Katastrofer

Apr 26, 2016
Apr
26
2016

Jordbävningen i Nepal – ett år senare

För ett år sedan, den 25 april 2015, skakades Nepal av den värsta jordbävningen på decennier. Det kraftiga skalvet, som följdes av ett hundratal efterskalv, kostade nästan 9000 människor livet och orsakade enorm materiell förödelse. Tack vare det fantastiska stödet från våra givare har vi, tillsammans med lokala partners, hjälpt över 480 000 människor i sju av landets distrikt.

Redan tre dagar efter jordbävningen var våra katastrofteam på plats, redo att hjälpa till. Tillsammans med lokala partners byggde vi upp skyddsrum och delade ut tält, madrasser och värmande filtar till människor i de värst drabbade regionerna.

När den mest akuta fasen var över skiftade vårt fokus från akuta insatser till återuppbyggnad, med syftet att hjäpa människor att komma tillbaks till vardagen. Vi har bland annat försett jordbrukare med utsäde, foder och verktyg så att de snabbt kunnat återuppta sin försörjning. Vi har också startat upp flera cash-for-work program, som sysselsätter tusentals människor i återuppbyggnadsarbetet.

 

 

Forskning från andra katastrofer, däribland tsunamin i Sydostasien och tyfonen Haiyan på Filippinerna visar att kvinnor och andra marginaliserade grupper ofta exkluderas ur återuppbyggnadsarbetet på grund av att de saknar dokumentation som visar att de har rätt till hjälp. I Nepal har endast ett av fem hushåll en kvinna som registrerad ägare och en dryg fjärdedel av den kvinnliga befolkningen saknar giltiga personbevis, vilket placerar dem i riskzonen. Oxfam har därför inrättat ett nätverk av kvinnogrupper som erbjuder juridisk hjälp och hjälper kvinnor att utkräva sina rättigheter.

 

Bimalas berättelse

Bimala Balamis hem i Kathmandu Valley totalförstördes under jordbävningen.

”Jordbävningen slog våra liv i spillror. Vi visste inte vad vi skulle ta oss till eller hur vi skulle få ihop pengar för att överleva. Genom Oxfam fick vi arbete så att vi kan ta hand om våra familjer.”

På den lilla sluttningen där Bimala och de andra byborna odlar ris, vete och grönsaker fanns ett bevattningssystem som skadades svårt under jordbävningen. Bimala och ett trettiotal andra kvinnor från byn fick anställning i ett av Oxfams cash-for-work projekt. Deras uppgift är att bygga en ny bevattningskanal så att byborna kan odla upp marken igen.

”Jag är så glad och tacksam för mitt jobb eftersom jag vet att det gynnar hela byn. Vi är beroende av vattnet för att kunna odla. Utan ett fungerande vattensystem kan vi inte äta oss mätta”.

Oxfams insats:

Med stöd från våra givare har vi under det gångna året kunnat hjälpa 481 900 människor i sju av landets värst drabbade distrikt. Vi har bland annat:

 • Delat ut 49 978 katastroftält
 • Delat ut 13 097 vinter-kit med bland annat värmande filtar och mattor
 • Delat ut 54 365 hygien-kit
 • Installerat 150 stora vattentankar
 • Installerat över 7000 toaletter och latriner  
 • Drivit cash-for-work projekt som inkluderat över 20 400 hushåll

Med din hjälp kan vi fortsätta att göra skillnad för människor som drabbats av en katastrof.

 

 

Mar 30, 2016
Mar
30
2016

Fler säkra och lagliga vägar för syriska flyktingar

I mars 2016 är det fem år sedan kriget i Syrien bröt ut. Fem år av konstant våld, skräck och terror. Våldet och lidandet har tvingat miljontals människor på flykt. Majoriteten av dem, nästan fem miljoner människor, befinner sig i angränsande länder som är sämre rustade för att ta emot stora flyktingströmmar. Världens rikaste länder måste ta sitt ansvar för att möta dessa människors önskan om ett liv i fred och säkerhet.

