Nödläge i Gaza

Maj 18, 2021
Maj
18
2021

Nödläge i Gaza

Situationen i Gaza försämras för var dag. Oxfam uppmanar till att allt våld stoppas genast.

 

Foto: ahmoud Khattab/Quds Net News via ZUMA Wire/Shutterstock

Redan innan våldet eskalerade kämpade palestinierna för sin överlevnad. Efter 14 år av blockad möter palestinier dagliga och systemiska förtryck och diskriminering. De nekas sina grundläggande rättigheter till fri rörlighet, religionsfrihet och frihet att ha fredliga sammankomster. Människor i Gaza är instängda under belägring har ingenstans att fly för att hitta säkerhet. I östra Jerusalem och delar av Västbanken riskerar de dagligen att med våld förflyttas från sina hem, som en del av ett statligt sponsrat arbete för att stödja bosättningsorganisationer som försöker driva palestinier bort från deras land. Allt detta är tydliga överträdelser av internationell rätt.

”Palestinier i Gaza har genomlidit tre krig de senaste tio åren”, säger Laila Barhoum, Oxfams policyrådgivare i Gaza. ”Vi är trötta. Dag efter dag faller bomber på husen där våra vänner och familj bor, på byggnaderna där våra kollegor arbetar. Vi undrar om det kommer vara vi nästa gång. Vid nästa vapenvila kommer vi återigen att börja bygga upp spillrorna, bara för att vänta på att nästa bombanfall ska förstöra det vi gjort.”

Humanitärt nödläge

Över hälften av befolkningen i Gaza lever i fattigdom och har bristande tillgång till mat. När pandemin kom innebar det ytterligare en kris för palestinierna. Nedstängningarna orsakade ökad arbetslöshet och allt fler hamnade djupare ner i fattigdom.

Endast 4% av vattnet i Gaza är drickbart och ungefär en tredjedel av hushållen är inte anslutna till vattensystemet. Det uppskattas att sjukdomar relaterade till förorenat vatten utgör 26% av barnsjukdomarna som registrerats i området.

Den israeliska blockaden begränsar också importen, vilket gör det extremt svårt att utveckla vatten- och sanitetsinfrastruktur: mindre än 16% av den utrustning som behövs för att bygga vatteninfrastruktur når Gaza.

Tillgången till rent vatten i Gaza är avgörande och kan rädda miljontals liv. Vi måste agera nu för att nå ut med rent vatten till palestinska familjer.

Vattenbristen förvärrar covidkrisen

Gaza har ungefär 3-4 timmar elektricitet om dagen, eftersom att Israel blockerat införandet av det bränsle som behövs för att driva i områdets enda kraftverk.

Det finns bara 97 intensivvårdsplatser och respiratorer i Gaza. Bristen på elektricitet gör dock att de få platserna är praktiskt taget obrukbara.

Vaccinbristen är också påtaglig: endast 34 500 personer av en befolkning på två miljoner människor, 1,7%, har hittills vaccinerats. Gazaremsan är ett av de mest tätbefolkade områdena i världen, vilket gör social distans praktiskt taget omöjligt. Det, tillsammans med bristen på vatten ökar dödligheten för covid-19 ytterligare.

Människor i Gaza behöver rent vatten nu. Vi måste rädda så många liv som möjligt och förhindra att viruset sprids och muteras ännu mer.

Situationen är akut

  • Endast 4% av befolkningen har tillgång till dricksvatten som hanteras genom det offentliga vattensystemet.
  • Vattenrelaterade sjukdomar står för cirka 26% av barnsjukdomarna i Gaza.
  • Endast 34 500 av 2 miljoner människor har vaccinerats mot covid-19 (1,7%).

Såhär kan du hjälpa

Bombningarna förstör de få vattenreserver som finns i Gaza. Hjälp behövs nu. Rent vatten räddar liv.

  • 250 kr räcker till vatten till 125 personer, med hjälp av vattenreningstabletter som gör smutsigt eller förorenat vatten drickbart.
  • 550 kr räcker till en första hjälpen-låda innehållande en vattenrenare, en hink för att förvara vatten i och hygienartiklar för att hålla sig frisk från sjukdomar.

Swisha din gåva till 900 37 24 och märk den "HJÄLP"