3 månader efter orkanen i Haiti

Jan 27, 2017
Jan
27
2017

3 månader efter orkanen i Haiti

Tisdagen den 4 oktober 2016 slog orkanen Matthew till mot Haiti. Den försatte Haiti i en nödsituation och haitierna går nu igenom den största katastrofen sedan jordbävningen för sju år sedan.

3 månader efter orkanen Matthew

Tisdagen den 4 oktober 2016 slog orkanen Matthew till mot Haiti. Den försatte Haiti i en nödsituation och haitierna går nu igenom den största katastrofen sedan jordbävningen för sju år sedan. Hundratusentals haitiska invånare riskerar att gå hungriga om inte mer görs. De pengar och resurser som Haiti hittills har fått räcker inte till. Orkanen ledde till att boskap drunknade och att 80 procent av alla grödor förstördes. En stor del av befolkningen är beroende av sin skörd för att kunna försörja sina familjer, och redan innan orkanen hade många grödor förstörts av en svår torka. Officiella siffror visar att 800 000 människor nu har en osäker tillgång på mat och att 750 000 människor inte har tillgång till rent och säkert vatten att dricka, koka eller tvätta sig i.

– Orkanen Matthew svepte genom Haiti på bara några timmar, men har lämnat efter sig en långvarig katastrof som det kommer ta flera år för landet att återhämta sig från, säger Damien Berrendorf från Oxfam i Haiti.

Oxfam i Haiti har hittills hjälpt 76 000 haitier genom att bland annat dela ut hygienkit och proviant. Oxfams målsättning är dels att rädda livet på utsatta människor, och dels att jobba förebyggande genom att stärka motståndet mot framtida katastrofer. Våra prioriteringar har varit att ge haitierna tillgång till rent vatten och sanitet, att hjälpa människor återbygga sina liv och att ge tillgång till fungerande samhällsservice och infrastruktur.

 

Foto: Pablo Tosco

Oxfam har jobbat i Haiti sedan 1978 och våra program innefattar vatten och sanitet, folkhälsa, katastrofhjälp, rekonstruktion, ekonomisk utveckling, kvinnors rättigheter, jämställdhet och förebyggande insatser mot våld i nära relationer. Vi gör alla våra insatser i samråd med civilsamhällesorganisationer och Haitis myndigheter. Vi vill tacka våra givare för att ni har bidragit till vårt viktiga arbete! Om ni vill bidra mer kan ni skänka en gåva här.