Låst läge i Gaza

Apr 14, 2015
Apr
14
2015

Låst läge i Gaza

Drygt 6 månader har passerat sedan vapenvilan inleddes i Gaza men återuppbyggnaden uteblir. Ännu har  inte ett enda av de 19,000 hem som förstörts under konflikten reparerats och läget för de civila fortsätter att förvärras. Våldet kommer trappas upp igen, om inget drastiskt sker menar Oxfam, Diakonia, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och 35 andra organisationer som idag släpper en gemensam rapport om läget i Gaza. Rapporten "Charting a New Course: Overcoming the stalemate in Gaza" sammanfattar situation sedan kriget i Gaza sommaren 2014.

 

För sex månader sedan utlovade det internationella samfundet 3,5 miljarder USD till återuppbyggnaden av ett Gaza där 19,000 bostäder, samt sjukhus och skolor förstördes under 51 dagars bombningar. 100,000 personer är fortfarande hemlösa, många av dem barn. Bara 26,8 procent av de pengar som utlovades har kommit in. Bristen på pengar är dock inte den enda utmaningen. Många av projekten som trots allt fått finansiering har inte kunnat genomföras eftersom blockaden hindrar hjälpen från att komma fram.

”De lovande talen under givarkonferensen har förvandlats till tomma ord. Återuppbyggnaden går trögt, inget avtal om permanent vapenvila har slutits och inga planer på att avsluta blockaden av Gaza har ännu presenterats. Det internationella samfundet ser på samtidigt som ännu en konflikt utvecklas genom att passivt upprätthålla det stuts quo som de själva kritiserat”, säger Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International.

Sedan vapenvilan har våldet mot den civila befolkningen fortsatt. Vid fler än 400 tillfällen har Gaza beskjutits av Israel. Under samma tid har fyra raketer avfyrats från Gaza mot Israel.  Rapporten understryker att utan ytterligare insatser och ett nytt förhållningssätt från omvärlden kommer våldet att ta överhanden igen. Istället för att anpassa sig till blockadens begränsningar och olagligheter, vilket nu sker, måste omvärlden insistera på ett slut på blockaden. Rapporten lyfter därför bland annat följande åtgärder:

  • Parterna bör genast återuppta förhandlingar för långsiktig vapenvila som adresserar behovet av hållbar rekonstruktion av Gaza och konfliktens grundorsaker. Vapenvilan måste också skapa säkerhet för både israeler och palestinier.
  • Israels blockad av Gaza måste hävas. Internationella samfundet bör sätta en tidsplan för detta.
  • Håll alla parter ansvariga för brott mot folkrätten, kräv skadestånd för förstört bistånd och säkerställ att eventuella vapenavtal och avtal med företag inte bidrar till brott mot folkrätten.
  • Påskynda återuppbyggnaden och insistera på tillgång till nödvändigt material i enlighet med folkrätten.
  • Bygg upp och stimulera Gazaremsans ekonomi, stötta steg mot ett samlat palestinskt styre över Gaza och Västbanken och insistera på att palestinska politiska aktörer prioriterar uppbyggnaden av Gaza.
  • Åberopa Egyptens skyldighet att släppa igenom humanitära leveranser.

 

Bilderna nedan visar förödelsen i Gaza. Foto: Anas al Baba/Oxfam