Nyheter

Feb 16, 2017
Feb
16
2017

750 000 människor är fast i Mosul

Oxfam uppmanar militära styrkor att skapa säkra flyktvägar för civila

Mosul

Uppskattningsvis 750 000 människor är fångade i västra Mosul samtidigt som striderna närmar sig. Människorna har ingen möjlighet att fly på ett säkert sätt och en militäroffensiv kan dra igång vilken dag som helst, varnar Oxfam. De humanitära förhållandena i stadens västra del har dessutom försämrats sedan leveransvägarna för förnödenheter blev avskurna i november i samband med att östra Mosul återerövrades.

Oxfam är djupt oroade för säkerheten för de familjer som är instängda i västra Mosul, och i synnerhet de som befinner sig i den gamla stan. Där finns smala och tätbefolkade gator som kan förvandlas till en dödsfälla. Oxfam uppmanar den Irakledda koalitionen att fortsätta upprätthålla åtagandet som premiärministern har gjort om att prioritera civilas säkerhet under militära operationer. Trots detta åtagande har cirka 2000 civila dödats eller skadats under de tre första månaderna av strider för att återta Mosul.

Andres Gonzalez landsansvarig för Oxfam i Irak säger ”Väldigt mycket står på spel för civila nu när striderna går in i nästa fas. Tanken på att familjer kan hamna mitt i strider är fasansfull. Oxfam uppmanar alla väpnade styrkor att undvika att använda tunga vapen i befolkade och bebyggda områden, och att skapa säkra flyktvägar för civila”

Redogörelser från civila i östra Mosul tyder på att familjer var måltavlor för ISIS och hamnade mitt i striderna när östra delen av Mosul återerövrades. Eftersom alla broar mellan östra och västra Mosul har förstörts eller skadats, och att ISIS fortfarande kontrollerar västra delen av staden, finns det en risk för att många civila kommer att dödas eller skadas.

Oxfam står redo för att hjälpa en eventuell tillströmning av 250 000 flyende människor när den andra fasen av den militära offensiven startar. Filtar, värmare, hygienartiklar och andra förnödenheter har delats ut till byar söder om Mosul som många sannolikt kommer att fly ifrån. Oxfam planerar också att stödja ett traumacenter i området.

Foto: Sam Tarling

Mer information: Iraks regering uppskattar att 750 000 människor fortfarande lever i västra Mosul och att upp till 250 000 kommer tvingas fly när striderna börjar. Prognoserna har gjorts för att kunna planera humanitära hjälpinsatser. Fler än 190 000 människor har flytt striderna i Mosul och omgivande områden sedan den 17 oktober 2016 enligt den Internationella Organisationen för Migration, men runt 30 000 människor har återvänt. Oxfam har stöttat människor som flytt från ISIS och militära strider sedan 2014. Vi arbetar i lägren och i samhällen över hela norra Irak, och även i de områden som har återtagits från ISIS de senaste veckorna. Vi tillhandahåller rent vatten, filtar och annat viktigt stöd till de familjer som lever i Hassan Sham lägret, vi hjälper också till på vårdinrättningarna i och runt Mosul. Oxfam arbetar också med att samhällen runt Mosul ska återfå sin vattenförsörjning. FN:s humanitära samordnare i Irak, Lise Grande, sa förra månaden att 47 procent av alla skadade eller dödade under striderna har varit civila. FN:s kontor för samordning av humanitära frågor har rapporterat att över 1675 skadade civila sänts till Erbils största sjukhus för att få traumavård och att minst 312 civila behandlades på ett kirurgiskt sjukhus i Bartallah mellan den 17 oktober 2016 och 25 januari 2017. Rapporter om antalet människor som behandlats på sjukhus och traumacenter återspeglar dock inte det totala antalet civila som skadats och dödats. Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

Feb 7, 2017
Feb
7
2017

Den humanitära krisen i Jemen riskerar att förvärras

Oxfam och andra humanitära organisationer varnar för att eskalerande strider längs med Jemens kust kan hindra förnödenheter att nå fram

 

Striderna runt hamnen i staden Mokha har tvingat tusentals människor bort från sina hem, och enligt FN har striderna också lett till att 20 000 - 30 000 människor blivit fast i staden. Dessa människor är i behov av omedelbart skydd och hjälp. Men eftersom striderna rör sig norrut är många organisationer som jobbar i Jemen, däribland Oxfam, rädda för att den viktiga hamnen Hodheida ska blockeras, vilket hade förvärrat den redan utbredda humanitära krisen i Jemen.

