Nyheter

Sep 15, 2016
Sep
15
2016

Ny rapport: Nästan fyra miljoner har flytt från en konflikt till en annan

En ny analys som Oxfam presenterar idag visar att nästan 3,8 miljoner människor som flytt sitt land har lämnat en konfliktzon bara för att hamna i en annan.


Ahmad och hans två döttrar Sara och Rasha, flyktingar från Syrien. Foto: Sam Tarling.

Människor har flytt från konflikter som den i Syrien och Centralafrikanska republiken till andra konfliktländer som Irak, Afghanistan och Sydsudan. Oxfams analys visar att det totalt är 15 konfliktländer som härbärgerar flyktingar. Det sker också ett utbyte mellan konfliktzoner, exempelvis finns det irakiska flyktingar i Syrien.

-          Det säger sig självt att det är problematiskt att flyktingar hamnar i konfliktländer. Det kan vara destabiliserande och ländernas resurser räcker oftast inte ens till den egna befolkningen. För att undvika detta behöver de rika länderna ta ett större ansvar säger Robert Höglund kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.

Siffror från 2015 visar att 65 miljoner människor flydde sina hem på grund av våld, krig, förföljelse och konflikt. Det är den högsta siffran sedan mätningarna började. Majoriteten av dessa är internflyktingar men 24,5 miljoner har sökt sig till andra länder varav alltså nästan 4 miljoner till länder i konflikt.  

Många av mottagarländerna försöker täcka flyktingarnas behov men samtidigt har en stor andel av världens flyktingar inte tillgång till grundläggande samhällstjänster och har inga möjligheter att få jobb eller utbildning.

Oxfam vädjar till alla ledare som deltar vid FNs toppmöte om migration nästa vecka att enas om att dela på ansvaret för de som tvingats fly sina hem och skydda alla människor på flykt. Alla länder behöver vara en del av lösningen i att välkomna och skydda flyktingar. Lösningar som kan komma på tal är ta in ett ökat antal kvotflyktingar, att dela ut humanitära visum och tillåta familjeåterförening.

Oxfam arbetar i över 20 länder där människor har flytt sina hem, exempelvis tillhandahåller organisationen rent vatten för flyktingar i Libanon och Jordanien och arbetar med internflyktingar i Jemen, Nigeria och Sydsudan. Den nuvarande globala flyktingkrisen har lett till Oxfams största humanitära respons någonsin. Organisationen gav hjälp till nio miljoner människor förra året varav en majoritet var människor på flykt.

Läs Oxfams rapport Different conflict här: https://www.oxfam.org/en/research/different-conflict-same-crisis

 

Sep 2, 2016
Sep
2
2016

Ett år efter Alan Kurdis död – Nu dör ännu fler människor på flykt

Sedan 3-åringen Alan Kurdi omkom har antalet flyktingar och migranter som dött under resor på irreguljära rutter ökat med en femtedel. Detta rapporterar den globala hjälporganisationen Oxfam på årsdagen av Alans Kurdis död den 2 september. 
 
Pojkens död väckte enorm uppmärksamhet och empati världen över, men trots det har situationen inte förbättrats för de flyktingar och migranter som försöker ta sig till Europa.
 
5700 personer har dött på flykting- och migrantrutter runt om världen det senaste året, en tjugoprocentig ökning sedan ett år innan. Det motsvarar nästan ett dödsfall var åttionde minut. 3713 av dessa har dött på medelhavet, en ökning med 12,6 procent.
Foto: Aubrey Wade/Oxfam

De faktiska siffrorna är antagligen ännu högre då alla dödsfall inte registreras. Enligt vissa estimat kan exempelvis vägen över Sahara vara ännu dödligare än resan över medelhavet.

Den 19 september håller FN toppmöte om situationen för flyktingar och migranter, dagen efter håller president Obama ett eget toppmöte i frågan. Dessa möten är nyckeltillfällen för Europa att ändra sin migrationslösning. Förhandlingarna inför FN-mötet har dock varit en besvikelse med många länder som inte vill göra mer.

Oxfam uppmanar de europeiska ledarna att förbinda sig till att hjälpa alla människor på flykt och skapa säkra och lagliga vägar in i Europa. De får inte sälja in sin misslyckade migrationslösning till övriga världen.

