Nyheter

Sep 26, 2016
Sep
26
2016

Rätten till livsviktig jord

I många länder är rätten till jord avgörande för att överleva. Men den rätten är något som plötsligt kan tas ifrån en. Regeringar kan plötsligt bestämma sig för att tvångsförflytta människor för att ge plats åt verksamheter som hotell eller storskaliga plantager. Ofta utgår ingen som helst kompensation för den beslagtagna jorden. Det är inte heller säkert att löften om tillgång till ny mark hålls.

 

350 tvångsförflyttade familjer i Paanama, Sri Lanka

Rathnamali har levt sitt liv som jordbrukare vid Sri Lankas östra kustremsa. Byarna där hon levt och arbetat har sedan 1970-talet främst varit beroende av småskaligt jordbruk och fiske. För den lankesiska staten fanns dock planer på att använda området till att bland annat främja turismen. Konsekvensen blev att 350 familjer som levde i byarna med hot och våld fördrevs från sina hem. Rathnamali och de andra jordbrukarna i byn höll fredliga protester mot förflyttningen, men marken beslagtogs med fysiskt våld. Tre hela byar brändes ned. I Rathnamalis egen by konfiskerade istället militären marken genom att sätta upp stängsel och plakat om att marken nu tillhörde dem.

Rathnamali, trebarnsmor, är mycket angelägen om framtiden: ”Vi måste vinna den här striden. Inte bara för vår egen rättvisas skull, utan för våra barn.” För att stötta Rathnamali och hennes by, skriv under på Stand for Land.

Globalt har åtskilliga miljoner hektar mark beslagtagits av regeringar som sedan sålt vidare marken till andra intressenter. Dessa förhandlingar genomförs ibland helt utan godkännande från de människor som bebor den och därmed berörs mest av besluten. Ofta är de som lever av jorden vare sig tillfrågade officiellt eller medvetna om vad som ska hända med den.

Sep 22, 2016
Sep
22
2016

Få vet att fattigdomen minskar

 

Den hittills mycket framgångsrika kampen mot fattigdom går dåligt på ett område – människors kunskaper och attityder. 74 procent av svenskarna tror att andelen människor i extrem fattigdom är samma eller högre idag jämfört med 20 år sedan, trots att andelen mer än halverats. Vidare tror 80 procent av svenskarna att det är osannolikt att fattigdomen kan utrotas till 2030. Detta enligt en global undersökning som presenteras av Oxfam idag.

Undersökningen kallad Glocalities gjordes av det holländska undersökningsföretaget Motivaction som frågat 26 000 människor i 24 länder. Bland industriländerna sticker – trots det låga resultatet – ändå svenskarna ut som de med överlägset bäst kännedom om fattigdomsminskningen. I exempelvis Tyskland, USA, Italien och Spanien var det över 90 procent av de tillfrågade som trodde att andelen fattiga ökat eller stått still.

I Kina däremot, där fattigdomsminskningen varit stor var också kännedomen om detta högre. 50 procent av kineserna trodde att fattigdomen minskat med 25 eller 50 procent de senaste 20 åren.
Den största optimismen kring framtiden gick att hitta i utvecklingsländer. I exempelvis Indonesien trodde bara 22 procent att det var osannolikt att uppnå målet om att utrota fattigdomen, alltså cirka en fjärdedel av antalet svenskar med samma uppfattning.  

Andelen människor som lever under 1,90 dollar per dag, gränsen för extrem fattigdom har minskat från 29,7 procent av världens befolkning 1996[1] till uppskattningsvis 9,6 procent 2015[2]. Detta enligt data från Världsbanken. Förra året antog världens ledare de 17 nya globala målen till 2030. Mål nummer ett är avskaffa all form av fattigdom överallt.

Den drastiska minskningen visar att målet om att utrota fattigdom går att uppnå, men då behövs kunskap om framgången samt optimism och engagemang från allmänheten. Det finns många hot mot fattigdomsmålet framöver, till exempel snedfördelad tillväxt och ojämlikhet men också effekterna av klimatförändringarna som slår hårt mot de fattigaste, säger Robert Höglund kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige

Motivaction International genomförde undersökningen Glocalities om värderingar, livsstil, åsikter och trender i 24 länder mellan december 2015 och februari 2016. Undersökningen fick stöd av Bill & Melinda Gates Foundation. Motivation har ingått partnerskap med Oxfam och organisationen Global Citizens för att hjälpa till att forma företagens antifattigdomsarbete.

Svensk media rapporterar även kring undersökningen, se bland annat http://www.metro.se/nyheter/fa-vet-att-fattigdomen-minskat/Hdzpiv!P2NDAgFa2@uH7Ih3rTo6rQ/ 

 

Sep 15, 2016
Sep
15
2016

Ny rapport: Nästan fyra miljoner har flytt från en konflikt till en annan

En ny analys som Oxfam presenterar idag visar att nästan 3,8 miljoner människor som flytt sitt land har lämnat en konfliktzon bara för att hamna i en annan.


Ahmad och hans två döttrar Sara och Rasha, flyktingar från Syrien. Foto: Sam Tarling.

Människor har flytt från konflikter som den i Syrien och Centralafrikanska republiken till andra konfliktländer som Irak, Afghanistan och Sydsudan. Oxfams analys visar att det totalt är 15 konfliktländer som härbärgerar flyktingar. Det sker också ett utbyte mellan konfliktzoner, exempelvis finns det irakiska flyktingar i Syrien.

-          Det säger sig självt att det är problematiskt att flyktingar hamnar i konfliktländer. Det kan vara destabiliserande och ländernas resurser räcker oftast inte ens till den egna befolkningen. För att undvika detta behöver de rika länderna ta ett större ansvar säger Robert Höglund kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.