Sedan mars 2015 beräknas 46 000 människor i Jemen ha skadats eller dött i konflikten, och mer än tre miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Cirka sju miljoner invånare vet inte varifrån deras nästa måltid ska komma från och inte ens hälften av landets sjukvårdsinrättningar är fullt fungerande.

”När fler än 2 miljoner barn lider av akut undernäring är det väldigt viktigt att Yemens flygplatser och hamnar fungerar och kan ta emot mat och förnödenheter såsom nödvändig medicin som inte finns i landet” säger Said Shoqi Maktary från organisationen Common Ground i Jemen.

Innan konfliktens eskalering år 2015 så importerade Jemen runt 90 procent av all sin mat. Men idag är huvudflygplatsen i staden Sana’a stängd. Oxfam och de andra organisationerna uppmanar alla parter i konflikten att skydda civila och underlätta för dem som är kvar i konfliktområdena att förflytta sig säkert. Vi uppmanar också alla parter att tillåta humanitära insatser till behövande, att upphöra med att skada viktig infrastruktur och att möjliggöra för mat och förnödenheter att komma fram till de konfliktdrabbade invånarna.

Signerat av:

* ACF

* ACTED

* ADRA

* CARE International

* DRC

* Global Communities - Yemen

* IRC

* Islamic Relief

* Mercy Corps

* Oxfam

* Pure Hands

* Rädda Barnen

* Search for Common Ground – Yemen

* World Relief Germany

* ZOA

Feb 2, 2017
Feb
2
2017

Matkrisen i Niger

Miljontals människor är i behov av humanitär hjälp till följd av konflikten med Boko Haram.

Niger: Kampen mot Boko Haram slår hårt mot civilbefolkningen

En ny undersökning från hjälporganisationen Oxfam visar att förödelsen skapad av Boko Haram, och den nigeriska regeringens restriktioner mot gruppen har lett till en matkris i ett av världens fattigaste länder. Det är svårt att få tag på mat och många människor tvingas leva på en tiondel så mycket pengar som tidigare.

Runt 11 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp till följd av konflikten med Boko Haram. Ett av de mest drabbade länderna är Niger, speciellt den östra regionen. Där har regeringen stängt ner marknader och affärer, tagit över landområden och förbjudit fiske. Åtgärderna har lett till att många tvingats bort från sina hem och sin jordbruksmark. Regeringen hävdade att restriktionerna skulle hindra Boko Haram från att få tag i mat, pengar och andra tillgångar. Men åtgärderna har också slagit mycket hårt mot civilbefolkningen, och försvårat för människor att få tillgång till mat.

Tidigare försörjde sig många människor i Niger på jordbruk och fisk. Röda paprikor var tidigare en av Nigers största exportvaror, och i folkmun kallades det för “The Red gold” på grund av sin lönsamhet. Men Oxfams undersökning visar att antalet människor som livnär sig på inkomster från paprikaodlingar har gått ner med hela 96 procent. Detta beror till stor del på regeringens många restriktioner, som försvårat tillgången till gödsel och bördig mark. Rädsla är också en bidragande faktor. Många vågar inte utföra sina jobb av rädsla för att bli dödade eller tillfångatagna. 

"Vissa utsätter sig ändå för riskerna  för att kunna försörja sina familjer. Restriktionerna förstör människors liv, stryper ekonomin och begränsar människors tillgång till mat och marknader. Detta förvärrar hungerkrisen. Många är helt beroende av humanitärt bistånd och många tar stora risker för att försörja sina familjer. Civila betalar ett alltför högt pris för dessa åtgärder. Regeringen måste säkerställa så att människor kan fiska och bruka sin jord på ett säkert sätt" säger Robert Höglund, talesperson för Oxfam i Sverige.