 

Under de senaste åren har tusentals syrier riskerat livet för att ta sig till Europa. 2014 miste över 7500 människor livet, många av dem barn, på sin väg över Medelhavet. Därför uppmanar vi världens ledare att utöka de legala vägarna till Europa, Nordamerika och Australien, men den politiska viljan lyser med sin frånvaro.

En ny rapport från Oxfam visar att endast en dryg procent av de syriska flyktingarna har välkomnats till Europa på laglig väg. Det är på tok för lite. UNHCR uppskattar att en halv av de drygt fem miljoner syrier som just nu befinner sig i angränsade länder är i akut behov av skydd. Världens rikaste länder kan och bör erbjuda dem en fristad.

I den nya rapporten som släpptes inför FN konferensen i Geneve jämför Oxfam hur ansvaret för vidarebosättning av syriska flyktingar fördelats mellan olika länder. Baserat på storleken på ländernas ekonomier har vi räknat ut vad en rättvis fördelning innebär för de enskilda staterna. Rapporten visar att endast tre länder - Kanada, Tyskland och Norge – åtagit sig att vidarebosätta fler än sin rättvisa andel. Sverige, Finland, Island, Australien och Nya Zeeland har lovat att vidarebosätta drygt hälften av sin rättvisa andel. De resterande 20 undersökta länderna halkar långt efter.

Även om de pågående fredssamtalen inger en strimma av hopp så kommer det sannolikt att dröja många år innan de syriska flyktingarna kan återvända hem igen. Tills dess måste omvärldens ta sitt ansvar för de männisor som flytt krigets fasor. De förtjänar också ett liv i säkerhet.

*Vidarebosättning innebär att ett tredje land, alltså varken hemlandet eller det första asyllandet, erbjuder en individ flyktingstatus inom sitt territorium.

Varje dag kommer nya båtar till Lesbos, Grekland. Båtar fulla av människor på flykt från krig och fattigdom. Dessa människor har betalat dyrt för en plats i en trång gummibåt och riskerat livet för att ta sig till Europa.

Stöd vårt arbete för människor på flykt!

Oxfam arbetar både i och utanför Syrien för att hjälpa människor som tvingats lämna sina hem. Våra katastrofteam har hittills nått över 1 miljon syrier med rent vatten, mat, säker sanitet och tak över huvudet. Oxfam arbetar också i Italien, Grekland och på Balkan för att hjälpa nyanlända migranter att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Med din hjälp kan vi göra mer!

 

 

 

Feb 19, 2016
Feb
19
2016

Värsta torkan på decennier i Etiopien

Etiopien plågas just nu av den värsta torkan på över 30 år. Under de senaste 18 månaderna har regnperioderna varit oregelbundna och regnet kommer alltmer sällan. Viktiga vattenkällor har torkat, stora skördar har förstörts och över 500 000 betesdjur har dött i brist på mat och vatten. Landets regering uppskattar att över 10 miljoner människor kommer att behöva humanitär hjälp under 2016. Det är en alarmerande siffra.  

 

Situationen i landet har förvärrats ytterligare av årets El Niño - ett periodiskt väderfenomen som orsakar stigande temperaturer på flera platser i världen. Länder som Etiopien är extra sårbara för El Niños effekter eftersom över 80 procent av landets befolkning lever av jordbruk. 

Habodos berättelse

Habodo och hennes familj har precis som många andra tvingats lämna sitt hem och sin jordbruksmark på grund av den svåra torkan. Idag bor hon med fem av sina sju barn i ett läger för internflyktingar i Siti-regionen.

”Vi kom hit för att det inte finns vatten någon annanstans. Vi fick inte med oss så mycket, inte ens filtar att sova på”.

Habodo och två av hennes barn står utanför deras tillfälliga bostad som ligger cirka 20 minuter från det lilla samhället där Oxfam installerat en vattentank. Hon berättar:

”Närheten till vatten är bra. Vi behöver inte längre vandra i timmar för att ta oss till närmsta vattenkälla. Förut gav jag mig av i gryningen för att hämta vatten varje dag. Idag är det nära”.

