Nyheter

Mar 25, 2019
Mar
25
2019

Slutreplik: ”Stopp för skatteflykt kan lyfta fattiga”

Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige, skriver i en slutreplik i Svenska Dagbladet om skatteparadis att bolagsskatten är en betydande inkomstkälla för fattigare länder.

 


Foto: Pressbild, Markus Schreiber/AP

"Niclas Virin skriver i sin replik på vår artikel att bolagsbeskattning är meningslös och att Oxfam borde ägna sig åt något mer effektivt än att ta sig an skatteflykt för att bekämpa fattigdom.

Det stämmer att bolagsskatt är en relativt liten skatt för länder som Sverige, men för låginkomstländer är bolagsskatt en betydande intäktskälla och uppgår till i genomsnitt 15 procent av skatteintäkterna. Både IMF och OECD har slagit fast att företagsskatter är en mycket viktig inkomstkälla för låginkomstländer samt att dessa är extra sårbara och drabbade av skatteflykt.

Vi är eniga med Niclas Virin om att minskad skatteflykt inte kommer utrota fattigdomen, mycket mer än så behövs. Men samtidigt är de 100 miljarder dollar som utvecklingsländer uppskattas gå miste om årligen på grund av skatteflykt en enorm summa. Den är större än hela EU:s och alla EU-länders samlade bistånd och motsvarar två tredjedelar av allt bistånd i hela världen. Ett stopp för skatteflykt och ökad transparens kring företags intäkter och skatteinbetalningar ger låginkomstländer kraftigt ökade möjligheter att lyfta sin egen befolkning ur fattigdom.

Förutom att ge nödvändiga intäkter till inte minst låginkomstländer så behövs även bolagsskatten som spärr i skattesystemet. Med en låg eller obefintlig bolagsskatt kommer rika privatpersoner använda skalbolag för att betala mindre skatt på sina inkomster, något som riskerar flytta hela skattesystemet ner i en negativ nedåtspiral. Faktum är att en av anledningarna till att bolagsskatten först introducerades för cirka hundra år sedan var att stoppa just den typen av skatteplanering. Bolagsskatt är också en progressiv skatt som minskar ojämlikheten och flyttar pengar från aktieägare till statskassan som kan användas till offentliga tjänster som sjukvård och skola.

Det globala skattesystemet är idag oerhört komplext och vi delar Virins åsikt om att det behöver förenklas. Det är dock inget argument för avskaffad bolagsskatt eller för att nedprioritera det viktiga arbetet mot skatteflykt."

Mar 25, 2019
Mar
25
2019

Debatt: ”EU måste göra mer mot skatteparadisen”

Igår presenterade EU sin uppdaterade lista på skatteparadis. Tyvärr är några av de värsta skatteparadisen som Panama och Jersey inte med på listan.

För att listan ska kunna behålla sin trovärdighet behöver skarpare kriterier införas, skriver Robert Höglund, kommunikationschef Oxfam Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, 13 mars 2019.


Foto: Pressbild, Markus Schreiber/AP

"Skatteflykt fortsätter att vara en av de strukturella orsakerna som håller kvar människor i fattigdom. Skatteflykten drabbar såväl rika som fattiga men konsekvenserna är allvarligast i utvecklingsländer då de i många fall redan saknar de resurser som behövs för att lyfta sina medborgare ur fattigdom. Utvecklingsländer förlorar minst 100 miljarder dollar per år på grund av företags skatteflykt. Pengar som kunde använts till fattigdomsbekämpande tjänster som fri sjukvård och utbildning.

En av de främsta anledningarna till att skatteflykten kan fortsätta på denna skala är skatteparadisen. Genom att bidra till att svälta länder på intäkter som behövs för att finansiera utbildning, sjukvård och jobbskapande förvärrar skatteparadisen fattigdom och ojämlikhet runt om i världen. Enligt en uppskattning av ekonomen Gabriel Zucman flyttas nära 40 procent av multinationella bolags vinster från det land det genererats i till skatteparadis.