Den nigeriska regeringen utlyste den 11 februari 2015 katastroftillstånd för hela Diffaregionen och införde restriktioner för att kapa Boko Harams tillgång till mat, pengar och förnödenheter.

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"2320","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"3072","style":"font-size: 13.008px;","typeof":"foaf:Image","width":"4608"}}]]

Cirka 340 000 personer i Niger är påverkade av Boko Haram krisen. Det är ett av världens fattigaste länder och Diffa är den fattigaste regionen. Krisen runt Tchadsjön påverkar även Nigeria, Tchad och Kamerun. Säkerhetssituationen är mycket svår. 2,6 miljoner människor har flytt sina hem, och 11 miljoner är i behov av humanitär hjälp. Tusentals har redan dött och det finns starka indikationer på att åtminstone 400 000 personer är drabbade av svält i nordöstra Nigeria. Denna siffra riskerar att öka till 800 000 under 2017.

Mer hjälp behövs för att rädda liv och Oxfam uppmanar givare och regeringar att fullt finansiera hjälpinsatsen. Oxfam är på plats i Niger, Nigeria och Tchad och förser flyktingar med bland annat rent vatten och livräddande mathjälp.

Läs mer i rapporten ” Red Gold and Fishing in the Lake Chad Basin: Restoring destroyed livelihoods and protecting people in Niger’s Diffa region”

Jan 27, 2017
Jan
27
2017

3 månader efter orkanen i Haiti

Tisdagen den 4 oktober 2016 slog orkanen Matthew till mot Haiti. Den försatte Haiti i en nödsituation och haitierna går nu igenom den största katastrofen sedan jordbävningen för sju år sedan.

3 månader efter orkanen Matthew

Tisdagen den 4 oktober 2016 slog orkanen Matthew till mot Haiti. Den försatte Haiti i en nödsituation och haitierna går nu igenom den största katastrofen sedan jordbävningen för sju år sedan. Hundratusentals haitiska invånare riskerar att gå hungriga om inte mer görs. De pengar och resurser som Haiti hittills har fått räcker inte till. Orkanen ledde till att boskap drunknade och att 80 procent av alla grödor förstördes. En stor del av befolkningen är beroende av sin skörd för att kunna försörja sina familjer, och redan innan orkanen hade många grödor förstörts av en svår torka. Officiella siffror visar att 800 000 människor nu har en osäker tillgång på mat och att 750 000 människor inte har tillgång till rent och säkert vatten att dricka, koka eller tvätta sig i.

– Orkanen Matthew svepte genom Haiti på bara några timmar, men har lämnat efter sig en långvarig katastrof som det kommer ta flera år för landet att återhämta sig från, säger Damien Berrendorf från Oxfam i Haiti.

Oxfam i Haiti har hittills hjälpt 76 000 haitier genom att bland annat dela ut hygienkit och proviant. Oxfams målsättning är dels att rädda livet på utsatta människor, och dels att jobba förebyggande genom att stärka motståndet mot framtida katastrofer. Våra prioriteringar har varit att ge haitierna tillgång till rent vatten och sanitet, att hjälpa människor återbygga sina liv och att ge tillgång till fungerande samhällsservice och infrastruktur.

 

Foto: Pablo Tosco

Oxfam har jobbat i Haiti sedan 1978 och våra program innefattar vatten och sanitet, folkhälsa, katastrofhjälp, rekonstruktion, ekonomisk utveckling, kvinnors rättigheter, jämställdhet och förebyggande insatser mot våld i nära relationer. Vi gör alla våra insatser i samråd med civilsamhällesorganisationer och Haitis myndigheter. Vi vill tacka våra givare för att ni har bidragit till vårt viktiga arbete! Om ni vill bidra mer kan ni skänka en gåva här.

Jan 24, 2017
Jan
24
2017

Slutreplik: DN Debatt

I vår slutreplik skriver vi att samma system som gör att topprocenten kan dra ifrån alla andra också håller tillbaka de fattiga.

