Nyheter

Sep 16, 2021
Sep
16
2021

Mardrömmen att leva på flykt - Hör Omar & Salems berättelse från Jemen

Omar och Salem bor i ett flyktingläger i Jemen, där kriget har skapat en av världens mest omfattande humanitära katastrofer. FN varnar redan för att landet står inför en av historiens värsta hungerskriser och över fyra miljoner personer har hittills tvingats på flykt på grund av av konflikten. Över 24 miljoner av Jemens befolkning är i behov av humanitärt stöd, varav hälften är barn.

 

"Jag vill inte leva på den här platsen, jag vill bara återvända hem".

 

 

Det är hjärtskärande att höra Omar berätta om att hans största önskan är att få återvända hem. Han föddes samma år som kriget startade, det är allt han känner till. Att som barn tvingas leva på flykt, mitt i krigets Jemen, är fruktansvärt. Det är brist på rent vatten, mat, och människor lever med ständig ångest för att en väpnad attack ska inträffa mot deras flyktingläger.

Innan Omar och hans far Salem kom fram till flyktinglägret Alswidan i Marib så hade familjen redan tvingats flytta fyra gånger på grund av konflikten. Varje gång de tvingades fly fick dem lämna alla sina ägodelar och gå i dagar för att komma till en säker plats.

Under lång tid har det på grund av konflikten varit svårt för hjälporganisationer att nå fram med hjälp - men tack vare våra givare kan vi och våra partners vara på plats och hjälpa till. Vi ger framförallt människor tillgång till rent dricksvatten samt bygger toaletter och handtvättsstationer så människor kan sköta sin hygien. Det är även viktigt att arbeta långsiktigt och få i gång samhället igen, därför delar vi exempelvis ut kontantbidrag och ger stöd till människor som vill försöka skaffa sig en inkomst.

Situationen är allvarlig och du kan se till att fler personer får livräddande hjälp. Skänk en gåva för att stötta människor som lever i fattigdom och drabbas av kriser - klicka här!

 

OXFAM I JEMEN

-Människor som flytt undan missiler och kulor står inför en daglig kamp för att överlevna sjukdom och fattigdom. Jemeniter har lidit i sex långa år, det är dags för världen att säga stopp, det räcker nu. Fred är möjligt om regeringar sätter människoliv först, säger Muhsin Siddiquey, Oxfams landschef i Jemen.

Oxfam jobbat i Jemen i över 30 år och insatsen är för tillfället en av våra största. Vi är på plats för att förse människor med rent vatten, kontantbidrag och matkuponger. Vi ger också människor stöd i att hitta jobb och skapa en inkomst, till exempel med utbildning och stöd till små entreprenörer. Du kan läsa mer om vårt arbete i Jemen på vår hemsida.

Sep 16, 2021
Sep
16
2021

Mardrömmen att leva på flykt - Omar och Salem berättar om situationen i Jemen

 

 

"Jag vill inte leva på den här platsen, jag vill bara återvända hem".
 

Sep 15, 2021
Sep
15
2021

Arbetarna bakom italienska viner utsätts för människorättskränkningar

Arbetssituationen för vindruvsplockare i Italien präglas av missförhållanden och allvarliga risker för människorättskränkningar.

 

Sedan 2014 uppskattas över 1500 arbetare inom det italienska lantbruket ha avlidit på grund av sitt arbete. Foto: Andrea Cairone

Tvångsarbete, fattigdomslöner, skadliga arbetsförhållanden och osäkra anställningsvillkor är verkligheten för många arbetare i den italienska vindustrin. Det visar Oxfams nya rapport ”The Workers behind Sweden’s Italian Wine”, där Oxfam i samarbete med Systembolaget, har gjort en kartläggning och granskning av arbetsvillkoren för arbetarna bakom de italienska vinerna som säljs på Systembolaget.

Närmare 100 arbetare har intervjuats om deras arbetsvillkor och rättigheter på vingårdar i Toscana, Piemonte, Apulien och Sicilien – fyra regioner i Italien som levererar vin till den svenska marknaden via Systembolaget.