EU har publicerat en årlig uppdatering av sin lista över skatteparadis. Listan tillkom för att få länder som underlättar skatteflykt att reformeras och är uppdelad i en svart och en grå del. Tyvärr har man valt att helt plocka bort några av de värsta skatteparadisen som Panama och Jersey från listan, detta trots att reformerna dessa länder gjort inte kommer stoppa skatteflykten. För att listan ska kunna behålla sin trovärdighet behöver skarpare kriterier införas där EU bland annat tittar på var skatteflykt faktiskt förekommer och inte bara på hur länder uppfyller formella kriterier.

EU:s lista var ett framsteg i arbetet mot skatteflykt men redan från början exkluderade man alla EU-länder per definition. Detta trots att fem EU-länder bör klassas som skatteparadis; Malta och Cypern, Irland, Nederländerna och Luxemburg. De tre sistnämnda tog tillsammans tog emot 210 miljarder dollar i vinster som flyttats från andra länder enbart under 2015.

Det finns tecken på att företag har börjat flytta pengar från de ”klassiska” skatteparadisen i exempelvis Västindien till EU-länder i takt med att kraven ökar på de förstnämnda. EU måste få ordning på skatteflykten inom unionen, dels för sin trovärdighet men också av moraliska skäl. När rika storföretag tillåts fortsätta med upplägg som tillåter dem att fly från skatt tappar hela systemet trovärdighet hos vanliga medborgare som är de som får betala notan.

EU bör också införa lagstiftning om offentlig land-för-land rapportering. Det innebär att multinationella bolag tvingas redovisa intäkter, vinster och skatteinbetalningar för alla länder de verkar i. Utan en sådan är det svårt att ställa företag som flyr undan rättmätig skatt till svars vilket är en mycket viktig del i kampen mot skatteflykt, inte minst för utvecklingsländer.

Sverige har en viktig roll att spela i EU och bör driva på åtgärder mot skatteflykten inom unionen, för en svartlista med skarpare kriterier och för regler för offentlig land-för-land rapportering. Att få stopp på skatteparadisen och skatteflykten är mycket viktiga milstolpar i kampen för att lyfta utsatta människor i fattigdomen, rädda liv och minska ojämlikheten."

Mar 25, 2019
Mar
25
2019

Ökända skatteparadis slipper undan EU:s svartlista

Europeiska finansministrar ser ut att undvika att svartlista nio av världens värsta skatteparadis när de publicerar sin första granskning av EU:s svartlista över skatteparadis.

 

Oxfams nya rapport ‘Off the Hook’ visar att EU sannolikt kommer stryka Bahamas, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Guernsey, Hong Kong, Isle of Man, Jersey och Panama ifrån svartlistan. Några av dessa länder stod i centrum i den senaste tidens skatteskandaler som uppdagades i Paradisläckan och Panamadokumenten. Rapporten visar också att EU-länderna Cypern, Irland, Luxemburg, Malta och Nederländerna hade svartlistats om EU:s medlemsstater inte automatiskt sluppit undan.

Multinationella företag flyttade 600 miljarder dollar (526 miljarder euro) i vinster till skatteparadis under 2015, varav en tredjedel gick till skatteparadis i EU. Detta berövar både rika och fattiga länder på de pengar de behöver för att investera i fattigdoms- och ojämlikhetsbegränsande offentliga tjänster som till exempel vård och utbildning. Kvinnor och flickor är de som drabbas hårdast när regeringar skär ner på sådana investeringar.

”EU var modiga nog att etablera svartlistan över skatteparadis för att sätta stopp för skatteflykten. Men det verkar som om de tappat modet. Europeiska regeringar verkar vitmåla några av världens värsta skatteparadis.” EU publicerade svartlistan över skatteparadis i december 2017. Nu finns där fem små önationer, medan 63 länder som lovat att reformera sina skattepolicys hamnade på en ”grå lista,” däger Oxfams skatterådgivare och rapportens författare, Johan Langerock.

