Webbinarium: Hur ser villkoren ut för de italienska vinarbetarna?

Jul 28, 2021
Jul
28
2021

Webbinarium: Hur ser villkoren ut för de italienska vinarbetarna?

 

Sedan 2014 uppskattas över 1500 arbetare inom det italienska lantbruket ha avlidit på grund av sitt arbete.

 

Webbarium: Hur ser villkoren ut för de italienska vinarbetarna? 

Datum: 15 september, 2021
Tid: 13.00 – 14.15
Språk: Engelska och italienska
Anmäl dig till seminariet här

Italien är inte bara världens största vinproducent och vinexportör utan även det land vi här i Sverige konsumerar mest vin från. Hur ser det ut för arbetarna bakom de italienska vinerna vi så gärna dricker? Oxfam har kartlagt och bedömt risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i Systembolagets leverantörsled i Italien (Human Rights Impact Assessment, HRIA).

Som en del av undersökningen har närmare 100 arbetare intervjuats om deras arbetsvillkor och arbetsförhållanden på vingårdar i Toscana, Piemonte, Apulien och Sicilien – fyra regioner i Italien som levererar vin till den svenska marknaden via Systembolaget.

Den 15 september publicerar vi rapporten The Workers Behind Sweden’s Italian Wine som ger en rad rekommendationer på åtgärder för att förebygga och minska risken för människorättskränkningar bland arbetare på italienska vingårdar. 

På webbinariet presenterar vi resultaten av vår undersökning och diskuterar vägen framåt. Hur kan företag, i likhet med Systembolaget, använda sig av metoden (HRIA) för att bättre säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i hela leverantörsledet? Vad krävs för att de sociala aspekterna av företagens hållbarhetsarbete ska prioriteras inom branschen?

Webbinariet arrangeras av Oxfam och Systembolaget. 

Varmt välkomna!

Program: 
13.00 – Introduktion och bakgrund: Vad är en HRIA och varför har Systembolaget valt att använda sig av denna metod? 
13.20 – Presentation av studien och huvudsakliga findings.
13.40 – Vägen framåt. Gemensamma lösningar på gemensamma problem.
14.05 – Frågestund. 
14.00 – Slut. 

Deltagare: 
Hanna Helgesdotter, Hållbarhetsansvarig, Systembolaget
Ulf Sjödin, Head of Category Management, Systembolaget
Giorgia Ceccarelli, Policy Advisor, Oxfam Italien
Tim Gore, Rapportförfattare
Moderator: Hanna Nelson, Policyansvarig, Oxfam Sverige