Nyheter

Jan 20, 2020
Jan
20
2020

Kvinnors obetalda arbete värt 100 biljoner kronor

Idag släpper vi vår nya ojämlikhetsrapport inför Världsekonomiskt forum i Davos. 

Det ekonomiska värdet av kvinnors obetalda hushålls- och omsorgsarbete uppgår till minst 10,8 biljoner dollar eller cirka 100 000 miljarder kronor per år. Det är tre gånger mer än den globala tech-industrin. Detta visar en rapport som vi släpper idag inför Världsekonomiskt forum i Davos. Kvinnors obetalda arbete subventionerar den övriga ekonomin och koncentrationen av rikedom.

 
Arlene från Filippinerna är en av de miljontals kvinnor som tvingas ägna hela sina dagar åt lönearbete och sedan omsorgsarbete.

Kvinnor lägger 12,5 miljarder timmar på obetalt hushålls- och omsorgsarbete varje dag. Detta gör att regeringar och företag kommer undan att investera mer i offentliga tjänster som vård och utbildning. För att ojämlikheten och ojämställdheten ska minska behöver regeringar satsa på att ta ut rättvis skatt och satsa mer på offentlig sektor och infrastruktur”, säger Johan Pettersson, generalsekreterare för Oxfam Sverige.

Kvinnor står för över tre fjärdedelar av allt obetalt omsorgsarbete. Belastningen tvingar många att arbeta mindre på sina betalda jobb eller helt sluta lönearbeta. Över 42 procent av kvinnor utanför arbetsmarknaden uppger att de inte kan lönearbeta på grund av omsorgsarbete i sitt hushåll, jämfört med bara sex procent bland män.

Oxfams rapport ‘Time to Care’ visar hur våra globala ekonomiska system förhindrar ekonomisk jämlikhet och jämställdhet mellan könen- ett system som tillåter en välbärgad elit att samla på sig stora förmögenheter på bekostnad av vanliga människor och särskilt fattiga kvinnor och flickor. Rapporten visar att:

Kvinnor och flickor lägger 12,5 miljarder timmar på obetalt omsorgsarbete, som att ta hand om barn och gamla, laga mat och utföra hushållssysslor, varje dag -   ett arbete vars ekonomiska värde uppgår till åtminstone 10,8 biljoner dollar om året, mer än tre gånger mer än den globala tech-industrin.

Om den rikaste procenten betalade en halv procent mer i skatt på sina förmögenheter de kommande tio åren hade det kunnat bekosta 117 miljoner jobb inom välfärdssektorn.
De 22 rikaste männen i världen äger mer än alla kvinnor i Afrika tillsammans.

Världens 2153 dollarmiljardärer äger mer än de 4,6 miljarder människor som utgör 60 procent av jordens befolkning. 
Pressen som ligger på omsorgsarbetarna, både de betalda och obetalda, förväntas öka under det kommande decenniet till följd av att den globala populationens växer och blir äldre. Uppskattningsvis kommer 2,3 miljarder människor vara i behov av vård vid år 2030 - en ökning med 200 miljoner personer sedan 2015. Klimatkrisen kan förvärra vårdkrisen - år 2025 kommer 2,4 miljarder människor leva i områden utan tillräcklig tillgång till vatten vilket resulterar i att många kvinnor och flickor behöver gå längre för att hämta det. 

Oxfams rapport visar att regeringar beskattar de rikaste individerna och företagen för lågt och går miste om intäkter som kan hjälpa till att lätta på kvinnors vårdansvar och ta itu med fattigdom och ojämlikhet.

Regeringar underfinansierar viktiga offentliga tjänster och infrastruktur som kan bidra till att minska kvinnors och flickors arbetsbelastning. Exempelvis kan investeringar i vatten och sanitet, el, barnomsorg och sjukvård frigöra kvinnors tid och förbättra deras livskvalitet. Till exempel skulle kvinnor i delar av Zimbabwe spara upp till fyra timmar om dagen om de fick bättre tillgång till vatten.

Regeringar måste de agera för att få stopp på ojämlikhetskrisen. Rättvis skatt och investeringar i välfärden är nyckeln till att minska den ekonomiska ojämlikheten som drabbar kvinnor i fattigdom.

