Lider svenskarna av progressofobi?

Aug 24, 2017
Aug
24
2017

Lider svenskarna av progressofobi?

6 av 10 svenskar känner inte till att fattigdomen i världen har minskat. Det visar en ny Sifo-undersökning presenterad av Oxfam som därför idag introducerar siten progressofobiupplysningen.se där man kan testa sig för att se om man lider av "progressofobi" – en motvilja mot att ta till sig nyheter om framsteg - och få botemedel i form av fakta.

 

Oxfam lanserar ny globala målen-kampanj

– I vårt arbete stöter vi på många människor som tror att fattigdomen och svälten är värre än någonsin och att det inte går att göra något åt problemen. Vi vill med progressofobiupplysningen på ett humoristiskt sätt försöka ändra dessa attityder och öka kunskapen om framstegen, säger Robert Höglund Oxfam Sveriges Kommunikationschef.

Enkätundersökningen visar att 43 respektive 44 procent av svenskarna tror att lika många eller fler befinner sig i extrem fattigdom eller lider av undernäring i dag jämfört med 1990. 22 respektive 21 procent svarar vet ej och endast 35 respektive 34 procent svarar att fattigdomen och undernäringen minskat.

De som läser dagstidningar regelbundet närmare sanningen
Cirka 40 procent av männen svarar att fattigdomen och undernäringen minskat medan endast 30 procent av kvinnorna känner till framstegen. Även högutbildade och de som regelbundet läser en dagstidning har högre kunskaper än övriga.

– Vi hjälporganisationer får ta på oss en del av ansvaret för svartsynen. Vi behöver berätta om problemen i världen men samtidigt underminerar okunskapen om framstegen tron på att det går att göra skillnad så därför är det viktigt även för oss att människor har rätt världsbild, säger Robert Höglund.

Roslingeffekten
Svenskarna kunskaper om framgångarna har dock förbättrats. Organisationen Gapminder har i undersökningar visat att bara 23 procent av svenskarna år 2013 kände till att fattigdomen halverats, men att det ökat till 38 procent i organisationens undersökning i år. Hälften av de som svarade rätt tillskrev sin kunskap till just Hans Roslings insatser.   

Oxfam får ekonomiskt stöd från Sida genom myndighetens medel för informationskampanjer kring de globala målen för att genomföra kampanjen progressofobiupplysningen.
 

Resultaten från hela enkätundersökningen finns här.