Nyheter

Sep 21, 2020
Sep
21
2020

Ny rapport: Extrem klimatojämlikhet

Världens rikaste procent släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning.

Vår nya rapport ”Confronting Carbon Inequality” bygger på forskning som utförts tillsammans med Stockholm Environment Institute och släpps i samband med att klimatfrågan ska diskuteras i FN:s generalförsamling.

I rapporten undersöks konsumtionsutsläpp från olika inkomstgrupper mellan 1990 och 2015 – 25 år under vilka utsläppen fördubblades. Rapporten visar att:

 • Den rikaste procenten i världen släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning.
 • Den rikaste procenten står för cirka 15 procent av de globala utsläppen.
 • Den rikaste procenten släpper ut mer koldioxid än alla EU-medborgare tillsammans.
 • Under den här perioden har den rikaste tio procenten förbrukat en tredjedel av den kvarvarande globala koldioxidbudgeten, jämfört med den fattigaste hälften av jordens befolkning som förbrukat 4%. Koldioxidbudgeten är den mängd koldioxid som kan släppas ut i atmosfären utan att orsaka att de globala temperaturerna stiger över 1,5°C - det mål som sattes i Parisavtalet för att undvika de allra värsta effekterna av klimatförändringarna.
 • De årliga utsläppen ökade med 60% mellan 1990 och 2015. De rikaste 5 procenten stod för över en tredjedel (37%) av den här ökningen. Den rikaste procentens utsläppsökningar var tre gånger högre än för den fattigaste 50 procenten.

Tim Gore, Chef för Oxfams klimatarbete och författare till rapporten säger:

”Den rika minoritetens överkonsumtion förvärrar klimatkrisen, men det är ungdomar och människor i fattigdom som drabbas av konsekvenserna. Den extrema klimatojämlikheten är en direkt konsekvens av att makthavare i flera decennier strävat efter en ojämlik och klimatskadlig ekonomisk tillväxt.”

En annan ny studie visar att den rikaste 10 procenten använder nästan hälften (45 procent) av all energi kopplad till landtransport och tre fjärdedelar av all energi kopplad till luftfart. Transport står för ungefär en fjärdedel av de globala utsläppen idag, medan stadsjeepar var den näst största anledningen till att de globala koldioxidutsläppen ökade mellan 2010 och 2018.

Samtidigt som ingen är immun inför klimatförändringarna är det människor som lever i fattigdom som drabbas hårdast. Under 2020 har klimatkrisen bidragit till cykloner i Bangladesh och Indien, en förödande gräshoppsinvasion i flera afrikanska länder samt bränder och värmeböljor i USA och Australien som saknar motstycke.

Om utsläppen inte minskar och utsläppsojämlikheten lämnas okontrollerad kommer koldioxidbudgeten för 1,5°C vara förbrukad till 2030. Klimatojämlikheten är så extrem att de rikaste 10 procenten skulle förbruka koldioxidbudgeten till 2033 även om alla andra utsläpp i hela världen minskades till noll.

Rapporten pekar också på behovet av att makthavare arbetar för att minska konsumtionsutsläppen. En stor del av de rikastes utsläpp kommer från importerad konsumtion som inte ingår i nationell utsläppsstatistik i landet de bor i.

“Sverige och andra länder behöver införa åtgärder och mål för att minska konsumtionsutsläppen, även de utsläpp som importeras från andra länder. Det är viktigt att regeringen och samarbetspartierna går vidare med arbetet att sätta mål för detta som utlovat”, säger Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige.

Enligt Oxfams rapport måste den rikaste tio procentens utsläpp bli tio gånger lägre till 2030 för att nå 1,5-gradermålet. Om de rikaste 10 procenten bara skulle minska sina utsläpp till genomsnittet för EU-medborgare skulle de globala utsläppen minska med cirka en fjärdedel.

För att hantera klimatkrisen måste makthavare angripa utsläppen som orsakas av världens rikaste individer och samtidigt stötta fattiga samhällen som drabbas av dess effekter.


