Nyheter

Jan 10, 2018
Jan
10
2018

4 hungerkriser har blivit 5

En upptrappning av konflikten i Demokratiska republiken Kongo har lett till att de fyra allvarliga hungerkriser som pågår i världen har blivit fem.

 

Hungerkris i DR Kongo

En övergiven lagerlokal i DR Kongos Kasairegion fungerar nu som flyktingboende för människor som söker skydd undan konflikten. Foto: John Wessels / Oxfam

I Jemen, Sydsudan, länderna i Östafrika, området runt Tchadsjön och nu demokratiska republiken Kongo har konflikter och hårt klimat gjort miljontals människor beroende av mathjälp. Oxfam är på plats med livräddande hjälp i alla fem kriser, men behöver ökade bidrag för att kunna leverera mat och vatten till människor som behöver det akut.

Det land som nu läggs till i listan över allvarliga hungerkriser i världen är Demokratiska republiken Kongo, där 7,7 miljoner människor beräknas vara i behov av mathjälp. Konflikten som bröt ut i den tidigare fredliga regionen Kasai förra året har lett till en åttafaldig ökning i hunger, och 400 000 barn i regionen rapporteras vara svårt undernärda.


I DR Kongo har man nu gått miste om tre jordbrukssäsonger. Många tvingas leva på bara ett mål mat om dagen, och har inte tillgång till näringsrika livsmedel. Foto: John Wessels / Oxfam

Samtidigt som FN uppskattar att 13 miljoner människor kommer vara i behov av hjälp och skydd i början av 2018 är hjälpinsatserna i landet kraftigt underfinansierade och människor i riskerar bli utan den livräddande hjälp de behöver. Vi är på plats med bland annat mat, rent vatten, sanitet och hjälper till att hålla människor säkra från våldet. Våra insatser i Kasai har hittills hjälpt 50 000 personer.

Dec 18, 2017
Dec
18
2017

”Vi tänder eld på oss själva om vi tvingas återvända”

En ny Oxfamrapport visar att rohingyer på flykt inte återvänder inte till Myanmar förrän deras lika rättigheter erkänns. Detta trots rapporter om osäkra förhållanden i de överbefolkade, provisoriskt uppbyggda lägren där skräcken för kidnappning och sexuella övergrepp är stor.

 

Ännu inte säkert för rohingyer i Myanmar


Romida*, 23, bor med sin man och sina fem barn, inklusive sin nyfödda bebis, i lägret Shafiullah Ghata. Efter att ha kommit till Bangladesh födde hon barn på golvet i sitt tält, helt utan medicinsk support. Foto: Kamila Stepien / Oxfam

I en ny rapport har Oxfam intervjuat över 200 rohingyer i Bangladesh, samtliga är enade om att de inte kommer återvända till Myanmar till dess att deras säkerhet kan garanteras och de har fått lika rättigheter samt möjlighet att arbeta och resa utan restriktioner. Många- framför allt kvinnor- är djupt traumatiserade av sina upplevelser. De berättar om våldtäkter och om hur de sett sina närstående dödas. Flera säger att de begår självmord om de tvingas återvända innan rättighetsvillkoren har uppfyllts.

Oxfam har intervjuat över 200 rohingyer som bor i flyktinglägren i det sydöstra distriktet i Cox’s Bazar. Några av dem är flyktingar för tredje gången. I en serie gruppdiskussioner och djupgående intervjuer enas samtliga om att fred och lika rättigheter är absoluta förutsättningar för att de ska återvända.


Flyktingar anländer med lastbil till Balukhalilägret. Foto: Tommy Trenchard / Oxfam

- Jag vill återvända hem när vi behandlas som medborgare, när det inte finns något våld, när kvinnor inte torteras och kidnappas, när vi till slut är fria, säger Fatima Sultan*, en tjugoåring flykting.
- Vi tänder eld på oss själva om vi tvingas återvända, tillägger Sanjida Sajjad*.
Bangladesh och Myanmar kom nyligen överens om att börja skicka hem rohingyska flyktingar i slutet på januari. Oxfam har varnat om att det inte finns förutsättningar för människor att återvända frivilligt och under säkerhet, och menar att FN bör ta den ledande rollen i en potentiell repatrieringsprocess, med tillåtelse att humanitär hjälp når alla som behöver det. Oxfam uppmanar Myanmars myndigheter att agera för att få slut på våldet och att säkerställa att alla människor i Myanmar har lika rättigheter.

- Människor vi intervjuat är oerhört traumatiserade av det de gått igenom och nu står inför i lägren, allt ifrån trafficking till sexuella övergrepp. Det faktum att många flyktingar- framför allt kvinnor- säger att de hellre tar livet av sig än att återvända nu visar att det behövs en hållbar lösning på det decennier långa förtrycket av rohingyer, säger Paolo Lubrano, chef för Oxfams humanitära insatser i Asien.