Även om tillgången till vatten Hjälper Hobodo och hennes familj att överleva så har torkan fortfarande stor inverkan på deras liv.

”Hungern gör att vi börjat äta konstiga saker som trädrötter. De smakar nästan ingenting och räcker inte för att mätta våra magar. Vi känner oss förlamade och maktlösa”, berättar Habodo.

Vad gör Oxfam?

Oxfam arbetar tillsammans med lokala myndigheter och partnerorganisationer för att ge fler människor tillgång till rent vatten, mat, djurfoder och säker sanitet. Just nu finns vi i tre av landets regioner – Siti, Afar och Oromia – där vi reparerar brunnar och borrhål och delar ut mat, foder och andra förnödenheter. Planen är att nå över 770 000 människor inom de kommande månaderna, för att lyckas behöver vi ditt stöd.

Sms:a ETIOPIEN till 72980 för att skänka 100 kronor till Oxfams katastrofarbete eller klicka på länken nedan.

Tack!

 

Oxfam delar ut mat och djurfoder i Siti, Etiopien. Foto: Abbie Trayler-Smith

 

Jan 5, 2016
Jan
5
2016

Akut vattenbrist i Etiopien

Effekterna av en super El Niño påverkar just nu människor över hela världen. El Niño är ett återkommande klimatfenomen som uppstår när värme från haven släpps ut i atmosfären och rubbar de globala vädermönstren. Forskare varnar för att klimatförändringarna gör denna typ av väderfenomen både vanligare och svårare att förutse. 

 

För miljontals människor är effekterna av den kraftfulla El Niñon redan påtagliga. De kämpar just nu mot långvarig torka, oregelbunden nederbörd och rekordhöga temperaturer – väderförhållanden som förvärrats av El Niños framfart. Fattiga människor ser sina skördar förstöras samtidigt som priset på viktiga baslivsmedel stiger på grund av brist. Länder som Etiopien, Malawi, Zimbabwe, Indonesien och Haiti har redan drabbats av svår missväxt. Om inget görs riskerar tiotals miljoner människor att drabbas av svält, akut vattenbrist och sjukdomar under 2016. 

Förebyggande och akut

Genom förebyggande insatser kan vi rusta utsatta människor och samhällen för att hantera det förändrade klimatet. Det är ett långsiktigt arbete som hjälper människor att bli självförsörjande och ta sig ur fattigdom. I vissa regioner är det dock redan försent för proaktiva insatser. På dessa platser är katastrofen redan ett faktum. I Etiopien uppskattar landets myndigheter att över 10 miljoner människor kommer att behöva humanitärt stöd under 2016 på grund av svår torka. Kostnaden för en sådan insats uppskattas till omkring 1,4 miljarder USD. Tydligt är att El Niños effekter kommer att ställa höga krav på världens humanitära system som redan nu är hårt pressat på grund av situationen i länder som Syrien, Sydsudan och Jemen.

Vad gör Oxfam?

Oxfam trappar upp insatsen i Etiopien med målet att nå över 770,000 människor med akut livsmedelsbistånd, rent vatten, säker sanitet och försörjningsstöd. Vi arbetar just ny i tre av landets regioner, Siti, Afar och West Arsi, där vi bland annat:

 • Reparerar brunnar och borrhål
 • Transporterar vatten till flyktingläger 
 • Bygger latriner och sanitetsanläggningar
 • Tillhandahåller kontanter för livsmedel
 • Tillhandahåller vaccinationer och veterinärvård för boskap

Amina Hassen (vänster) och Shukri Ige hämtar vatten från en brunn i Harisso, Etiopien. Det är ett tungt och krävande arbete som fösrvårats av torkan, då vattenhålen och brunnarna i regionen är på väg att sina. Amina som är gravid i sjunde månaden oroar sig över utvecklingen och för sitt ofödda barn. Utan vatten, inget liv. 