Mer information:

 • Rapporten ”Confronting Carbon Inequality” samt forskningsrapporten författad av Stockholm Environment Institute som ligger till grund för Oxfams rapport finns tillgängliga här: https://oxfam.app.box.com/s/q36ywh37ppur8gl276zwe8goqr6utkej
 • Rapporterna redovisar enbart utsläpp av koldioxid, inte andra växthusgaser, vilket underskattar de totala utsläppen.
 • Den fattigaste hälften av jordens befolkning bestod i genomsnitt av ungefär 3,1 miljarder människor mellan 1990 och 2015. Cirka 630 miljoner människor ingick i de rikaste 10 procenten, ca. 310 miljoner personer i de rikaste 5 procenten och ca. 63 miljoner människor i den rikaste 1 procenten av jordens befolkning.
 • Ungefär hälften av utsläppen från den rikaste 10 procenten- personer med en nettoinkomst på över 38 000 dollar om året- var år 2015 kopplade till medborgare i USA och EU, och cirka en femtedel kom från medborgare i Kina och Indien. Över en tredjedel av utsläppen från den rikaste procenten - människor med en nettoinkomst på över 109 000 dollar om året - är kopplade till medborgare i USA, följt av medborgare i Mellanöstern och Kina.
 • Rapporten bygger på uppskattningar av konsumtionsutsläpp från fossila bränslen dvs. utsläpp som konsumeras inom landet inklusive utsläpp som ingår i import och exklusive utsläpp som ingår i export. Nationella konsumtionsutsläpp fördelades mellan enskilda hushåll baserat på de senaste datamängderna för inkomstfördelning och en funktionell relation mellan utsläpp och inkomst. Detta förutsätter, på grundval av flera studier, att utsläppen stiger i proportion till inkomsterna över ett minimiutsläppsgolv och fram till maximalt utsläppstak. Uppskattningar av utsläpp från nationella hushåll - för 117 länder från 1990 till 2015 - sorteras sedan i en global fördelning efter inkomst. Mer information om metoden finns i forskningsrapporten.
 • Idag måndag 21 september kl 12 presenteras rapporten av Oxfam Sverige på ett webbinarium. Anmälan sker via länk: https://www.eventbrite.com/e/extrem-klimatojamlikhet-hur-varldens-rikast...
 • Den 25 september diskuteras rapporten under New York Climate Week. Gäster är bland andra Ban Ki-moon. Anmälan sker via länk: https://oxf.am/32tHlUS
Sep 14, 2020
Sep
14
2020

Stödet till världens mest utsatta behövs nu

Oxfam skriver tillsammans med 40 andra organisationer om Sveriges ansvar att upprätthålla biståndsnivåerna till länder med utbredd fattigdom vars befolkning är de som drabbats hårdast under pandemin.

Foto: Fabeha Monir

Konsekvenserna av pandemin är stora i Sverige, men katastrofala för människor i länder med utbredd fattigdom. Sverige har möjlighet – och därmed ansvar - att stötta de som drabbas hårdast. Vi, 41 organisationer, ber dig att uppmana de folkvalda i riksdagen att hålla sina löften till världens mest utsatta.

Idag vet vi att covid-19 har utlöst den värsta ekonomiska krisen i modern tid, och att de som hade det sämst redan innan pandemin drabbas hårdast. Av 1,6 miljarder arbetare i den informella ekonomin stod många, från en dag till en annan, utan levebröd när samhällen stängdes ner. I Afrika söder om Sahara riskerar 426 barn att dö varje dag resten av året på grund av matbrist som förvärrats av pandemin. I ansträngda sjukvårdssystem blir vård till våldtagna flickor, mödravård och vaccin mot dödliga barnsjukdomar bortprioriterat.

Det här är krisåret då det enligt FN hade behövts fyra gånger mer internationellt bistånd i världen för att möta pandemins katastrofala konsekvenser för människor i fattigdom. Detta samtidigt som ekonomin går dåligt även i höginkomstländerna, vilket riskerar att leda till minskat internationellt stöd.

