Nyheter

Mar 2, 2020
Mar
2
2020

Vill ni boka Oxfams experter till Almedalen 2020?

Oxfam Sverige har sakkunniga inom en rad olika ämnen, bland annat fattigdomsbekämpning, ojämlikhet, klimat, konsumtionsmål, internationella skattefrågor, företagssamarbeten för hållbarhet, humanitära insatser och mänskliga rättigheter.

 

Vi kommer att ha tre personer på plats i Visby under politikerveckan 2020. Är ni intresserade av att ha med någon av våra medarbetare på ert seminarium eller i en debatt under dessa dagar, kontakta Robert Höglund på robert.hoglund@oxfam.se eller 072 249 88 22

Oxfams personer på plats under Almedalsveckan 2020:

  • Caroline von Uexküll, Strategic Partnership Manager
  • Hanna Nelson, policyansvarig
  • Robert Höglund, kommunikationschef och talesperson på Oxfam Sverige.

Vi ser fram emot att höras!

Feb 21, 2020
Feb
21
2020

Två Oxfammedarbetare dödade i attack i Syrien

Två döda och en skadad när Oxfams hjälparbetare attackerades av en än så länge oidentifierad beväpnad grupp.

 

Det är med stor sorg Oxfam tog emot den tragiska nyheten att två av våra medarbetare, Wissam Hazim och Adel Al-Halabi miste sina liv den 19 februari när deras fordon attackerades i Dar’a provinsen i södra Syrien. Ibrahim Muhamad, en av Oxfams volontärer, skadades också i attacken men har fått vård och kunnat lämna sjukhuset. Vid tidpunkten för attacken var alla tre i tjänst och arbetade med leverera nödhjälp till civila som drabbas av konflikten i Syrien.

Vi är förkrossade över förlusten och våra tankar går till deras familjer. Wissam Hazim hade jobbat för Oxfam sedan maj 2017 och Adel Al-Halabi sedan januari 2017, båda var syriska medborgare.

Förra året hjälpte Oxfam över 1,2 miljoner människor i Syrien att få tillgång till rent vatten, kontantbidrag och att skapa egna inkomster.

Feb 14, 2020
Feb
14
2020

Oxfam ska hjälpa de som drabbas av gräshoppsinvasion

Gräshopporna som skapat stor förödelse Kenya, Somalia och Etiopien har nu spridit sig till norra Uganda och hotar även Sudan och Sydsudan. Det finns också rapporter om svärmar i Tanzania.

 


Foto: Sven Torfinn / Oxfam

"Stämningen är panikartad och människor försöker få gräshopporna att försvinna”, säger Gezahegn Gebrehana, Oxfams landschef i Etiopien.

Den värsta gräshoppskrisen i Kenya på 70 år
Svärmarna växer och sprider sig och får man inte kontroll över insekterna kan deras framfart pågå ända fram i juni och skapa en förödande situation i redan hårt ansatta områden. 22,8 miljoner människor i de sex länderna lider redan av allvarlig matbrist på grund av ihållande perioder av torka, översvämningar och stormar.

Klimatkrisen förvärrar situationen
De ovanliga skiftningarna i vädret i området har resulterat i att gräshoppssvärmarna har kunnat växa sig extra stora genom att de livnärt sig på grödor som vanligtvis inte växer under den här perioden. Nu drar de fram över länder som redan drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter och lämnar efter sig förstörd betes- och odlingsmark.

”Vi är beroende av våra djur. Men finns det inget foder blir livet svårt för oss. Vi ber om hjälp och det är bråttom”, säger Mohammed Hassan Abdille som är jordbrukare i Bura Dhima i Tana River, Kenya.

Oxfam är på väg att tillsammans med partners hjälpa de som drabbas värst av gräshoppsinvasionen. Målet är att nå ut till 190 000 personer med kontantbidrag, djurfoder, fröer och hälsovård.

