Vad säger andra om ojämlikhet?

Jan 19, 2017
Jan
19
2017

Vad säger andra om ojämlikhet?

Tunga instanser som Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och World Economic Forum landar i samma slutsatser som Oxfam. 

Röster om ojämlikhet

Under de senaste dagarnas heta debatt om Oxfams ojämlikhetsrapport har det från olika håll hävdats att extrem ojämlikhet är positivt för världens fattiga eftersom de krafter som skapat ojämlikheten också lyfter människor ur fattigdom. Oxfam står dock starkt fast vid att extrem ojämlikhet missgynnar världens allra fattigaste, något vi är långt ifrån ensamma om att hävda. Andra tunga instanser som Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och World Economic Forum har landat i samma slutsats.Världsbankens president Jim Yong Kim uppmanade till exempel i oktober 2015 regeringar runt om i världen att satsa på inkluderande tillväxt och mer jämlikhet. Han uttalade sig också om att det inte går att fokusera enbart på det ekonomiska måttet BNP, eftersom att det ger en väldigt förenklad bild av verkligheten. Han avvisade även de metoder och modeller som gör antagandet att all tillväxt lyfter fattiga. ”Vi måste hitta en ekonomisk tillväxtmodell som inkluderar och lyfter upp de fattigaste medborgarna, snarare än att lyfta de längst upp i toppen” sa han på mötet. Han sa dessutom att Världsbanken måste hjälpa länder att ta ut högre skatter från rika, och att de måste göra allt för att förhindra skatteflykter.

IMF, Internationella valutafonden, skriver i en rapport från juni 2015 ”Vi har funnit att en ökning av de allra fattigaste och medelklassens inkomster ökar tillväxten medan en ökning av inkomsten för de 20 rikaste procenten istället leder till lägre tillväxt – det betyder att när de rikare blir rikare, så gynnas inte de längst ner på den ekonomiska stegen". IMF menar alltså på att det bästa för tillväxten är att satsa på att öka inkomsten för de allra fattigaste, inte de rikaste.

Oxfams rapport släpptes i samband med Davos-mötet, där världens politiska och ekonomiska ledare samlas.  World Economic Forum som arrangerar mötet belyste dock problemen med ekonomisk ojämlikhet i en egen rapport. Den understryker att det behövs grundläggande reformer av dagens marknadskapitalism för att motverka politisk polarisering och andra hot mot den ekonomiska stabiliteten. De listade ökade inkomst- och förmögenhetsskillnader som det största hotet mot den globala ekonomin år 2017.