Kommer världen fortsätta att svika syrierna?

Mar 30, 2015
Mar
30
2015

Kommer världen fortsätta att svika syrierna?

Konflikten i Syrien är inne på sitt femte år och den humanitära situationen i landet blir allt mer akut. Hjälpbehovet i Syrien ökar stadigt men det internationella biståndet hänger inte med. Många europeiska länder tar emot få syriska flyktingar samtidigt som grannländerna stänger sina gränser. Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz och Kanada går emot strömmen, dessa länder visar vägen både vad gäller bistånd och flyktingmottagande.

 

Året har startat trögt. Hittills har inte ens 10 procent av de medel som FN efterlyst för 2015 kommit in. Imorgon möts några av värdens rikaste länder på givarkonferensen i Kuwait för att diskutera Syrien-krisen. Då finns det möjlighet att vända utvecklingen. Under 2015 beräknas det behövas runt 8,7 miljarder USD för att hjälpa 18 miljoner civila i Syrien och angränsade länder. Det motsvarar lite drygt 1 USD per person och dag.  

En färsk Oxfam-rapport visar hur världens rikaste länder svarat upp till Syrien. Baserat på storleken på ländernas ekonomier har Oxfam räknat ut vad en rättvis fördelning av bistånd och flyktingmottagande innebär för enskilda stater. Hittills har bara Storbritannien utlovat ”sin beskärda del” av biståndet för 2015, inför mötet i Kuwait.

Enligt Oxfams beräkningar har nästan hälften av världens främsta givarnationer inte bidragit med ”sin beskärda del” av det internationella biståndet till Syrien under 2014. Till dessa länder hör Ryssland (7%), Australien (28%) och Japan (29%). Till de länder som bidragit med sin del eller mer hör (Kuwait (1107%), Förenade Arabemiraten (391%), Norge (254%), Storbritannien (166%), Sverige (143%) och Tyskland (111%).

Situationen för civila inne i landet har försvårats under de senaste månaderna. Trots det så har FN har tvingats skära ned på de humanitära insatserna på grund av bristande finansiering, samtidigt som grannländerna skärpt sina gränser. Resultatet av förra årets givarkonferens blev en besvikelse. Vid årets slut hade FN fått in 62,5 procent av de medel som utlysts.  

”Under årets givarkonferens måste länderna göra mer, både individuellt och kollektivt, för att kunna möta det eskalerande hjälpbehovet” säger Andy Baker, chef över Oxfams insats i Syrien. Han fortsätter:

”Oxfams analys visar att många europeiska länder tagit emot färre än 10 % av sin ”beskärda del” av de syriska flyktingarna. Med dagliga påminnelser om människor som riskerar livet för att ta sig över Medelhavet är det hög tid för Europa att öppna ögonen”.

Oxfam uppmanar världens rikaste länder att ta emot minst 5 % av de mest utsatta flyktingarna. Med nuvarande löften kommer endast 2 % av de 3,9 miljoner syriska flyktingarna att erbjudas någon typ av bosättning i dessa länder. Några länder har visat vägen. Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz och Kanada har gjort mer än sin ”beskära del” både vad gäller bistånd och flyktingmottagande.

Utöver de humanitära insatserna måste länderna som möts i Kuwait samarbeta för att nå en långsiktig lösning på konflikten och sätta stopp för de systematiska kränkningarna av civila. Samtliga länder måste också frysa sina leveranser av militära medel till Syrien som annars fortsätter att underblåsa konflikten i landet.

 

Några barn i flyktinglägret Tuneib i Jordanien deltar i ett Oxfam-lett städ- och hygienprojekt.

Foto: Sam Tarling