Oxfams analys visar dock att 18 av dessa länder bör svartlistas då de inte reformerats tillräckligt. Oxfam uppmanar EU:s regeringar att stärka sina svartlistekriterier, att säkerställa att granskningsprocessen är fri från politisk inverkan och se till att de ”grålistade” länderna reformerar sina skattesystem. 

Mar 20, 2019
Mar
20
2019

Tusentals liv fortfarande hotade efter cyklonen Idai

Oxfam planerar nå minst 500 000 drabbade i Malawi, Mocambique och Zimbabwe.

 


Foto: AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

Cyklonen Idai som dragit in över Malawi, Mocambique och Zimbabwe har lämnat ett spår av död, förstörelse och hemlöshet efter sig. Man befarar att dödssiffran kan vara så hög som 1000: hundratals personer är fortfarande försvunna. Människor har blivit av med sina hem, åkrar, vägar och byggnader har totalförstörts och kostnaderna för skadorna kommer förmodligen uppgå till flera miljoner dollar.

SWISHA till 90 037 24 för att hjälpa de drabbade. Skriv Cyklon som meddelande. 

Oxfams preliminära mål är att nå ut till minst 500 000 personer med hjälp. Oxfam kommer samarbeta med andra internationella organisationer och lokala partners för att hjälpa de som drabbats av cyklonen Idai. Fokus kommer att ligga på att förse de drabbade med rent vatten, mat och sanitetsanordningar så som toaletter och hygienartiklar.

Antalet drabbade beräknas till 2 miljoner människor, en siffra som sannolikt kommer stiga. Vägar och broar har på vissa ställen totalförstörts vilket gjort det svårt att nå fram med hjälp till drabbade områden.

Oxfams landschefer i Mocambique, Malawi och Zimbabwe berättar alla om desperation bland de drabbade. Förödelsen är omfattande och människors grödor och försörjningsmöjligheter på många håll utslagna. 

Rotafina Donco från Mocambique säger att människor vars hem svämmats över nu befinner sig i transitläger och inte har ätit på flera dagar. Hon berättar att människor sitter uppkrupna i träd eller klamrar sig fast på bergsväggar där de fortfarande väntar på att räddas. ”Matpriserna stiger snabbt,” säger hon.

John Makina, landschef i Malawi säger att vissa samhällen bara kan nås med helikopter eller båt. "Latriner och avloppssystem har svepts bort eller förstörts. Människor måste uträtta sina behov i buskarna — det kommer att leda till svåra vattenburna sjukdomar.”

Cyklonen drog in med vindstyrkor på 170 km/h och kraftiga regn drabbade staden Beira i Mocambique som nu till 90 % ligger under vatten. Alla kommunikationer är avskurna.
I Zimbabwe, har över 80 dödsfall officiellt registrerats och hundratals människor saknas fortfarande. Vägar är oframkomliga och räddningshelikoptrar kan inte lyfta på grund av det dåliga vädret.

Fredrick Kupfambamhandu, leder Oxfams vatten- och sanitetsteam  i Zimbabwe säger:
"Att fastställa omfattningen av skador har varit svårt eftersom området bara är tillgängligt via luftvägen just nu. Vägnätet skadades allvarligt. Zimbabwes arméstyrkor lyckades bara nå fram till drabbade områden till fots idag."

Netsai Shambira, Oxfams regionala koordinator för kvinnors rättigheter och genus, säger:
"Vi genomför en snabb genusanalys för att anpassa våra insatser, eftersom kvinnor och barn drabbas hårdast när katastrofer som den här inträffar.”

Vi kommer först och främst försöka säkerställa att människor får den livräddande akuthjälp de behöver, att de kan skydda sig ifrån vattenburna sjukdomar som kolera och får hjälp att bygga upp sina liv igen.

Feb 26, 2019
Feb
26
2019

Oxfam på Tempo Dokumentärfestival 2019

Film och samtal om den 40-åriga krisen i Västsahara. 