Dec 12, 2019
Dec
12
2019

Israeliska styrkor förstörde Sidafinansierat biståndsprojekt

Israeliska militärstyrkor förstörde den 9 december en vattenreservoar som byggts av Oxfam i det palestinska samhället Einnoun på ockuperade västbanken. Vattenreservoaren var värd över 550 000 kr och försåg över tusen personer med vatten.

 

Det rivna vattentornet försåg 200 familjer (1200 personer) med vatten.

- Vi hade stora förhoppningar för reservoaren eftersom den var tänkt att lösa vattenbristen. Med otillräcklig vattenförsörjning kommer jordbrukssjukdomar att spridas, produktionen försämras och jordbrukarna kommer att drabbas av stora förluster, säger Shadi och Wael Daraghmeh som bor i samhället och förlitat sig på vattenreservoaren som hjälper familjer att spara pengar på vattenräkningen, då den ger vatten till ett lägre pris än privata företag.

I samma område samma dag förstörde israeliska myndigheter en annan vattenbehållare (1000 kubikmeter) som användes som bevattningskälla för palestinska jordbrukare och som dricksvatten till fem palestinska herdesamhällen.

Under 2019 har det skett en dramatisk ökning av förstörelse av palestinska egendomar på Västbanken och i östra Jerusalem. Hittills i år har nästan 50 000 palestinier drabbats av att deras djurhus, vattensystem, jordbruksvägar och andra fastigheter förstörts.

 

Dec 12, 2019
Dec
12
2019

Oxfam medgrundare till ETI Sweden

Idag grundades ETI Sweden som ska arbeta för schysta villkor i världshandeln Oxfam Sverige är en av medgrundarna. 

 

Nu går svenska företag, fackförbund, civilsamhälle och offentliga aktörer samman för att främja goda arbetsvillkor i produktionsländer. Bildandet av ett svenskt Ethical Trading Initiative, ETI Sweden, innebär ett gemensamt krafttag för schysta villkor i världshandeln.

ETI-organisationer finns redan i Storbritannien, Norge och Danmark. Den svenska motsvarigheten satsar nu på att bli en motor för bättre arbetsvillkor genom breda samarbeten.

Sveriges import är helt beroende av produktion i högriskländer med osäkra arbetsvillkor och negativa sociala och miljömässiga fotavtryck. Arbetet med att säkra goda arbetsvillkor i komplexa globala leverantörsled går framåt i förstaled men längre bort i kedjan, där riskerna är som störst, finns varken spårbarhet eller transparens.

ETI Sweden öppnar för nya möjligheter till samarbete för aktörer inom Sverige och med övriga ETI-organisationer i andra länder. Genom kompetenshöjning och lokala projekt ska ETI Sweden bidra till schysta arbetsvillkor, minskad miljöförstöring och verka mot korruption. Medlemskapet är öppet för företag, civilsamhälle, fack och offentlig sektor. En av grundarna av ETI Sweden, Systembolaget, menar att de stora fördelarna är kraften att påverka.

ETI vänder sig inte bara till handelsföretag utan också till industri-, bygg- och energiföretag som även de ofta har stora utmaningar i sina globala underleverantörsled med oetisk och miljöförstörande utvinning och tillverkning i högriskländer.

- Spårbarheten och kunskapen om hur man förebygger och hanterar riskerna i leverantörsled är låg. Det handlar om utbredda människorättskränkningar och omfattande fattigdom. För att lösa detta måste olika aktörer arbeta tillsammans. Här kan civilsamhället bidra med expertis och lokala kontakter, säger Hanna Nelson, policyansvarig på Oxfam Sverige.


12 December 2019 hölls grundandemötet för ETI Sweden

Idag samlar ETI-organisationerna runt om i världen 350 medlemmar och når flera miljoner anställda och odlare. Föreningsfrihet är en av grundpelarna i ETI:s kod och arbete.

Grundande organisationer av ETI Sweden är: Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, LO, Oxfam Sverige, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Västtrafik.

Dec 6, 2019
Dec
6
2019

Flyktingar och migranter i Grekland nekas rättvis asylprocess

Människor som sökt skydd i Grekland nekas hjälp i asylprocessen, visar en rapport som Oxfam och Greek Council for Refugees släpper idag.