Alla flyktingar som Oxfam intervjuat säger att de känner sig otrygga på nätterna. Fler än hälften av grupperna rapporterar att de sett kvinnor och flickor bli uppsökta av främlingar- några av dem har sedan inte synts till av sina familjer. Många kvinnor är rädda för att tappa bort sig lägren och känner att de inte kan lämna sina tält utan lämplig klädsel. Mer belysning, fler skyltar och utmärkta skyddsutrymmen behövs i lägren för att skydda utsatta människor från farliga situationer.


Shohide* 6, har hämtat vatten från en smutsig bäck i flyktinglägret Kutupalong. Foto: Tommy Trenchard / Oxfam

Nära en miljon rohingyer befinner sig nu i Bangladesh- fler än i Myanmar. Flyktingar bor i överbefolkade, farliga läger med hög risk för sjukdomsspridning. Många dricker förorenat vatten. Oxfam distribuerar nödhjälp på plats i Bangladesh i form av bland annat rent vatten och toaletter och har hittills nått ut till fler än 185 000 personer.


Kö till matdistribution i flyktinglägret Shafiullah Ghata. Foto: Kamila Stepien / Oxfam

*Alla namn har bytts ut

Dec 15, 2017
Dec
15
2017

Sydsudan- fyra år av krig

Sydsudan har tillbringat mer tid i krig än fred. Den 15 december har det gått fyra år sedan konflikten i bröt ut. Fyra år av krig som resulterat i en humanitär katastrof.

 

"Historien ska höras av alla som kan lyssna"

Hunger, död och sjukdomar. Nästan fyra miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Halva Sydsudans befolkning är i behov av nödhjälp för att överleva. Sannolikt har tiotusentals människor dödats. Dels på grund av våld, men också till följd av undernäring och sjukdomar som i krigets Sydsudan nått nivåer som saknar motstycke.

Min röst ska höras från bergen
Mina ärr ska ses av alla förbipasserande
Min historia ska höras av alla som kan lyssna
Mina tårar ska torkas av de ömmaste händer

”Motstånd” av Irene Lasu


Tahrir, 25, har fyra barn. Tillsammans med en grupp andra kvinnor spenderar hon flera timmar varje dag på att leta efter mat. ”Jag måste. Om jag inte går dör mina barn av hunger.” Foto: Albert González Farran/Oxfam

Sydsudan en allt farligare plats för kvinnor

En undersökning bland kvinnor i som sökt skydd på FN:s fredsbevarande baser i huvudstaden Juba visar att 70% av kvinnorna blivit våldtagna eller misshandlade sedan konfliktens start. Kvinnor berättar hur de tillsammans med små sina barn vandrat i månader för att nå säkerhet. Hur de fött barn under den svåra färden. Hur de varje dag kämpar för sina och sina barns överlevnad.

Vågar jag tänka tanken på att ge?
Nu när du krönt mig med en gloria av bitterhet
Denna trasiga själ som bor i min kropp
Hungrig, utmattad, har helt enkelt fått nog
Vad finns då kvar att ge?

"För kärleken till landet" av Ayak Chol Deng


Nyaheat, 42, flydde från sitt hem i mars. ”Jag såg striderna med mina egna ögon. Vi bara sprang för våra liv, utan någonting. Inga kläder, inga köksredskap, vi tog inte med oss något. Vi sprang för våra liv och ingen blev kvar.” Foto: Albert González Farran/Oxfam

Oxfams internationella VD Winnie Byanyima berättar om möten med kvinnor i krigets Sydsudan.
- Jag besökte Malakal, som tidigare var Sydsudans andra största stad. Nu är den spölikt övergiven, de flesta invånarna har sökt sig till skyddsläger där civila vaktas av tungt beväpnade FN: soldater. Lägren har vid flera tillfällen attackerats, och jag talar med kvinnor som säger till mig att de vill vandra fritt. De vill bruka sina jordar, själva kunna ge sina familjer mat.

Förbannelsen ligger väl på dig och mig
Fega åskådare, medan vårt folk dör
Denna hoppets teater är i sanning en lögn
En fredshägring, vi skriker fred

"Förbannat land" av Ayak Chol Deng

Goryang minns tiden före konflikten. ”Förut var livet så bra. Det fanns mat, vi odlade på våra gårdar och hade boskap. Nu finns det ingenting. Ingenting att äta, inga boskap. Livet är svårt, det är inte som förut.” Foto: Albert González Farran/Oxfam

Oxfam uppmanar till att man regionalt och internationellt lägger diplomatisk tyngd bakom en transparent och inkluderande fredsprocess.
- Rösterna hos de som är drabbade av konflikten måste bli hörda. Jag uppmanar ledare att ge utrymme vid förhandlingsbordet, inte bara för dem som bär pistol, säger Byanyima.