Skriv under vårt upprop för att visa solidaritet med människor på flykt! 

Aug 22, 2016
Aug
22
2016

67 000 barn riskerar dö i humanitär kris i Västafrika

Våld har tvingat 2,7 miljoner människor på flykt i områden runt Tchadsjön i Nigeria, Tchad, Niger och Kamerun. Totalt är 9 miljoner människor i behov av hjälp i regionen, en humanitär kris som till stor del är okänd. 

 

Det är konflikten med Boko Haram som gjort att människor har flytt, inte har möjlighet att odla eller köpa mat och inte får tillgång till humanitär hjälp. Tusentals människor tros redan ha dött.

En av flyktingarna är Fatma som syns på bilden, hon säger "Vi var tvugna att fly hit på grund av hotet från Boko Haram. Vi försöker att plocka frön för att ge barnen men det är svårt."


Foto: Vincent Tremeau/Oxfam

Oxfam vädjar nu till givare och regeringar att agera för att rädda liv i Västafrika. Hjälpen komma fort för att förhindra att krisen förvandlas till en fullfjädrad katastrof.  67 000 barn förutsägs dö på grund av undernäring fram till september om inte akut mathjälp kommer fram. Detta enbart i provinserna Borno och Yobe i Nigeria.

Säkerhetssituationen gör det dock svårt för Oxfam och andra aktörer att nå fram med hjälpen. Konflikten har också orsakat alarmerande höga nivåer av sexuellt våld, kränkningar av mänskliga rättigheter och tvångsrekryteringar, även av unga barn.Det är av största vikt att regeringar ger civila möjlighet att fly och få tillgång till humanitär hjälp på ett säkert sätt. Man måste också garantera säkerheten för humanitära aktörer.

FN har bett om 562 miljoner dollar för att möte de akuta behoven orsakade av krisen men bara en fjärdedel av beloppet har samlats in.

Oxfam tillhandahåller mathjälp samt rent vatten till flyktingar och de människor som tagit emot flyktingarna i Nigeria, Niger och Tchad. Vi delar också ut nödvändigheter som kastruller, hinkar, vattenreningstabletter och hjälper till med sanitet för att förebygga sjukdomsspridning. Totalt har Oxfam hjälpt 250 000 människor sedan krisens början och planerar att nå 1,5 miljoner innan slutet på 2017.

Vi har även släppt rapporten Lake Chads Unseen Crisis som ger röst till flyktingarna som påverkats av krisen.  

Jun 27, 2016
Jun
27
2016

På turné med Coldplay

Det brittiska rockbandet Coldplay och Oxfam har en lång gemensam historia. I över ett decennium har Coldplay engagerat sig i kampen mot fattigdom. Som globala ambassadörer har bandet använt sitt inflytande och sin starka röst för att lyfta viktiga frågor. Tillsammans har vi kampanjat i över 50 länder, vilket är helt fantastiskt!

 

I år bjöd Coldplay åter med Oxfam på världsturnén ”A Head Full of Dreams” som inleddes i Sydamerika tidigare i våras. På söndag, den tredje juli, spelar Coldplay på Friends Arena i Stockholm. Oxfam kommer att vara på plats utanför arenan för att informera om vårt arbete för människor på flykt och uppmana svenska Coldplayfans att engagera sig genom att skriva under vårt upprop.

Stand as One med människor på flykt

Genom den globala kampanjen Stand as One uppmanar vi Coldplayfans från hela världen att stå enade med människor på flykt. Alla som vill kan engagera sig genom att skriva under uppropet och bli en del av vår mänskliga kedja. Genom att göra det visar vi politiker och makthavare att vi inte bara tänker se på när människor lider. Tillsammans kan vi sätta press på världens ledare att ta ett gemensamt ansvar för värdens flyktingar och migranter. Tillsammans blir vi en stark röst som kan utkräva ansvar!

65 miljoner livsöden

Just nu befinner sig över 65 miljoner människor på flykt i världen. Det är människor som tvingats lämna sina hem, sin trygghet och allt de äger bakom sig i hopp om ett liv i säkerhet. Det finns många orsaker till varför människor flyr, krig, fattigdom och naturkatastrofer är bara några exempel. För att nå en långsiktig lösning på den globala flyktingkrisen måste vi motverka de problem som tvingar människor på flykt. Vi måste också se till att de som flyr får ett värdigt mottagande, oavsett var i världen de befinner sig. Alla människor förtjänar att leva i säkerhet.

