Kampen mot fattigdom påverkas av nya hot mot kvinnors rättigheter

Mar 8, 2017
Mar
8
2017

Kampen mot fattigdom påverkas av nya hot mot kvinnors rättigheter

Detta är en kritisk tid för kvinnors rättigheter. Bara genom att tackla diskrimineringen av kvinnor och flickor kan vi utrota fattigdomen för alla.

 

Kvinnors en gång så svårvunna rättigheter riskerar att nedmonteras och därmed även påverka kampen mot fattigdom negativt varnar Oxfam. Den lag som förbjuder USA att finansiera projekt innehållandes familjeplaneringsåtgärder är ett utav ett antal nya hot som påverkar världens allra fattigaste kvinnor. Ett annat hot är att det med nuvarande takt kommer att ta 170 år innan lönegapet mellan män och kvinnor på 23 procent försvinner, vilket är 52 år mer än vad det skulle ha tagit för ett år sedan.  Ytterligare en oroande utveckling är att givarstödet direkt till kvinnorättsorganisationer har mer än halverats de senaste fem åren. Allt detta riskerar att nedmontera kvinnors rättigheter. Om jämställdhetsarbetet hotas kommer det bli omöjligt för världsledare att utrota fattigdom till 2030.

Nikki Van Der Gaag, Oxfams chef för jämställdhet och kvinnors rättigheter säger:

”Detta är en kritisk tid för kvinnors rättigheter. Bara genom att tackla diskrimineringen av kvinnor och flickor kan vi utrota fattigdomen för alla. Samtidigt som vi givetvis ska fira framsteg som kvinnor har gjort mot en mer jämställd framtid, så visar de senaste hoten mot kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter att vi inte kan ta dessa framsteg för givet.”

”Det är viktigt att vi samlas och samarbetar för att se till så att kvinnors röster hörs. Vi har alla en roll att spela, oavsett vilket kön vi har”.

Oxfam har lanserat en rapport, om en ekonomi som fungerar för kvinnor, och som beskriver hur betalt arbete är en viktig väg ut ur fattigdom för kvinnor. Den ekonomiska ojämlikheten mellan män och kvinnor är tillbaka på samma nivå som 2008 och miljontals kvinnor runt om i världen fortsätter att ha låga löner, otrygga jobb och en tuff och ojämlik arbetsbörda i hemmet.  Även i de länder där uppdelningen är mest jämställd uppskattas kvinnor lägga åtminstone dubbelt så mycket tid på obetalt arbete i hemmet. Obetalt arbete i hemmet beräknas varje år motsvara 10 biljoner dollar per år, vilket är mer än Indiens, Japans och Brasiliens BNP tillsammans. Studier visar också att ojämlikheten mellan kvinnor och män i utvecklingsländer sedd ur ett ekonomiskt perspektiv kostar ungefär 9 biljoner dollar per år.

Denna Internationella kvinnodag vädjar Oxfam till människor runtom i världen att stå upp för kvinnors rätt till säkra och rättvist betalda jobb, och en värld fri från orättvisor och fattigdom.