Nyheter

Jul 4, 2017
Jul
4
2017

Regn försvårar situationen runt Tchadsjön

Nigeria, Niger och Tchad står inför risken för ett sjukdomsutbrott då regnperioden runt Tchadsjön nu inleds. Regnen försvårar dessutom arbetet för hjälporganisationer som Oxfam, då vägarna försämras drastiskt.

 

Antalet människor som riskerar svält ökar


Oxfam distribuerar vatten i ett läger i Pulka, Nigeria. Foto: Tom Saater/ Oxfam

2.4 miljoner människor har redan tvingats fly på grund av den pågående konflikten med Boko Haram och de militära insatserna mot dem. Regnen förväntas nu förvärra den humanitära situationen ytterligare. I den aktuella regionen bor hundratusentals människor i läger med brist på tillgång till vatten och avfallshantering. Tyfoid, kolera, malaria och hepatit E tenderar få större spridning under regnperioden.

I Nigers Diffaregion har redan mer än 30 personer, varav de flesta varit gravida kvinnor, dött till följd av hepatit E, och hundratals är smittade. Rapporter om hepatit E har även kommit in från norra Nigeria, som gränsar till Niger.

Perioden juni till augusti är magra jordbruksmånader, och antalet människor i behov av matassistans kommer öka. I Nigeria har antalet människor som riskerar svält ökat från 4.7 till 5.2 miljoner. Regnperioden är en stor utmaning i Niger och Tchad. I Tchad hotas bristfälligt byggda hus att kollapsa i de kraftiga regnen.
- Miljontals av de människor som befinner sig i denna extremt sårbara situation har överlevt ofattbara fasor och lider dessutom av undernäring. De närmsta månaderna kan komma att betyda slutet om vi inte lyckas tillgodose deras akuta behov, säger Danielle Lustig, Oxfams katastrofhjälpssamordnare i området runt Tchadsjön.

Oxfam strävar efter att bygga upp vatten- och sanitetsfaciliteter innan regnen stannar upp arbetet. Tillgång till rent vatten är centralt för att för att förhindra utbrott av sjukdomar. I Rann i nordöstra Nigeria distribuerar Oxfam koleraförebyggande kit och utbildar frivilliga hälsoarbetare innan regnet blockerar åtkomsten.

Mellan april och maj flyttade 5000 personer från Kamerun till den nigerianska staden Pulka, där humanitära aktörer som Oxfam konsekvent har varnat för att förhållandena varken är värdiga eller säkra. Det finns endast fem liter vatten tillgängligt per person per dag, vilket bara är en tredjedel av det som anses vara humanitärt minimum (15 liter). Där arbetar Oxfam för att förbättra den begränsade tillgången av vatten, bygger latriner och badanläggningar och främjar folkhälsan genom medvetenhetskampanjer.

Oxfam uppmanar till en samordnad hantering av befolkningsförflyttningarna för att kunna säkerställa människors tillgång till säker och snabb hjälp, särskilt under regnperioden.

Jul 4, 2017
Jul
4
2017

39 ton katastrofhjälp till Jemen

I dagarna skickade Oxfam ett plan med 39 ton humanitär nödhjälp till Jemen, där det omfattande kolerautbrottet just nu hotas spridas ytterligare. Lasten bestod av vatten och sanitetsutrustning till ett värde av 470 000 dollar.

Oxfam rustar inför förvärrad kolerasituation


Livsavgörande hjälp i form av bland annat vattenlagringstankar, rör, rördelar och vattenreningskit på väg att skickas till Jemen. Foto: Alex Yallop/ Oxfam

Kolerautbrottet i Jemen kan snabbt spridas till ytterligare tusentals då regnperioden förväntas börja inom de kommande dagarna. Oxfam uppmanar nu till eldupphör för att möjliggöra ökade humanitära insatser.

Mer än 1300 jemeniter har dött till följd av kolera under de senaste två månaderna och fler människor som redan försvagats av hunger och effekterna av det pågående kriget är nu i farozonen. Över 200 000 jemeniter misstänks nu vara smittade av kolera, och flera organisationer fruktar för att denna siffra kan stiga till 300 000 och över innan augusti.

