Oxfams kommentar angående sexualbrott i Haiti och Tchad

Feb 11, 2018
Feb
11
2018

Oxfams kommentar angående sexualbrott i Haiti och Tchad

2011 anklagades flera Oxfamanställda för sexuellt utnyttjande i Haiti under insatsen efter jordbävningen. Vi har också tagit del av anklagelser om att Oxfamanställda ska ha köpt sex i Tchad 2006.

Låt oss vara tydliga, deras beteende var och är helt oacceptabelt. Det här är ett fall av en grupp priviligierade män som behandlade människorna de var där för att hjälpa extremt illa. De missbrukade också förtroendet de fått från alla andra Oxfamanställda runt om i världen och från våra supporters och givare.

Oxfams främsta prioritet är att stå upp för de kvinnor och flickor som blev utsatta och att se till att inga former av övergrepp sker inom vår organisation. Vårt arbete med att stärka kvinnors rättigheter, särskilt i utsatta situationer är centralt för Oxfams värderingar. Som en organisation som kämpar för kvinnors rättigheter över hela världen har vi ett särskilt ansvar att skydda de människor vi finns till för att hjälpa, våra anställda, partners och volontärer från övergrepp och utnyttjande.

Så snart Oxfam fick kännedom om anklagelserna i Haiti startades en internutredning som resulterade i att fyra personer som var anställda av Oxfam Storbritannien avskedades 2011. Tre personer, inklusive landschefen, sade själva upp sig innan utredningen avslutats. Oxfam delade med sig av information om händelsen till media, givare och andra aktörer, som Storbritanniens organ The Charity Commission.

Oxfams utredning i Haiti 2011 ledde till skapandet av ett dedikerat ”safeguarding team”, en anonym visselblåsartelefon och andra åtgärder. Dessa åtgärder hjälper Oxfam att bättre skydda människor från övergrepp, sexuella trakasserier och utnyttjande. Vårt handlande 2006 och 2011 mötte inte de standards vi har idag. Trots att vi gjort många förändringar är det ändå tydligt att vi inte gjort tillräckligt för att ändra vår egen kultur och skapa starkast möjliga policys för att skydda människorna vi jobbar med globalt. Vi arbetar med det nu, men vi måste göra mycket mer och agera snabbare. Oxfam är starkt beslutna att arbeta med myndigheterna för att få bort allt typ av utnyttjande i vår sektor och efterfrågar gemensamma åtgärder.

Som medlemmar av den här organisationen är vi djupt sårade av dessa övergrepp och gör allt vi kan för att något liknande inte ska hända igen. Vi hoppas att vi kan återbygga förtroendet hos våra supporters som , såsom vi, vet att några få personers avskyvärda handlingar inte representerar allt det Oxfam står för.

 

Uttalande från Winnie Byanyima, VD för Oxfam International