Vår originalartikel publicerades 16 januari: 
http://www.dn.se/debatt/varldens-atta-rikaste-ager-lika-mycket-som-fatti...
Vår slutreplik publicerades 24 januari och finns nedan i sin helhet: 
http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-efterfragar-reformer-inte-revolution/ 

Samma system som gör att toppen kan dra ifrån alla andra håller tillbaka de fattiga.

Vår rapport om ekonomisk ojämlikhet har glädjande nog fått många reaktioner. Många har, likt Jacob Lundberg i sin replik, lyft att den extrema fattigdomen minskat dramatiskt de senaste decennierna. Något som också Oxfam lyft vid många tillfällen. Fattigdomsminskningen i världen är oerhört glädjande, särskilt för Oxfam eftersom själva anledningen till att vi finns till är för att bekämpa fattigdom. Minskad ojämlikhet är dock en avgörande faktor för den fortsatta fattigdomsbekämpningen.

De flesta länder är mer ojämlika idag än för 30 år sedan mätt med GINI-koefficienten. Även om trenden har vänt svagt neråt på senare år så kvarstår det faktum att många lever i mer ojämlika samhällen än för bara några decennier sedan. Det som sticker ut mest är topprocentens inkomster, som har dragit iväg med enorm kraft i många länder. Det vi framförallt lyfter i vår rapport är ojämlikhet gällande förmögenhet, vilken är än mer extrem än inkomst. De bästa tillgängliga datakällorna gör gällande att topprocenten har ökat sin andel av världens förmögenheter så att de sedan 2015 äger mer än de övriga 99 procenten tillsammans.

Exemplet i vår rapport som visar att de 8 rikaste äger mer än den fattigaste halvan av jordens befolkning är en illustration som extremt tydligt visar hur ojämlikt förmögenheter är fördelade, och hur lite de fattigaste har. Det är dock inte, som vissa kritiker verkar tro, ett nyckeltal att sätta mål utifrån. Inte heller anklagar vi de 8 rikaste för någonting. Vissa har lyft fram att det finns höginkomsttagare med studieskulder bland de fattigaste, eftersom vi mäter nettoförmögenhet. Detta är dock är ett marginellt fenomen som inte påverkar helhetsbilden.

För att de fattigaste ska kunna ta sig ur sin situation behöver de framförallt högre inkomster. När inkomsterna växer kan de också ackumulera sparbuffertar och annat kapital. Enligt Världsbanken växer de fattigastes inkomster idag alldeles för långsamt för att kunna nå målet om att utrota extrem fattigdom till 2030. För att nå målet pekar banken på att tillväxt inte räcker, utan att det också krävs minskad ojämlikhet i form av att de fattigas inkomster växer betydligt snabbare än alla andras.

Oxfam menar att samma system som gör att topprocenten kan dra ifrån alla andra också håller tillbaka de fattiga. Bara genom skatteflykt går utvecklingsländer miste om 100 miljarder dollar per år. Det är ett exempel på pengar som går till de rikaste, men som kunde ha lyft fler ur fattigdom. Om alla företag betalade rimlig skatt och skäliga levnadslöner till sina anställda, och om regeringar tog särskild hänsyn till de fattigaste, skulle fler kunna lyftas ur fattigdom och klyftorna minska.

Jacob Lundberg skriver i sin replik att ”Den fattigdom som återstår i världen beror på dålig politik, korruption och fallerande institutioner.” Vi håller med. Exempel på sådan dålig politik är skattelättnader för de rikaste samtidigt som de fattigaste inte har tillgång till god utbildning eller sjukvård. Den mänskliga ekonomin vi förespråkar utgör också ett ramverk för bättre policy och regeringar som tar hänsyn till hela befolkningens behov och som vidtar kraftfulla insatser på områden som kvinnors rättigheter och klimatförändringar.

Det vi efterfrågar är reformer, inte revolution. En sund marknadsekonomi är nyckeln till fattigdoms- och ojämlikhetsbekämpning men idag har vi en ekonomi som i orimligt hög utsträckning gynnar toppen. Ekonomin måste fås att fungera för alla, inte bara för de få.

Robert Höglund, kommunikationschef för Oxfam i Sverige

Sidor