De ekonomiska behoven i Sverige är stora och de personliga tragedierna i pandemin många. Här finns samhällsproblem som kräver mer resurser. Dem måste vi klara av att ta oss an. Samtidigt är en värld med större ojämlikhet, mer hunger och konflikter en osäkrare värld för oss alla. Internationellt bistånd är inte ensamt lösningen, många olika resurser kommer att krävas för en hållbar återhämtning. Men bistånd är ett avgörande bidrag till att långsiktigt bygga upp samhällen med fungerande institutioner, tillgång till mat, utbildning och sjukvård.

Det finns de som vill ta från det internationella biståndet för att täcka ökade kostnader i Sverige. Ett sådant förslag har allvarliga problem. Det bryter mot riksdagens åtagande om biståndets nivå – ett löfte om att vi som ett av världens rikaste länder alltid ska kunna avsätta en hundradel till de som har det sämre. Om Sverige minskar sin insats är det stor risk att andra länder följer efter. Vi sätter i sådana fall en negativ trend som kommer att allvarligt hota världens möjligheter att bekämpa fattigdomen.

Ska vi inte göra tvärtom istället? Kan vi få blicka tillbaka på krisen och vara stolta över att vi orkade och förmådde hjälpa andra även när det blåste kallt? Att vi sa ”nu är det tufft för oss, men oändligt mycket svårare för andra”. Att vi visste att Sveriges internationella engagemang inspirerar och ökar hoppet om en hållbar framtid för alla efter coronakrisen.

Låt dina folkvalda som är tillbaka i riksdagen den här veckan veta att du är stolt över ett Sverige som inte lämnar de svagaste i sticket. Ett Sverige som fortsätter att vara en stark röst för en mer jämlik och hållbar värld.

Underskrifter, samordnade av CONCORD Sverige:

Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan

Jennifer Vidmo, generalsekreterare ActionAid Sverige

Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna

Martina Hibell, generalsekreterare Barnfonden

Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia

Miet Lammens, ordförande Emmaus Stockholm

Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen

Charlie Aronsson, tf kanslichef Fair Action

Hanna Dahlström, kanslichef FIAN Sverige

Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter

Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv

Joakim Molander, ordförande FUF – Föreningen för utvecklingsfrågor

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Jens Rosbäck, chef för den internationella avdelningen IOGT-NTO-rörelsen

Alexander Clemenson, generalsekreterare KFUM Sverige

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Klara Knapp, ordförande Latinamerikagrupperna

Judy McCallum, executive director Life & Peace Institute

Eva Nordenstam von Delwig, kommunikationschef Läkarmissionen

Anna Widoff, ordförande MeSheWe

Khalil Zeidan, ordförande Nordisk Hjälp

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Anna Wester, ordförande Palestinagrupperna i Sverige

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige

Niclas Lindgren, direktor PMU

Gerardo Lizano, verksamhetsansvarig Praktisk Solidaritet

Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL

Bengt Ekman, vik. generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Jan Strömdahl, ordförande Svenska Västsaharakommittén

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Malin Flemström, tf. vd The Hunger Project

Sofia Östmark, kanslichef Union to Union

Eva Åberg, verksamhetschef Vi-skogen

Peter Brune, generalsekreterare War Child Sweden

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid Sverige

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

Martin Uggla, ordförande Östgruppen

Sep 10, 2020
Sep
10
2020

Företag som tjänar på pandemin delar ut storvinster till aktieägare, medan människor förlorar sina jobb

I en ny rapport visar Oxfam att 32 företag som tjänat på covid-19 förvärrat de ekonomiska effekterna av pandemin genom att dela ut vinster till aktieägare istället för att säkra de anställdas jobb och säkerhet.

 

I Indien har hundratals arbetare på teplantager gått utan lön under pandemin samtidigt som några av landets största te-företag ökat sina vinster.

Foto: Roanna Rahman

Oxfams nya rapport Power, Profits and the Pandemic som publiceras i dag visar att 32 storföretag har dragit ekonomisk vinning av pandemin genom att prioritera aktieutdelningar framför att säkra sina anställdas jobb. Samtidigt väntas en halv miljard människor hamna i fattigdom i pandemins spår och 400 jobb har redan försvunnit globalt.

