Kampanjer

Dec 2, 2015
Dec
2
2015

Extrem ojämlikhet av växthusgasutsläpp

Oxfams rapport Extreme carbon inequality visar att de rikaste tio procenten av jordens befolkning svarar för hälften av världens utsläpp, samtidigt som den fattigaste halvan av befolkningen endast står för en tiondel. Fattiga länder, som bidragit minst till de globala utsläppen, drabbas hårdast av klimatförändringarna. Världen över kämpar fattiga människor för att hantera torka, översvämningar och andra extrema väderfenomen som orsakar missväxt och hunger och låser fast människor i fattigdom.

”Klimatförändringar och ekonomisk ojämlikhet går hand i hand - tillsammans utgör de en av vår tids största och viktigaste utmaningar. säger Oxfams klimatexpert Tim Gore.

Rapporten ”Extreme Carbon Inequality” undersöker hur de globala utsläppen fördelas mellan rika och fattiga människor i olika delar av världen. Slutsatserna bidrar till att slå hål på myten att människor i de snabbast växande utvecklingsländerna bär den största skulden för de globala utsläppen. Även om utsläppen ökar snabbt i dessa länder så går en stor del åt till att producera varor som konsumeras av människor i andra länder, vilket visar att de livsstilsrelaterade utsläppen fortfarande är betydligt lägre i utvecklingsländerna. 

 

Rapporten visar tydligt att utsläppen är ojämlikt fördelade såväl globalt som inom och mellan olika länder. Nedan finns några exempel:  

  • En person från den rikaste procenten av jordens befolkning släpper i genomsnitt 175 gånger mer koldioxid än en person från de fattigaste 10 procenten
  • En person från de rikaste 10 procenten av Indiens befolkning släpper i regel en fjärdedel så mycket koldioxid som någon ur den fattigaste halvan av USA:s befolkning
  • En person från den fattigaste halvan av Indiens befolkning släpper endast en tjugondel så mycket som någon från den fattigaste halvan av USA:s befolkning  
  • De totala utsläppen från den fattigaste halvan av Kinas befolkning (cirka 600 miljoner människor) motsvarar endast en tredjedel av de totala utsläppen från de rikaste 10 procenten av USA:s befolkning (cirka 30 miljoner människor)  

”Det är lätt att glömma att de snabbast växande ekonomierna i världen också rymmer en stor del av världens fattiga människor. Alla länder måste ta sitt ansvar för vår gemensamma framtid genom minskade utsläpp, men rika länder, som bär det största ansvaret för klimatförändringarna, bör bana vägen” menar Tim Gore.

De enda som egentligen har något att vinna på att klimatförändringarna inte bekämpas är en liten grupp människor som tjänar stora pengar i den fossila bränsleindustrin. För den stora massan är vinsterna obefintliga. En ny rapport från Världsbanken visar att fattiga samhällen som är sämst rustade för att hantera klimatförändringarna drabbas allra hårdast. Kvinnor på landsbygden är extra sårbara eftersom de ofta är helt beroende av jordbruk för sin försörjning.

Oxfam arbetar för att beslutsfattare ska göra mycket mer för att minska utsläppen för att bromsa den globala uppvärmningen och ge resurser för att hjälpa de fattigaste och mest sårbara samhällena att anpassa sig till det förändrade klimatet. Vi måste också vidta åtgärder mot den skada som redan skett.

 

 

Jun 5, 2014
Jun
5
2014

Klimatförändringarna – det största hotet i kampen mot hunger

En färsk rapport från IPCC visar att klimatförändringarna påverkat den globala matproduktionen ända sedan 1960-talet. Enligt IPCCs beräkningar kommer klimatförändringarna även fortsättningsvis att minska matproduktionen med upp till 2 procent under en tioårsperiod, samtidigt som efterfrågan beräknas öka med nästan 14 procent under samma tidsperiod. Redan idag går 1 av 8 människor till sängs hungriga varje kväll. Det vill vi ändra på!

 

Livsmedelsindustrin står för cirka 25 procent av världens CO2 utsläpp. De 10 största livsmedelsföretagen släpper tillsammans ut nästan lika mycket som alla de nordiska länderna tillsammans. Närmare hälften av företagens utsläpp kommer från jordbruksproduktionen, långt ned i leverantörskedjan, vilket betyder att de inte omfattas av företagens egna reduktionsmål.   

Trots att livsmedelsindustrin bidrar till klimatförändringarna som orsakar hunger och fattigdom gör de inte tillräckligt för att minska sina skadliga utsläpp. Genom vår internationella kampanj Behind the Brands uppmanar vi livsmedelsjättarna att ta ansvar för hur deras varor produceras. Just nu fokuserar vi på klimatfrågan genom att belysa hur klimatförsämringarna påverkar människors liv, inte minst de som brukar jorden vi lever av.  

 

Gör din röst hörd!

Om tillräckligt många av oss sätter press på livsmedelsjättarna att minska sina skadliga utsläpp så kommer de att tvingas lyssna. Inget varumärke eller företag är stort nog att ignorera sina kunder och deras önskemål. Tillsammans kan vi få dem att agera.

I Behind the Brands senaste kampanj-spike riktar vi fokus mot Kellogg och General Mills, två av de sämst presterande företagen vad gäller klimathänsyn. Tillsammans uppmanar vi dem att förbinda sig till följande:

  • Att öppet redovisa sina utsläpp från hela leverantörskedjan
  • Att införa vetenskapligt grundade utsläppsmål och arbeta för att reducera utsläppen genom hela leverantörskedjan
  • Att använda sitt inflytande för att påverka andra företag och regeringar att dra sitt strå till stacken för att bekämpa klimatförändringarna

Läs mer om Behind the Brands och gör din röst hörs på www.behindthebrands.org