”Jag vågar inte lyfta arbetsrelaterade problem med min arbetsgivare av rädsla att straffas eller bli av med jobbet”, berättar en av arbetarna. ”Jag är inte fri att lämna mitt jobb eftersom jag måste återbetala skulden för resan till Europa,” säger en annan

Närmare hälften av de intervjuade är migrantarbetare från Östeuropa och Afrika. De har i vissa fall fått betala för att få sin anställning och är särskilt utsatta för risken att vara i händerna av illegala arbetsförmedlare, eller så kallade ”caporalato” som på egen hand bestämmer arbetstider och löner. Trots att caporalato systemet förbjöds 2016 lever det kvar på många håll i Italien. Det italienska fackförbundet Flai Cgil och forskningsinstitutet Osservatorio Placido Rizzotto definierar det som modernt slaveri.

I alla fyra regioner där Oxfam har undersökt arbetsvillkoren är låga löner vanligt förekommande, likaså övertid som i regel inte ersätts. En betydande del av både italienska arbetare och migrantarbetare har inte råd att täcka sina grundläggande behov på lönen som kan vara så låg som 2,50 euro per timme. För att överleva tvingas många har fler sysselsättningar eller arbeta övertid – i de fall sådan ersätts.

Osäkra anställningsvillkor är utbrett bland arbetarna. Många saknar skriftliga arbetskontrakt och står utan arbetsrättsligt skydd. De vågar inte framföra klagomål, ofta på grund av rädsla för att förlora sitt jobb eller bli utsatta för repressalier från arbetsgivaren. Det råder brist på kunskap om möjligheten att gå med i en fackförening och fruktan att bli straffad av arbetsgivaren om de ansluter är särskilt utbredd på Sicilien. 

Skadliga arbetsförhållande innebär att arbetare på vingårdar står inför en rad hälso- och säkerhetsrisker, inklusive muskel- och skelettsjukdomar, utmattning och giftiga ångor. Många av arbetarna som intervjuades uppgav att de saknar skyddsutrustning.

”Som rapporten belyser tvingas människor i fattigdom att sätta sina liv och sin hälsa på spel för vår vinkonsumtion. Genom samarbetet med Systembolaget har vi kunnat identifiera en liten del av den utbredda problematiken i Italien och runt om i världen: en systematisk exploatering och diskriminering av arbetare som befinner sig längst ut i leverantlörsleden inom den globala livsmedels- och dryckesindustrin. Tyvärr är det ofta människor som lever i fattigdom och utsatthet som betalar priset för hur vår globala handel ser ut idag”, säger Suzanne Standfast, Generalsekreterare på  Oxfam  Sverige.

Oxfam har i flera år granskat den globala livsmedelsindustrin och slagit larm om den systematiska exploateringen och diskrimineringen av arbetare. Miljontals arbetare som förser Sverige med produkter som ris, skaldjur, kaffe, te och vin har dessutom inte fått tillräckligt stöd för att klara pandemins effekter på hälsan och ekonomin. Till följd har de tvingats in i fördjupad fattigdom.

Som en av världens största inköpare av vin har Systembolaget tagit ett viktigt steg i valet att se över vilka risker och kränkningar av mänskliga rättigheter som kan förekomma i deras italienska leverantörsled. De har kommit en bra bit och är på rätt väg. Genom att agera på rapportens rekommendationer om hur de kan vidareutveckla sitt arbete för goda arbetsvillkor och efterlevnaden av mänskliga rättigheter har de stora möjligheter att göra skillnad.

”Vi hoppas att fler företag följer i Systembolagets spår – och att den sociala aspekten av hållbara leverantörsled får högre prioritet inom hela sektorn. Förändring krävs även på politisk nivå: Sveriges regering måste visa ledarskap och agera för en bindande lagstiftning som kräver att svenska och europeiska företag respekterar mänskliga rättigheter i sina leverantörskedjor”, säger Suzanne Standfast.

Även konsumenter har en betydelsefull roll och stor möjlighet att påverka genom att nyttja sitt konsumentinflytande. De kan informera sig om produktionsförhållanden, vara medvetna om vad de köper och sätta press på företag genom att ställa frågor och efterfråga varor som produceras under rättvisa förhållanden, utan lidande eller fattigdom.