Jag skulle samla fler röster
Från en kör
Sjöng högre
Se till att ljudet slår hårt som åska

”Sången” av Minagano Lydia

De fritt översatta dikterna har skapats av poeter som ingår i Ana Taban, en rörelse för unga kreatörer i Sydsudan.

Fakta: Krisen i Sydsudan

  • Oxfam har arbetat i Sydsudan i över 30 år. Vi distribuerar mat och rent vatten och ger stöd åt de som tvingats fly genom att anordna utbildningar, både praktisk kunskap så som fiske, snickeri och brödbakning, men också i grundläggande läs- och skrivkunnighet. 
  • För att förhindra sjukdomar som till exempel kolera, förser Oxfam också Sydsudaneserna med hygienartiklar och säker tillgång till sanitetsfaciliteter samt delar ut vouchers för kanoter, så att människor som tagit skydd från konflikten på öar och i träskmarker kan ta sig fram för att få den hjälp de behöver.
  • Sedan februari har Oxfam levererat mat till över 415 000 personer i Sydsudan.
  • 1.94 miljoner människor lever som internflyktingar i Sydsudan.
  • En av tre har tvingats fly sina hem sedan december 2013. Nära 6 miljoner är i akut behov av nödhjälp.
  • Tack vare biståndsinsatser har svältens framgång hindrats i Sydsudan, men matbristen är allvarlig. Läs mer om de olika stadierna i matosäkerhet här.
  • Över en miljon sydsudaneser har flytt till grannlandet Uganda där Oxfam är på plats för att hjälpa de som tvingats fly med bland annat rent vatten och sanitet.
Dec 13, 2017
Dec
13
2017

Lidandet i DR Kongo kan förvärras

Miljontals människor som står inför allvarlig hunger och akut undernäring i Demokratiska republiken Kongo riskerar bli utan livräddande hjälp.

 

Hjälpinsatserna i Demokratiska republiken Kongo är kraftigt underfinansierade, och tiotusentals människor har redan minskade matransoner. Oxfams hjälpinsatser i Kasai, det värst drabbade området, ämnar hjälpa 180 000 personer men kan komma att avslutas när finansieringen tar slut i mars. Flera organisationer har uppmanat till ökade bidrag då biståndskostnaden för Demokratiska republiken Kongo enligt FN kommer dubblas under 2018. Hittills har FN mottagit bara en bråkdel av det som behövs.


Kvinnor väntar på att få sina namn utropade under WFP:s och Oxfams matdistribution i Kasai. Foto: John Wessels / Oxfam

- Konflikten har gjort att miljoner människor i Kasai nu står inför allvarlig hunger och världen kan inte fortsätta ignorera mänskligt lidande av denna skala. Terroriserade och traumatiserade har över en och en halv miljon människor tvingats fly sina hem och land i jakt på säkerhet. Vi måste hjälpa de drabbade med den mat och det stöd de så desperat behöver till dess de kan återvända hem och åter odla sina grödor, säger Jose García Barahona, Oxfams Landschef i Demokratiska republiken Kongo.

- Regeringar och internationella bidragsgivare måste brådskande fylla finansieringsglappet. Utan tillräckligt bistånd kommer vi inte kunna ge stöd åt de miljontals människor i Kasai och resten av Kongo som behöver det idag. Det är av största vikt att vi agerar nu för att föra samman samhällen och hjälpa dem att åter bygga upp sina liv, säger Jose García Barahona.

Konflikten som bröt ut i det tidigare fredliga Kasai förra året har lett till en åttafaldig ökning i hunger. Över tre miljoner människor går nu hungriga.


Människor i Kasai bär säckar med mat från WFP och Oxfam. Nästan 1.9 miljoner personer i Kasai går hungriga och undernäring är ett växande problem. Foto: John Wessels / Oxfam

Man har nu gått miste om tre jordbrukssäsonger, vilket lett till svår matbrist. Många familjer tvingas leva på bara ett mål mat per dag, på en diet bestående av huvudsakligen majs och kassava, utan tillgång till mer näringsrik mat. Medan 400 000 barn rapporteras vara svårt undernärda i Kasairegionen kommer ytterligare förseningar av bistånd leda till högre nivåer av dödlighet och hämmad tillväxt.


Mayi med sin en vecka gamla bebis. ”Mitt barn föddes medan jag var på flykt undan milisen.” Foto: John Wessels / Oxfam

Miljoner saknar fortfarande tillgång till rent vatten. Oxfam har tagit in utrustning för att borra brunnar och bygga vattensystem, men då finansieringen tar slut i februari är det en kamp mot klockan. Dessutom ökar den nuvarande regnperioden risken för kolera och andra vattenburna sjukdomar.