 


Ett barn sitter i ett tält i Morialägret på Lesbos, Grekland. Foto: Giorgos Moutafis/Oxfam

Den nya rapporten ‘No-rights zone visar en brist på information och jurister i EU:s överfulla ”hotspot”-läger på de grekiska öarna. Resultatet blir att människor är fast i lägren utan en chans till en rättvis asylprocess och riskerar att skickas tillbaka till platser där deras liv är i fara.

Nyligen tillkännagav Grekland en ny asyllag som tillåter att människor stängs in i slutna läger. Man tillkännagav också att hotspot-lägren kan komma att stängas och transformeras till fångläger under 2020, något som kommer att försvåra asylprocessen ytterligare. I praktiken kommer det också att göra det nästan omöjligt att överklaga ett negativt beslut på en asylansökan.

- Människor som flyr från krig, konflikt och förföljelse måste få återuppbygga sina liv i säkerhet och värdighet. Många som söker asyl har genomgått trauma och utöver det lämnas de att navigera komplicerade rättsliga förfaranden på egen hand. Utan korrekt information och stöd finns det en stor risk att människors berättigade asylansökningar avvisas och att de skickas tillbaka till livsfarliga omständigheter, säger Renata Rendón, chef för Oxfams arbete i Grekland.

För närvarande har bara en av fem asylsökande i Grekland tillgång till en advokat som utsetts av staten. På öarna är situationen värre. Bara två av 100 överklaganden får tillgång till gratis juridisk rådgivning.

För en vanlig person är det nästan omöjligt att förstå hur de komplicerade asylprocesserna i Grekland fungerar. Speciellt svårt är det för dem som inte förstår språket och hanterar svåra trauman.

Oxfam och GCR uppmanar den grekiska regeringen och EU att omedelbart se till att människor som söker skydd i Grekland har tillgång till advokater, tolkar och ett rättvist asylförfarande.

Dec 3, 2019
Dec
3
2019

Slutreplik "Ändra er hållning – lev upp till era löften"

Leif Jakobsson, statssekreterare på Finansdepartementet skriver i sin replik på vår debattartikel att Sverige röstar nej till förslaget om offentlig land-för-land-rapportering av princip. Skälet är att Sverige har hållningen att beslut om skattefrågor i EU bör tas i enhällighet, skriver Robert Höglund, kommunikationschef och Hanna Nelson, policyansvarig på Oxfam Sverige.

 


Foto: Pressbild, Aftonbladet

Men detta förslag har inget med skatter att göra. Förslaget skulle göra att multinationella företag tvingas redovisa var de gör sina vinster och var de betalar skatt. Det är ett förslag som syftar till ökad transparens och öppenhet, inte att införa nya skatter, förändra skattebaser, skattesatser eller skattejurisdiktioner.

Regeringen förklarar i Sveriges radio att man inte tagit ställning till själva förslaget utan bara till vilken legal grund det behandlas på. Samtidigt vet man att förslaget inte skulle ha en chans att gå igenom ifall det krävdes ett enhälligt beslut bland alla EU:s länder.

Inom EU finns skatteparadis som tjänar mycket på att företag flyttar sina vinster dit och inte är intresserade av ökad öppenhet. Under tiden kan den omfattande skatteflykten fortgå.

Eftersom det är en liten grupp länder som blockerar förslaget är Sveriges motstånd avgörande. Skulle Sverige byta sida skulle man kunna vara tungan på vågen och få igenom förslaget. Detta skulle i sin tur kunna leda till minskad skatteflykt och ökade skatteintäkter både för Sverige och för de fattiga länder som behöver skatteintäkter för att kunna lyfta sin befolkning ur fattigdom.

Sverige har dessutom varit med och röstat igenom förslag om offentlig land-för-land-rapportering för banker och företag inom utvinningsindustrin, då utan att hänvisa till att det skulle vara en skattefråga. Striden om offentlig land-för-land-rapportering är inte över än utan frågan kommer att tas upp i EU igen. Vi hoppas att regeringen ändrar sin hållning, lever upp till löftena om stoppad skatteflykt och röstar ja till förslaget nästa gång det tas upp.

Texten publicerades i Aftonbladet 2/12 2019

Sidor