Mer information:

Metod – Illustrative Human Rights Impact Assessment:

  • Mellan september 2019 och april 2021 har Oxfam genomfört en illustrativ Human Rights Impact Assessment (HRIA) – en konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter i Systembolagets leverantörsled. Undersökningen bygger på en metod utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt OECD:s vägledning för ansvarsfullt företagande.
  • Både generella arbetsvillkor i den italienska vinindustrin såväl som ett urval producenter och leverantörer till Systembolaget har undersökts. Intervjuer har genomförts med anställda på Systembolaget, deras underleverantörer och vinarbetare i Toscana, Piemonte, Apulien och Sicilien.
  • Oxfam arbetar även tillsammans med andra företag som Axfood och Coop för att granska och förbättra villkoren i deras leverantörsled.
  • Att förbättra arbetsförhållanden i de globala leverantörskedjorna är en del av Oxfams arbete för att bekämpa ojämlikhet och skapa varaktig förändring för människor i fattigdom.

Vinlandet Italien:

  • Italien är världens största vinproducent och vinexportör. Italienska viner står för 27 procent av Systembolagets försäljning av vin. Det är sedan många år det land som befolkningen i Sverige konsumerar mest vin från.
  • Risker för brister i arbetsvillkor i den italienska lantbrukssektorn är omfattande. Mellan 2014 och 2019 beräknas ungefär 1 500 arbetare inom lantbruket ha avlidit på grund av sitt arbete.
  • Antalet migranter som arbetar inom lantbrukssektorn i Italien har ökat med 90 procent de senaste tio åren och migranter är särskilt sårbara för brister i arbetsvillkor och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det finns tecken på att producenter exploaterar migranter för att sänka produktionskostnader och öka vinsten.

 

Webbinarium
Den 15 september presenterade vi innehållet i rapporten på ett webbinarium som sändes live på Facebook. Se reprisen här!

Jul 28, 2021
Jul
28
2021

Webbinarium: Hur ser villkoren ut för de italienska vinarbetarna?

 

Sedan 2014 uppskattas över 1500 arbetare inom det italienska lantbruket ha avlidit på grund av sitt arbete.

 

Webbarium: Hur ser villkoren ut för de italienska vinarbetarna? 

Datum: 15 september, 2021
Tid: 13.00 – 14.15
Språk: Engelska och italienska
Anmäl dig till seminariet här

Italien är inte bara världens största vinproducent och vinexportör utan även det land vi här i Sverige konsumerar mest vin från. Hur ser det ut för arbetarna bakom de italienska vinerna vi så gärna dricker? Oxfam har kartlagt och bedömt risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i Systembolagets leverantörsled i Italien (Human Rights Impact Assessment, HRIA).

Som en del av undersökningen har närmare 100 arbetare intervjuats om deras arbetsvillkor och arbetsförhållanden på vingårdar i Toscana, Piemonte, Apulien och Sicilien – fyra regioner i Italien som levererar vin till den svenska marknaden via Systembolaget.

Den 15 september publicerar vi rapporten The Workers Behind Sweden’s Italian Wine som ger en rad rekommendationer på åtgärder för att förebygga och minska risken för människorättskränkningar bland arbetare på italienska vingårdar. 

På webbinariet presenterar vi resultaten av vår undersökning och diskuterar vägen framåt. Hur kan företag, i likhet med Systembolaget, använda sig av metoden (HRIA) för att bättre säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i hela leverantörsledet? Vad krävs för att de sociala aspekterna av företagens hållbarhetsarbete ska prioriteras inom branschen?

Webbinariet arrangeras av Oxfam och Systembolaget. 

Varmt välkomna!

Program: 
13.00 – Introduktion och bakgrund: Vad är en HRIA och varför har Systembolaget valt att använda sig av denna metod? 
13.20 – Presentation av studien och huvudsakliga findings.
13.40 – Vägen framåt. Gemensamma lösningar på gemensamma problem.
14.05 – Frågestund. 
14.00 – Slut. 

Deltagare: 
Hanna Helgesdotter, Hållbarhetsansvarig, Systembolaget
Ulf Sjödin, Head of Category Management, Systembolaget
Giorgia Ceccarelli, Policy Advisor, Oxfam Italien
Tim Gore, Rapportförfattare
Moderator: Hanna Nelson, Policyansvarig, Oxfam Sverige 

Jul 5, 2021
Jul
5
2021

Konflikter, covid-19 och klimatförändringar – en dödlig kombination

Ett och halv år sedan pandemins början orsakar hunger fler dödsoffer än coronaviruset. Antalet människor som lever i svältliknande förhållanden har ökat sex gånger om.