 

 

Okt 7, 2015
Okt
7
2015

Omvärlden sviker Syriens civila

Under de senaste veckorna har vi matats med bilder på syriska flyktingar som riskerar livet för att ta sig till Europa. Bilderna vittnar om desperation och påminner oss om tragedin som drabbat det syriska folket. Konflikten i Syrien är nu inne på sitt femte år och situationen för landets civila blir alltmer desperat. Hjälpbehovet i och utanför landet ökar stadigt men biståndet halkar efter. 

En ny rapport från Oxfam visar att det internationella samfundet svikit Syriens civila. Rapporten undersöker hur väl världens rikaste länder svarat upp till Syrien, både vad gäller ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Baserat på storleken på ländernas ekonomier har Oxfam räknat ut vad en rimlig fördelning innebär för enskilda stater. Tydligt är att det ekonomiska biståndet inte räcker till och att endast ett fåtal länder levt upp till sina löften om att erbjuda en fristad för syriska flyktingar.

Länder som Tyskland och Norge går i spetsen, både vad gäller bistånd och flyktingmottagande. Även Sverige ligger bra till. I andra änden av skalan återfinns länder som Ryssland och Frankrike som presterat dåligt på båda punkterna.  

Stor press på grannländerna

En stor del av de drygt 4 miljoner syrier som flytt landet befinner sig i angränsande länder som Libanon och Jordanien, länder som är sämre rustade för att hantera stora flyktingströmmar. Libanon har ensamt tagit emot över 1 miljon syriska flyktingar, vilka idag utgör cirka 25 procent av landets befolkning. Jordanien beräknas ha spenderat omkring 870 miljoner USD per år på flyktingmottagande.

Att våldet i Syrien trappas upp samtidigt som det humanitära stödet till civila sinar leder till försämrade levnadsvillkor för syriska flyktingar i angränsande länder. Om ingenting görs kommer den humanitära situationen för civila att förvärras och flyktingkrisen att fördjupas.

”Stödet till civila i angränsande länder försämras på grund av bristande finansiering samtidigt som världens rika länder fortsätter att ignorera de upprepade varningsklockorna. Våldet i Syrien trappas upp och vapen och ammunition fortsätter att flöda till de stridande parterna. Så länge som denna verklighet består kommer människor bokstavligen att ge sig ut på osäkert vatten i hopp om en bättre framtid” säger Andy Baker som leder Oxfams humanitära insats i Syrien.    

Ny humanitär insats i Serbien

Oxfam lanserar nu ett humanitärt program i Serbien för att hjälpa människor på flykt att hantera den kommande vintern. Insatserna kommer att fokuseras kring tre områden – vid Šid nära gränsen till Kroatien, Dimitrovgrad nära gränsen till Bulgarien och Preševo/Miratovac nära gränsen till Makedonien. Med fokus på vatten och sanitet kommer Oxfam att bygga latriner och installera duschar och vattenstationer längst flyktvägarna. De existerande vatten- och sanitetsanläggningarna räcker idag inte till för att tillgodose det befintliga behovet. 

Riccardo Sansone, Oxfams humanitära samordnare i Serbien berättar:

”De som tar sig hit är utmattade, hungriga och törstiga. Många är dessutom traumatiserade och i behov av akut läkarvård. Serbien har ansökt om internationellt bistånd för att kunna hantera det tilltagande hjälpbehovet och rusta för den kommande vintern. Familjer med små barn sover just nu under bar himmel i parker, på buss- och tågstationer och längs flyktvägarna i skogen. Utöver den tilltagande kylan riskerar de att utsättas för rån, våld och sexuella övergrepp”.

Mawia, fyra år, väntar på att återförenas med sin far Mahamoud Abdullah Othman på ett flyktingcenter i Presevo, Serbien. Oxfam finns på plats för att hjälpa de nyanlända med rent vatten och säker sanitet.

Foto: Sam Tarling  

Sidor