En av de som tjänat på pandemin är världens rikaste man, Amazons ägare Jeff Bezos, som personligen skulle kunna betala var och en av företagets 876 000 anställda en engångsbonus på 900 000 kronor i dag och fortfarande vara lika rik som han var i början av pandemin.

Listan på företag som skott sig på pandemin är lång. I Nigeria ska landets största cementföretag, Dangote Cement, ha avskedat över 3000 anställda medan företaget fortfarande förväntas betala 136% av vinsten till aktieägarna 2020. Och i Sydafrika betalade de tre största sjukvårdsföretagen i landet - Netcare, Mediclinic och Life Healthcare Group - ut svindlande 163% av sina vinster till aktieägarna genom utdelning och återköp av aktier.

Oxfam Internationals generalsekreterare, Chema Vera, kritiserar starkt att företag utnyttjar pandemin till egen ekonomisk vinning:

”Det är förkastligt att det finns företag som, mitt under en pandemi, betalar ut massiva summor till rika aktieägare när de tagit emot statliga räddningspaket avsedda för att skydda jobb”, säger Vera.

Oxfam uppmanar nu till en krishantering som prioriterar stöd till arbetare och småföretag, bland annat genom en covid-19-skatt på pandemivinster som ett sätt att omfördela resurser från de som tjänar på pandemin till de som bär bördan. Dessutom måste beslutsfattare skapa fler incitament och regleringar för hållbart företagande, bland annat genom att införa bindande regler för att förhindra företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter.

Sep 3, 2020
Sep
3
2020

Första coronafallet i flyktinglägret Moria

Oxfam finns på plats på Lesbos och arbetar med förebyggande åtgärder för att motverka ytterligare spridning.

Flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. Foto: Giorgos Moutafis.

Det första fallet av covid-19 har rapporterats från flyktinglägret Moria på ön Lesbos i Grekland. Personen det rör sig om fördes till sjukhus med ambulans efter symptom på smitta och testades sedan positivt för viruset. De svåra förhållandena i lägret gör att risken för smittspridning är extremt stor och Oxfam uppmanar därför Greklands regering att tillsammans med EU genast vidta åtgärder för att undvika att en hälsokris bryter ut i lägret.

Evelien van Roemburg är Oxfams kampanjchef för migrationsfrågor i Europa, och hon menar att det faktum att corona nu finns inne i Moria är en katastrof för de människor som är fast i lägret:

”Mer än 12 000 människor trängs på en yta anpassad för mindre än 3000 personer och tillgången till sanitära faciliteter är långtifrån tillräcklig. Upp till 160 personer tvingas dela på en smutsig toalett och i delar av lägret går det en vattenkran på 325 personer, som dessutom inte har tillgång till tvål. Om inte drastiska åtgärder genast vidtas kommer situationen i lägret att utvecklas till en hälsokris som riskerar att döda hundratals redan utsatta människor.”

För att skydda de boende i lägret vill Oxfam att de människor som är mest sårbara inför smittan omedelbart ska evakueras från Moria och att de 12 EU-stater som tidigare i år åtog sig att evakuera ensamkommande barn i lägret nu också ska infria det löftet.

“Greklands krisplan för att förhindra ett coronautbrott i landets flyktingläger är långtifrån tillfredsställande och fokuserar nästan uteslutande på att begränsa människors rörlighet och isolera dem från omvärlden. Det är en plan med reaktiva åtgärder, snarare än proaktiva. Vi har inte råd att vänta på ett massutbrott av corona i Moria utan nu måste alla i lägret testas och de som testas positivt för corona måste omedelbart isoleras och få adekvat vård”, detta säger Natalia-Rafaella Kafkoutsou, expert inom migrationslagstiftning på Greek Council for Refugees (GCR).

Aug 18, 2020
Aug
18
2020

Ny Oxfamrapport om negativa utsläpp

Negativa utsläpp behövs, men kan skada miljön och människor i fattigdom om de görs på fel sätt.