Siffror från 2015 visar att 65 miljoner människor flydde sina hem på grund av våld, krig, förföljelse och konflikt. Det är den högsta siffran sedan mätningarna började. Majoriteten av dessa är internflyktingar men 24,5 miljoner har sökt sig till andra länder varav alltså nästan 4 miljoner till länder i konflikt.  

Många av mottagarländerna försöker täcka flyktingarnas behov men samtidigt har en stor andel av världens flyktingar inte tillgång till grundläggande samhällstjänster och har inga möjligheter att få jobb eller utbildning.

Oxfam vädjar till alla ledare som deltar vid FNs toppmöte om migration nästa vecka att enas om att dela på ansvaret för de som tvingats fly sina hem och skydda alla människor på flykt. Alla länder behöver vara en del av lösningen i att välkomna och skydda flyktingar. Lösningar som kan komma på tal är ta in ett ökat antal kvotflyktingar, att dela ut humanitära visum och tillåta familjeåterförening.

Oxfam arbetar i över 20 länder där människor har flytt sina hem, exempelvis tillhandahåller organisationen rent vatten för flyktingar i Libanon och Jordanien och arbetar med internflyktingar i Jemen, Nigeria och Sydsudan. Den nuvarande globala flyktingkrisen har lett till Oxfams största humanitära respons någonsin. Organisationen gav hjälp till nio miljoner människor förra året varav en majoritet var människor på flykt.

Läs Oxfams rapport Different conflict här: https://www.oxfam.org/en/research/different-conflict-same-crisis

 

Sep 2, 2016
Sep
2
2016

Ett år efter Alan Kurdis död – Nu dör ännu fler människor på flykt

Sedan 3-åringen Alan Kurdi omkom har antalet flyktingar och migranter som dött under resor på irreguljära rutter ökat med en femtedel. Detta rapporterar den globala hjälporganisationen Oxfam på årsdagen av Alans Kurdis död den 2 september. 
 
Pojkens död väckte enorm uppmärksamhet och empati världen över, men trots det har situationen inte förbättrats för de flyktingar och migranter som försöker ta sig till Europa.
 
5700 personer har dött på flykting- och migrantrutter runt om världen det senaste året, en tjugoprocentig ökning sedan ett år innan. Det motsvarar nästan ett dödsfall var åttionde minut. 3713 av dessa har dött på medelhavet, en ökning med 12,6 procent.
Foto: Aubrey Wade/Oxfam

De faktiska siffrorna är antagligen ännu högre då alla dödsfall inte registreras. Enligt vissa estimat kan exempelvis vägen över Sahara vara ännu dödligare än resan över medelhavet.

Den 19 september håller FN toppmöte om situationen för flyktingar och migranter, dagen efter håller president Obama ett eget toppmöte i frågan. Dessa möten är nyckeltillfällen för Europa att ändra sin migrationslösning. Förhandlingarna inför FN-mötet har dock varit en besvikelse med många länder som inte vill göra mer.

Oxfam uppmanar de europeiska ledarna att förbinda sig till att hjälpa alla människor på flykt och skapa säkra och lagliga vägar in i Europa. De får inte sälja in sin misslyckade migrationslösning till övriga världen.

Skriv under vårt upprop för att visa solidaritet med människor på flykt! 

Aug 22, 2016
Aug
22
2016

67 000 barn riskerar dö i humanitär kris i Västafrika

Våld har tvingat 2,7 miljoner människor på flykt i områden runt Tchadsjön i Nigeria, Tchad, Niger och Kamerun. Totalt är 9 miljoner människor i behov av hjälp i regionen, en humanitär kris som till stor del är okänd. 

 

Det är konflikten med Boko Haram som gjort att människor har flytt, inte har möjlighet att odla eller köpa mat och inte får tillgång till humanitär hjälp. Tusentals människor tros redan ha dött.

En av flyktingarna är Fatma som syns på bilden, hon säger "Vi var tvugna att fly hit på grund av hotet från Boko Haram. Vi försöker att plocka frön för att ge barnen men det är svårt."


Foto: Vincent Tremeau/Oxfam

Oxfam vädjar nu till givare och regeringar att agera för att rädda liv i Västafrika. Hjälpen komma fort för att förhindra att krisen förvandlas till en fullfjädrad katastrof.  67 000 barn förutsägs dö på grund av undernäring fram till september om inte akut mathjälp kommer fram. Detta enbart i provinserna Borno och Yobe i Nigeria.

Säkerhetssituationen gör det dock svårt för Oxfam och andra aktörer att nå fram med hjälpen. Konflikten har också orsakat alarmerande höga nivåer av sexuellt våld, kränkningar av mänskliga rättigheter och tvångsrekryteringar, även av unga barn.Det är av största vikt att regeringar ger civila möjlighet att fly och få tillgång till humanitär hjälp på ett säkert sätt. Man måste också garantera säkerheten för humanitära aktörer.

FN har bett om 562 miljoner dollar för att möte de akuta behoven orsakade av krisen men bara en fjärdedel av beloppet har samlats in.

Oxfam tillhandahåller mathjälp samt rent vatten till flyktingar och de människor som tagit emot flyktingarna i Nigeria, Niger och Tchad. Vi delar också ut nödvändigheter som kastruller, hinkar, vattenreningstabletter och hjälper till med sanitet för att förebygga sjukdomsspridning. Totalt har Oxfam hjälpt 250 000 människor sedan krisens början och planerar att nå 1,5 miljoner innan slutet på 2017.

Vi har även släppt rapporten Lake Chads Unseen Crisis som ger röst till flyktingarna som påverkats av krisen.  

Sidor