitarian crisis in Darfur”

Oxfam GB's Chief Executive, Mark Goldring, said: "Oxfam is proud of the role that Jo played in our work over a decade. Many of our colleagues remember her fondly. The rest of us followed her work with admiration. She never lost her passion for peace, justice and equality. Everyone is deeply shocked to hear the news. Our thoughts and sympathies are with Brendan and Jo’s family at this difficult time."

Jun 1, 2016
Jun
1
2016

Sweatshoplöner och obetalt hemarbete

Växande ekonomiska klyftor och bristen på jämställdhet försvårar kampen mot fattigdom i Asien. Det visar en ny rapport som Oxfam släppt i samband med toppmötet World Economic Forum i Malaysia.

 

Rapporten visar att den ekonomiska tillväxt som regionen upplevt inte kommit alla till del. Fattiga kvinnor är de största förlorarna, de arbetar långa skift, under osäkra förhållanden, samtidigt som de tar det huvudsakliga ansvaret för det obetalda hushållsarbetet.

Överarbetade och underbetalda

Låga löner och undermåliga arbetsförhållanden har varit ett sätt för viktiga exportnationer att behålla sin konkurrensfördel på den globala marknaden, framförallt inom kvinnodominerade sektorer. Denna låglönemodell har skapat stora ekonomiska klyftor och missgynnar kvinnor, vars arbete i regel värderas lägre än mäns.

Bristen på jämställdhet avspeglas både i löner och arbetsvillkor. Asiatiska kvinnor tjänar i genomsnitt 10-30 procent mindre än asiatiska män och 75 procent av kontinentens kvinnor arbetar inom den informella ekonomin, under otrygga arbetsförhållanden, utan socialt skyddsnät.

Många asiatiska kvinnor lever idag på minimilöner som ligger långt under den beräknade inkomst som krävs för en anständig levnadsstandard. Kvinnorna utför också merparten av det obetalda hushållsarbetet, med litet eller obefintligt socialt stöd. En asiatisk kvinna ägnar i regel mer än dubbelt så mycket tid åt hushållarbete som en asiatisk man.

Vägen framåt

Oxfam uppmanar asiatiska regeringar och företagsledare att införa skäliga löner, utöka det sociala skyddsnätet och investera mer i viktiga samhällstjänster som kan avlasta dubbelarbetande kvinnor. En annan viktig åtgärd är att införa en mer progressiv skattepolitik som kan bidra till att finansiera ovan reformer.   

Kvinnors ekonomiska oberoende är en viktig pusselbit i kampen mot fattigdom. Varför? Jo för att majoriteten av alla fattiga människor i världen är just kvinnor. Med ekonomiskt oberoende kommer också makt och inflytande, både inom den sociala och den politiska sfären.  Med stöd från regeringar, företag och civilsamhället kan vi skapa en värld där trygga jobb, med en lön som går att leva på, är regel snarare än undantag. Hjälp oss att göra skillnad!

21-åriga Pan Ei Phyu från Myanmar arbetar 12 timmar om dagen i en textilfabrik för att försörja sin familj som hon besöker en gång per år. Hon drömmer om att bli lärare och studerar engelska genom ett Oxfam-projekt.

 

 

Maj 12, 2016
Maj
12
2016

World Economic Forum i Afrika

Igår inleddes World Economic Forum Afrika i Rwandas huvudstad Kigali. Oxfam Internationals VD, Winnie Byanyima, är på plats för att diskutera tillväxt, resursfördelning och andra viktiga frågor med politiker och företagsledare från hela kontinenten. Winnie kommer att använda sin röst för att lyfta några av de utmaningar som kontinenten står inför, med fokus på skatteflykt och växande ekonomiska klyftor.

Stora utmaningar

Afrika står just nu inför en rad tuffa utmaningar i form av dämpad ekonomisk tillväxt, sjunkande råvarupriser, skatteflykt och vidgade ekonomiska klyftor. En ny rapport från Oxfam visar att den senaste tidens starka ekonomiska tillväxt inte kommit alla till del. Vanliga afrikaner har med andra ord inte fått ta del av det ökade välståndet som istället tillfallit en liten elit, vilket drivit på de växande klyftorna. Rapporten visar bland annat att:

  • Sju av världens mest ojämlika länder ligger i Afrika
  • Kontinentens 10 rikaste individer har en samlad förmögenhet som motsvarar Kenyas samlade BNP
  • Antalet afrikaner som lever i fattigdom har ökat med 50 miljoner sedan 1990
  • Tillgångarna som förmögna afrikaner gömt undan i skatteparadis skulle räcka för att utbilda alla afrikanska barn

Afrikas ekonomiska tillväxt har i huvudsak gynnat en liten grupp, vars makt och inflytande vuxit sig allt större. Detta är tydligt i länder som Nigeria där fattigdomen ökat samtidigt som landet haft en positiv ekonomisk tillväxt. Ett annat exempel är Ekvatorialguinea som idag har en högre per capita inkomst än Spanien, men en högre barnadödlighet än Burundi – ett av världens fattigaste länder.

Vidgade ekonomiska klyftor

Extrem ojämlikhet är problematiskt av flera skäl, det hämmar den ekonomiska tillväxten och utvecklandet av en bred medelklass. Vidgade ekonomiska klyftor befäster också andra problem som bristen på jämställdhet. I Etiopien har 88 procent av alla pojkar från välbärgade familjer i urbana områden tillgång till utbildning. För fattiga flickor på landsbygden är motsvarande siffra 30 procent.  

I många länder bär kvinnorna huvudansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. Kvinnor bosatta i Afrika söder om Sahara spenderar i genomsnitt fem miljarder timmar om året på att hämta vatten – ett arbete som är både tungt, farligt och obetalt.

Oxfams Internationella VD, Winnie Byanyima, är på plats i Kigali under WEF.

Vägen framåt

För att vända utvecklingen och bekämpa de extrema klyftorna krävs omfattande åtgärder inom en rad områden. Oxfam uppmanar Afrikas regeringar att se över hur intäkterna från försäljningen av viktiga naturresurser fördelas. Genom ökade investeringar i offentliga tjänster som utbildning och sjukvård kan fler människor lyfta sig själva ur fattigdom.

Världens ledare måste också arbeta tillsammans för att motverka skatteflykt och korruption genom att täppa till kryphålen i den befintliga skattelagstiftningen. Många afrikanska länder går varje år miste om viktiga skatteintäkter som skulle kunna finansiera nödvändiga samhällstjänster och infrastrukturprojekt. 

Fattiga länder förlorar omkring 170 miljarder USD varje år på grund av skatteflykt. Det är pengar som skulle kunna finansiera bättre vatteninfrastruktur så att fler människor får tillgång till rent vatten.

Maj 10, 2016
Maj
10
2016

Toppekonomernas kritik mot skatteparadis

Över 300 ledande ekonomer, från ett trettiotal länder, varnar i ett gemensamt brev för riskerna med finansiell sekretess. Brevet som koordinerats av Oxfam har undertecknats av några av världens främsta ekonomer, däribland Thomas Piketty, nobelpristagaren Angus Deaton och Jeffery Sachs samt professorer från Harvard, Oxford, Sorbonne och andra ledande universitet. Brevet publiceras bara ett par dagar innan världens ledare samlas i London för att diskutera korruption.

I brevet, som riktas till världens regeringar, varnar ekonomerna för den skada som skatteparadisen orsakar. Även om uppfattningarna om önskvärda skattenivåer går isär så är undertecknarna överens om att territorier som tillåter att tillgångar göms undan i skalbolag skadar den globala ekonomin. De skriver att det inte finns några ekonomiska fördelar med skatteparadis, tvärtom orsakar de korruption och förhindrar stater från att inkassera viktiga skatteintäkter. För att motverka detta uppmanas värdens ledare att förändra det regelverk som möjliggör skatteflykt genom högre krav på öppenhet och transparens.

Storbritannien i spetsen

Att ta itu med skatteparadisen är enligt ekonomerna ingen lätt uppgift eftersom det finns mäktiga intressen som tjänar på att ingenting görs. De menar vidare att Storbritannien bör ha en ledande roll i detta arbete eftersom de idag kontrollerar en tredjedel av alla världens skatteparadis, däribland Brittiska Jungfruöarna.

De största förlorarna

Även om alla länder drabbas av skatteflykt så är utvecklingsländerna de största förlorarna. Värdens fattigaste länder går varje år miste om viktiga skatteintäkter som skulle kunna finansiera utbildning, sjukvård och andra samhällstjänster som gör det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom.  