 

Idag publicerar Oxfam Sverige diskussionsrapporten Ta bort koldioxid nu – Hur kan företag och individer finansiera negativa utsläpp på ett säkert och effektivt sätt för att bidra till att lösa klimatkrisen?
Även om utsläppsminskningar är viktigast så spelar också negativa utsläpp en viktig roll för att världen ska undvika katastrofala klimatförändringar.Allt fler privatpersoner och företag vill nu göra sin del för att ta bort koldioxid ur atmosfären.

Det finns en rad tekniker tillgängliga idag för koldioxidinfångning och lagring och flera aktörer som säljer certifikat för negativa utsläpp har dykt upp på den svenska och nordiska marknaden. Men det råder stor oklarhet kring vilka tekniker som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv.

I rapporten granskas sex olika tekniker från vilka koldioxidinfångningscertifikat finns att köpa: Direkt infångning från luft, biokol, regenerativt jordbruk, påskyndad vittring, trädplantering samt lagring i byggnadsmaterial. Teknikerna granskas utifrån hur effektiva de är på att ta bort och lagra koldioxid, vilka sociala och miljömässiga risker de för med sig, hastighet, pris, och vilka positiva sidoeffekter de kan medföra.

Rapporten visar att alla tekniker kan brista i effektivitet och säkerhet och att det är genomförandet som är nyckelfaktorn för ett lyckat projekt för negativa utsläpp.

Vissa tekniker bär med sig stora miljömässiga och sociala risker. Exempelvis har trädplanteringsprojekt för koldioxidbindning lett till att människor i fattigdom tvingats lämna marker de tidigare brukat, vilket hotat deras matsäkerhet och möjlighet till försörjning. Andra projekt har orsakat skador på naturen, inneburit hot mot den biologiska mångfalden eller lett till vattenbrist. För människor i fattigdom kan projekt både leda till nytta, eller orsaka skada, beroende på hur de genomförs.

Rapportförfattaren Robert Höglund, chef för Oxfam Sveriges kommunikations- och policyteam, säger:
”Ingen metod för koldioxidinfångning och -lagring är alltid säker och hållbar utan varje projekt måste granskas var för sig. Det finns alltid en viss risk att projektet inte är effektivt eller att det till och med orsakar skada för människor och miljö om det inte utförs på rätt sätt. Det är otroligt viktigt att köpare inte glömmer att granska sociala och miljömässiga risker.”

Rapporten visar också att effekten av att köpa ett koldioxidcertifikat på 1 ton koldioxid kan variera mycket beroende på vilken teknik som används.

”Negativa utsläpp behövs, det finns dock en risk att företag kommunicerar att de är koldioxidneutrala utan att ta hänsyn till hur stabilt koldioxiden lagras eller hur snabbt den fångas in. Det finns också en risk att deras köp inte leder till så stora negativa utsläpp som de har betalat för”, säger Robert Höglund.

"Det är även viktigt att inte blanda ihop negativa utsläpp med åtaganden att minska utsläppen, företag och individer bör sätta ambitiösa mål för att minska sina egna utsläpp oavsett vad de gör för att ta bort koldioxid, säger" Höglund.


Översiktstabell ur rapporten

Mer information:
Rapporten har ett mikroperspektiv och granskar inte vilka de bästa lösningarna för att ta bort mycket stora volymer av koldioxid. Nya risker skapas när metoder skalas upp och det som är hållbart i liten skala kan bli ohållbart när det utförs på en mycket stor nivå.

Negativa utsläpp skiljer sig från traditionell klimatkompensation där den senare ofta handlar om att undvika att utsläpp sker medan negativa utsläpp handlar om att ta bort koldioxid ur atmosfären.

Oxfams diskussionsrapporter skrivs för att bidra till debatt och hämta in feedback i utvecklings- och humanitära frågor. De är "work in progress" dokument och är inte nödvändigtvis slutgiltiga publikationer eller reflekterar Oxfams policy positioner. Åsikter och rekommendationer som uttrycks är författarens och inte nödvändigtvis Oxfams. 

Den 26 augusti presenteras rapporten på ett webbinarium. Medverkar gör rapportförfattaren Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige, Nina Ekelund från Hagainitiativet samt Ola Hansen från Världsnaturfonden. Anmäl dig gärna genom att klicka här.

Sidor