Den 30 juni skickade Oxfam ett plan med 39 ton humanitär nödhjälp från lagret i Storbritannien. Oxfam har redan tillhandahållit bistånd i form av vatten och sanitet till över 418 000 personer, bland annat genom att distribuera hygienpaket och ge människor råd om vikten av handtvätt och vattenrening.

- Jemen går på knä efter två års krig. För många människor, som försvagats av krig och hunger, är kolera förödande. Kriget i Jemen är utformat för att skada så många civila människor som möjligt, så mycket det går. Det är svårt att föreställa sig hur mycket mer Yemen kan hantera innan det kollapsar helt, säger Oxfam Internationals VD, Winnie Byanyima.

Kriget har haft en förkrossande effekt på Jemens invånare, deras försörjningsmöjligheter och infrastruktur. Nästan 5000 civila har dödats i striderna och delar av landet ligger på randen till svält. 18,8 miljoner människor beräknas nu vara i behov av humanitärt bistånd, inklusive mat, säkert dricksvatten och sanitet. 10,3 miljoner av dem är i akut behov. Då sanitetstjänster påverkats hårt av det tvååriga kriget ligger nu högar av avfall på gatorna och i bosättningarna för människor på flykt. Biståndsorganisationer som utför vatten- och sanitetsarbete riskerar att bli överhopade av omfattningen av utbrottet.

Hälso-, vatten- och sanitetssystem har blivit bombade och är på gränsen till kollaps, vilket gör att sjukdomen sprids lättare bland den försvagade befolkningen. Omkring 30 000 i den lokala styrkan av hälsovårdspersonal har inte fått lön på 10 månader, och på grund av de enorma humanitära behoven har lokala ministerier haft svårt att spåra sjukdomsspridningen.


Foto: Alex Yallop/ Oxfam

Under tiden säljer världen mer för att beväpna den saudiarabiska militären än vad man spenderar på humanitära insatser i Jemen. År 2016 spenderade Saudiarabien 2,979 miljarder dollar på vapenöverföringar från världens största vapenexportörer. Från och med den här månaden hade flera av dessa regeringar givit ungefär 620 miljoner av summan om 2,1 miljarder dollar som FN efterlyste för stöd till Jemen. - Det är skandalöst att värdet av vapenförsäljningen är nästan fem gånger högre än den humanitära insatsen, säger Byanyima.

Jun 21, 2017
Jun
21
2017

Missa inte Oxfam i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby finns Oxfam på plats för att diskutera miljöpolitik och ekonomisk ojämlikhet.

Välkommen!


Foto: Region Gotland

Debatt om ekonomisk ojämlikhet

Världens åtta rikaste äger lika mycket som den fattigaste hälften och den rikaste procenten i världen äger mer än de övriga 99. Är det ett problem och vad kan i så fall göras åt det?

Under måndagen anordnar Oxfam en debatt med representanter från politiska ungdomsförbund.

Evenemangsinfo
Politiska perspektiv på ekonomisk ojämlikhet
Datum: 3 juli
Tid: 14-14.55
Plats: Syregården, Södra Kyrkogatan 6, Visby

Rikaste 10% skyldiga till hälften av världens växthusgasutsläpp

Den fattigaste halvan av jordens befolkning, som drabbas hårdast av klimatförändringarna, står endast för en tiondel av växthusgasutsläppen. Trots att vi i Sverige blir mer miljömedvetna ser man ingen större minskning av våra konsumtionsutsläpp. Krävs officiella mål och styrmedel?

På tisdagen bjuder Oxfam in till en diskussion om behovet av politiska åtgärder för att få ner konsumtionsutsläppen. Medverkande är David Andersson, forskare på Chalmers och författare till avhandlingen Perspectives on Low Carbon Lifestyles som visar att miljömedvetenhet inte påverkar utsläppen i särskilt hög grad, klimatforskaren Kevin Anderson och Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

Evenemangsinfo
Miljömedvetenhet räcker inte- Behövs mål för konsumtionsutsläpp?
Datum: 4 juli
Tid: 13-13.55
Plats: Syregården, Södra Kyrkogatan 6, Visby

Klicka på länkarna nedan för att komma till Oxfams Facebookevenemang 

Politiska perspektiv på ekonomisk ojämlikhet 
Miljömedvetenhet räcker inte- Behövs mål för konsumtionsutsläpp?