 

Oxfam och Tempo Dokumentärfestival samarbetar för att inspirera, påverka och öka kännedomen om viktiga frågor. Med hjälp av dokumentärfilm vill vi skapa ökad förståelse om vår värld, belysa samhällsproblem och skapa debatt och diskussion kring ämnen vi kanske inte hör så mycket om. Den 7 mars i år är vi med och presenterar filmen Hamada, vars tema är kopplat till vårt arbete mot fattigdom, med fokus på den bortglömda krisen i Västsahara. Filmen handlar om Sidahmed, Zaara och Taher som bor i ett flyktingläger mitt i den steniga Saharaöknen, långt ifrån sitt hemland. Övergivna och isolerade från omvärlden har sahrawifolket bott här i över 40 år, ända sedan Marocko drev dem ut ur Västsahara. Läs mer om och köp biljetter till evenemanget i Stockholm här och här.

Västsahara- en bortglömd kris

Sedan Marocko drev dem ut Västsahara 1975 har sahrawifolket fört en fruktlös självständighetskamp som inte fått mycket uppmärksamhet internationellt. I över 40 år har de nu bott i stora flyktingläger mitt i den steniga Saharaöknen, vid den algeriska gränsen, avskilda av minfält och en tusen kilometer lång marockansk defensivvägg.

Klimatet i området är extremt, med temperaturer upp till 55 grader C i juli och augusti. Människor i lägren har väldigt begränsad tillgång till mat, vatten, vård, bostäder och utbildning. På grund av att flyktinglägren ligger så isolerade och avskilt finns nästan inga jobb att hitta. Därför är flyktingarna starkt beroende av internationell nödhjälp.

40 år i öknen 

Den utdragna krisen i Västsahara har pågått i 40 år. World Food Program har distribuerat nästan exakt samma paket med torkad mat sedan 1986 och sahrawifolket har påverkats av bristen på en varierad kost. Många barn och kvinnor i lägren lider av akut undernäring. Hälsoproblem som högt blodtryck, diabetes, blodbrist och tillväxtproblem är också vanligt förekommande.

Det finns inget kranvattensystem i flyktinglägren. Vattnet förvaras i stora tankar som gör stora mängder av vattnet odrickbart.

Oxfam i Västsahara

Ordet flyktingar för ofta tankarna till en temporär situation. Men sahrawifolket har levt i flyktingläger i Algeriet i över 40 år. Barn föds och växer upp där.

Oxfam har stöttat sahrawifolket sedan de flydde 1975. Idag samarbetar vi med flera lokala partners och för att bland annat distribuera färsk mat så som potatis, tomater och lök i flyktinglägren, ett välbehövligt tillskott till World Food Programs matpaket.

Att leverera mat till flyktinglägren i Saharaöknen är en sak, att förvara mat på rätt sätt en annan. 2014 byggde Oxfam ett nytt matleverans-center där maten håller sig fräsch längre och som säkerställer en korrekt och mer praktisk matdistribution.


Kadiha Abdelfatah Mohamed bor i ett av sahrawifolkets flyktingläger i södra Algeriet. Mitt i öknen hade hon svårt att få tag på foder till sina getter. Men ett Oxfamprojekt i innovativ odlingsteknik kan hon nu odla färskt foder själv. Foto: Tineke D'haese

Frustrationen bland ungdomar i lägret växer då de går en framtid utan stora möjligheter till mötes. Oxfam samarbetar därför med den sahrawiska ungdomsorganisationen NOVA för att främja icke-våld bland ungdomar. Sahrawfolket har alltid använt en icke-våldsam inställning för att upprätthålla sina rättigheter, och tillsammans med NOVA vill vi skapa bättre möjligheter för ungdomar, så att de kan ta kontroll över sina liv och sin framtid och göra sina röster hörda i världen.

Oxfam stöttar också ungdomar i lägret att få igenom sina egna projekt. Tack vare detta har man bland annat startat en körskola för kvinnor, byggt en lekplats för barn och ett internetcafé där man också kan få lära sig att använda en dator.

Oxfam fortsätter att arbeta för det internationella erkännandet av konflikten och om den allvarliga humanitära situationen i sahrawifolkets flyktingläger.

Sidor