Mörkret över Gaza

Aug 10, 2017
Aug
10
2017

Mörkret över Gaza

Den pågående elektricitetskrisen i Gaza påverkar människors tillgång till grundläggande tjänster i samma mån som efterdyningarna av kriget 2014.

 

Gazas befolkning står just nu inför ytterligare en djup kris. Bristen på grundläggande samhällsservice så som vatten och sanitet, är värre nu än det var i efterdyningarna av det förödande 50-dagarskriget som såg sitt slut för tre år sedan den här veckan.
- Efter kriget i Gaza 2014 var 50% av avloppsreningscentralerna ur funktion. Idag är den siffran 100%. I augusti 2014 saknade 900 000 personer tillgång till vatten- och sanitetsfaciliteter. Idag är den siffran uppe i 2 miljoner. Efter det senaste kriget fick 80% av befolkningen tillgång till el fyra timmar om dagen. Idag lever många med bara två timmar per dag, säger Chris Eijkemans, chef för Oxfam i Israel och det ockuperade palestinska territoriet.

Sedan Israel bombade Gazas enda kraftverk 2006 har elförsörjningen varit oacceptabelt låg, där hushåll och företag har fått så lite som åtta timmar om dagen. Detta har också förvärrats av land-, sjö- och luftblockaden som nu är inne på sitt 11:e år. Den senaste tidens upptrappning orsakades av Israels beslut om att minska elförsörjningen till Gaza med 40 procent, på begäran av den palestinska myndigheten (PA). Detta har gjort att utbudet sjunkit till så lite som två timmar per dag.
- Det var svårt att leva med åtta timmar el om dagen, men nu är det omöjligt att leva ett normalt liv. Elektricitetskrisen påverkar oss på alla tänkbara sätt. Det känns som krig, det är brist på allt, säger Sami Alhaw, Oxfams kommunikatör i Gaza.

Alla Oxfams humanitära projekt för vatten och sanitet, jordbruk och ekonomisk utveckling i Gaza har påverkats av elbristen. Arbetet med att återuppbygga kraftverk har upphört. Fiskare kan inte lagra sin fångst, jordbrukare kan inte bevattna sina grödor och information- och kommunikationsprojekt går miste om arbetsmöjligheter och tvingas göra personalnedskärningar.

- Även utan raketer och bomber lever palestinier i Gaza i en humanitär katastrof av enorma proportioner, en situation som är dem alldeles för bekant. Det är skamligt att denna kris har tillåtits att eskalera i så hög utsträckning och sätta ytterligare press på de två miljoner människor som redan lever under en olaglig blockad, säger Eijkemans.

Gazas elektricitetskris är en illegal, bestraffande åtgärd som drabbar en hel befolkning och måste omedelbart få ett slut. Den palestinska myndigheten, de facto myndigheterna i Gaza, och Israel delar alla ansvar för välbefinnandet hos de palestinier som bor i Gaza, och bör inte använda dem som ett förhandlingsobjekt i denna politiska tvist. Alla måste agera för att återuppta bränsle- och elförsörjningen till Gaza.
- Vi är två miljoner människor som är fast på denna plats mellan muren och havet, utan tillgång till rent vatten och med bara några få timmar el om dagen. För de flesta finns heller inget sätt att ta sig härifrån. Medan hoppet rinner ut sitter vi och väntar, i mörkret, säger Alhaw.

Oxfam har lanserat en sociala medier-kampanj i samarbete med palestinska digitala byråer för att visa solidaritet med människor i Gaza, och som uppmanar till att elektriciteten återigen sätts igång. Oxfam arbetar också för att de boende i Gaza ska få tillgång till rent vatten och bättre sanitära förhållanden.