Jun 20, 2017
Jun
20
2017

Europeiska migrationspolicys håller familjer separerade

Människor på flykt marginaliseras och bemöts av fientlighet från politiska aktörer och medier medan ansvarsfördelningen från regeringar brister.

65.6 miljoner människor befinner sig på flykt


Foto: Pablo Tosco/ Oxfam

65.6 miljoner människor befinner sig på flykt. Aldrig tidigare har så höga siffror uppmätts. I tid med internationella flyktingdagen den 20 juni 2017 släpper Oxfam en rapport om flyktingars möjligheter för familjeåterförening.

Under 2015 korsade nästan en miljon människor Egeiska havet efter att ha flytt sina hem. Bristen på säkra vägar har resulterat i att tusentals människor tvingats göra farliga resor för att återförenas med sina familjemedlemmar, vilket gjort dem än mer utsatta för att exploateras av smugglare och människohandel. 

Den europeiska migrationspolitik som införts för att förhindra olaglig migration till Europa gör att familjer med stor sannolikhet kommer att separeras och få svårt att återförenas. Många som i Grekland förblir separerade från familjemedlemmar som befinner sig i andra EU-länder, blir alltmer desperata efter att få återförenas med dem. De flesta har varit strandade i Grekland i över ett år, medan de försöker hitta rätt i systemen för asyl och familjeåterförening. 

Oxfams nya rapport identifierar effekterna av den europeiska migrationspolitiken om familjeförening och hälsan hos de människor som är strandsatta i Grekland. I rapporten uppmanas regeringarna i Grekland och andra EU-medlemsstater att beskydda rätten till ett liv med sin familj för flyktingar och andra som ansöker om internationellt skydd.

Oxfam arbetar aktivt för att ge stöd åt människor på flykt. Bland annat hjälper vi nyanlända migranter som tagit sig till Europa i Italien, Grekland och på Balkan. 

Jun 13, 2017
Jun
13
2017

Skatteflykt påverkar oss alla

Europeiska parlamentet missar ännu en chans att ta meningsfulla åtgärder för skattetransparens.

Vid en avgörande omröstning igår har två utskott i Europaparlamentet gett upp en ännu en chans att vidta meningsfulla åtgärder för skatteinsyn. Den lagstiftning som godkändes igår, kallad ”land för land"-rapportering, kräver att de största företagen offentliggör sina intäkter och skatter i alla länder där de är verksamma. Den innehåller emellertid en skyddsklausul som tillåter stora företag att behålla information om de menar att publikationen är skadlig för deras verksamhet.

- Bara om vi vet var de största företagen gör sina vinster och hur mycket skatt de betalar i alla länder som de arbetar i, kan medborgare hålla dem ansvariga. Detsamma gäller för att se till att regeringarna inte tillåter skattesmitning. Oxfam uppmanar parlamentsledamöterna att stödja verklig skattetransparens vid den kommande omröstningen på parlamentets plenarsammanträde och återställa de europeiska medborgarnas förtroende för skattesystemen, säger Aurore Chardonnet, Oxfams politiska rådgivare i skattefrågor.

I mars 2017 publicerade Oxfam rapporten "Opening the Vaults" där de offentliga data från ”land för land”-rapportering analyserades på djupet för första gången. Rapporten visar att några av Europas största banker redovisar vinster i skatteparadis som ligger långt ifrån proportionerna till den verkliga ekonomiska aktiviteten som förekommer där. Oxfam bedriver aktivt kampanjarbete för insyn i skatter, då skattepolitiken i Europa påverkar länder runt om i världen, både rika och fattiga. Företag måste betala sin rättvisa andel skatt så att regeringar kan tillhandahålla grundläggande tjänster som vård och utbildning.

Över 350 000 EU-medborgare har skrivit under ett upprop lett av Oxfam, som kräver åtgärder från sina respektive regeringar för att företag offentligt ska uppge var de bedriver sin verksamhet och var de betalar sina skatter.

Sidor