Konflikter, covid-19 och klimatförändringar – en dödlig kombination

Jul 5, 2021
Jul
5
2021

Konflikter, covid-19 och klimatförändringar – en dödlig kombination

Ett och halv år sedan pandemins början orsakar hunger fler dödsoffer än coronaviruset. Antalet människor som lever i svältliknande förhållanden har ökat sex gånger om.

 

Mina barn tvingas ibland gå till skolan utan att äta. Hur att studera på tom mage? Vi flydde våldet men har fortfarande ingen sinnesfrid, säger Werem Binta Boulo från Burkina Faso. Foto: Cissé Amadou

Konflikter är fortfarande den främsta orsaken till hunger, men i kombination med pandemins ekonomiska effekter och en eskalerande klimatkris är utgången allt dödligare. Varje minut dör upp till 11 personer på grund av hunger och undernäring, vilket överstiger den nuvarande globala dödsgraden för covid-19 på cirka sju personer per minut.

Oxfams nya rapport ”The Hunger Virus Multiplies” visar att sammantaget lever nu 155 miljoner människor på krisnivåer av livsmedelsosäkerhet – 20 miljoner fler än förra året. Massarbetslöshet och allvarliga störningar i livsmedelsproduktionen har lett till en 40-procentig ökning av de globala livsmedelspriserna, vilket motsvarar den högsta ökningen på över ett decennium.

Aisha Ahmad Moussa, en syrisk jordbrukare och mor till åtta barn, berättar för Oxfam:

”Endast undantagsvis har vi råd att köpa billiga grönsaker. Det är omöjligt för mig att förse mina barn med näringsriktig mat. Det gör mig skuldtyngd och det känns som att hur mycket jag än försöker räcker det ändå aldrig till.”

Precis som för Aisha vittnar miljontals människor – inte minst kvinnor som drabbats hårdast av pandemins effekter, om en förvärrad hungersituation. Runt två av tre lider i första hand av hunger på grund av krig och konflikt.

Gabriela Bucher, generalsekreterare på Oxfam International, säger:

”Ihållande konflikter, utöver den ekonomiska nedgången på grund av covid-19, och en fördjupad klimatkris, har drivit över 520 000 människor till randen av svält. I stället för att bekämpa pandemin stred konfliktens parter mot varandra och det hårdaste slaget träffade miljoner människor som redan är illa medfarna av klimatrelaterade kriser och ekonomiska chocker.”
 
Trots pandemin ökade de globala militära utgifterna med 51 miljarder dollar – mer än sex gånger det belopp FN menar skulle krävas för att avskaffa hungern i världen. Konflikt och våld har samtidigt lett till det största antalet internflyktingar någonsin; 48 miljoner människor tvingades fly från sina hem i slutet av 2020.

”Svält fortsätter att användas som ett krigsvapen. Det berövar civila mat och vatten, och hindrar humanitär hjälp från att nå fram. Människor kan inte leva säkert eller få tillgång till mat när deras marknader bombas och både grödor och boskap förstörs.”

Några av världens värsta hunger hotspots, däribland Afghanistan, Etiopien, Sydsudan, Syrien och Jemen, fortsätter att plågas av konflikter och har sett en kraftig ökning av hungernivåer sedan 2020.

Mer än 350 000 människor i Tigray-regionen i Etiopien upplever svältliknande förhållanden, enligt den senaste IPC-analysen. Antalet är det största som registrerats sedan Somalia 2011, då en kvarts miljoner somalier dog. Mer än hälften av befolkningen i Jemen förväntas möta krisnivåer av livsmedelsosäkerhet eller värre i år.

Hungern har också intensifierats i framväxande epicentrum, däribland medelinkomstländer som Indien, Sydafrika och Brasilien - länder som sett några av de kraftigaste ökningarna av covid-19-fall. 

Trots de mörka siffrorna fortsätter det vara fullt möjligt att avskaffa hunger och uppnå tryggad livsmedelsförsörjning. Det kräver att regeringar återbygger en mer rättvis och hållbar global ekonomi i återhämtningen av pandemin. Det måste omfatta stöd till småskaliga bönder och satsningar för att möjliggöra hållbara och rättvisa livsmedelssystem. För att förhindra konflikter från att fortsätta spä på de katastrofala hungernivåerna måste regeringar även göra mer för att se till att biståndsorganisationer når människor i nöd. Genom att säkerställa en jämlik och effektiv global tillgång till ett vaccin mot covid-19 skulle även miljontals människor undslippa extrem fattigdom och hunger med dödlig utgång.

Sedan pandemins början har Oxfam nått nästan 15 miljoner av världens mest utsatta människor med mat, kontantbidrag och rent vatten, samt genom projekt för att stödja jordbrukare. Vi arbetar tillsammans med mer än 694 partners i 68 länder, och strävar efter att nå miljontals människor under de kommande månaderna.