Klimatrelaterade katastrofer tvingar 20 miljoner på flykt varje år

Dec 2, 2019
Dec
2
2019

Klimatrelaterade katastrofer tvingar 20 miljoner på flykt varje år

En ny rapport från Oxfam visar att klimatrelaterade katastrofer var den främsta orsaken till att människor tvingats på flykt de senaste tio åren.

 


Moçambique, 2019. Ester Cumpridos hus har förstörts i cyklonen Idai som drar in över land i mars. Oxfam kämpar för att förse de mijontals människor som förlorat sina hem med rent vatten och nödbostäder. Foto: Tina Kruger / Oxfam Novib

Över 20 miljoner människor har varje år tvingats på flykt till följd av klimatrelaterade katastrofer de senaste tio åren- mer än en person varannan sekund.

Oxfams rapport ‘Forced from Home’ visar att det är sju gånger mer sannolikt att människor tvingas lämna sina hem på grund av cykloner, översvämningar och bränder jämfört med jordbävningar och vulkanutbrott, och tre gånger mer sannolikt än av konflikt.

Samtidigt som ingen är immun mot klimatkrisens effekter, de senaste veckornas bränder i Australien och översvämningar i Europa har tvingat tusentals människor från sina hem, visar Oxfams analys att människor som lever i fattiga länder, de som är minst skyldiga till de globala utsläppen, är mest utsatta.

Klimatojämlikheten tydlig
Människor i låginkomstländer som Indien, Nigeria och Bolivia löper mer än fyra gånger så stor risk att tvingas på flykt av extrema väderkatastrofer jämfört med människor i rika länder som till exempel USA. Cirka 80 procent av alla som tvingats på flykt under det senaste decenniet bor i Asien - hem för 60 procent av världens befolkning och över en tredjedel av de människor världen som lever i extrem fattigdom.

Små önationer som Kuba, Dominica och Tuvalu, där en person släpper ut ungefär en tredjedel så lite koldioxid som en person i ett rikt land, drabbas trots det hårt av klimatkatastrofer. De utgör sju av de tio länder som har högst risk för intern flykt på grund av extremväder.


Fiji, 2016. Cyclonen Winston får katastrofala effekter. 44 människor mister livet och 24 000 hem förstörs. En stor del av vattenförsörjningen slås ut och är på plats för att förse drabbade samhällen med rent dricksvatten. Foto: Adi Kautea Nacola/OxfamAUS

Rapporten visar att det är de allra fattigaste i ett samhälle som är mest sårbara inför klimatrelaterad flykt. Till exempel tvingades 51 000 personer i Zimbabwe på flykt efter cyklonen Idai i mars 2019. De hårdast drabbade människorna bodde på landsbygden i Chimanimani och Chipinge där infrastrukturen var dålig och bostäderna inte klarade av kraftiga regn och hård vind.

- Människor i fattigdom bär vikten av våra utsläpp. Klimatojämlikheten är orättvis och farlig. Vi i rika länder sätter redan utsatta människors liv på spel när vi inte gör mer för att minska utsläppen, säger Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige.

Het fråga under FN:s klimatmöte
Den omtvistade frågan om ekonomiskt stöd till samhällen, inklusive människor på flykt, som drabbats av klimatkrisen förväntas stå i centrum på FN:s klimatmöte i Madrid den 2 - 13 december 2019.

- Rika länder måste betala för den skada de ställt till med och ge utvecklingsländer tillgång till den finansiering de behöver för att kunna återhämta sig från klimatkatastrofer och anpassa sig till ett varmare klimat. Sverige ger relativt mycket klimatfinansiering men det borde ske utöver det ordinarie biståndet, säger Höglund.