 

Mina barn tvingas ibland gå till skolan utan att äta. Hur att studera på tom mage? Vi flydde våldet men har fortfarande ingen sinnesfrid, säger Werem Binta Boulo från Burkina Faso. Foto: Cissé Amadou

Konflikter är fortfarande den främsta orsaken till hunger, men i kombination med pandemins ekonomiska effekter och en eskalerande klimatkris är utgången allt dödligare. Varje minut dör upp till 11 personer på grund av hunger och undernäring, vilket överstiger den nuvarande globala dödsgraden för covid-19 på cirka sju personer per minut.

Oxfams nya rapport ”The Hunger Virus Multiplies” visar att sammantaget lever nu 155 miljoner människor på krisnivåer av livsmedelsosäkerhet – 20 miljoner fler än förra året. Massarbetslöshet och allvarliga störningar i livsmedelsproduktionen har lett till en 40-procentig ökning av de globala livsmedelspriserna, vilket motsvarar den högsta ökningen på över ett decennium.

Aisha Ahmad Moussa, en syrisk jordbrukare och mor till åtta barn, berättar för Oxfam:

”Endast undantagsvis har vi råd att köpa billiga grönsaker. Det är omöjligt för mig att förse mina barn med näringsriktig mat. Det gör mig skuldtyngd och det känns som att hur mycket jag än försöker räcker det ändå aldrig till.”

Precis som för Aisha vittnar miljontals människor – inte minst kvinnor som drabbats hårdast av pandemins effekter, om en förvärrad hungersituation. Runt två av tre lider i första hand av hunger på grund av krig och konflikt.

Gabriela Bucher, generalsekreterare på Oxfam International, säger:

”Ihållande konflikter, utöver den ekonomiska nedgången på grund av covid-19, och en fördjupad klimatkris, har drivit över 520 000 människor till randen av svält. I stället för att bekämpa pandemin stred konfliktens parter mot varandra och det hårdaste slaget träffade miljoner människor som redan är illa medfarna av klimatrelaterade kriser och ekonomiska chocker.”
 
Trots pandemin ökade de globala militära utgifterna med 51 miljarder dollar – mer än sex gånger det belopp FN menar skulle krävas för att avskaffa hungern i världen. Konflikt och våld har samtidigt lett till det största antalet internflyktingar någonsin; 48 miljoner människor tvingades fly från sina hem i slutet av 2020.

”Svält fortsätter att användas som ett krigsvapen. Det berövar civila mat och vatten, och hindrar humanitär hjälp från att nå fram. Människor kan inte leva säkert eller få tillgång till mat när deras marknader bombas och både grödor och boskap förstörs.”

Några av världens värsta hunger hotspots, däribland Afghanistan, Etiopien, Sydsudan, Syrien och Jemen, fortsätter att plågas av konflikter och har sett en kraftig ökning av hungernivåer sedan 2020.

Mer än 350 000 människor i Tigray-regionen i Etiopien upplever svältliknande förhållanden, enligt den senaste IPC-analysen. Antalet är det största som registrerats sedan Somalia 2011, då en kvarts miljoner somalier dog. Mer än hälften av befolkningen i Jemen förväntas möta krisnivåer av livsmedelsosäkerhet eller värre i år.

Hungern har också intensifierats i framväxande epicentrum, däribland medelinkomstländer som Indien, Sydafrika och Brasilien - länder som sett några av de kraftigaste ökningarna av covid-19-fall. 

Trots de mörka siffrorna fortsätter det vara fullt möjligt att avskaffa hunger och uppnå tryggad livsmedelsförsörjning. Det kräver att regeringar återbygger en mer rättvis och hållbar global ekonomi i återhämtningen av pandemin. Det måste omfatta stöd till småskaliga bönder och satsningar för att möjliggöra hållbara och rättvisa livsmedelssystem. För att förhindra konflikter från att fortsätta spä på de katastrofala hungernivåerna måste regeringar även göra mer för att se till att biståndsorganisationer når människor i nöd. Genom att säkerställa en jämlik och effektiv global tillgång till ett vaccin mot covid-19 skulle även miljontals människor undslippa extrem fattigdom och hunger med dödlig utgång.

Sedan pandemins början har Oxfam nått nästan 15 miljoner av världens mest utsatta människor med mat, kontantbidrag och rent vatten, samt genom projekt för att stödja jordbrukare. Vi arbetar tillsammans med mer än 694 partners i 68 länder, och strävar efter att nå miljontals människor under de kommande månaderna.

Sidor