Arbetarna bakom italienska viner utsätts för människorättskränkningar

Sep 15, 2021
Sep
15
2021

Arbetarna bakom italienska viner utsätts för människorättskränkningar

Arbetssituationen för vindruvsplockare i Italien präglas av missförhållanden och allvarliga risker för människorättskränkningar.

 

Sedan 2014 uppskattas över 1500 arbetare inom det italienska lantbruket ha avlidit på grund av sitt arbete. Foto: Andrea Cairone

Tvångsarbete, fattigdomslöner, skadliga arbetsförhållanden och osäkra anställningsvillkor är verkligheten för många arbetare i den italienska vindustrin. Det visar Oxfams nya rapport ”The Workers behind Sweden’s Italian Wine”, där Oxfam i samarbete med Systembolaget, har gjort en kartläggning och granskning av arbetsvillkoren för arbetarna bakom de italienska vinerna som säljs på Systembolaget.

Närmare 100 arbetare har intervjuats om deras arbetsvillkor och rättigheter på vingårdar i Toscana, Piemonte, Apulien och Sicilien – fyra regioner i Italien som levererar vin till den svenska marknaden via Systembolaget.

”Jag vågar inte lyfta arbetsrelaterade problem med min arbetsgivare av rädsla att straffas eller bli av med jobbet”, berättar en av arbetarna. ”Jag är inte fri att lämna mitt jobb eftersom jag måste återbetala skulden för resan till Europa,” säger en annan

Närmare hälften av de intervjuade är migrantarbetare från Östeuropa och Afrika. De har i vissa fall fått betala för att få sin anställning och är särskilt utsatta för risken att vara i händerna av illegala arbetsförmedlare, eller så kallade ”caporalato” som på egen hand bestämmer arbetstider och löner. Trots att caporalato systemet förbjöds 2016 lever det kvar på många håll i Italien. Det italienska fackförbundet Flai Cgil och forskningsinstitutet Osservatorio Placido Rizzotto definierar det som modernt slaveri.

I alla fyra regioner där Oxfam har undersökt arbetsvillkoren är låga löner vanligt förekommande, likaså övertid som i regel inte ersätts. En betydande del av både italienska arbetare och migrantarbetare har inte råd att täcka sina grundläggande behov på lönen som kan vara så låg som 2,50 euro per timme. För att överleva tvingas många har fler sysselsättningar eller arbeta övertid – i de fall sådan ersätts.

Osäkra anställningsvillkor är utbrett bland arbetarna. Många saknar skriftliga arbetskontrakt och står utan arbetsrättsligt skydd. De vågar inte framföra klagomål, ofta på grund av rädsla för att förlora sitt jobb eller bli utsatta för repressalier från arbetsgivaren. Det råder brist på kunskap om möjligheten att gå med i en fackförening och fruktan att bli straffad av arbetsgivaren om de ansluter är särskilt utbredd på Sicilien. 

Skadliga arbetsförhållande innebär att arbetare på vingårdar står inför en rad hälso- och säkerhetsrisker, inklusive muskel- och skelettsjukdomar, utmattning och giftiga ångor. Många av arbetarna som intervjuades uppgav att de saknar skyddsutrustning.

”Som rapporten belyser tvingas människor i fattigdom att sätta sina liv och sin hälsa på spel för vår vinkonsumtion. Genom samarbetet med Systembolaget har vi kunnat identifiera en liten del av den utbredda problematiken i Italien och runt om i världen: en systematisk exploatering och diskriminering av arbetare som befinner sig längst ut i leverantlörsleden inom den globala livsmedels- och dryckesindustrin. Tyvärr är det ofta människor som lever i fattigdom och utsatthet som betalar priset för hur vår globala handel ser ut idag”, säger Suzanne Standfast, Generalsekreterare på  Oxfam  Sverige.

Oxfam har i flera år granskat den globala livsmedelsindustrin och slagit larm om den systematiska exploateringen och diskrimineringen av arbetare. Miljontals arbetare som förser Sverige med produkter som ris, skaldjur, kaffe, te och vin har dessutom inte fått tillräckligt stöd för att klara pandemins effekter på hälsan och ekonomin. Till följd har de tvingats in i fördjupad fattigdom.

Som en av världens största inköpare av vin har Systembolaget tagit ett viktigt steg i valet att se över vilka risker och kränkningar av mänskliga rättigheter som kan förekomma i deras italienska leverantörsled. De har kommit en bra bit och är på rätt väg. Genom att agera på rapportens rekommendationer om hur de kan vidareutveckla sitt arbete för goda arbetsvillkor och efterlevnaden av mänskliga rättigheter har de stora möjligheter att göra skillnad.

”Vi hoppas att fler företag följer i Systembolagets spår – och att den sociala aspekten av hållbara leverantörsled får högre prioritet inom hela sektorn. Förändring krävs även på politisk nivå: Sveriges regering måste visa ledarskap och agera för en bindande lagstiftning som kräver att svenska och europeiska företag respekterar mänskliga rättigheter i sina leverantörskedjor”, säger Suzanne Standfast.

Även konsumenter har en betydelsefull roll och stor möjlighet att påverka genom att nyttja sitt konsumentinflytande. De kan informera sig om produktionsförhållanden, vara medvetna om vad de köper och sätta press på företag genom att ställa frågor och efterfråga varor som produceras under rättvisa förhållanden, utan lidande eller fattigdom.

Mer information:

Metod – Illustrative Human Rights Impact Assessment:

  • Mellan september 2019 och april 2021 har Oxfam genomfört en illustrativ Human Rights Impact Assessment (HRIA) – en konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter i Systembolagets leverantörsled. Undersökningen bygger på en metod utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt OECD:s vägledning för ansvarsfullt företagande.
  • Både generella arbetsvillkor i den italienska vinindustrin såväl som ett urval producenter och leverantörer till Systembolaget har undersökts. Intervjuer har genomförts med anställda på Systembolaget, deras underleverantörer och vinarbetare i Toscana, Piemonte, Apulien och Sicilien.
  • Oxfam arbetar även tillsammans med andra företag som Axfood och Coop för att granska och förbättra villkoren i deras leverantörsled.
  • Att förbättra arbetsförhållanden i de globala leverantörskedjorna är en del av Oxfams arbete för att bekämpa ojämlikhet och skapa varaktig förändring för människor i fattigdom.

Vinlandet Italien:

  • Italien är världens största vinproducent och vinexportör. Italienska viner står för 27 procent av Systembolagets försäljning av vin. Det är sedan många år det land som befolkningen i Sverige konsumerar mest vin från.
  • Risker för brister i arbetsvillkor i den italienska lantbrukssektorn är omfattande. Mellan 2014 och 2019 beräknas ungefär 1 500 arbetare inom lantbruket ha avlidit på grund av sitt arbete.
  • Antalet migranter som arbetar inom lantbrukssektorn i Italien har ökat med 90 procent de senaste tio åren och migranter är särskilt sårbara för brister i arbetsvillkor och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det finns tecken på att producenter exploaterar migranter för att sänka produktionskostnader och öka vinsten.

 

Webbinarium
Den 15 september presenterade vi innehållet i rapporten på ett webbinarium som sändes live på Facebook. Se reprisen här!