 

Bilder från Coldplay-turnén och kampanjen Stand as One 

 

Anna Roguski leder Oxfams turné-team med volontärer från olika länder. Bilderna är tagna från Colplays konsert på Olympic Stadium i Barcelona. Foto: Andy Hall

Jun 20, 2016
Jun
20
2016

65 miljoner livsöden

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som nu. Nya siffror från FN visar att 65 miljoner människor tvingats lämna sina hem, sin trygghet och allt de äger bakom sig, i hopp om en framtid i säkerhet. Idag, på internationella flyktingdagen, riktar vi blicken mot några av dem.    

Det finns många skäl till att människor flyr. Krig, fattigdom och naturkatastrofer är bara några exempel. För att nå en långsiktig lösning på den globala flyktingkrisen måste vi hantera de problem som idag tvingar människor på flykt. Vi måste också se till att de som flyr får ett värdigt mottagande, oavsett var i världen de befinner sig.

I motsats till vad många tror så befinner sig nästan 86 procent av världens flyktingar i utvecklingsländer som är sämre rustade för att hantera stora flyktingströmmar. Världens regeringar måste ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa att deras mänskliga rättigheter tillgodoses. Migration är inget hot som ska stoppas, utan ett komplext fenomen som måste hanteras. Rika länder både kan och bör göra mer.

Flyktingar, migranter, människor

65 miljoner människor på flykt. Det är nästan svårt att ta in. Bakom dessa siffror döljer sig livsöden och personliga berättelser från individer och familjer som sett sina liv slås i spillror av omständigheter utanför deras kontroll. Eline från Burundi, Tala från Syrien, Ruth från Demokratiska Republiken Kongo och Rebecca från Sydsudan är bara några av dem.

 

Möt Aline från Burundi

Oroligheter efter preseidentvalet i Burundi i april 2015 tvingade Aline på flykt från sitt hem. Idag bor hon med sin familj i flyktinglägret Nyarugusu i grannlandet Tanzania. Som förmånstagare i ett Oxfam-projekt har Aline fått hjälp att starta upp ett litet bageri i lägret. Syftet med projektet är att hjälpa människor som Aline att komma i arbete. Bageriet genererar inte bara en viktig inkomst till familjen utan bidrar även till att skapa en känsla av normalitet i den osäkra livsmiljön.

 

Möt Jana från Syrien

Lilla Jana är ett av många barn som flytt våldet i hemlandet Syrien. Idag bor hon i flyktinglägret Zaatari i grannlandet Jordanien. Många av familjerna i Zaatari har bott där i flera år och lägret har utvecklats till en stad. Små barn har blivit äldre och nya har fötts. För dem är livet i lägret den enda veklighet de känner till.

Zaatari är idag hem till över 80 000 syriska flyktingar. Många av dem är barn. Vi arbetar i tre av lägrets 12 provinser och förser omkring 25 000 människor med rent vatten och säker sanitet.

 

Möt Ruth från DRC

Fyraåriga Ruth bor med sin mamma i ett läger för internflyktingar i Demokratiska Republiken Kongo – ett land märkt av fattigdom och konflikt. Varje dag hjälper hon sin mamma att hämta vatten ur en kran som Oxfam installerat i lägret. Innan det nya vattensystemet inrättades var kvinnorna tvungna att vandra i timmar för att hämta vatten ur en flod. Det var ett tungt, tidskrävande och riskgfyllt arbete.

 

Möt Rebecca från Sydsudan

Rebecca Nyagoa från Acoba, Sydsudan är 25 år och mamma till fem små barn. Konflikten i landet tvingade Rebecca på flykt. Familjen bor nu i ett läger för internflyktingar i staden Bor. Rebecca berättar:

”Den första månaden sov vi direkt på golvet. Det var jobbigt eftersom vi var skadade och hade ont. Min yngsta son blev väldigt sjuk och var nära att dö. Tillslut fick han medicin som gjorde honom frisk men många av de andra barnen i lägret klarade sig inte."

 

         

                                                                                

Sidor