Ny Oxfamrapport om negativa utsläpp

Aug 18, 2020
Aug
18
2020

Ny Oxfamrapport om negativa utsläpp

Negativa utsläpp behövs, men kan skada miljön och människor i fattigdom om de görs på fel sätt.

 

Idag publicerar Oxfam Sverige diskussionsrapporten Ta bort koldioxid nu – Hur kan företag och individer finansiera negativa utsläpp på ett säkert och effektivt sätt för att bidra till att lösa klimatkrisen?
Även om utsläppsminskningar är viktigast så spelar också negativa utsläpp en viktig roll för att världen ska undvika katastrofala klimatförändringar.Allt fler privatpersoner och företag vill nu göra sin del för att ta bort koldioxid ur atmosfären.

Det finns en rad tekniker tillgängliga idag för koldioxidinfångning och lagring och flera aktörer som säljer certifikat för negativa utsläpp har dykt upp på den svenska och nordiska marknaden. Men det råder stor oklarhet kring vilka tekniker som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv.

I rapporten granskas sex olika tekniker från vilka koldioxidinfångningscertifikat finns att köpa: Direkt infångning från luft, biokol, regenerativt jordbruk, påskyndad vittring, trädplantering samt lagring i byggnadsmaterial. Teknikerna granskas utifrån hur effektiva de är på att ta bort och lagra koldioxid, vilka sociala och miljömässiga risker de för med sig, hastighet, pris, och vilka positiva sidoeffekter de kan medföra.

Rapporten visar att alla tekniker kan brista i effektivitet och säkerhet och att det är genomförandet som är nyckelfaktorn för ett lyckat projekt för negativa utsläpp.

Vissa tekniker bär med sig stora miljömässiga och sociala risker. Exempelvis har trädplanteringsprojekt för koldioxidbindning lett till att människor i fattigdom tvingats lämna marker de tidigare brukat, vilket hotat deras matsäkerhet och möjlighet till försörjning. Andra projekt har orsakat skador på naturen, inneburit hot mot den biologiska mångfalden eller lett till vattenbrist. För människor i fattigdom kan projekt både leda till nytta, eller orsaka skada, beroende på hur de genomförs.

Rapportförfattaren Robert Höglund, chef för Oxfam Sveriges kommunikations- och policyteam, säger:
”Ingen metod för koldioxidinfångning och -lagring är alltid säker och hållbar utan varje projekt måste granskas var för sig. Det finns alltid en viss risk att projektet inte är effektivt eller att det till och med orsakar skada för människor och miljö om det inte utförs på rätt sätt. Det är otroligt viktigt att köpare inte glömmer att granska sociala och miljömässiga risker.”

Rapporten visar också att effekten av att köpa ett koldioxidcertifikat på 1 ton koldioxid kan variera mycket beroende på vilken teknik som används.

”Negativa utsläpp behövs, det finns dock en risk att företag kommunicerar att de är koldioxidneutrala utan att ta hänsyn till hur stabilt koldioxiden lagras eller hur snabbt den fångas in. Det finns också en risk att deras köp inte leder till så stora negativa utsläpp som de har betalat för”, säger Robert Höglund.

"Det är även viktigt att inte blanda ihop negativa utsläpp med åtaganden att minska utsläppen, företag och individer bör sätta ambitiösa mål för att minska sina egna utsläpp oavsett vad de gör för att ta bort koldioxid, säger" Höglund.


Översiktstabell ur rapporten

Mer information:
Rapporten har ett mikroperspektiv och granskar inte vilka de bästa lösningarna för att ta bort mycket stora volymer av koldioxid. Nya risker skapas när metoder skalas upp och det som är hållbart i liten skala kan bli ohållbart när det utförs på en mycket stor nivå.

Negativa utsläpp skiljer sig från traditionell klimatkompensation där den senare ofta handlar om att undvika att utsläpp sker medan negativa utsläpp handlar om att ta bort koldioxid ur atmosfären.

Oxfams diskussionsrapporter skrivs för att bidra till debatt och hämta in feedback i utvecklings- och humanitära frågor. De är "work in progress" dokument och är inte nödvändigtvis slutgiltiga publikationer eller reflekterar Oxfams policy positioner. Åsikter och rekommendationer som uttrycks är författarens och inte nödvändigtvis Oxfams. 

Den 26 augusti presenteras rapporten på ett webbinarium. Medverkar gör rapportförfattaren Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige, Nina Ekelund från Hagainitiativet samt Ola Hansen från Världsnaturfonden. Anmäl dig gärna genom att klicka här.