Feb 4, 2020
Feb
4
2020

Gräshoppsinvasion kan orsaka allvarlig matbrist

Den gräshoppssvärm som dragit in över Etiopien, Kenya och Somalia kan växa sig 500 gånger större inom ett halvår.

 


Foto: Sven Torfinn/ FAO

I regionerna som nu plågas av gräshopporna lider miljontals människor redan av allvarlig matbrist efter att ha drabbats av svår torka och översvämningar.

- 25,5 miljoner människor i Burundi, Etiopien, Kenya, Somalia, Sydsudan och Uganda lider redan av hunger och allvarlig undernäring, säger Lydia Zigomo, Oxfams regionchef på Afrikas horn och i Öst, - och Centralafrika.

En svärm kan bestå av upp till 150 miljoner gräshoppor per kvadratkilometer. En halv miljon gräshoppor väger tillsammans ungefär ett ton och äter ungefär lika mycket som 10 elefanter, 25 kameler eller 2500 personer varje dag. De kan också förstöra över 200 ton växtlighet per dag.

I Kenya har antalet gräshoppor ökat markant den senaste månaden och sprider sig nu i områden där tre miljoner människor det senaste året lidit av extrema nivåer av matbrist till följd av extremväder. Svärmarna har ödelagt betesmarker och kommer sannolikt att förstöra den kommande planteringssäsongen.

I Somalia har tio tusentals hektar land drabbats och svärmarna har lämnat efter sig ett spår av förstörda jordbruk.

Oxfam övervakar hur gräshopporna påverkar matsituationen tillsammans med lokala partnerorganisationer.

- Planen är att förse de värst drabbade med kontantbidrag och mathjälp, så att människor kan köpa mat till sig själva och foder till sina djur, säger Zigomo.

Jan 24, 2020
Jan
24
2020

Fyra fakta om ojämlikhet

Ojämlikheten har spårat ur: nu äger den rikaste procenten mer än dubbelt så mycket som 6,9 miljarder människor tillsammans. Oxfams nya rapport undersöker hur ojämlik världen är.

 

De stora klyftorna mellan rika och fattiga står i vägen för kampen mot fattigdomen. Men ojämlikheten är inte oundviklig. Foto: Eleanor Farmer/Oxfam

Varje år undersöker Oxfam hur världens förmögenheter är fördelade. Allt sammanställs i en rapport som i år fokuserar på kvinnors plats i den globala ekonomin.

Så här ser ojämlikheten ut

  1. Världens 2153 dollarmiljardärer, de flesta män, äger mer än 4,6 miljarder människor.
  2. Globalt äger män 50% mer än kvinnor.
  3. De rikaste 22 männen i världen äger mer än alla kvinnor i Afrika.
  4. Världens rikaste procent äger mer än två gånger så mycket som 6.9 miljarder människor.

Vi lever i en värld där extrem fattigdom existerar sida vid sida med gränslös rikedom. Högst upp i toppen på den ekonomiska pyramiden finns ett litet antal dollarmiljardärer, varav nio av tio är män, som äger enorma summor. Samtidigt lever nära hälften av jordens befolkning i fattigdom, dvs på under 5,5 dollar om dagen. Ungefär 735 miljoner människor beräknas leva i extrem fattigdom.

Men vad är det för fel med att människor är rika?

Vi är inte emot rikedom- vi är emot fattigdom, och de stora klyftorna mellan rika och fattiga står i vägen för fattigdomsbekämpningen. Därför uppmanar Oxfam regeringar runt om i världen att minska ojämlikheten genom att beskatta rika individer och företag rättvist och investera i välfärden så att människor har tillgång till rent vatten, sanitet, elektricitet, utbildning och omsorgstjänster för barn, sjuka och äldre.

Ta ställning mot ojämlikheten och var med och uppmana våra politiker att investera i viktiga offentliga tjänster, beskatta de rika rättvist och se till att alla har säkra jobb med anständiga löner. Det är dags att bekämpa ojämlikhet och besegra fattigdomen för gott.

Sidor