Konflikten i Kasai startade i augusti 2016 efter en tvist mellan regeringen och lokalsamhället gällande vem som skulle bli nästa stamledare. Krisen har nu spridit sig till fem provinser i Kasai och har lett till strider mellan olika väpnade grupper, där mycket av det extrema våldet riktat mot civila. Oxfam har tagit emot vittnesmål om våldtäkt, lemlästning, massmord och halshuggningar, inklusive brutala attacker och mord på mycket små barn. I början av 2018 bedömer FN att 13 miljoner människor i Demokratiska republiken Kongo kommer vara i behov av bistånd och skydd undan konflikten.


Nästan 3.2 miljoner människor är i akut behov av matassistans i Kasai, enligt World Food Programme. Foto: John Wessels / Oxfam

Oxfams program i Kasai har hittills hjälpt 50 000 personer men avser att nå sammanlagt 180 000 personer som tvingats fly med mat, vatten och sanitet, viktiga hushållsföremål (t.ex. vattenbehållare, tvål, tyg, kläder, hygienpaket och grundläggande köksredskap) och hjälper till att hålla människor säkra.

Dec 7, 2017
Dec
7
2017

Tusentals asylsökande hotas av Greklands vinterkyla

Sedan en överenskommelse mellan EU och Turkiet trädde i kraft i mars 2016 har asylsökande hindrats från att lämna de egeiska öarna för att fortsätta till greklands fastland. Mottagningscentren på öarna Lesbos, Chios, Samos, Leros och Kos är överfulla och människors säkerhet och hälsa står nu på spel då temperaturen sjunker.

 

Misär i grekiska mottagningscenter


I de överbefolkade lägren på Lesbos finns knappt något skydd undan vintervädret. Foto: Giorgos Moutafis/ Oxfam

Människor sover i containrar. Tusentals personer, inklusive kvinnor och små barn bor i sommartält. Kvinnor tvingas sova bredvid män de inte känner, vilket sätter deras privatliv och säkerhet i fara. Det är brist på vatten, sanitetsfaciliteter och hälsa- och sjukvårdstjänster. Sammanlagt 12 744 människor klämmer nu ihop sig i motagningscentren som bara har plats för 5 576 personer. Samtidigt förvärras vädret då vintern kommer med kyla och regn.


Asylsökande bor i usla förhållanden på Lesbos. Foto: Giorgos Moutafis/ Oxfam 

Detta blir den andra vintern som asylsökande tvingas spendera på öarna sedan EU och Turkiet trädde i kraft. Förra vintern dog tre män på mindre än en vecka på Lesbos. Det finns inget officiellt uttalande om orsaken till dessa dödsfall, men de förmodas ha avlidit till följd av kolmonoxidförgiftning, då många flyktingar tvingades använda provisoriska uppvärmningsanordningar i sina iskalla tält.


Människor tvingas klämma ihop sig i tält som är odugliga i vinterkylan. Foto: Giorgos Moutafis/ Oxfam

EU och de grekiska myndigheterna har hänvisat till avtalet mellan EU och Turkiet som en motivering för policyn som tvingar asylsökande att stanna på öarna de anländer till tills dess att deras asylansökan är klar. Men Oxfam och flera andra rättighetsorganisationer menar nu att asylsökandes mänskliga rättigheter kränks om de hindras ifrån att lämna öarna, där de ohållbara förhållandena hotar deras hälsa, värdighet och välbefinnande.

Vissa, som anlände till öarna precis i dagarna då överenskommelsen började gälla har varit fast där i 20 månader.


Ett överbefolkat mottagningscenter på Lesbos. Foto: Giorgos Moutafis/ Oxfam

Tillsammans med flera andra organisationer uppmanar Oxfam Greklands premiärminister Alexis Tsipras att med stöd av EU:s ledare omedelbart omplacera människor till bättre förhållanden på fastlandet och vidta konkreta åtgärder så att inga asylsökande lämnas ute i kylan. Organisationerna har tillsammans startat en nedräkning till den 21 december, då vintern officiellt startar. Den grekiska regeringen har meddelat att de har för avsikt att förflytta 5000 personer från öarna till fastlandet innan vinterns start, vilket är ett steg i rätt riktning. Men med vintern runt hörnet delar tusentals människor fortfarande små, ouppvärmda tält i den bittra kylan.


Kvinnor, barn och människor med funktionsnedsättningar är extra utsatta i de otrygga lägren. Foto: Giorgos Moutafis/ Oxfam

Oxfam arbetar med flyktingar och andra migranter på Lesbos. Vi arbetar för att tillgodose deras behov och erbjuder gratis juridisk hjälp.

Sidor