De omdiskuterade Panama-dokumenten har inte bara synliggjort bristerna i det internationella skattesystemet utan även placerat frågan högt upp på den politiska agendan. Problemet i sig är dock inget nytt och lösningen är allt annat än enkel, inte minst eftersom många inflytelserika aktörer tjänar på att upprätthålla status quo.

Öppenhet och transparens

Skatteflykt har länge varit en prioriterad fråga för Oxfam eftersom det driver på den ekonomiska ojämlikheten och bidrar till att låsa fast människor i fattigdom. Med stöd från över 300 ledande ekonomer uppmanar vi världens ledare att lyfta sekretessen och täppa till de befintliga kryphålen som möjliggör skatteflykt. Nya regler för öppenhet och ökat informationsutbyte behövs, liksom tvingande regler för företag att öppet redovisa all skattepliktig verksamhet och offentliggöra ägarförhållandena i företagen.

Världens fattigaste länder förlorar årligen omkring 170 miljarder USD i uteblivna skatteintäkter. Det skulle bland annat räcka till att utbilda de 57 miljoner barn som idag inte går i skolan.

Apr 26, 2016
Apr
26
2016

Jordbävningen i Nepal – ett år senare

För ett år sedan, den 25 april 2015, skakades Nepal av den värsta jordbävningen på decennier. Det kraftiga skalvet, som följdes av ett hundratal efterskalv, kostade nästan 9000 människor livet och orsakade enorm materiell förödelse. Tack vare det fantastiska stödet från våra givare har vi, tillsammans med lokala partners, hjälpt över 480 000 människor i sju av landets distrikt.

Redan tre dagar efter jordbävningen var våra katastrofteam på plats, redo att hjälpa till. Tillsammans med lokala partners byggde vi upp skyddsrum och delade ut tält, madrasser och värmande filtar till människor i de värst drabbade regionerna.

När den mest akuta fasen var över skiftade vårt fokus från akuta insatser till återuppbyggnad, med syftet att hjäpa människor att komma tillbaks till vardagen. Vi har bland annat försett jordbrukare med utsäde, foder och verktyg så att de snabbt kunnat återuppta sin försörjning. Vi har också startat upp flera cash-for-work program, som sysselsätter tusentals människor i återuppbyggnadsarbetet.

 

 

Forskning från andra katastrofer, däribland tsunamin i Sydostasien och tyfonen Haiyan på Filippinerna visar att kvinnor och andra marginaliserade grupper ofta exkluderas ur återuppbyggnadsarbetet på grund av att de saknar dokumentation som visar att de har rätt till hjälp. I Nepal har endast ett av fem hushåll en kvinna som registrerad ägare och en dryg fjärdedel av den kvinnliga befolkningen saknar giltiga personbevis, vilket placerar dem i riskzonen. Oxfam har därför inrättat ett nätverk av kvinnogrupper som erbjuder juridisk hjälp och hjälper kvinnor att utkräva sina rättigheter.

 

Bimalas berättelse

Bimala Balamis hem i Kathmandu Valley totalförstördes under jordbävningen.

”Jordbävningen slog våra liv i spillror. Vi visste inte vad vi skulle ta oss till eller hur vi skulle få ihop pengar för att överleva. Genom Oxfam fick vi arbete så att vi kan ta hand om våra familjer.”

På den lilla sluttningen där Bimala och de andra byborna odlar ris, vete och grönsaker fanns ett bevattningssystem som skadades svårt under jordbävningen. Bimala och ett trettiotal andra kvinnor från byn fick anställning i ett av Oxfams cash-for-work projekt. Deras uppgift är att bygga en ny bevattningskanal så att byborna kan odla upp marken igen.

”Jag är så glad och tacksam för mitt jobb eftersom jag vet att det gynnar hela byn. Vi är beroende av vattnet för att kunna odla. Utan ett fungerande vattensystem kan vi inte äta oss mätta”.

Oxfams insats:

Med stöd från våra givare har vi under det gångna året kunnat hjälpa 481 900 människor i sju av landets värst drabbade distrikt. Vi har bland annat:

  • Delat ut 49 978 katastroftält
  • Delat ut 13 097 vinter-kit med bland annat värmande filtar och mattor
  • Delat ut 54 365 hygien-kit
  • Installerat 150 stora vattentankar
  • Installerat över 7000 toaletter och latriner  
  • Drivit cash-for-work projekt som inkluderat över 20 400 hushåll

Med din hjälp kan vi fortsätta att göra skillnad för människor som drabbats av en katastrof.

 

 

Sidor